Patenty so značkou «niklu»

Termomechanické spracovanie zliatin na báze niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20836

Dátum: 07.05.2012

Autori: Rock Christopher, Forbes Jones Robin

MPK: C22F 1/10, C22C 19/05

Značky: báze, spracovanie, zliatin, termomechanické, niklu

Text:

...priereze operácieobrázok 2 A je schematický nákres v priečnom priereze a obrázok 2 B je perspektívny schematický nákres za tepla kovaného a tepelne spracovaného dlhého výrobku, ktorý má prstencovitú oblasť neobvyklého rastu zŕn aobrázky 3 A až 3 D sú metalografické snímky makroštruktúry v priečnom priereze dlhých výrobkov zo Zliatiny 690, ktoré zobrazujú rôzne vplyvy termomechanického spracovania podľa rôznych tu opísaných nelirnitujúcich0006...

Superzliatiny na báze niklu a výrobky vyrobené z uvedenej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14805

Dátum: 20.08.2010

Autori: Heritier Philippe, Devaux Alexandre

MPK: C22C 1/02, C22F 1/10, C22C 19/05...

Značky: niklu, uvedenej, báze, zliatiny, výrobky, vyrobené, superzliatiny

Text:

...dielov na turbiny. napríklad disky turbiny.0014 Cielom tohto vynálezu je ponúknuť zliatinu za nízke obstarávacie náklady, to znamená s nižšími nákladmi na legujúce prvky ako u zliatin typu UDIMET 720 a s kujnosťou vyššou ako u zliatiny typu UDIMET 720, a to pri zachovaní dobrých mechanických vlastnosti pri vysokých teplotách (700 °C), to znamená lepších ako u üiatiny 718 PLUS. Inak povedané, jeho cielom je ponúknuť zliatinu, ktorej...

Spôsob spracovania lúženca z výroby niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287024

Dátum: 07.09.2009

Autor: Šiška Jozef

MPK: C21B 5/02, C22B 23/00

Značky: výroby, spracovania, spôsob, lúženca, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Lúženec vznikajúci zo zredukovanej niklovo-železnej rudy sa zmieša s kyslou železnou rudou a/alebo oxidom kremičitým a prípadne vápencom tak, aby index bazicity vo výslednej zmesi bol 0,9 až 1,6. Na zníženie indexu bazicity sa lúženec alebo zmes môže zahriať pri prístupe vzduchu. Zmes sa použije ako železná ruda na výrobu železa a trosky.

Zvárateľná zliatina niklu, železa, chrómu a hliníka odolná voči oxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16690

Dátum: 13.11.2008

Autori: Matthews Steven, Klarstrom Dwaine, Ishwar Venkat

MPK: C22C 19/05

Značky: hliníka, niklu, zliatina, voči, železa, odolná, zvárateľná, oxidácii, chromu

Text:

...titánu, 0,2 až 0,4 kremika a 0,2 až 0,5 mangánu. Zliatina môže obsahovať tiež ytrium, cér a lantán, a to v množstve až do 0,01 . Uhlík sa tu môže vyskytovať v množstve až do 0,25 . Bór môže byť zastúpený až do hodnoty 0,004 , zirkón až do 0,025 . Zvyšok zliatiny tvori nikel plus nečistoty. Okrem toho, celkový obsah hliníka s titánom by mal byť medzi 3,4 a 4,2 a pomer chrómu k hliníku by mal byť od približne 4,5 do 8.0011 Uprednostñujeme...

Elektrolytová kompozícia a spôsob vylučovania vrstvy zliatiny zinku a niklu na liatinovom alebo oceľovom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19934

Dátum: 13.07.2006

Autori: Patron Gerard, Gollan Dieter Harald, Kirchhof Andreas Heinz, Helden Thomas

MPK: C25D 3/56, C23C 18/50

Značky: elektrolytová, liatinovom, substráte, vrstvy, niklu, zinku, zliatiny, vylučovania, kompozícia, spôsob, oceľovom

Text:

...stálej kontrole. Aby sa vyhovelo úradným nariadeniam, musí sa teda vykonávať nákladné a drahé čistenie odpadovej vody. Zinkovoniklové elektrolyty, obsahujúce chlorid amónny, na vylučovanie príslušných zliatinových povlakov sú známe napríklad z US patentov US 4388160 a US 4765871. Okrem toho je z US 4832802 ako nosič soli niklu známy elektrolyt na báze chloridunikelnatého alebo síranu nikelnatého, obsahujúci chloridamónny. Vyššie uvedené...

