Patenty so značkou «nenasycených»

Způsob substituční chlorace nenasycených alifatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269905

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schejbal Ivo, Čáp Miloslav, Henke Heřman, Hyngar Karel

MPK: C07C 17/10

Značky: nenasycených, uhlovodíku, substituční, alifatických, chlorace, způsob

Text:

...řeší způsob aubstituční ohlorsce nenasycenách alifatických uhlovodíků, vyuäívsjící oyklonovó sněěovüní reagujících složek pri teplotách 350 až 550 °c a tlaku 130 až 300 kPa podle vynálezu tak, že se cyklonové radiální proudění reakční směsi následně ueněrní na proudění sxiální z výhodou do 1/3 doby prodlení reakční směsi v reaktoru, přičemž vzdálenost tangenciálních vstupu reagujících složek od počátku reakčního prostoru je Ieněí než polovina...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav

MPK: C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, výroby, nenasycených, cyklických, způsob, vysoce

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Reiss Jiří, Šabata Stanislav, Sufčák Miloslav, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří

MPK: C08F 8/04

Značky: polymerů, nenasycených, způsob, hydrogenace

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lešek František, Husák Jiří, Balcar Miroslav, Novák Jiří

MPK: C08L 67/06

Značky: polyesterových, způsob, odpadů, aplikaci, pryskyřic, zpracování, nenasycených, vznikajícího, polymerační

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Způsob přípravy samozhášivých světlopropustných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267490

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaška Jiří, Luňák Stanislav, Hájek Karel

MPK: C08G 59/12, C08G 63/58

Značky: přípravy, polyesterových, samozhášivých, způsob, nenasycených, pryskyřic, světlopropustných

Text:

...Je ovšem možné použit 1 nnhydridu jiných kyeclin,např. tetrahydroftalové, hcxahydroftalové,trimelitovó, pyromolitovó, 3,6 - cndomethylen-4 ~totrahydroftelovć, chlortetrahydroftalovć, tatrachlorftalnvó, tetrabromftalovć, dále mnthyl-nadic-anhydrid, onhydrid kyseliny hcxochlorendomothylentottrohydnoftalovć i jantarnvé nebo směsi těchto anhydridů s kysclinami adň 1 e různé snšci těch ĺňtok.Vadí cpichlorhydrinn lze použit 1 jeho výše chĺorovonć...

Způsob přípravy samozhášivých nenasycených polyesterových pryskyřic s dokonalejšími užitnými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267487

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kašpar Karel, Hájek Karel, Luňák Stanislav, Kaška Jiří

MPK: C08G 63/74, C08G 63/58, C08G 59/12...

Značky: pryskyřic, polyesterových, nenasycených, užitnými, přípravy, vlastnostmi, dokonalejšími, samozhášivých, způsob

Text:

...např. dichlorfenylglycidyleter, bronkresylglycidyléter nebo tetrabrondian~ glycidylétery a jejich směsi.Jako protondonory vo funkci ragulátorů kopolymorace lze použit všochny látky obsahující hydroxylové nebo karboxylové skupiny včetně vody, jako např. metanol, etanol, propanol, izopropanol, hutanol, 2-etylhaxanol, glykoly, chlorhydriny, mono-, polykarboxylové kyseliny, jako,kyselinu benzoovou, izoftalovou, tereftalovou, adipovou,...

Zařízení pro měření vytvrzovací charakteristiky nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264088

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pilař Zdeněk, Sládková Marie

MPK: G01N 25/20, G01D 7/06

Značky: vytvrzovací, pryskyřic, zařízení, polyesterových, charakteristiky, měření, nenasycených

Text:

...maximální teploty vyu tvrzovací charakteristiky pro přísluànou polyesterovou pryskyŕici. Vzhledeu ke stávajícím stanovoním so značnč zjednodušuje měření vytvrzovaoí charakteristiky a zpřeořu» je so metodika měření, která umožňuje rychlé získání DřcE~ ných informací, tj. teploty a času exotermickě reakce při vytvrzování měřené pryskyřice.Jedno z možných příkladnýoh provedení vynálozu je Knázoruĺno na çřinojoných výkresoch, z nichž značí...

