Patenty so značkou «navíjení»

Zařízení pro navíjení kuželových cívek, zejména pro neortodoní dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270473

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavlů Miloš, Beran Jaroslav

MPK: B65H 54/50, B65H 54/42

Značky: dopřádací, navíjení, zařízení, cívek, zejména, kuželových, neortodoní, stroje

Text:

...stroje podle vynélezu spočívejí v tom, že při likvidaoi přetrhu nebo při zepřádé~.ní jsou před dopadom cívky na hnaoí kužel obvodové rychlosti levého kužolovitéhoelementu e pravého kuželovitého elementu předledšny tak, že dochází jen k nepatrnému přeladšní obvodových rychlostí obou krajních kuželovitých elementů. Tím nedochá~ zí k nežédoucím jevúm při- rozbšhu oívky a tím k přetrhdm příze nebo k jejímu nevolnění. Další vyšší účinek...

Zařízení k navíjení válcových a kuželových křížových cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269095

Dátum: 11.04.1990

Autor: Egr František

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjení, křížových, strojích, cívek, zařízení, textilních, válcových, kuželových

Text:

...vodiče, kterým je přízs rozváděne podćl návinu. Jako nejvhodnějši provedení je takové, kde odvolovnci kroužok je střední mezi dalšími dvěma e může sloužit Jako brzdný, přičemž současně slouží Jako opěrný. Obe krsjní, popripade pouze jeden, může být hnecí e požedovenou obvodovou rychlosti pro ne 2 cs 269 09 s B 1víjení křížové cívky s danou nevíjecí rychlostí. Současně může být poeouváno nieto náhonu hnaciho kroužku podal šířky návinu.vynález e...

Zařízení pro nepřetržité navíjení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264384

Dátum: 12.07.1989

Autori: Baše Radim, Kouřil Miloslav

MPK: B65H 67/04

Značky: nepřetržité, zařízení, drátu, navíjení

Text:

...mezioperačnich civek. Přitom navinuté.drátěné segmentováĎ 26 384 expedičnř cívky nemají začátek drátu vyveden podle čela civky přes svůj vnější průměr, což až dosud bylo příčinou poruchNa přioojených výkresech je znázorněn příklad konkrétního provedení zařízení pro nepřetržíté navíjení drátu na cívky p°ç 1 e vynálezu, kde na obr. 1, 2 8 3 je znázorněn V systém uchopení, rovnání, stříhání a zavádění konce drátu do prostoru navíjecího vřetena,...

Zařízení pro navíjení a rozpínání úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264029

Dátum: 12.05.1989

Autori: Piktis Antanas, Krasauskas Edmundas-juozasjuozovic, Lasavičjus Vladas

MPK: D06C 3/06

Značky: navíjení, úpletu, zařízení, rozpínání

Text:

...TpnKoTamnoe nonçwno, qacruqno packpyugnaew KDOMKH H csonm spameHHBM cuocoöcwayew népenemeunm wpnxowamnoro nonowüa 7 K HaHpaBnHmmeMy BannKV 3. C Hanpaannmmsro Banuxa 3 Tpukoramnoe nonoTHo 7 HOCTYHBGT Ha BnHToBmň Ban Bwopuunoro mnpeuux-pacupaunenna 4, Kowopmň Bpamaercn or npnnona, no- A ànonumwenbno pacmnpąew Tpnxowamnoe nonorno, pacxpyqnnaew kpouxn H cn 0 co 5 cT-~BYET nepeuemenuw Tpuxowamnoro nonomna 7 K HepenHeMy onopnony nannxy 5....

Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263443

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krása Jiří, Ježek Ludvík

MPK: E04G 21/12

Značky: zařízení, výztuže, navíjení, třmínkové

Text:

...umožňuje regulovat rychlost navíjení na počátku a konci epirály a zvýšit rychlost navíjení uprostřed spirály a tím zvýěit produktivitu práce při lepší kvalitě výsledné třmínkové spirály.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedenízařízeníroćle vynálezu, kde na obr. l je schematické znázornění zařízení pro výrobu třmínkové výztuže v nárysu.na obr. 2 je kinematické schéma pohonu a na obr. 3 je pohled na zařízení zprava.Zařízení pro...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263128

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří, Kroupa Petr

MPK: B65H 54/42

Značky: kónických, zařízení, navíjení, cívek, variokonických

Text:

...s pohybem rozveĺděče přize je pásek namáhán na tah tak,že dřive nebo později dojde kjeho přetržení, nebo dojde k poškození souvisejících součástí etroje.261 128 Uvedená nevýhoda je v podstatě odstraněna konsťrukční úpravoupřenosového prstencového prvku u zařízení pro navíjení kőnických nebo variokőnických cívek urâmäú zejména pro textilní stroje s konstantní dodávkou navíjené příze podle vynálezu. Uvedené navíjecí zařízení sestává z hnacího...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263127

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlaváček Ivo Ing ., Kratochvíl Jiří, Kroupa Petr

MPK: B65H 54/42

Značky: kónických, navíjení, zařízení, variokonických, cívek

Text:

...čímž má prakticky znemožněn další šikmý běh.Dalším vlcčením společně S pohybem rozvaděče přize je páseknamáhán na tah tak, že dříve nebo později dojoe k jeho přetržení,nebo k poškození souvisejících součástí stroje.Tato nevýhoda je v podsťatě odsiraněna konstrukční úpravou přenosového prstencového prvku podle vynálezu. Celé navíjecí zařízení sestává z hnacího podpěrného válce s hladkým povrchem, který navíjenou cívku zespodu podpírá, aniž by...

Zařízení pro rozvádění příze při jejím navíjení na cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263050

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vít Jiří

MPK: B65H 54/32, D01H 1/36

Značky: příze, zařízení, navíjení, cívku, rozvádění, jejím

Text:

...poháněcího média lze rušit páämové vinutí a nastavováním dorazů lze měnit šířku návinu a to i v průběhu navíjení příze. Tím je možné i zabrá nit tvorení pevných okrajů na cívce.Vynález a jeho účinky jsou blíže Vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. l zná 2263 050 zorňuje schemeticky V náryse a obr. 2 sćhematícky V řezu místem A zařízení pro rozvädění příze při jejím nevíjení ne cívku podle...

Hnací válec pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262970

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voda Karel, Nestrojil Ladislav, Talach Jaroslav, Čech Miloslav

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjení, kuželových, hnací, válec, cívek

Text:

...při každém jeho zdvihu, což vyvoláva neuetálerůzné napěčové změny v navíjeně přizi, její uvolňováni a napínání. Tyto napětově změny v osovém směru navíjené příze způsobují, že přize vniká do mezer mezi jednotlivými otočnými rotačnimi díly hnaciho válce, kde se zachytáva tím se poškozuje,popžípadě to vede až k přetrhům příze.Další nevýhodou dělených hnacích vàlců je pronikáni nečistot mezi jednotlivé otočnžšrotační díly. Nečistoty pak...

Zařízení pro navíjení kónických nebo veriokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262244

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: B65H 54/42

Značky: veriokónických, kónických, cívek, zařízení, navíjení

Text:

...variokónické cívky 2 se periodicky pohybuje podél hnacíh-o válce 1 rozvaděč 6 příze 7. Tento v krajních úv-ratích prostřednictvím vedení 4 úhlově vychyl-uje volně zavěšený rotující přenosový prstencový prvek 3 do sm.ě~ru. naväděného úseku B prize 7. Poté, co byl V krajní úvrati přenosový prstenoový prvek 3 úhlově přestaven, zachováva si své šikmé nastavení na hnacím podpěrném válci 1 po celou dobu svého přebíhání k druhému čelu cívky 2,...

Zařízení k navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261922

Dátum: 10.02.1989

Autori: Talach Jaroslav, Voda Karel, Holas Antonín

MPK: B65H 54/42, B65H 59/00

Značky: příze, zařízení, navíjení

Text:

...rotačnímu dílu hnecího válce spojeného pevně 3 poháněným hřídelem.Vynález si proto klede za úkol vytvořit takové zařízení k navíjení příze na otočnou kuželovou dutinku, které by eplñovalo výše uvedené požadavky, přičemž jeho podstata epočívá v tom, že na středním dílu spojeném pevné s poháněcím hřídelem je uspořádáno otočné pouzdro.Účinky řešení podle vynálezu se projevují ještě v tom, že pouzdro může být vyrobeno z vhodného plastu, e malým...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261291

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, cívek, kónických, navíjení, variokonických

Text:

...válce těsně přisazen a to v oblasti ležící za přímkou styku hladkého hnacího podpěrného válce s přenosovým prsten covým prvkem.Podle výhodného provedení může být zakřivený dílec u koncových částí hnacího podpěrného válce upraven vratně pohyblivé.Vyšší účinek navržené úpravy spočívá v tom, že rotující přenosový prstencový prvek se tím jak naběhne svou částí na uvedený zakřivený náběhový dílec mírně přibrzdí a dojdek jeho plynulému přetočení...