Chróm-nikel-mangán-medená austenitická antikorózna oceľ s nízkym obsahom niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1668

Dátum: 19.12.2002

Autori: Hsieh Meng-hsin, Huang Pei-te, Wu Yi-cheng, Liu Hao-shang

MPK: C22C 38/54, C22C 38/58, C22C 38/42...

Značky: oceľ, obsahom, nízkým, chróm-nikel-mangán-medená, antikorózna, niklu, austenitická

Text:

...antikorózna oceľ má obsah ô-feritu, ktorý je menšíako 8,5 pričom tento obsah vyhovuje požiadavkám daným nasledujúcimobr. 1 diagram znázorňujúci vzájomný vzťah medzi obsahom ô-feritu podľa výhodného uskutočnenia austenitickej antikoróznej oceie podľapredmetného vynáiezu a teplotou spracovávania za tepia.0010 Vo výhodnom uskutočnení obsahuje táto chróm-nikeI-mangánmedená austenitická antikorózna ocel snízkym obsahom niklu (a) 0,03 ...

Spôsob povrchovej úpravy vonkajšej plochy medeného alebo z medenej zliatiny vytvoreného prvku formy na plynulé odlievanie kovov pozostávajúci z pokovovania niklom a odstraňovania niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282599

Dátum: 17.09.2002

Autori: Catonne Jean-claude, Allely Christian, Nicolle Rémy, Raisson Gerard

MPK: C25F 5/00, C25D 5/34, B22D 11/00...

Značky: povrchovej, pozostávajúci, niklu, vytvoreného, zliatiny, vonkajšej, měděného, pokovovania, úpravy, spôsob, formy, odstraňovania, kovov, medenej, niklom, plynule, odlievanie, prvků, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava tejto plochy spočíva v po sebe nasledujúcich operáciách: operácia čistenia holého povrchu, operácia morenia holej plochy v okysličovacom kyslom médiu a operácia leštenia holého povrchu. Ďalej sa uskutoční operácia pokovovania holej plochy niklom pomocou elektrolytického pokovovania, pri ktorom sa prvok umiestni ako katóda do elektrolytu tvoreného vodným roztokom amidosulfánu niklu obsahujúceho 60 až 100 g/l niklu, potom sa ako bol...

Spôsob získania kobaltu a niklu z rúd a rudných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 203

Dátum: 14.09.2002

Autor: Beckmann Alexander

MPK: C22B 23/00, C22B 1/06

Značky: získania, rudných, kobaltu, koncentrátov, niklu, spôsob

Text:

...sulfidových rúd alebo rudnýchTento cieľ sa dosiahne spôsobom, podľa ktorého sa arzenosulfidová a/alebo sulfidová ruda alebo rudný koncentrát kobaltu a/alebo niklu prevedie na reakčný produkt sirou alebo siru obsahujúcimi zlúčeninami arzénu a z reakčného produktu sa vylúhujú rozpustné kovy a kovyTúto konverziu reprezentujú nasledujúce rovniceZistilo sa, že kobaltín je možné, pokiaľ sa proces uskutočňuje správnym spôsobom, previesť na CoS...

Zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vlákien a spôsob tepelného spracovania zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281434

Dátum: 18.11.1992

Autor: Vasseur Stella

MPK: C22C 19/05, C22F 1/10, C03B 37/04...

Značky: vlákien, zliatina, tepelného, zliatiny, báze, výrobu, niklu, odstředivky, sklenených, spracovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vláken, ktorá obsahuje (v % hmotnostných): chróm 27,5 až 29,5 %, volfrám 6,5 až 7,8 %, uhlík 0,69 až 0,73 %, železo 7 až 10 %, pričom prípadne je obsiahnutý kremík a mangán, každý maximálne v množstve až 0,9 % hmotnostných, pričom zvyšok tvorí v podstate nikel a ktorá vo svojej kryštalickej štruktúre obsahuje karbidy typu M23C6, kde M je ekvivalentný chróm, to znamená chróm...