Koinhibitory pro moderaci vlastností inhibovaných nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263821

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08K 5/13, C08K 5/08, C08G 63/52...

Značky: moderaci, pryskyřic, inhibovaných, vlastností, koinhibitory, polyesterových, nenasycených

Text:

...vlastností nenasycených polyesteurových pryskyřic s obsahom inhibitorů chinonového nebo hydrochinonového typu je předměteln předloženého vynálezu.Uvedené koinhibitory mají vliv především na délku síťujících styrenových řetězců vytvrzené polyesterové pryskyřice. Předností jejich použití je možnost dosažení jak u odběraiele, tak i u konečného zpracovatele pryskyřic poměrně široké škály vlastností ru výrobků z jednoho typu pryskyřice. Tímto...

Způsob regenerace rozpouštědel odpadajících při zpracování nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262228

Dátum: 14.03.1989

Autori: Balcar Miroslav, Veselý Josef, Lešek František, Novák Jiří, Matoušek Pavel, Husák Jiří, Koutecký Alexandr

MPK: C08J 11/02, C08L 67/06

Značky: polyesterových, způsob, pryskyřic, regenerace, nenasycených, rozpouštědel, zpracování, odpadajících

Text:

...ethylacetát, butylacetát apod.Stupeň regenerace je v podstatě dán jen účinnosti chladiče nad rodpařovacím zařízením. Z výchozĺho odpadu je třeba před destilací odstranit jen velmi hrubé nečistoty, jež by mohly ucpat např. výpustný ventil z vařáku apod. Postup podle předloženého vynálezu umožňuje používat pro oplach výrobních zařízení rozpouštědel sice cenově náročnějších, ale lépe vyhovujících z hlediska odpařivosti a rozpouštěcí...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Růžička Jiří, Schwarz Walter, Mareš Emil, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Zvolský Karel, List Jaroslav

MPK: C11C 3/06

Značky: směs, jejich, způsob, acylglycerolů, nenasycených, mastných, kyselin, nasycených, výroby

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Způsob desodorifikace inertního plynu použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259342

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lešek František, Černý Jaroslav, Balcar Miroslav, Husák Jiří

MPK: B01D 53/14

Značky: způsob, alkydů, inertního, plynů, přípravě, nenasycených, polyesterů, použitého, desodorifikace

Text:

...inertního plynu, použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterú.Jeho podstata spočívá v tom, že vystupující inertní plyn se promývá jednostupñově kononetrovsným roztokom močoviny, teplým 25 až 80 °C, případně upraveným na pH 6 až 10 přídavkem vodných roztoku slabých kyseliny, zejména kyseliny octcvé nebo přídavkem slabých zásad, zejména vodného roztoku čpavku, uhličitanu sodného či draselného nebo velmi zředěnýn roztokom silných...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: vysoce, uhlovodíku, způsob, oligomerních, výroby, nenasycených

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 236/20, C08F 238/00

Značky: výroby, oligomerních, uhlovodíku, cyklických, nenasycených, způsob, vysoce

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ditl Pavel, Matějíček Alois, Kaška Jiří, Skoupil Jan, Horký Jaroslav

MPK: C08F 2/24, C08F 212/08, C08F 220/02...

Značky: kopolymerace, nenasycených, způsob, monomerů, emulzní, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Urbánek Josef

MPK: C07C 103/54, C07C 103/70

Značky: reakční, produkty, kyselin, nasycených, karboxylových, aminy, polytopickými, vyšších, nenasycených

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Oháňka Vlastimil, Heller Gerhard, Žlunka Pavel, Nájemník Jiří, Svoboda Jiří, Robenek Josef, Navara Milan, Zelenka Jan

MPK: C07C 11/02

Značky: propylenu, etylénu, dalších, způsob, výroby, uhlovodíku, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Syntetické pryskyřice na bázi kopolymerů nenasycených polymerů s monomery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eermák Jioí, Chytil Bohumil, Knecht Dalibor, Škrob František, Plachý Karel, Zikuška Jaromír, Koneený Ivan

MPK: C08F 220/18, C08F 255/00, C08F 212/08...

