Patenty so značkou «negativní»

Negativní elektronový a rentgenový rezist

Načítavanie...

Číslo patentu: 270649

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mistr Adolf, Bednář Bohumil, Maroušek Vladimír

MPK: G03F 7/26

Značky: rezist, rentgenový, negativní, elektronový

Text:

...kopolynorech je možná za použití ooučaoných technologií. Noatovaní vlaotnoatí raziatu lze provóet v širokou rozsahu volbou pomeru aonooero a polyoeročních podnínok.Rychlost kopolylorlzsca vzrůeto o kleasjícío oboohsn chlordorivátů otyronu v polyIůľační HI 501. přičemž u 4-chlor-K-Iethylotyronu Je přibližně o řád nižší než u 4-chlorotyronu.docházi ke znečn 6 nu«onižoni kontrastu reziotuĺHodnoty výtěžku eiřováni roetou e rootoucim obsahom...

Světlocitlivá látka pro zhotovování pozitivních obrazů z negativní fotoreprodukční předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269816

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Zdeněk, Povolný Bohumil

MPK: G03C 1/52

Značky: zhotovování, obrazů, negativní, fotoreprodukční, pozitivních, světlocitlivá, předlohy, látka

Text:

...svätlocitlivá látka pro zhotovování pozitivniho obra zu podle vynálezu. jejíž podstatu tvořiorgwüský koloid ve vodnem roztoku v množství20 až 80 hmot. dilů, sensibilující diazová sůl kondenzátu formaldehydu s 4 ~diazodifenylaminchloridem nebo eírenem v množství 3 až 60 hmot. dilů, organické nebo anorganická kyselina v množství 0,2 až 30 hmot. dílů, konzervační roztok etylesteru kyseliny salicilové v množství 0,2 až 5 hmot. dílů, etylalkohol V...

Černobílý fotografický halogenstříbrný negativní materiál s extrémně vysokou citlivostí, nízkou zrnitostí a s příznivou kinetikou vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263296

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dostál Josef, Vít Václav, Vobořil Ivan, Arient Josef

MPK: G03C 1/02

Značky: vyvolávání, fotografický, vysokou, kinetikou, materiál, nízkou, zrnitosti, citlivosti, extrémně, halogenstříbrný, černobílý, negativní, příznivou

Text:

...se přisype k roztoku 27,5 g inertní želatíny a michá se až do jejího rozpuštěni. Roztok se nechá ztuhnout, sole se z gelu vyperou vodou A přidá se 13,75 g aktivní želatiny (30 až 33 ppm akt. siry). Po úpravě pBr na hodnotu 2,5 ae přidá 1,65 ml lot chelatonu III. 16,5 ml 10 toluensulfinanu sodného a 16,5 g sachnrosy A roztok komplexu zlata připravený z 1,45 mg AuCl 3 a 10,5 mg rhodranidu amonného. Po provedeném chemickém zráni se emulze...

Negativní listovka pro vytváření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262433

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cremonesi Gianluigi

MPK: D03C 1/00

Značky: tkacím, stroji, listovka, negativní, prošlupu, vytváření

Text:

...druhou pružllnou 19 tažen směrem dolů do polohy vysunutí ze záběru s platinou 7, zatímco zadržovací ústrojí 20 je vloženo mezi druhým ramenem 16 dvouramenné páky 13 spravoúhlým ramenem 18 háku 9. Zadržovací ústrojí 20 zahrnuje tuhou lištu 21, jejíž jeden konec je natáčivě uložen na čepu 22 na pravoúhlém ramenu 18 háku 9, zatímco druhý konec tuhé lišty 21 je volně vložendo otevřeného výřezu 23 druhého ramena 1 G dvouramenné páky 13 a v něm...

Extremně citlivý fotografický negativní materiál s teplým tónem obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261451

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Václav, Arient Josef, Dostál Josef

MPK: G03C 1/10, G03C 1/34

Značky: teplým, negativní, extrémně, fotografický, citlivý, materiál, tónem, obrazů

Text:

...Pro snížení barevneho závoje je zde využíváno vysoce reaktivních azurových složek.V patentovém spisu EP 45 27 jsou rovněž popsány fotografické materiály, kde je obraz po vyvolání tvořen kombinací třibarviv. Výsledkom je pak černý nebo tmavě šedý obraz, spektrálně podobný vyvolanemu stříbru. Pro snížení barevného závoje jsou využívány vodorozpustné reaktivní žluté složky. Ty však zpusobují pokles citlivosti.I v dalších patentových spisech,...

Negativní železná akumulátorová hmota a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 248152

Dátum: 12.02.1987

Autori: Cenek Miroslav, Wilczek Bronislav

MPK: H01M 4/52

Značky: negativní, železná, způsob, akumulátorová, hmota, výroby, její

Text:

...na~studiu účinku známých aktivačních přísad na funkci železná elektrody, a to při jejich použití jednotlivé i v různých kombinacích, jejichž cílem bylo především dosažení dokonalejšího využití teoretické kapacity železa.Uvedené nedostatky odstraňuje negatívní železná akumulátotová hmota, určená zejména k výrobě nikl-železných akumulátorů, obsahující železo ve formě jeho oxídů, uhlík ve vodivé formě. například ve formě sazí nebo popřípadě...

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223202

Dátum: 15.03.1986

Autori: Povolný Bohumil, Dostrašil Radim

Značky: negativní, kopírovací, kompozice, světlocitlivé, vrstvy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy, vyznačená tím, že je tvořena vodným roztokem polyvinylalkoholu, obsahujícím jako fotosenzitivní utvrzovací činidlo kondenzát paraformaldehydu s 4-diazodifenylaminchloridem v množství 1 až 80 %, vztaženo na hmotnost sušiny.

Negativní regulační stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221085

Dátum: 15.01.1986

Autori: Janoušek Pavel, Mikula Julius

Značky: stolice, pásového, negativní, regulační, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Negativní regulační stolice pásového dopravníku pro regulaci přímého běhu dolní větve dopravního pásu před náběhem na vratný buben. Negativní regulační stolice sestávající ze základního trubkového rámu, ramen a strážních válečků je ve středu pravé i levé části základního trubkového rámu opatřena deskami, ke kterým jsou otočně připojeny držáky válečků. K držákům válečků v bodech B, které jsou umístěny ve vnitřních polovinách držáků, jsou...

Měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219738

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: kontaktní, refrakcí, negativní, měkká, čočka, lentikulární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkké lentikulární kontaktní čočky s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy. Předmětem vynálezu je měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy, u které je vnější konvexní plocha tvořena střední zakřivenou plochou s okrajovým zakřiveným prstencem, které jsou navzájem spojeny kuželovou plochou, přičemž...

Fotografická vývojka pro černobílé negativní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 219054

Dátum: 15.07.1985

Autori: Horyna Jaroslav, Gorgoň Oldřich, Chmátal Vladimír, Živanský Josef

Značky: fotografická, negativní, materiály, černobílé, vývojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fotografické vývojky pro černobílé negativní materiály, která obsahuje kromě látek pufračních, konzervačních, antioxidačních, protizávojujících, upravujících tvrdost vody a běžných redukčních vyvolávačů 1 až 32 % hmot., v přepočtu na sušinu, směsi N,N-dietyl-p-fenylendiaminu, ve formě jeho sulfátu nebo hydrochloridu, N-etyl-N-oxyetyl-p-fenylendiaminu ve formě jeho sulfátu nebo hydrochloridu a kyseliny anilinmono- nebo...