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Melichar Rudolf, Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: C22B 23/06

Značky: výluhu, amokarbonátového, způsob, výrobe, rafinace, niklu

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Přísada k aminosíranovým elektrolytům pro sedimentaci tvrdých vrstev niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266226

Dátum: 13.12.1989

Autori: Atanasov Nikolaj, Ljutov Ljudmil, Mirčeva Vera, Stefanov Stefan

MPK: C25D 3/12

Značky: niklu, aminosíranovým, tvrdých, sedimentaci, prísada, vrstev, elektrolytům

Text:

...Hanpnmeamň, őąusxnx K.nynm. CornacH 9 nso 6 perenum, sanaqapemaercanocpencrnomoöanáenun 1 ccynbàMaTHmM snekwponuram, nrxonuenmpaunx OT 0,1 no 4 rľnvoóanxk, npecwaannmmeñ.co 6 oň nponsnonoe cynnàónonnöeusoůuoň KHCHOŤM, c oömeñ Qopuýnoñ ąTexaonornqecxan cxeMa nonyuenna noöasxu nerxo ocymecwaúma, a Bmxonu BunoKH. Hcxonue, npoMemyToqHue H uoueqnme nponYKTm He nnnamrcn Toxcuuecxuun nnn xanueporeunbmm. Hoöaaxa pacwaopaercx nonnocrbm n 6...

Tří a vícevrstvový svarový spoj slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: B23K 9/23

Značky: bázi, niklu, svarový, slitin, tří, vícevrstvový

Text:

...způsobují, že pokud dojde k tećení svarovéhokovu za provozu konstrukce, pak se jedná o creep visközního charakteru s velmi malými rychlostmj tečení l 07 až 10-9 sme-1. Tím, že je navařována krycí housenka s mčrným tepelným příkonem vyšším než 35 kJ.cml, pak všechny složky svarového kovu v teto a předcházejicí vrstvě zůstávají rozpuštěny v tuhám roztoku, což je příznivý stav pro vznik kysličníku A 12 NiO 3 spinelového typu na povrchu svaru...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Landa Václav, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, elektrolyt, vylučování, niklu, fosforem, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Spôsob spracovania anódového kalu s obsahom selénu, medi, niklu, striebra a zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 243759

Dátum: 15.01.1988

Autori: Moravus Jaroslav, Pšeolka Emil, Hlavoo Jioí, Pruša Zbynik, Buzek Otokar, Mlejnek Vladimír, Malík Miloš

MPK: C22B 11/04

Značky: anodového, mědi, striebra, zlata, spôsob, spracovania, niklu, selénu, obsahom

Text:

...hmotnosti redukovadla s obsahom uhlíka nad 60 hmotnosti.Praženim anodového kalu selén odprchá ako kysličnik, ktorý sa zachytáva v prachovej forme v odprašovacom zariadení. Pritom sa komplexné zlúčeniny kysličníkov medi a niklu rozložia, čim sa skráti doba ich vyluhovania z praženca a výťažnost sa zvýši o 10 . Pri redukčnom tavení lúženca za prítomnosti pevného redukovadla sa získa zliatina s obsahom 10 až 15 hmotnosti striebra, v ktorej je...

Způsob výroby vysokopevných pružinových drátů ze žárupevných slitin na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nikolajeva Zoja

MPK: C21D 9/52, C21D 9/02, C21D 6/02...

Značky: bázi, slitin, niklu, výroby, způsob, žárupevných, vysokopevných, pružinových, drátu

Text:

...dále zvětäováne nedněrným e pro docíleni požadované moze pevnosti spotrebný rozsahem plastické deformsce sa studena. Tyto nedostatky po prejaví se provozu dodatečnä probíhajícími ději, které vyústují ve zhoršení původních mechanických vlastností e ovlivní tím funkční spolehlivost příslušných zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysokopevnýoh prulinových drätů ze iárupevných slitin ne bázi niklu podle vynálssu, jeho...

Způsob regenerace niklu zejména při galvanickém niklování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244727

Dátum: 14.08.1987

Autori: Ulrich Miroslav, Šobr Petr

MPK: C25D 21/18

Značky: zejména, provádění, způsobu, niklu, galvanickém, regenerace, způsob, niklování, tohoto, zařízení

Text:

...dojde k oběhu elektrolytu jako promývacího roztoku promývacím okruhem. Elektrolyt převádí vyfiltrovaný hydroxid nikelnatý do roztoku. Tím se postupně zvětšuje mechanická propustnost filtru § až na původní hodnotu. Účinnost promývacího procesu je indikována průtokoměrem 15. Po kvantitativním převedení vyfiltrovaného hydroxidu nikelnatého z roztoku a jeho převedením V roztok síranu nikelnatěho je promývací proces ukončen a příslušný...

