Patenty so značkou «nebezpečných»

Transportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7395

Dátum: 01.04.2016

Autori: Uhrík Vladimír, Kotyk Vladimír, Bajči Alojz

MPK: B65D 81/17

Značky: odber, materiálov, súpravy, nebezpečných, transportný, vzoriek

Text:

...zabezpečujú rukoväte umiestnené na bodoch prepravného obalu. Umožňujú ručné nosenie transportného obalu súčasne viacerými osobami.Integrovaná výklopná polohovacia nožička s výsuvným členom umožňuje po zdvihnutí spodnej hrany transportného obalu do horizontálnej polohy zañxovanie súpravy v tejto polohe nad terénom, čím sa znižuje riziko kontaminácie vnútorného priestoru transportného obalu a zlepšuje sa ergonomické riešenie terénneho...

Prepravná nádoba na prevoz nebezpečných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4163

Dátum: 02.06.2005

Autori: Paulech Rudolf, Hrušovský Jozef, Gúčik Ján

MPK: F17C 1/04

Značky: převoz, nebezpečných, prepravná, látok, nádoba

Text:

...vsuvky rýchlospojok, čím sa maximálne eliminuje možnosť úniku odorantu a teda aj ohrozenie životného prostredia.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie zobrazené na výkrese, kde na obr. l je schematicky znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys rozmiestnenia pripojovacích elementov na vrchnom klenutom dne prepravnej nádoby.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná nádoba na prevoz nebezpečných látok (obr. l, 2) je...

Obal na dopravu nebezpečných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283992

Dátum: 07.06.2004

Autor: Delmee Emmanuel

MPK: B65D 81/05, B65D 5/50, B65D 5/32...

Značky: dopravu, látok, nebezpečných

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na dopravu nebezpečných hmôt, uložených v jednej alebo viacerých nádobách alebo kontajneroch, obsahuje kvádrovitú škatuľu (1) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, najmenej jeden modul (2) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, obsahujúci najmenej štyri postranné zostavené steny (12, 13, 14 a 15), pričom uvedený modul (2) v podstate obdĺžnikového prierezu je uložený vnútri uvedenej škatule (1) v odstupe vzhľadom na steny uvedenej...

Kontajner na uloženie predmetov na označovanie nebezpečných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3369

Dátum: 06.11.2002

Autori: Valo Jaroslav, Bova Štefan, Lašo Milan, Salaj Eduard

MPK: B65D 85/677, B65D 85/30

Značky: kontajner, priestorov, predmetov, uloženie, označovanie, nebezpečných

Text:

...stenou, bočné steny sú opatrené očkami na prípevnenie popruhov a uzávermi na uchytenie predného odklopného veka, ľavá bočná stena je opatrená odklopnými dvierkami s otočným uzáverom, . Na čelnej stene je upevnená podložka s pružnými pásovými príchytkami, na písacie potreby a písomnosti, na ktorých je upevnené odklopné puzdro uzavierané so suchým zipsom. Podložku zakrýva predné odklopné veko s úložným priestorom, vystužené priečkou, ktorá je...

Zariadenie na kompenzáciu nebezpečných a rušivých vplyvov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2126

Dátum: 13.04.1999

Autori: Tesař Rudolf, Ulrych Bohuš, Doležel Ivo, Šejtka Milan

MPK: H01B 11/06

Značky: nebezpečných, vplyvov, kompenzáciu, rušivých, zariadenie

Text:

...životnosti. Vyhotovenie vodivej časti kompenzačného zariadenia 2 A 1 vodiča je zárukou účinnej funkcie zariadenia bez výrazného vplyvu okolitého geologického prostredia.Zdrojom rušivých vplyvov sú spravidla nadzemné vedenia a to silové vedenia VVN či trakčné vedenia VN. Takéto vedenia môžu pôsobiť jednak jednotlivo, ale tiež v kombinácii. Je preto nevyhnutné, aby sa kompenzačný vodič nachádzal medzi silovým či trakčným vedením a samotným...

Vozidlo pre ekologické havárie a na prepravu nebezpečných látok a odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 3/00

Značky: vozidlo, prepravu, nebezpečných, odpadov, havárie, látok, ekologické

Text:

...s uloženými havarijnými prostriedkami, kontajnermi a sklopenou hydraulickou rukou, obr. 2 uloženienadstavbe a obr. 3 prierez nadstavbou vozidla. Príklady vyhotovenia technického riešeniaVozidlo podľa obr. 1 pozostáva zo stvornápravového podvozku 1, rámu g, nosnika nadstavby, úložnej skrine 3 pre kompresorstožiara lg na osvetlenie, rebrika 11, hydraulickej ruky lg.Obr. 2 znázorňuje uloženie kontajnerov 1 V úložnej vani 5, náhradnej...

Ochranný izolační materiál pro přechovávání a přepravování nebezpečných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269819

Dátum: 14.05.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: B65D 81/12, B65D 65/42

Značky: přechovávání, přepravování, kapalin, nebezpečných, izolační, materiál, ochranný

Text:

...a ovocnářství,- kombinací impregnované dřevní hmoty e iontoměniči se dosáhne podstatnáho zvýšení technického účinku, neboř aplikací těchto směsi lze téměř vyloučit možnost otravy při skladování e přepravě kysolých nebo bázických Jadovatých kapalin.- umožňují regeneraci vzácnych a drahých kapalin po havárii při skladování nebo přepra~ vě, neboř směs ochranné hmoty s kapalinou, případně střepy skla, lze destilačně zbavit kapaliny, s výhodou za...

Zapojení mikropočítačového zařízení letounu pro sdruženou signalizaci havarijních a nebezpečných situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267514

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čekal Stanislav, Homola Josef

MPK: B64D 45/00, G06F 15/50

Značky: situací, zařízení, mikropočítačového, zapojení, havarijních, letounu, signalizaci, nebezpečných, sdruženou

Text:

...provedení zapojení podle vynálezu ,je schomaticky znázorněu na přípojeném výkrese.Datové, adrosovó a řídící vstupy mikropočítąčo 1 l Jsou propoJozly se systómovou.ilŕârnicí, lll. S touto eběrnicí Jsou spojený paralelní spoJené datové, adresová a řídící vstupy hlasového syntozátortn 2, vícelcmnálového příjímače § kődu ARĽGG 1429, bloku 12 suínxžuzí analogových vstupu, bloku l 2 snímání dvouhoulnotovýcł) wrstupů a. bloků u...