Patenty so značkou «nitridů»

Spôsob prípravy separačnej vrstvy pri žiarovom lisovaní presných výliskov z nitridu kremíka v grafitovom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280075

Dátum: 07.12.1994

Autori: Emmer Štefan, Pulc Vojtech, Gondár Ernest

MPK: B22F 3/02, B22F 7/04

Značky: nitridů, spôsob, separačnej, grafitovom, vrstvy, přípravy, žiarovom, kremíka, výliskov, nástroji, přesných, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor vo forme brečky sa nanesie v hrúbke 0,2 až 1 mm na steny dutiny lisovacieho nástroja formujúcej prášok pri lisovaní, potom sa čiastočne vysuší a nakoniec sa kalibrovaním vyhladí a rovnomerne upraví na hrúbku 0,1 až 0,5 mm tak, aby rozmery separátorom upravenej a kalibrovanej dutiny v rovine kolmej na smer lisovania boli zhodné s požadovanými rozmermi výlisku. Kalibrovanie separačnej vrstvy sa môže uskutočniť pritláčaním kalibra kolmo...

Zařízení k orovnání brusného kotouče z kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270791

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 53/047

Značky: orovnání, nitridů, brusného, zařízení, kubického, kotouče

Text:

...z kubického nitrídu boru podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že aestávé z držáku diamantového hrotu pevně uloženého ve vřetenu, přičemž ose držáku je vůči ose diamantového hrotu exeentricky vyosena a svírá vůči ose brusného kotouče úhel menší a nebo větší než 90 °.výhodou řešení podle vynálezu oproti dosavadním známým řešením je současné orovnání a obnažení brusných zrn při zachování potřebné kvality orovnání brusného kotouče....

Způsob přípravy směsi pro syntézu kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269746

Dátum: 14.05.1990

Autor: Matús Eduard

MPK: C01B 21/064

Značky: přípravy, syntézu, způsob, směsi, kubického, nitridů

Text:

...a teploty, pri omezené životnosti technicky náročných vysokotlakých nástrojů,možno považovat za ekonomicky významnou skutečnost.Na výkresu je graficky znázornän Vliv tlaku a teploty na hustotu výlisku dohutnéného ze směsi pro syntézu kubickěho nitridu boru.Výlisky ze směsi pro syntézu kubického nitridu boru podle výkresu lze dohutnit například v grafitových vélcových lisovscích nástrojích na žárových lisech. Reakční směs tvoří prášky...

Směs pro přípravu práškové suroviny na bázi turbostratického nitridu boritého a těžkotavitelných oxidů ke slinování keramických předmětů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269742

Dátum: 14.05.1990

Autori: Brožek Vlastimil, Hubáček Milan, Bronec Josef, Řehák Boris

MPK: C01B 21/064

Značky: slinování, směs, turbostratického, nitridů, její, suroviny, práškové, způsob, boritého, bázi, přípravy, keramických, přípravu, oxidů, těžkotavitelných, předmětů

Text:

...což umožňuje výrr 18 výäit mechanickou pevnoet výsledné keramiky. neboľv ptůbłhu naelednůho zpracování pralkove suroviny - tlakovőho etlnovąní dochází v důsledku vysoke Illnovoc( aktivity obou komponent k tvorbe ctvojiho typu keramlckćho ekeietu nltrldovőho a oxldoveho. Vzhledem k tomu. že oxldickě produkty pyrolltlckóho rozklad zminäných přĺsod moji npľovçůzô mľłe proet W 3 neprelerovaný tvar. enižuji tyto produkty negatlvní působani...