Lázeň pro galvanické předzlacování polotovarů, zejména s povrchem z niklu nebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252300

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrobel Leopold, Srb Miloslav

MPK: C25D 3/48

Značky: předzlacování, niklu, galvanické, zejména, polotovarů, povrchem, slitin, lázeň

Text:

...například kyselinu mravenčí aldehydy, například acetaldehyd, alkoholy, například metanol, aromatícké aminy, například anilinsulfát, od 30 do 70 g.ll orga~ nických kyselín, například kyseliny citronové, alkalický hydro 252 300xid, například hydroxid sodný, v takovém množství, aby výsledné pH lázně bylo v rozmezí od 4,5 do 6,5, kov ze skupiny, zahrnující železo, nikl a kobalt, ve formě stejného komplexu jako zlato nebo ve formě soli anorganické...

Lázeň pro přímé zlacení kovů, zejména korozivzdorné ocele, niklu a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252247

Dátum: 13.08.1987

Autori: Srb Miloslav, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/48

Značky: korozivzdorné, niklu, kovů, lázeň, zlacení, přímé, ocele, slitin, zejména

Text:

...podle vynálezu jednak umožňuje vypustit niklovou mezivrstvu, která je V kombinaci se zlatem a korozivzdornou oceli pŕíčinou špatné korozni odolnosti celého povlakového systému z důvodů tvorby lokálnich galvanických článků, jednak zamezuje vzniku alergie organismu na nikl při použití zlacených nerezových výrobků v lékařství a bižutérii.Lázně pracují při teplotách 10 až 40 OC, přitom optimální teplota je 20 až 30 °C,pH lázni je V rozmezí...

Slitina niklu, tavitelná za tepla a disperzně vytvrditelná, použitelná pro nástroje k tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251680

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fricke Werner

MPK: C22C 19/05

Značky: tepla, nástroje, tváření, slitina, tavitelná, vytvrditelná, disperzné, použitelná, niklu

Text:

...npoqnocwb. HoBm~~~ mennme coepmaunn Bonbàpama B cnocoőuux K ncnepcnonnouy Tsepnennw cnnanax NíCrCoTíA 1 anaqnrenbno yxynmamw emopmnpyemocwh B Harpewon cocwognun. ĽeopMn~ PYGMOCTB B HaPpeTOM cocwonaun n CKHOHHOCTB K ropnmnm Tpemnnam no HacTonmnM 0 nannmm MemamTu 3 roToBneHum TBepn 0 ľ 0 (450 Hv) H npH STOM BHSKOPO H cToňKoro npornn Tennoynapa ycToñuHBoro npu nucoxnx Teuneparypax Kyeuoro Hucwpymeawa nan neàopuauuu B HarpeToM cocrosunn Ha...

Způsob zpracování odpadního loužence, vznikajícího při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243863

Dátum: 15.06.1987

Autori: Povolný Rudolf, Šváb Roman

MPK: C21C 1/04

Značky: loužence, způsob, niklu, odpadního, výrobe, vznikajícího, zpracování

Text:

...z povrchu tekutého surového železa stažením strusky, vytvořené v jeho průběhu. Louženec se přivádí do tekutého surového železa dmýcháním pod lázeñ pomocí inertního plynu v množství 10 až 50 kg na tunu surového železa,v závislosti na jeho chemickém složení a teplotě.Dmýcháním loužence do tekuté lázně surového železa dochází v důsledku rozdílné atinity chromu a železa ke kyslíku a rozdílných teplot redukce prednostné k redukci železa,...

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Iurinda Ján, Šadlák Pavol, Fáberová Viera, Petruš Ladislav, Benko Martin

MPK: C21C 7/10

Značky: slitin, niklu, způsob, rafinace, železa, oceli, bázi

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242766

Dátum: 15.05.1987

Autori: Istvan Milan, Mieak Ivan, Molnár Alexander

MPK: C22C 11/00

Značky: výrobu, niklu, elektrochemickou, olověná, zinku, slitina

Text:

...olověná slitina pro elektrochemíckou výrobu zinku nebo niklu, vyznačená tím, že vedle olova obsahuje 0,1 až 0,9 hmotnosti stžibra, 0,1 až 2 S hmotnosti arsenu, případně 0,1 až 2 hmotnosti cinu.Olověné slitiny podle vynálezu maji nižší obsah stříbra, než měly dosavadni. Kromě této absolutní úspory deficitního kovu se zvýšila korozni odolnost anody. Vyšší kotozní odolnost má pochopitelně za následok prodloužení životnosti anody a menší...

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/42

Značky: zpětného, způsob, získavání, pokovování, oplachových, galvanickém, niklu, zinku, kadmia, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovářová Zdeňka, Brožek Vlastimil, Kálalová Eliška, -

MPK: C01G 45/00, C01G 49/00, C01G 51/00...

