Patenty so značkou «nehořlavá»

Nehorľavá úprava zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov a gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288237

Dátum: 03.12.2014

Autori: Lumnitzer Ervin, Badida Miroslav, Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: C08L 17/00, E04B 1/84, E04B 1/94...

Značky: recyklovaných, prvkov, autoplášťov, nehořlavá, zvukovopohltivých, úprava

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá úprava vysoko zvukovopohltivých prvkov z recyklovaných autoplášťov, resp. z recyklovanej gumy sa vyznačuje tým, že sa do zmesi pridá minimálne 6 až 8 hmotnostných % retardéra horenia na báze brómovaného aromátu a oxidu antimónového.

Nehorľavá polyamidová formovateľná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2539

Dátum: 18.04.2006

Autori: Beuth Reinhard, Dowe Andreas, Wursche Roland

MPK: C08K 5/00

Značky: formovateľná, nehořlavá, hmota, polyamidová

Text:

...popri stužujúcich plnidlách aj kombinácie ochranných látok proti ohňu pozostávajúce z melamínpolyfosfátu, karbonizačného katalyzátora auhlíkotvornej prísady. Týmto spôsobom sa nezískajú pružné fonnovateľné hmoty.To isté platí pre US 5,618,865.Vo W 0 97/00916 sa opisujú alifatické polyamidové fonnovateľné hmoty, ktoré môžu obsahovať kombináciu melamínkyanurátu a pentaerytritu. Okrem toho musí byt obligatórne prítomná anorganická...

Nehořlavá kompozice akrylových polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254322

Dátum: 15.01.1988

Autori: Clouet Gilbert, Brossas Jean

MPK: C08F 220/10

Značky: výroby, kompozice, její, způsob, akrylových, polymerů, nehořlavá

Text:

...jestliže koipolymer a/nebo lroubovaný polymer obsahuje strukturní jednotky ZZP N odlišných vzorců, tzn. vzorců, ve kterých Z a Z znamenají odlišné a-tomy nebo wrandikaly.V případě nehořlavě k-ompozice podle vynálezu se tedy jedná o směsi obsahující jednak známý methjakrylový polymer a jednak výše popsaný Ikopolyme-r a/neubo roubovaný polymer. Obě složky těchto směsi se smísí v takových množstvíoh, že finální kompozice obsahuje 1 až 10 0/0...

Nehorľavá izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229450

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jančok Tibor, Pach Ladislav, Juhás Otto, Papánek Demeter

MPK: C04B 43/02, C01B 33/14

Značky: spôsob, nehořlavá, výroby, doska, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá izolačná doska pozostáva z anorganických vlákien alumosilikátov a spojiva. Podstatou riešenia je, že spojivom je sól kyseliny kremičitej modifikovaný silanolátom alkalických kovov, alebo kovov alkalických zemín.

Nehorľavá tepelno-izolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226644

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šteflovičová Anna, Juhás Otto, Machalová Jana, Jančok Tibor, Pach Ladislav

Značky: nehořlavá, výroby, spôsob, tepelno-izolačná, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Nehorľavá tepelno-izolačná doska zložená z minerálnych vlákien a spojiva SiO2 vyznačená tým, že pozostáva z 55 až 75 % hmotnostných minerálnych vlákien, z 5 až 10 % hmotnostných hydrosol SiO2, 10 až 25 % hmotnostných keramických plnív ako sú halloyzit, kaolín alebo bentonit, 0,5 až 3 % hmotnostných hydroxidu alebo oxidu vápenatého, z 0,5 až 3 % hmotnostné škrobu a/alebo latexu, 1 až 2 % hmotnostných hydrofobizačnej emulzie, ktorou môže byť...

Nehořlavá asbestocementová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 222944

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vichta Augustin, Lejsek Lubomír, Franc Vladimír, Rovnaník Eduard, Kovář Jan, Ministrová Marie

Značky: asbestocementová, nehořlavá, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Nehořlavá azbestocementová deska je určena pro použití v interiérech staveb. Účelem vynálezu je snížení obsahu azbestu, zejména vyloučení podílu ekonomicky náročných dlouhovláknitých azbestů a využití odpadní buničiny při zachování dobré odolnosti proti ohni a mechanické opracovatelnosti a dosažení materiálovým složením nových azbestocementových desek. Tyto desky obsahují od 38 do 78 hmot.% portlandského cementu, od 15 do 35 hmot.%...