Značky: pryskyřice, monomery, bázi, kopolymerů, výroby, jejich, způsob, polymerů, nenasycených, syntetické

Text:

...vodíku, peroxodisíranů, (mať-EIZO-bis- jisobutyronitrilu), popřípadě urychlovačů aminů, kovových solí, redukčních sloučenin síryj, regulätorů polymerace, thioalkoholů, jmenovitě laurylmerkaptanu, chloridu a hromidu uhličitého, emulgátorůUJ, eiigyliostátťí a ochranných kololdfą polyvioylalkoholu, me~ ÍĎYÍCBÍUÍIÚZY, hydroxyeithyiceluićzy, izarboxy» níetbylcelulćkzyjl. Vecilo již uvedených monomerü tvoří reaiičíąí garostředí také...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů pro oxidaci nenasycených aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243445

Dátum: 14.08.1987

Autori: Berretti Anna Maria, Lorang Lucien, Henrion Romain, Metz Paul, Goedert Ferdinand

MPK: B01J 23/92

Značky: nenasycených, oxidací, způsob, oxidových, aldehydů, přípravy, směsných, katalyzátoru

Text:

...1408 nn hodnotu pl I 6 el B poskytnou hosogenni roztok vlech ektivnich ololok ketslysdtoru, ktorý se poto dále po připodnd přední ředidln bary spůsohe sehucti do konsis 3 243445tenca pasty, kterl se vysulí, obsaleaő soli teniow rozlolí a takto získaní hsota po přídavlm tabletačních přizld ztabletuJe s vyłihá, čímž nu poładované kstalytická vlastnosti.zíkladní anolství nx 4011, kyseliw vinnő. kyseliny dusičnć a vody k rozpouitiní...

Způsob výroby plynných nenasycených uhlovodíků a monocyklických aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248929

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dvořák Luděk, Lederer Jaromír

MPK: C10G 47/14

Značky: způsob, plynných, uhlovodíku, nenasycených, monocyklických, aromatických, výroby

Text:

...pyrolýzy surovín I a II na paládiovém katalyzátorus obsahem 0,2 až 0,5 hmot. paládia na alumině při 20 až 180 °C pod tlakem vodíku 3 až 5 MPa a destilačně oddělené od níževroucího podílu.Surovina III obsahuje převážně tricyklické nenasycene a nasycené uhlovodíky C 12 až C 12, v nichž převládá tricyklo /5,2,1,o 25/ 2 / dekanem a jejich alkylovahé homology vedle C 9 až C 11 monocyklíckých aromátů.na hydrogenaciuvedené vazby v...

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233641

Dátum: 01.03.1987

Autori: Malinský Jaroslav, Vlček Jaroslav, Sufčák Miloslav, Růžička Ivan, Luňák Stanislav, Kitzler Jaroslav

MPK: C08L 67/06

Značky: polyesterových, nenasycených, přípravy, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se zvýšenou tepelnou a chemickou odolností, zlepšenými mechanickými pevnostmi a zvýšenou mísitelností se styrenem, a to reakcí polykarboxylových nenasycených a případně i nasycených kyselin nebo jejich funkčních derivátů s nasycenými a případně i nenasycenými polyhydroxylovými sloučeninami a popřípadě s modifikujícími složkami za atmosférického nebo sníženého tlaku, v tavenině nebo...

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se sníženou emisí styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233640

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kaška Jiří, Bárta Zdeněk, Klaban Jiří, Kitzler Jaroslav, Luňák Stanislav

MPK: C08L 67/06

Značky: způsob, nenasycených, pryskyřic, polyesterových, sníženou, emisí, přípravy, styrenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy pryskyřic se sníženou emisí styrenu a omezenou kyslíkovou inhibicí reakcí polyalkoholů nebo polyepoxidů s polykarboxylovými a případně monokarboxylovými kyselinami či jejich deriváty. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nenasycený polyester nebo polyesterová pryskyřice se po dosažení konverze funkčních skupin 0,7 až 1,0 homogenizuje s 0,01 až 5 % hmot. specifikovaných nepolárních voskovitých látek a s 0,01 až 10 % hmot....