Značky: železa, niklu, způsob, solí, aktivních, manganu, kovů, izolace, katalytický, kobaltu

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Způsob získávání kovového niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249548

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nagy Ferenc, Farkas István, Báthory József, Csikós Rezsoe, Panyor László

MPK: B01J 23/094, B01J 23/74

Značky: kovového, způsob, niklu, získavání

Text:

...se rozumí následující pracovní operace odmašťovaní, odstředování,precipitace, extrakce rozpouštědlem, v přípodě nepyroiorních materiálů sušení. Pyroforní materiály se plní do reaktoru mokré.Podle vynálezu se odpady, obsahující nikl,zpracovávají dvoustupñově, avšak v témže zařízení. V prvém stupni způsobu se odpad aktivuje, ve druhém stupni se aktivovaný materiál karbonylizuje. Obě pracovní operace se mohou provádět v práškovém reaktoru...

Způsob selektivní koncentrace a separace barevných kovů, zejména niklu, zinku a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249360

Dátum: 12.03.1987

Autori: Marhol Milan, Alexa Miroslav

MPK: C22B 23/04

Značky: kovů, koncentrace, zejména, niklu, zinku, barevných, selektivní, kobaltu, způsob, separace

Text:

...znečištován přídavkem dalších kvalitativně odlišných iontů.K 1 dm 3 obsahující 30 g Mg (jako síran) a 5 g Ni (jako síran) se přidá 200 ml nabotnalého měniče Wofatit MC-50 V H/SOŠ formě. Za neustáléhc míchání směsi dochází k sorpci niklu a poklesu pH sorpčního roztoku. Přídavkem Mgo se pH udržuje na zvolené hodnotě 3-3,2. Po 150 minutách styku je koncentrace niklu v roztoku menší než 0,3 g (zvýšením pH sorpčniho roztoku na hodnotu 4,5 lze...

Způsob zpracování železitých kalů s obsahem niklu po výrobě nikelnatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237009

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hudec Josef

MPK: C01G 53/00

Značky: zpracování, niklu, výrobe, obsahem, železitých, způsob, nikelnatých, kalů, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování železitých kalů s obsahem niklu po výrobě nikelnatých solí. Z kalů se izoluje nikl zahříváním vodné suspenze kalů okyselené minerální kyselinou k pH 1 až 2, po dobu 1 až 3 hodin, jejíž pH se pak upraví na hodnotu 3,9 až 4,5 dalšími podíly kalů, přidávanými v nejméně 15 minutových intervalech. Nikl se získá ve formě velmi čistého roztoku příslušné soli.

Slitina na bázi mědi, niklu a bóru pro kontaktní prvky v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248368

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šefl Pavel, Polák Václav

MPK: C22C 9/06

Značky: bázi, elektrotechnice, prvky, niklu, kontaktní, mědi, bóru, slitina

Text:

...funkce vakuováho zhášedla. Dalším nedostatkem mědi, kterou se nejčatěji porázni kontaktní materiály nasyoují, je poměrně vysoká hodnota studené elektronové emise.Vakuovým zhášedlem ve vypnutém stavu, kdy jsou kontakty od sebe vzdáleny. preteká při płiloženćm napětí desítek kilovoltů proud řädově miliampérů. To vede k ohřevu kontaktů. j který někdy vede k levinovitětnu nárůstu emisa elektronů, někdy až k nepäčovćmu aelhání vakuového...

Korozivzdorná slitina na bázi niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232716

Dátum: 15.01.1987

Autor: Asphahani Aziz

MPK: C22C 19/05

Značky: korozivzdorná, slitina, bázi, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Popisuje se slitina na bázi niklu, obsahující zejména chrom, molybden a wolfram. Slitina je velice odolná proti korozi v nejrůznějším korozívním prostředí včetně kyselin a redukčních prostředí. Mimo to je odolná proti lokalizovaným korozívním účinkům, známým jako důlková koroze. Slitina jmenovitě obsahuje v % hmotnosti 20 až 24 % chrómu, 12 až 17 % molybdenu, 2 až 4 % wolframu, 2 až 8 % železa, stopy až 0,5 % niobu, stopy až 0,5 % tantalu,...