Zařízení pro navíjení trubek do tvaru dvojité ploché spirály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261288

Dátum: 12.01.1989

Autor: Raška Bohumil

MPK: B21D 11/06

Značky: špirály, zařízení, ploché, navíjení, dvojité, trubek, tvaru

Text:

...segmenty. Podstatou vynálezu je, tvarovací segmenty jsou otočné uloženy mezi nosným kotoučem a opěrným kotoučem na čepech, jenž oba kotouče vzájemné pevně spojují. K vnitřní ploše nosného kotouče spojeného s pohonnou jednotkou jsou přilehlé opšrné kladky uspořádané naproti sobě a spojené s pístnicemi svých silových válcü.Výhodou zařízení pro navíjení trubek je, že podstatné snižuje pracnost a složitost výroby, přičemž její prüběh je plynulý...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261278

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šlof Alois, Matyáš Karel

MPK: B65H 54/42

Značky: kuželových, cívek, navíjení, zařízení

Text:

...o vyšším koeficientu tření. Kromě těchto variant může být třecí vrstva vytvořena í jemným ozubením 3, 1, jak je znázorněno na obr. 3 a obr. 4. Ke hnacím kroužkům É je přiřazena volně otočná přítlačná kladka lg, která je upevněna na nosníku ll zajišřujícím její vratně podélný posuv podle navíjené kuželové cívky lg a to společně s vodičem lg příze. Při stálém otáčení hnacího hřídele l se hnací kroužky záběrové trubky 3 nedotýkají,takže...

Zařízení pro navíjení svitků silových kabelů různých délek a průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259969

Dátum: 15.11.1988

Autori: Drapač Václav, Novák Jan, Kintr Jiří, Bezstarosti Vladislav

MPK: H02G 1/18, B65H 75/34

Značky: navíjení, kabelů, svitku, různých, průřezu, zařízení, silových, délek

Text:

...dělenáa skládá se z pevné části g a z odsouvatelné části gg. Přitom je pevná část g navíjecí cívky g upevněna na výstupním hřídeli lli převodovky ll pohonu l.0 Jsouvatelná část gg naví jecí cívky g je upevněna na hřídeli Ql rychloupínače Q. kterým je například závitový spoj, umistěném na pojízdném podvozku 1,pojíždějícim po podélném vedení łgg nosného rámu lg a ovládaném ručním kolem gg. Odsouvetelná část gg je spojene s pevnou částí gl...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/38

Značky: cívky, tkacího, nití, přivádění, útkových, nehybné, vlnitým, stroje, uspořádaných, pohybující, předlohových, zařízení, prošlupem, navíjení, návinů, útkové

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/28, A47L 9/00

Značky: navíjení, kabelů, navijáku, úchytka, ruční, přivodního

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Zařízení pro odtahování a navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244364

Dátum: 01.06.1988

Autori: Valent Mikuláš, Rosík Peter, Hašpica Jaroslav

MPK: D01H 1/12, B65H 59/00

Značky: zařízení, odtahování, příze, navíjení

Text:

...sinterkorundu se dosahuje dostatočné životnosti. Vhodnou volbou opásání a vůle brzdícího kroužku lze tak dosáhnout vysoké odtahové napětí v přízi, že pro některá použití nejsou již nutné další brzdičky spod.Pro lepší pochopení podstaty vynálezu jsou přiloženy obrázky příkladného provedení, které jsou blíže popsány v následujícím popise. Na obr. 1 je schematický nákres uspořádání mechanického rotačního zásobníku podle vynálezu, na obr. 2 je...

Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244195

Dátum: 01.06.1988

Autor: Frolík Pavel

MPK: H02K 15/04

Značky: navíjení, cívek, úhlové, polohy, nastavení, zařízení

Text:

...vynálezu spočívají v dosažení rovnoměrného křížového vinutí navíjených cívek včetně rotorů motorků různých průměrů a délek, což je umožněno tím, že etřed poloměru otáčení úchytné a nastavovací desky při nastaveni jakéhokoliv požadovaného úhlu navíjení je trvale shodny se středem nevíjené cívky nebo rotoru motorku.Zařízení k nastavení úhlové polohy pro navíjení cívek bude následovně blíže popsáno v příkladovém provedení e pomocí připojeného...

