Patenty so značkou «nití»

Držiak dentálnych nití s upínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4374

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: dentálnych, zariadením, držiak, upínacím, nití

Text:

...uzatvoreného tunela. Obr. 6 vyobrazuje detail ramíen držiaka dentálnych nití s upínacím zariadením so šípovitými výbežkami-tŕňmí a spôsob upínania dentálnej nite s upínacími elementmi. Na obr. 7 je zobrazený detail jednostranne uzavretého tunela s priebehom pozdlžnej drážky a vodiacim zárezom pre dentálnu niť. Obr. 8 a obr. 9 Znázorňujú detaily šípovitých výbežkov-tŕňov s vodiacim zárezom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDržiak...

Spôsob zlepšovania súdržnosti zväzkov aramidových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11133

Dátum: 26.11.2005

Autori: Willemsen Stephanus, Janssen Johannes, Peters Martinus

MPK: D06M 15/507, B60R 21/16, D06M 15/568...

Značky: nití, aramidových, spôsob, súdržnosti, zlepšovania, zväzkov

Text:

...a malo by to byť frlmotvorný polymér. S výhodou je spojivové činidlo vo vode rozpustné alebo vo vode dispergovateľná polyuretánové a/alebo suífónovaná polyesterová živica.Príklady vhodných polyesterov sú polyméry odvodené od suifónovanej dikarboxyiovej kyseliny, dikarboxyiovej kyseliny a diolu. Prednostný je polyester odvodený od dimetyl-nátrium-sulfoízoftalovej kyseliny, izoftalovej kyseliny a etylénglykolu. Taký výrobok je dostupný pod...

Kompozitná niť, preparovacia kompozícia pre kompozitnú niť a kompozit na báze takýchto nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284627

Dátum: 04.07.2005

Autori: Boissonnat Philippe, Loubinoux Dominique

MPK: D06M 13/224

Značky: kompozitnú, takýchto, kompozitná, kompozícia, báze, nití, niť, preparovacia, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná niť obsahujúca sklenené nekonečné vlákna a termoplastové nekonečné vlákna, vybavená povlakom preparovacej kompozície, obsahujúcej základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Kompozícia pre kompozitnú niť, obsahujúca základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Predmetom riešenia je tiež kompozit na báze najmenej jednej organickej hmoty a skla, pričom obsahuje aspoň sčasti...

Výstužná sklená niť, kompozit vyrobený zo sklených nití, spôsob výroby sklených nití a sklená kompozícia na výrobu sklených nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284333

Dátum: 27.12.2004

Autori: Fournier Pascal, Genechten Jan Van, Bazin Jean-paul, Creux Sophie, Gallo Marcelo Hernan

MPK: C03C 1/00, C03C 13/00

Značky: niť, sklených, kompozícia, kompozit, výroby, vyrobený, nití, výrobu, sklená, spôsob, výstužná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú výstužné sklené nite, ktorých kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentách: SiO2 58 až 62 % Al2O3 10 až 16 % CaO viac než 18 % MgO viac než 1,5 % CaO + MgO menej než 28 % Na2O + K2O + Li2O menej než 2 % TiO2 menej než 1,5 % Fe2O3 menej než 0,5 % B2O3 menej než 2 % F2 menej než 2 %, pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 % ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5...

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284083

Dátum: 06.08.2004

Autori: Leopold Gunter, Kaufmann Richard, Wörner Christoph

MPK: D04B 15/48, D04B 15/50

Značky: zariadenie, nití, elastomérnych, najmä, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití, je vyrobené so skriňou, ktorá svojimi stenami obklopuje vnútorný priestor (23) a ktorá je rozdelená na diely (10, 11) pozdĺž deliacej škáry (8), s aspoň jedným prvým úložným valcom (13, 13'), ktorý je pevný a je uložený v skrini otočne okolo prvej osi otáčania, s aspoň jedným druhým úložným valcom (14, 14'), usporiadaným pevne v odstupe od prvého úložného valca (13, 13') rovnobežne s ním a...