Roztok pro měření tloušťky zlatých povlaků na základním materiálu z mědi, mosazi, niklu a jeho slitin a stříbru coulometrickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247836

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zika Zdeněk, Trojan Václav

MPK: G01N 27/42

Značky: mosazi, stříbru, niklu, povlaků, slitin, mědi, měření, materiálů, základním, metodou, coulometrickou, roztok, zlatých, tloušťky

Text:

...síry V molekule, tvořící se zlatem dobře rozpustné a stälě komplexy jednoznačného typu, v množství 10 až 400 9/1, regulátory pH roztoku v oblasti 9 až 14 v množství 10 až 300 g/l. aktivátory anodického rozpouštěcího děje v množství 0,02 až 200 g/l, případně i povŕchově aktivní látky v množství do 1 g/1. a do 1 1 rozpouštědla, například vody.Jako komplexotvorné látky obsahuje roztok tiosírany, například tiosíran sodný, tiokyanatany,...

Spôsob získavania niklu z chudobných oxidických niklových rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234976

Dátum: 15.01.1987

Autori: Molnár Ľudovít, Pedlík Miroslav, Tomášek Karel Csc, Kaššayová Edita

MPK: C22B 23/02

Značky: niklu, oxidických, chudobných, získavania, spôsob, niklových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti hutníctva neželezných kovov. Účelom vynálezu je dosiahnutie úspor energie, zníženie ceny chloridačného činidla a zvýšenie výťažnosti niklu na hodnoty v rozpätí od 80 do 95 % hmotnosti pri získavaní niklu z chudobných oxidických niklových rúd. Uvedeného účelu sa dosiahne nahradením pridávaného chloridu vápenatého chloridom sodným a pridávaním síry do východzej zmesi.

Způsob přípravy kapalného vzorku ke spektrofotometrickému stanovení bóru v čisté mědi a v čistém niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237545

Dátum: 15.12.1986

Autori: Študlarová Vlasta, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 21/31

Značky: způsob, kapalného, mědi, niklu, vzorků, čisté, přípravy, čistém, stanovení, bóru, spektrofotometrickému

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného způsobu lze použít ve všech analytických laboratořích při analýzách mědi, niklu a slitin na bázi mědi a niklu. Podstata způsobu přípravy kapalného vzorku uvedených kovů a slitin spočívá v jejich rychlém a úplném rozpuštění působením na pevný vzorek nejprve peroxidem vodíku a potom kyselinou sírovou. V takto připraveném kapalném vzorku se bór s vysokou citlivostí a selektivností stanoví spektrofotometricky ve formě komplexu...

Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228319

Dátum: 15.09.1986

Autori: Šimko Ján, Weigner Ĺuboš, Havlík Milan, Cempa Štefan, Húšťa Vladimír, Repčák Vladimír, Schmiedl Juraj, Hritz Ivan

Značky: spôsob, koncentrovania, niklu, měděných, kamienkov, konvertorovej, konvertorovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že konvertorová troska z prvej periódy konvertorovania sa sťahuje z konvertora pri obsahu železa v kamienku 3 až 7 % hmot. Straty niklu konvertorovou troskou sa tým obmedzia na minimum. Spôsob koncentrovania niklu do konvertorovej medi pri konvertorovaní medených kamienkov podľa vynálezu možno využiť aj pri technológii spracovania sírnikových medených surovín, ktoré neobsahujú nike1 ale tento sa...

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228371

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Treml Petr

Značky: nerezových, chromu, elektrolytické, součástí, stahování, niklu, lázeň

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí na bázi kyseliny dusičné. Její použití přichází v úvahu zejména v oboru galvanického pokovování. Lázeň je tvořena vodným roztokem dále uvedených iontů a koncentraci v molech na jeden litr lázně, a to amonných 0,25 až 0,5, s výhodou 0,39, octanových 0,18 až 0,42, s výhodou 0,3, sodných 0,3 až 0,5, s výhodou 0,42, chloridových 0,01 až 0,03, s výhodou 0,019, dusičnanových 0,4...

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krankus Dušan, Janok Jan, Jelč Imrich

Značky: báze, žiaruvzdorná, odliatky, niklu, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky, najmä na odporové vykurovacie telesá, obsahujúca 60 až 72 % niklu, 15 až 25 % chrómu, 0,01 až 12 % železa, 1 až 5 % molybdénu, 0,1 až 0,8 % uhlíka, vyznačujúca sa tým, že obsahuje v rozsahu 1,0 až 3,0 percenta kremík, 0,8 až 2,5 % mangán a sú časne obsah nežiadúcich a sprievodných prvkov je stopový až najviac 0,02 % síry, 0,04 % fosforu, 0,0014 % olova, 0,0030 % antimónu a 0,007 % cínu.