Zařízení k navíjení příze na kuželové cívky na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257423

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šafář Václav

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjení, zařízení, příze, cívky, strojích, kuželové, textilních

Text:

...aby bylo možno průběh navíjení přize a stavbu cívky citlivé ragulovet a přízi přitom nemáhat jen příměřeným způsobem. který nebude príčinou přetrhů e ani ůbytku težnoati příze, což je důeledek třeba i krátkodobých špiček oeová any» průběhu nevíJení. iU systému aktivní kompenzace, která přesně koriguje průběh vytváření a uvolňování záeoby příze při měnících se pod- mínkách v průběhu zdvihu vodiča i v průběhu roatoucí vrstvy přize na cívce,...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256616

Dátum: 15.04.1988

Autori: Musil Dobroslav, Voda Karel

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: variokonických, kónických, navíjení, zařízení, cívek

Text:

...závady, promítající se do životnosti přenosového rotačniho prvku. Jeví se, že jednou 2 příčin snížujících životnost přenosového rotačního prvku je jeho určité lepení k hladkému povrchu prvního rotačního podpěrného prvku. Pokud druhý přenosový rotační prvek za rotace šíkmo přebihá na hladkém povrchu prvního podpěrného rotačního prvku je uvedené lepení téměř neškodné. Jakmile však druhý přenosový rotační prvek dospěje do oblasti, kde má...

Zařízení k navíjení kuželových a variokónických cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255735

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jirásko Petr, Moc Václav, Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk

MPK: B65H 59/38

Značky: textilních, variokonických, kuželových, cívek, strojích, navíjení, zařízení

Text:

...úhlovou rychlostí je realizován jediným jednoduchým mechanismem a vzhledem k tomu, že lze snadno vytvořit vačku libovolného požadovaného tvaru, je možné vyřešit její tvar tak, aby byl funkcí tvarových parametrů navíjené cívky. Lze tudíž dosáhnout potřebné změny otáček hnacích válcü pro libovolný tvar kuželové nebo variokőnické cívky, tj. pro libovolnou kuželovitost a úhel křížení.Předmět vynálezu je patrný z popisu a schematického...

Zařízení pro rušení pásmového vinutí při navíjení křížových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255613

Dátum: 15.03.1988

Autori: Talach Jaroslav, Rychtecký Miroslav

MPK: B65H 59/38

Značky: pásmového, zařízení, rušení, cívek, vinutí, křížových, navíjení

Text:

...uloženým centrálním ozubeným kolem 1, které je pevně spojeno s rovněž centrálně na hřídeli l otočnou řemenicí g, která je prostřednictvím hnacího řemene g poháněna konstantními otáčkami od neznázorněného elektromotoru nebo jiných mechanismů. Místo řemenice 5 ahnacího řemene g může být použito též např. dvojice ozubených kol.Ozubené planetové kolo g je rovněž v záběru s ozubeným korunovým kolem lg, které má vnitřní ozubení a je centrálně...

Zařízení pro odtahování, příčné dělení a navíjení měkkých a polotuhých pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246810

Dátum: 01.03.1988

Autori: Tyburec Milan, Ježek Pavel, Štulc Petr

MPK: B65H 35/00

Značky: zařízení, dělení, měkkých, polotuhých, útvaru, navíjení, odtahování, pásových, příčné

Text:

...hnacího hřídele Ž pomocí řetězových kol Q a řetězu 1. Odtahová dvojice válců 1 a A dovoluje průchod materiálu pouze ve směru navíjení. V opačném směru je průchod blokován např. rohatkou § a západkou 2. Velikost odtahové síly je vyvozena přítlakem dvou pneumatických válců lg. Přenos síly mezi oběma odtahovými válci § a A je proveden čtyřmi ozubenými koly s velkým modulem (není znázorněno). Po navinutí role ll se ramenový naviječ 1 přetáčí z...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, vlnitým, navíjení, cívek, útkových, tkacího, stroje, zařízení

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Václavík Miroslav, Horatschke Rudolf, Jirásko Petr, Kratochvíl Jiří, Houšť Václav, Koloc Zdeněk, Plaček Bohumír, Hlaváček Ivo

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: variokonických, navíjení, kónických, cívek, zařízení

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Zařízení k navíjení nitě na cívky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255125

Dátum: 15.02.1988

Autor: Němec Petr

MPK: D05B 59/00

Značky: šicího, navíjení, cívky, nitě, zařízení, stroje

Text:

...upevněno posuvné pouzdro Q e výetupkem äł, který má tvar a velikost negatlvu výřezu §ł otočného pouzdra Q. . .ĺI, .Poeuvné pouzdro §je uloženo v základním pouzdře ll e výstupkem âł proti výřezu 3 otočného pouzdra Q a jeho protilehlý konec je vzepřen tlačnou pružinou gg. která je zajiitěna kroužkem lg. Pro šroubový kolík il je v základním pouzdře ll vytvořena vodicí drážka lg.Na vyčnělém konci otočného pouzdra 3 je evěrným epojem 33...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242085

Dátum: 01.02.1988

Autori: Raba František, Eermák Václav, Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

MPK: B65H 54/06

Značky: kuželových, cívek, navíjení, zařízení

Text:

...uložena rolnička 12. Tato rolnička 15 je pojištěně proti posunutí pojistným kroužkem lg. Rolnička 1 je suvně uložene v drážce 1 , vytvořené v kulise 1 §, která je zasunuta do vybrání 13, gg vytvořených v bočnioích gl, gg a proti posunutí zajištěna šroubem gž. Bočnice gl, gg jsou vzájemné spojeny distančními trubkami gg, gg, přičemž jedna bočnice gl je vytäarována jako unášeč. V dolní části je tento celek suvně uložen distanční trubkou gg na...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241441

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koželuha Jaroslav, Bobovský Jaroslav, Skoch Jan

MPK: B65H 54/42

Značky: kuželových, navíjení, cívek, zařízení

Text:

...je opatřen kulovými kluznými plochami, vytvořenými na jeho vnitřním kroužku 2, který je nasazen na společněm hřídeli 3 a na vnějším kroužku Q, který je upevněn v dutíně hnacího prostředku 2. Spojení hnacího prostředku 1 se společným hřídelem 5 je dále provedeno unšäečem 1 ve formě kolíku, který zasahuje do zahloubení 51 ve společném hřídeli Q. Zähloubení 31 umožňuje výkyv unššeče 1 v rovině osy společného hřídele 5. V dutině hnacího...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241418

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: B65H 59/36, B65H 54/42

Značky: navíjení, cívek, kuželových, zařízení

Text:

...na hnaoím hřídelga to v jedné rovině z množiny rovin procházejících osou hnacího prostředku a protínajících těleso navíjené cívky,přičemž alespoň Jedno čelo hnacího prostředku je kinematicky spojenes meohanigmem rozvaděče příze za účelom zajištění změny polohy osy.rotàce hnacího prostředku vzhledem k ose hnecího hřídele.Řešení podle vynálezu se vyhýbá technickým komplikacím,které u známých zařízení vyplývají z nerovnoměrnosti...

Elektrohydraulické rozváděcí zařízení ústrojí pro navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254332

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mauer Martin

MPK: B65H 54/32

Značky: příze, elektrohydraulické, zařízení, navíjení, rozváděcí, ústrojí

Text:

...-spínačů případně »dekaudických volicích spínačů. První dekadioký volicí spínač 42 se čtyřmi dekârdamiumožňuje nastavování rozváděcího zdvihuLiĺnapří-klad s odstuupňováním po 0,1 mm. Druhývdeka-diciký .volicí spínač 43 s dvěma děkadami umožňuje nastavoväní na obr. 1 znazuorněného úhlu ~ návinu například v rozpätí od 10 ° do 45 ° s oudstupňován-ím po 1 °.Na ooslužnem panelu 41 je uspořáudán-dsvojitý volicí spínač 44 pro rozvádění s...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek zanášečů útku na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254148

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mzyk Henrich, Fischer Roland

MPK: D03D 47/26

Značky: prírubových, zařízení, cívek, tkalcovských, útku, zanašečů, navíjení, stavech

Text:

...®naHuenan~KawymKa 1 ycranaannnaerca nepe ycwpoňcrnom 4 «nna HaMOTKH. Tpançnoprnoe cpencrno 2 HBBBCTHMM cnocoóou HBET 0 pMY.BOCbMM YPÓHBHOPO nonnroua, na oxpymawmnx nhocxocwnx xoroporo no onHo~npneMnoe Mecro 5 nx mnauuenoň Karymxn npenycuowpeao. ~jycrpoňcrao 4 uns Hauorxn sunonneno n Kaqecrae.xonoxonoböpasxoro npamammero-V cx Kopnyca, rne naneu 6 Hauowxu nepennraercn napannenąuo ocn 3 ycwpoňcrsa-nuz aanorkn. Ho uenrpnuno B ycrpoücrao 4...