Způsob výroby jednoduše nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248034

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reitemeyer Otto, Obenaus Fritz, Scholz Bernhard, Nierlich Franz

MPK: C07C 5/16

Značky: jednoduše, způsob, nenasycených, uhlovodíku, výroby

Text:

...při způso-bu podle předloženého vynále-zu třeba hrát zřetel pouze tehdy, když minimalní množství kysličníku uhelnatého s teplotou stoupá. Vzhledem k vysokým reakčním rychlostem je možno -selektivní hydrogenaci provádět takě při nízkýc-h teplotách. Dolní hranice reakční teploty se přednostně určuje na základě praktických zkoušek, které jsou pro předmět vynálezu nepodstatné.U uhlovodíkových směsi, které obsahují vodu, leží dolní hranice -reakční...

Tvrditelné kompozice na bázi nenasycených syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233095

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macků Vladislav, Vlček Jaroslav, Mazura Jiří, Rada Antonín, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

MPK: C08L 63/10, C08L 67/06

Značky: pryskyřic, tvrditelné, kompozice, bázi, syntetických, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné kompozice sestávají z nenasycených syntetických pryskyřic obsahujících nenasycený polyester o molekulové hmotnosti 700 až 2 000 získaného polykondenzační reakcí ?,? - nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny ortho-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatických kyselin a/nebo jejich derivátů s vícesytnými alkoholy a ? ,? -ethylenicky nenasycenými etheralkoholy. Dále...

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230329

Dátum: 15.10.1986

Autori: Seifried Miroslav, Diviš Karel, Kohout Josef

MPK: C08K 3/36, C08K 3/04, C08K 7/24...

Značky: lisovacích, výroby, nenasycených, polyesterových, pryskyřic, způsob, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem vyztužujících i nevyztužujících plniv, iniciátorů, pigmentů, separátorů a stabilizátorů, vyznačený tím, že se smísí 100 dílů nenasycené polyesterové pryskyřice s 0,5 až 2,5 dílu organického peroxidu, do této směsi se zamísí 0,3 až 15 dílů sráženého dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230176

Dátum: 15.09.1986

Autori: Diviš Karel, Seifried Miroslav, Kohout Josef

MPK: C08K 7/24, C08K 3/36, C08K 3/04...

Značky: bázi, hmoty, nenasycených, pryskyřic, lisovací, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic, které obsahují vyztužující i nevyztužující plniva, iniciátory, pigmenty, separátory a stabilizátory se zlepšenými mechanickými vlastnostmi a prodlouženou dobou životnosti, vyznačené tím, že obsahují 0,3 až 15 % hmotnostních, počítáno na hmotnost pryskyřice sráženého, dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic zasychajících na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232948

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kitzler Jaroslav, Mazura Jiří, Růžička Ivan, Hájek Karel, Macků Vladislav, Vlček Jaroslav

MPK: C08L 67/06, C08G 63/52

Značky: pryskyřic, polyesterových, přípravy, zasychajících, nenasycených, vzduchu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polykondenzace alfa, bota-nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů s vícemocnými alkoholy a beta, gamaetylenicky nenasycenými eteralkoholy, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny zahrnující orto-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatické kyseliny nebo jejich deriváty, monoalkoholy a monokarboxylové kyseliny se provádí za přítomnosti solí dvojmocného a/nebo trojmocného železa, v atmosféře inertního plynu a/nebo v prostředí...

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227293

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kaška Jiří, Seidl Josef, Matějíček Alois, Malinský Jaroslav

Značky: roztokové, polymerace, kopolymerace, semikontinuální, způsob, monomerů, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů účinkem radikálových iniciátorů nebo termickou polymerací v přítomnosti rozpouštědel a případně modifikujících látek a pod inertní atmosférou při nebo pod teplotu varu reakční směsi s použitím zpětného toku směsi monomerů a rozpouštědel, vyznačující se tím, že reagující nebo i pomocné složky se přivádějí do míchaného reakčního prostředí pod hladinu reakční...

Katalyzátor pro přípravu nenasycených karbonylových sloučenin oxidací olefinů v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Vlastimil, Sokol Ludvík, Jelínek Jaromír

MPK: C07C 45/34, B01J 23/88, B01J 23/16...