Nitridační atmosféra pro přípravu nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262493

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brožek Vlastimil, Bronec Josef, Hubáček Milan

MPK: C01B 21/06

Značky: nitridů, nitridační, atmosféra, přípravu

Text:

...uhlovodíků, na príslušný oxid. V důsledku rsduktivní halogenace oxidů vznikají plynné halogenidy, jež jsou dá 1 enitridovány. Výsledkom reakce je nitrid príslušného prvku s nižším obsahom reziduálního kyslíku ve srovnání s použitím dosud užívaných druhů nitridační atmosféry.Látka připravenú zahłívaním směsi jednoho hmotnostního dílu kyseliny trihydroqenborité s 2,2 hmotnostními díly močoviny po dobu čtyř hodin na teplotě 250 až 350 °C byla tři...

Způsob rafinace technického nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262202

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáček Milan, Brožek Vlastimil

MPK: C01B 21/06, C04B 35/58

Značky: způsob, nitridů, technického, rafinace, boritého

Text:

...následujícími příklady.Technický nitrid böritý obsahoval 12 kyslíku. V obou následujících případech navážka technického nitriudu vboritého činila 1000 g a průtoková rychlost plynu V reaktoru činila -1 cm/s. V jednom příkladu byl k reduktivní halongenaci použit trichlormethan v kombinaci s amoníakem jako nosným plynem. V druhém přikladu byi k retiułktlvní halogenarci použit tetrachlormethan vkombinaci s vodíkem.Počátek rafinačního účinku...

Spôsob prípravy oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255357

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Kavečanský Viktor, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: oteruvzdornej, titanu, substráte, vodivom, spôsob, přípravy, nitridů, vrstvy, elektricky

Text:

...odmasťovačke a V dôsledkubombardovania aj ohrev substrátu na požadovanú teplotu, ,ktorá závisí na vlastnostiach základného materiálu substrátu a ktorá je vyššia ako 350 °C.Proces vytvárania TiNx vrstvy podľa vynálezu je možne popísať napriklad z hladiska povlakovaného substrátu, pričom počas procesu je potrebné prihliadať na vlastnosti základného materialu a tomu prispôsobiť aj technologické parametre prípravy vrstvy. svojimi...

Zařízení pro indukční ohřev keramiky, zejména na bázi nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253006

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zapletal Radovan, Dvořáček Václav

MPK: F27D 11/06

Značky: zejména, nitridů, zařízení, keramiky, indukční, bázi, ohrev

Text:

...poklpp Je opetřen z vnější strany vodním pláětěm. K podstatě vynálezu rovněž náleží, ze horní i spodní razník je příčnš dělený a opatŕený dělící rovine izolační deekou. Izolační válec ve jmenovaném zařízení je podle vynálezu příčně dělený.Výhody řešení podle vynálezu jsou zejména ve snížení měrná spotreby energie. úspoře jakostního grafitu, zvýšení produktivity práce a jakosti výrobků.Vynález je patrný ze schematického zobrazení příklednáho...

Spôsob vytvárania oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252707

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: substráte, nitridů, pevnom, oteruvzdornej, vodivom, vytvárania, spôsob, elektricky, titanu, vrstvy

Text:

...zvyčajne argónom, a parami sublimujúceho hemakarbonylu volfrámu pri zníženom tlaku z intervalu 104 Pa až 10 Pa, za čím sa bezprostredne na pevný elektricky vodivý substrát pôsobí plazmou tvorenou dusíkom a paraml od parovaného titanu za zníženého tlaku z intervalu 103 Pa až 1 D Pa.Podstata vynálezu je bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Oceľový substrát bol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 105 Pa, ako...

Způsob stanovení dusíku v látkách na bázi nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240141

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeková Marta

MPK: G01N 31/16

Značky: způsob, stanovení, látkach, bázi, dusíku, nitridů

Text:

...ky-seliny o známém titru a nespotřebovaná kyselina se títruje zpět alkalickým hydroxidem. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se 10 až 140 mg rozmělně.ného vzorku vpraví do korozivzdorného au toklávu, přidají se 2 až E ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, popřípadě s příměsí 0,2 až 4 ml kyseliny sírové zředěné 11 a/nebo kyseliny fosforečné, chlorovo díkové, chloristé, popřípadě 20- až 30peroxidu vodíku, nato se autokláv...