Spôsob výroby chirurgických nití majúcich zlepšenú ťahovú pevnosť uzla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3445

Dátum: 30.07.2003

Autori: Scalzo Howard, Pokropinski Henry, Fischer Jerome

MPK: A61L 17/00

Značky: chirurgických, pevnosť, zlepšenú, výroby, ťahovú, nití, spôsob, majúcich

Text:

...poťahu chirurgickej0005 Vo svetle vyššie uvedených okolností stále existuje potreba vyvinúť spôsob, ktorý bude významne zvyšovať ťahovú pevnosť uzla spriadanej chirurgickej nite, zatiaľ čo zostanezachovaná schopnosť chirurgickej nite prijímať finálny poťah svýsledným zlepšením jeho požadovaných vlastností, najmä jehoschopnosti udržať prvý prešmyk (polovičný uzol). PODSTATA VYNÁLEZU0006 Výhodným spôsobom vynálezu je spôsob výroby...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Francesco, Lonati Ettore, Lonati Fausto, Lonati Tiberio

MPK: D04B 15/38

Značky: pletený, zariadenie, prierezom, podobně, zovretie, nitě, pletacích, tovar, kruhových, nití, elastických, strojoch, najmä, malým

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Spôsob výroby nastrihaných nití a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280868

Dátum: 08.02.1995

Autori: Moireau Patrick, Augier Eric, Johson Timothy

MPK: C03C 25/10, C03B 37/16

Značky: spôsob, nastrihaných, zariadenie, vykonávanie, nití, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenené nite zložené z nekonečných vlákien povlečených nevodným preparovacím prostriedkom v kvapalnom stave a spôsobilým reagovať pri pôsobení aktinického žiarenia sa strihajú mechanizmom slúžiacim súčasne na ich ťahanie predtým, ako sú vystavené pôsobeniu aktinického žiarenia. Zariadenie obsahuje najmenej jeden strihací a ťahací mechanizmus (100) nití vybavených preparovacím prostriedkom, prvý prijímací mechanizmus (3) nastrihaných nití a...

Spôsob prípravy vnútorne spájaných šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280728

Dátum: 07.09.1994

Autori: Gailey Robert Mcnaught, Suttle Attiens Edwin, Sperling Philip Elwood, Bathie Leslie Andrews

MPK: D02G 3/36, D02G 3/46, D02G 3/40...

Značky: spôsob, šijacích, nití, přípravy, vnútorné, spájaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave vnútorne spájaných šijacích nití sa najskôr vytvorí zosúkaná niť (5) zahŕňajúca tri multifilné nite (10, 10A) skrutkovito ovinuté okolo jadrovej nite (12) s nízkou teplotou tavenia, potom sa zosúkaná niť (5) kontinuálne ohrieva a napína a v napnutom stave sa zahrieva na zmäknutie jadrovej nite (12) s nízkou teplotou tavenia na vzájomné spájanie vonkajších multifilných nití (10, 10A), a potom sa z miesta ohrievania kontinuálne...

Navádzací stroj na automatické navádzanie osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280531

Dátum: 18.03.1992

Autori: Schlegel Karl, Wilhelm Hans

MPK: D03J 1/02, D03J 1/00

Značky: stroj, automatické, osnovných, navádzací, navádzanie, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Navádzací stroj (SE) na automatické navádzanie osnovných nití do elementov listového brda mechanického stavu obsahuje navádzacie ústrojenstvo, prostriedky na manipuláciu s elementmi listového brda a riadiaci stupeň na riadenie navádzacieho stroja (SE). Navádzací stroj (SE) je zostavený z riadiaceho modulu (SM), z programovacieho modulu (PM) a z pracovného modulu (XM) na uskutočňovanie navádzacieho procesu. Jednotlivé moduly (SE, SM, XM) tvoria...

Zariadenie na oddeľovanie jednotlivých niteľníc navádzacích strojov osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280224

Dátum: 15.10.1991

Autori: Magdika Janos, Benz Rico

MPK: D04B 1/14

Značky: strojov, oddeľovanie, zariadenie, jednotlivých, nití, niteľníc, osnovných, navádzacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené oddeľovacím ústrojenstvom (21) niteľníc (LI) privádzaných vo forme zväzku (LS), ktoré najprednejšiu niteľnicu (LI1) od zväzku (LS) oddeľuje a pripravuje na navádzanie osnovných nití. Oddeľovacie ústrojenstvo (21) je tvorené piestom (27), uloženým priečne na zväzok (LS) niteľníc (LI), ktorého pracovný zdvih (C) zodpovedá vzdialenosti medzi zväzkom (LS) niteľnice (LI) a medziľahlou polohou (ZP) najprednejších niteľníc (LI1).

Zařízení pro přívod nití v pletacím stroji se dvěma jehelními lůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270555

Dátum: 12.07.1990

Autori: Conti Paolo, Gariboldi Franco

MPK: D04B 1/22

Značky: zařízení, lůžky, stroji, dvěma, nití, jehelními, přívod, pletacím

Text:

...uložen jezdec gz, pohyblivý synchronizovaně s vratnými zámkovými saněmí, jejichž zámky pohánějí jehly. Jezdec 32 je opatřen úhlovê pohýblivým jádrem gg. Toto jádro 22 nese dvě navlékací trubice tvořící vodiče 215 a glg a tvoří prostředek log pro vzájemnou výměnu polohy vodičů. Jezdec je opatřen prostředky pro otáčení jádra 0 polovinu otočky ve stejném smeru na konci každého přesunu a při každém obrácení pohybu jezdce gg.Vodiče 215 a 278...

