Patenty so značkou «navařování»

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 9/24

Značky: způsob, armatur, těsnicích, ploch, současného, navařování, elektródami, zejména, více

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: vnitřních, navařování, zařízení, světlosti, dílů, rotačních, malých, povrchu

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Způsob navařování materiálu odolného proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267663

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šiljajev Alexej, Šarin Jurij, Koreňkova Olga, Ivinskij Vasilij

MPK: B23K 9/04

Značky: navařování, proti, opotřebení, odolného, materiálů, způsob

Text:

...nyru non cnoen onnca 9 H Ba 36 ymnaeT B Heň ynnrpaasykosue KOH 8 GaHHñ.Hnexrponyrnaan Hannauxa npousaonnnacn na oapasue crann. CT. 45 anexrpuuoñ npouumoxoñ Ca-OBA Auanerpon 2.8 MH non cmoeu tanca AH-34 A. CKDPUCTD nonaun amexrponoä npoaonoxu 450 M/H. CKOPUCTL nepeuemnuun cruma C oópasuou 42 M/H. Hanpameuue nyru óuuo 40 B, cnua Tuka u uyre 750 A. TeMnePaTvPa ayra 6 UÚO°C.B anuy pacnuannenuoro Heranna Ha pacTonHHH 9-11 HH UT 3 meKTpunHoñ...

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tošev Christo, Kajdalov Anatolij, Mladenov Georgij, Šeljagin Vladimir, Paton Boris, Nazarenko Olek, Bondarev Anatolij, Bojadžiev Rumen, Pastušenko Jurij, Georgijev Čavdar, Dimov Stanislav, Gančev Simenon

MPK: B23K 15/00

Značky: zařízení, paprskem, řízení, agregátu, svařování, elektrónovým, navařování

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Zařízení pro řezání, svařování nebo navařování válcovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266379

Dátum: 13.12.1989

Autori: Merkin Valentin, Ostilovskij Oleg

MPK: B23K 37/04

Značky: válcovitých, řezání, navařování, zařízení, výrobků, svařování

Text:

...FWIISCVTN ółlč|ľl.llllľ.l|iĺlil ĽJIWIWIIHWMŘ/ FFIĚJJIMKMoMIMKJLY ľUlčl°IMlĺJTIĺĺ(ĺJł-|ľ.IM VI ľFhYóClů ĺšIůKMľćlI ľiľĺlvllllĺĺlłľřlyrm Mno Ěä Na HaxMMacT naamT Na nuwar Bü. KTmpuň noaapawMuaeTcM Ha ocM 29 M GBUMM HPDTMBÚUGCÚM 31 HpM 9 TDH 3 neKTpúnuMraTenn 17 ĺ 0 MP.1) awxnnwamvun. 16 c ponMKoM 21.nnmnmmumnmnn HU nnnHMnaaT MHcTpyMäňT ayra Facmef. Tyóa nonnaTam Hmua-umrunuuaň ..1 « 3 | vm yu.|vu.r 4 lt.) M LL v 1 LMKJI HIZIDEIHIIFIWłłEÍľWI....

Navařovací hubice pro navařování dvěma páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262897

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hasch Zdeněk, Bělohubý Vladimír, Barták Jiří

MPK: B23K 31/00

Značky: páskami, hubice, navařovací, dvěma, navařování

Text:

...ąutomatů jako u dosevedních způsobůtak, že pomocí jediného šroubu se uchytí hubice podle vynilozua vzhledem k oddělení současně navařovaných lízní je možnopoužít stávající svařovací parametry bez nových zkoušek. Podstatnou výhodou použití hubice podle vynílezu je zvýšení navařovaoích výkonů o 100 .Príklad skutočného provedení navařovecí trubice podle vynňlezu je znízornňn na připojenén výkresu, kdo obr. 1 představuje nárys hubice a obr....

Zařízení k navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262820

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lorenz Jan

MPK: B23K 9/16

Značky: navařování, vnitřních, rotačních, zařízení, vnějších, ploch

Text:

...podle vynálezuo Cívka s navařovacím drátem, posuv drátu a jednotka rotace jsou uchyceny pevně na vřeteno, přičemž navařovací drát prochází přes vřeteno a hřídel k hubíci, k níž je připojen přívodní vodič napětí se sběracího kroužku a přívod ochranného plynu přes hřídel a přívodní hädĺčkuoVýhodou zařízení pro navařování vnitřních a vnějších rotačních ploch podle vynálezu je, že se jim dosáhne zjednodušení výroby dosavadního zařízení,sníží...

Způsob řízení procesu navařování výstelek automatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259775

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bervida Bohumil, Bělohubý Vladimír, Elčkner Jaroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: navařování, způsob, procesu, automatem, řízení, výstelek

Text:

...É v h Přiklad Způsob řízení procesu nevařování výstelek auto matem byl prakticky použit při nevařováni výstelky z austenitického antikorozního materiálu na vnitřní povrch hladké sekce tlakové nádoby Jaderného reaktoru. Jeho podmínky Jsou znážorněny na připojeném výkreeu. Jeho obr. 1 znázorňuje svislý řež touto sekci s provedeným návarem výsteíky, obr. 2 představuje v řezu rozměry e skladba hcueenek V jednom průchodu návaru, prováděného...