Značky: katalyzátor, přípravu, oxidací, olefinu, sloučenin, plynné, způsob, karbonylových, fázi, přípravy, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory dle vynálezu jsou určeny pro oxidaci olefinů na nenasycené karbonylové sloučeniny, zejména pro oxidaci propylenu na akrolein. Obsahují oxidická sloučeniny prvků VI. B akupiny v kombinaci s oxidickými sloučeninami prvků IV. A, V. A a VIII. B skupiny periodického systému. Pro katalyzátory tohoto složení byl nalezen vhodný způsob přípravy vedoucí k vyšším katalytickým účinkům a výhodnějším vlastnostem, např. mechanické pevnosti.

Vícevrstvé nátěrové systémy z nenasycených polyesterových laků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223218

Dátum: 15.03.1986

Autori: Teplý Petr, Svoboda Bohumil

Značky: laků, nenasycených, vícevrstvé, polyesterových, systémy, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvé nátěrové systémy z nenasycených polyesterových laků vytvrzovaných redukčněoxidačním systémem. Sestávají ze dvou až tří nátěrových vrstev bezprostředně po sobě nanesených za použití dvou typů laků o rozdílných vlastnostech po vytvrzení. Základní vrstva je vytvořena z laku o vysoké adhezi a s vysokou odolností proti střídání teplot, vrchní vrstva z laku o vysoké tvrdosti a výborné brousitelnosti. Systémy se vytvrzují až po nanesení...

Tvrdidla pro vytvrzování epoxidových, epoxyakrylátových, polyisokyanátových a nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221213

Dátum: 15.01.1986

Autori: Dobáš Ivan, Luňák Stanislav, Horák Oldřich, Dufek Jan, Zvonař Vladimír

Značky: epoxidových, polyesterových, pryskyřic, polyisokyanátových, nenasycených, tvrdidla, vytvrzování, epoxyakrylátových

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravitelná při teplotě 15 až 95 °C reakcí aminů a/nebo polyaminů, obsahujících v jedné molekule dva až osm aktivních vodíkových atomů, vázaných na atomy aminového dusíku, obecného vzorce kde X je -NH2, -RH nebo -Y Y je -H, -R . NH2 nebo -R . NH . RH, n je 1 až 5 a R představuje stejné nebo různé dvojmocné zbytky odvozené od alkanů, cykloalkanů, azacykloalkanů nebo arylalkanů, a/nebo reakcí aminoamidů těchto polyaminů a dikarbotxylových...

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi kysličníku uhelnatého vodní parou, případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224436

Dátum: 01.12.1985

Autori: Horyna Ladislav, Koleník Štefan, Sokol Ludvík

Značky: látek, párou, nenasycených, výroby, katalyzátoru, síru, vodní, způsob, hydrokonverzi, obsahujících, uhelnatého, případně, kysličníku, konverzí, dusík

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby katalyzátorů pro konverzi CO vodní parou případně hydrokonverzi nenasycených nebo síru nebo/a dusík obsahujících látek za přítomnosti vodní páry obsahujících kysličníky kobaltu nebo/a niklu a současně kysličníky molybdenu, hliníku a případně soli slabých kyselin alkalických kovů a/nebo kovů alkalických zemin vyznačený tím, že se provozně použitě a desaktivované desulfurační katalyzátory, obsahující kysličníky CO nebo/a Ni nebo/a...

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225866

Dátum: 15.10.1985

Autori: Macků Vladislav, Drábek Jan, Hájek Karel, Novák Jiří, Kaška Jiří, Lešek František

Značky: způsob, nenasycených, stanovení, polyesterů, stupně, konverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů z polykarboxylových kyselin a/nebo jejich anhydridů a vícemocných alkoholů nebo od nich odvozených derivátů, vyznačující se tím, že se přídavkem aromatických uhlovodíků ze skupiny zahrnující benzen, toluen a xylen při teplotě od 15 °C do teploty varu použitého uhlovodíku nebo směsi uhlovodíků zjistí nejprve mez rozpustnosti reakčního produktu v tomto rozpouštědle a pak se z kalibračního...