Stříhací zařízení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270344

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fučík Bořivoj, Ferda Josef

MPK: D04B 15/60

Značky: střihací, nití, zařízení

Text:

...v tom,že ústí vývodů jdou ke každému etríhsoímu, reep. pridržavaoímu místu separátně. Dále detí končí přímo ve vnitřním prostoru zarízení, takže nedochází ke ztrátám tlskoveho vzduchu.zarízení podle vynálezu je v príklednám provedení znezorněno na výkrese, kde značí obr. l zařízení ve svielám tezu ełZnámý dvouváloový okrounlý pletscí stroj pro výrobu ponožkováho zboží je v každém pletaoím systemu opatren etŕíhaoím zařízením nití....

Kužel pro barvení nití navinutých na cívce a pro ekvivalentní použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 270239

Dátum: 13.06.1990

Autor: Romagnoli Tiziano

MPK: D06B 23/04

Značky: ekvivalentní, použití, cívce, barvení, navinutých, nití, kužel

Text:

...výše popsanýoh přl rozboru známého stavu technlky. íPodle dalšího znaku vynálezu má komolokuželovltá stäna e výhodou řadu podělných čtěrbln o šířce postupnč ae zvčtäující směrem ven.Dno axlálního ústupku vytvořenóho ve vötčí základni může mít pretencovítý výstupek s vnltřním proíílem naklončným na způsob hrdla pro středční menší základný dolního kužele. Okolo takového prstencovltého výstupku mohou být vytvořony průchosí otvory vedoucí...

Způsob vedení nití od cívky k pletacímu stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268468

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Petar, Piškula František

MPK: D04B 15/44

Značky: vedení, pletacímu, provádění, cívky, způsob, stroji, zařízení, nití

Text:

...alespoň z části tŕauím povlak, přičemž oběžná část je uložena otočně v ložiskách. Podle jednoho významu je obežná část zabudována v utěsnäně skříni, opatřené nátrubky pro nasazení trubť člnov ěho vuxicní.Význam a-dosežuný účinek způsobu vedení a příslušnéłno zařízení objasňuje příkladné provedení, přívodnfvhn systemu nni-ti, zuázonněné na priložených schématických výkresech, a to na obr. 1 vadex~í.niti mezi oíąkou a zásobníkovým podavačem, na...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Chládek Otokar

MPK: D04B 15/58

Značky: vodičů, zařízení, ovládání, nití

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Způsob hydrofobní úpravy textilních nití nebo šitých spojů u nafukovacích hal a skladů proti pronikání dešťové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268361

Dátum: 14.03.1990

Autori: Eckert Vít, Roučka Miroslav, Rathouský Jiří

MPK: D06M 15/643

Značky: hydrofobní, proti, způsob, spojů, šitých, úpravy, skladu, nafukovacích, nití, textilních, pronikání, dešťové

Text:

...jehož hlavní součástí jsou eatery kyseliny křemičitá, Jako například tetraetoxysilan.Výsledky praktické aplikace ukázaly, že tímto způsobem je možno zcela odstranit průsak deěřově vody po dobu životnosti nafukovací haly nebo skladu, ke kterému vždy při dosavadnim používání voskovoných textilnich nití pro ěití jednotlivých dĺlců nedocházelo.Sportovní natukovací hela, u které dodházelo k průsaku dešřové vody švy, byla po odstranění...

Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dančová Olga, Majzner Jan

MPK: D03D 49/14

Značky: stroji, osnovním, převádění, výrobu, osnovních, zařízení, nití, víceosé, textilie, válem, brdem, textilním, plošné

Text:

...příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail...

Zařízení pro namáčení nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 266361

Dátum: 13.12.1989

Autori: Liševič Nina, Čelyšev Anatolij, Kozlova Dina, Gračev Viktor, Surkov Vladimír

MPK: D06B 3/06, D01H 13/30

Značky: namáčení, stroji, tkacím, nití, zařízení

Text:

...pacnouoxennue numau 7 nmpcTMň E M nexamme na paanux ypnuuax. Bxannoñ naTpyaoK 10 pacnaanxen numa cnmuuornkupy/ona ,l.il,. Elmvmu 1 iIuKpIIiMmErrú-ił Kramuxoň 1). c Ľł 1 DVLpJIĽ|M 0 L-IM 12 ,mum nprąxsbmnnurcm-n nvm/u .l.Il. KIďIILwJäľrI pm unąrunnmm m naxmmnm Q oauaymv ąuanou lü.YIĽTTJĽIŇCTDCI F-IIKSĽITHBT CIIBILYKWIMM ÚÓFÍłI劼IM. nunnunuuuu nmnnwnw Humrynunr nu mxuunmny nmryuky JH n unnuy 1, ulkynn H|nKun 1 umnmnrnnpcTmm ü nm cTmHKmM...