Způsob výroby práškového nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243893

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zbirovský Vladimír, Kraus Jan

MPK: C01B 21/064

Značky: nitridů, způsob, výroby, boritého, práškového

Text:

...platiny nebo jejich směsi nebo kysličníku těchto kovů, např. kysličníku nikelnatého. Tato směs se potom žíhú při teplotě 750 až 1 350 OC po dobu 1 až 6 hodin v atmosfére čpavku.výhodou způsobu výroby nitridu boritého podle vynálezu je, že častice hexagonálního nítrídu borítého jsou rovnoměrně-rozptýlené v celém objemu resgujícíoh látek, v němž tvoří krystalizační zárodky msziproduktu při výrobě s dvoustupñovým žíhéním, kdy konečný produkt se...

Způsob přípravy bezkyslíkového nitridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243889

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mánek Boetislav, Pangl Antonín, Neuhöfer Lubomír

MPK: C01B 21/064

Značky: způsob, nitridů, bezkyslíkového, přípravy, boritého

Text:

...toxicitu těchto sloučenin born.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem připravy nitridu boritého podle vynálezu, který spočivá v tom, že pěnový grafit s pőtovitosti nad 90 8 se nasyti roztokem kyseliny borité a močoviny při teplotě 80 až 240 °C a po nasycení se zahřivá v proudu amoniaku při teplotě 900 až 1 zoo °c. Reakcekyseliny borité s močovinou v dusikové atmosfeře, vytvořené plynným amoniakem, vedoucí k nitridu boritému, se...

Způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221496

Dátum: 15.02.1986

Autori: Prejda Milan, Valíček Jaromír

Značky: vrstev, křemíku, tenkých, způsob, výroby, nitridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles. Nitrid křemíku vzniká reakcí plynného trichlorsilanu SiHCl3 s plynným amoniakem NH3 při teplotách pevných těles 20 až 900 °C, objemovém poměru NH3/SiHCl3 > 1 a celkovém tlaku 1 až 200 Pa. Vynález lze využít při výrobě integrovaných obvodů v pevné fázi.

Způsob výroby austenitických nerezavějících a žárupevných ocelí stabilizovaných titanem se zaručeně nízkým výskytem shluků nitridů a karbonitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220026

Dátum: 15.10.1985

Autori: Soukup František, Košán Josef, Kuncl František

Značky: karbonitridu, shluků, zaručeně, nitridů, výskytem, nízkým, výroby, oceli, austenitických, stabilizovaných, nerezavějících, titanem, způsob, žárupevných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešen způsob výroby austenitických nerezavějících a žárupevných ocelí stabilizovaných titanem a se zaručeně nízkým výskytem shluků nitridů a karbonitridů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je provedeno mikrolegování oceli při odlévací teplotě v pánvi přísadou vápníku, anebo hořčíku na jejich konečný obsah v oceli 10-250 ppm, přičemž poměr součtu obsahů vápníku a hořčíku k obsahu síry v oceli je v rozmezí 0,4-3,0. Výhodné je...

Způsob zavádění fosforečného nitridu jako getru do halogenových žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224182

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kouřil Milan, Seger Jiří, Alberti Milan

Značky: fosforečného, způsob, žárovek, nitridů, getru, zavádění, halogenových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění nitridu fosforečného jako getru do halogenových žárovek s náplní obsahující kromě halogenu, inertního plynu a vodíku též nitrid fosforečný nebo produkty vzniklé jeho rozkladem a reakcemi, vyznačený tím, že se na volframové vlákno halogenové žárovky zavede čerpací trubičkou vodní roztok hexaamido-cyklo-trifosfazenu P3N3(NH2)6, pak se proudem inertního plynu odstraní voda, žárovka se vyčerpá a potom se bez přerušení čerpání...