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Sufčák Miloslav, Molová Jana

Značky: způsob, homogenní, hydrogenace, polymerů, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Způsob odstranění organických nenasycených látek z odpadní kyseliny sírové a odpadních síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225296

Dátum: 01.07.1985

Autori: Klíma Jan, Jirásek Karel, Chmátal Vladimír, Vencl Josef, Pospíchal Bohumil, Maťátko Jan

Značky: odpadních, odstranění, látek, kyseliny, sírové, odpadní, nenasycených, síranu, způsob, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění organických nenasycených látek schopných polymerace z odpadní kyseliny sírové, obsahující ještě další odpadní látky, vyznačený tím, že se iniciuje polymerace přidáním katalytického množství peroxidických látek, které způsobí vyloučení polymerů a umožní tak jejich mechanické oddělení.

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 226266

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hájek Zdeněk, Luňák Stanislav, Kašpar Karel, Balcar Miroslav, Kitzler Jaroslav, Kaška Jiří, Mleziva Josef

Značky: polyesterových, pryskyřic, způsob, samozhášivými, přípravy, nenasycených, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se samozhášivými vlastnostmi reakcí maleinanhydridu a anhydridu nasycené dikarboxylové kyseliny v molárním poměru 2 : 3 až 0,5 při teplotě 80 až 360 °C s epichlorhydrinem s hodnotou molárního poměru epichlorhydrinu a anhydridů 1,5 až 0,9 za přítomnosti 0,003 až 2 hmot. % polymeračních katalyzátorů typu alkalických hydroxidů, halogenidů, karbonátů, terciárních aminů, kvartérních amoniových...

Způsob aniontové polymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217226

Dátum: 15.03.1985

Autori: Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Cetkovský Arnošt, Čásenský Bohuslav

Značky: polymerace, nenasycených, monomerů, aniontové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aniontové polymerace nenasycených monomerů obecného vzorce CH2 = CHX a CH2 = CXY, kde X a Y je aryl, vinyl, -CN, -COO alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku a pro X = -CH3 je Y = -COOCH3 za přítomnosti hydridohlinitanů alkalických kovů jehož podstata spočívá v tom, že se aniontová polymerace provádí v přítomnosti zcela substituovaného hydridohlinitanu alkalického kovu obecného vzorce MeA10x/2/OR/4-x, kde Me = Li, Na, K x = 1 až 2 R...

Nátěrové hmoty na bázi nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218400

Dátum: 15.02.1985

Autori: Úředníčková Jaroslava, Hájková Bohuslava, Svoboda Bohumil, Mertl Vladislav, Malinský Jaroslav

Značky: polyesterů, bázi, nátěrové, nenasycených, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrových hmot na bázi nenasycených polyesterů určených zejména pro povrchovou úpravu dřevěných ploch, především nábytku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hmoty se skládají ze směsi dvou typů nenasycených polyesterů s různým specifikovaným stupněm nasycenosti, reaktivních rozpouštědel (hlavně styrenu), specifikované směsi inertních rozpouštědel, parafínu, hydrochinonu, koloidního kysličníku křemičitého, příp. plniv a/nebo...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Svoboda Petr, Molová Jana, Hetflejš Jiří

Značky: nenasycených, polymerů, způsob, hydrogenace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...

Aminová tvrdidla pro roztoky epoxidových pryskyřic v nenasycených monomerech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225437

Dátum: 01.10.1984

Autori: Milič Richard, Mleziva Josef, Kadleček František, Svoboda Luboš

Značky: aminová, epoxidových, pryskyřic, nenasycených, roztoky, tvrdidla, monomerech

Zhrnutie / Anotácia:

Aminová tvrdidla pro roztoky epoxidových pryskyřic v nenasycených monomerech, sestávající z polyaminu a koordinační kovové sloučeniny, schopná zesíťovat epoxidové pryskyřice a za přítomnosti organického peroxidu zpolymerovat nenasycený monomer, vyznačená tím, že sestávají z 80 až 99,7 % hmot. polyaminu o relativní molekulové hmotnosti 60 až 1000, obsahujícího nejméně tři aminové vodíky v molekule, 0,2 až 20 % hmot. vody a/nebo alkoholu či jeho...