Zařízení pro řízení napětí a hlídání osnovních nití na tkacím stroji, zejména kruhovém

Načítavanie...

Číslo patentu: 266325

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00, D03D 51/28, D03D 49/04...

Značky: hlídání, stroji, osnovních, zejména, zařízení, tkacím, napětí, kruhovém, řízení, nití

Text:

...v blízkosti střídavého prošlupu je uspořádáno zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nití 1 tak. jak je zřejmě z obr. 2.Zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nltí 1 zahrnuje pro každou osnovní nit 7 vlastní dvouramennou výkyvnou páku gł, tvořenou pružinovým drátem, jejíž jedno rameno51 se v řídící poloze dvouramenné Výkyvné páky âł opírá o doraz ái. Druhé rameno 51 dvou ramenné výkyvné páky gl je zakončeno...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kafka Vratislav, Čech Oldřich, Vyskočilová Jiřina, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: způsob, výroby, obsahující, nití, soustavu, vazbě, osnovní, nejméně, jednu, pletenina, anorganických, její

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Mundl Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/38

Značky: útkových, stroje, trysek, postupnému, nití, prohozních, tkacího, zavádění, zařízení

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Zařízení k rozřaďování nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 265686

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Vlastimil

MPK: D04B 39/06, D04B 27/10

Značky: rozřaďování, zařízení, nití

Text:

...zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost a přitom lepší funkce. odpadá celé samostatné zařízení pro rozřačování nití a vlastní rozřadování se uskutočňuje na stávajícím svůrkovém válečlm. zlepšení funkce se prejavuje um, že procházející niti jsou jen minimálně namáhány, poněvadž volně rozmístěné kroužky jsou na svůrkovém válečku uložsny 3 velkou vůlí, takže se mohou 1 vyklánět vzhledem k ose svůrkového válečku, podle úhlu nití...

Stříhací zařízení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 265176

Dátum: 13.10.1989

Autor: Jelínek Jan

MPK: D04B 15/60

Značky: střihací, zařízení, nití

Text:

...zachycení nitě g. Výstupek § sezbývajícím okrajem tvarového dílce 7 tvoří zářez 33, ve kterém se nachází zachycená nit E nata žená k první, resp. poslední pletouoí jehle 3, která ji unáší. Dále je na přístroji ł pevně uchycena pneumatické hubice 2 pro nasávání a držení volných konců nití.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení úpletu je nit 3 pro vzorování zaváděna do jehel a vyváděna z jehel A vodičem łg podle programu...

Zarážka délkové textilie pro textilní stroje, zejména osnovních nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264915

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbášek Miloš, Navrátil Zdeněk, Šulc Michael

MPK: D03D 51/18

Značky: zarážka, stroje, nití, textilní, textilie, délkové, zejména, osnovních, tkacím, stroji

Text:

...vynálezu jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 osnovní lamelovou zarážku v prostorovém pohledu a obr. 2 zarážku pro kontrolu převíjení tkaniny na textilním stroji, v prostorovém pohledu.Lamely l zavěšené na osnovních nitích g jsou navlečeny na vodicích lištách 3 a odděleny distančními lištamí 3. Pod lamelami l jsou umístěny nehybné kovové snímací desky §, propoje ně strunamí 6 5 funkčním členem 1...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Dubeň Ladislav, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: provádění, zakládání, délkových, textilních, nití, způsobu, útvaru, způsob, zejména, kovových, tohoto, zařízení

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Zařízení pro odstřih nití šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263716

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Janderka Emanuel

MPK: D05B 65/00

Značky: stroje, odstřih, zařízení, nití, šicího

Text:

...k základovó deaoe A je uchycan otočný čep 35. na. němž je uložen výkyvný zachycovač łg nití 3, gg a Je přídržovánvýkyvný zachyoovač A má va své přední části hlavu gg(obľ 5)která je vytvořena ve tvaru půlelipey a je opatřena dvěma rozdělovacímí hroty g, 22 (obr. 9), mezi nimíž je drážka g. Její stěny gg, 25 m tvoří náběh pro nabírání odstřihovených nítí.2 EQ. vější obvod drážky 3 je tvořen náběžnými hranami gg, gz. Na náběh tvořený stěnamí...