Způsob navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259309

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrkovský Evžen, Matoušek Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, navařování, slitin

Text:

...je nižší spotřeba nástrojů a snižuje se i cpotřehení strojů. Při aplikaci postupu dle vynálezu na korozivzdorné austenitické slitiny dochází ke zvýšení odolnosti proti mezikrystalové korozi.Záření pro způsob navsřování podle vynálezu sestává z elektrického zdroje l kontaktního vedení g elektrody § a podávacího zařízení 5. Výstup elektrického zdroje l je opatřen záporným vývodem 1 a kladným vývodem á. záporný vývod A je vodivě spojen s...

Směs pro navařování otěruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259005

Dátum: 16.09.1988

Autori: Potapov Jurij, Korostil Anatolij, Kralja Vasilij

MPK: C22C 37/10, B23K 35/30, B23K 35/22...

Značky: navařování, směs, otěruvzdorného, materiálů

Text:

...TpemHH B Hannaanennon cnoe, ynyqmaer Kaqecrao Hannaanennoro Meranna. 5Monwnunpymmue snenenwu B cocwane nna Hannannn, Taxue, Kax Maruuü, Kansnnñ, penxoseuenbume Mewannm (P 3 M), amsunamr msmenbqenne MHKpOcTpyKTypM Hannannennoro Mewanna H oôpasonanne maponunnoü opMu rpaůnra B HeM, qro cnocoö~crnyer nonumenum musuxo-Mexanuqecxnx caoňcwn Hannanneunoro MąTanna. OHH onHonpeMeHHo cnocoöcraymrnonHoMy u paBHOMepHOMy pacnpeeneuum nerúpymmux aneMeuwon ~...

Navařovací automat pro navařování čelních ploch nátrubků páskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257416

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maděra Karel, Žák Pavel, Voznica Luděk

MPK: B23K 31/02

Značky: čelních, navařování, nátrubků, ploch, navařovací, páskou, automat

Text:

...členích plech nátrubků páskou, podle vynálezu, eestávsjíe- 2 oí z centrovací části uchyeené na přivařovaný nátrubek, na niž je otočně uložena rotační část, neaoucí navařovací hlavu s navařovaoí hubicí, jehož podstata spočívá v tom, že navařo vvaoí hlava včetně zásobníku navařovací pásky je uchycena napomocném rámu, otočně spojeném s rotační částí tak, že osa otáčení prochází osou navařovací trubiceçVýhodou nevařovacího automatu podle...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, tělesa, způsob, armatury, sedla

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...

Ustavovací a měrný nůž pro přesné navařování nožových držáků rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246492

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heinrich Petr, Svoboda Karel

MPK: E21C 35/18

Značky: měrný, rozpojovacích, přesné, nožových, držáku, orgánů, nůž, ustavovací, navařování

Text:

...špička a v jeho spodní části je vyměnitelně upevněna stopke ustavovaxcího nože.Ustavovaci nůž má prednosti vi tom, želze s jeho pomocí jednoduše a rychle ustavovat správně nož-ově držáky na rozpojovacím orgánu, je jednoduchý pro obsluhu. Uyąçląnájçpřednpsti nmajilza následek zvýšení živbtndstisunolžů o nožových- dlľžáků a tím úsporu materiálu pro výrobu novžů a nožových držálků, zvýšení výkonu kombajn-u, zvýšení přesností při řeązání,...

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oš?ádal Jaromír, Pojíšek Augustin, Wichterle Otto Akademik

MPK: B23K 9/16

Značky: přídavným, trubičkovým, obloukového, svařování, materiálem, navařování, způsob

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Tavidlo pro navařování slitin na bázi kobaltu trubičkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253458

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: slitin, elektródou, trubičkovou, tavidlo, navařování, bázi, kobaltu

Text:

...tom, že obsahuje hmotnostně 31 až 35 oxidu křemičitého, 0,2 až 0,8 oxidu železitého, 17 až 21 oxidu hlinitého, 4,5 až 9 oxidu vápenatého, 20 až 24 oxidu hořečnatého, 13,5 až 17,5 fluoridu vápenatého, 1,0 až 2,5 směsi oxidu sodného a oxidu draselného, 1,4 až 3,0 oxidu barnatého, 1,0 až 2,5 karbidu titanu.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššiho účinku tím, že dochází k úspoře deficitnich ochranných plynů, dále k úspoře přídavných...

Hořák pro práškové navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247140

Dátum: 28.09.1987

Autori: Plíva Jioí, Hátle Karel, Makovieka Jan, Gut Ivan

MPK: B05C 5/04, F23D 14/38

Značky: práškové, navařování, horák

Text:

...B xauepe 1 upoHcxonnr cuemenne xncnopoa c.nopomKoM. Cuecn Hs xauepu 1 nocwynaeTqepe 3 Buxonuoe ornepcrue 2 B nuxonuoň yuacrok ropenxn, re nponcxour nepeuemnsaune yxaaanuoů cMecH c ropmunn rasou. Bareu cuecb ra 3 a,.KHcnopona H nopomxa cropaer Ha nuxone Hs ropenxu H pacnnasnennuů nopomox noKpunaeT nonepxuocrboöpaőawmnaeuoň eranu. Bunonnenne CMECHTBHBHOĚ Kauepu 1 n Bane unnuHnpanpHsonar K oöpasoaauum ononuurenbnoro ecwuoro conpornnnenux B sone...

Složení drátu pro navařování hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245723

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vejsserik Jurij Arturovie, Kornejev Valentin Isaakovie, Symer Toomas Edgarovie, Badaljanc Choren Azarapetovie, Kalužskij Nikolaj Addejevie, Kostin Ivan Michajlovie, Zatulovskij Isaak Abramovie

MPK: B23K 35/22, B23K 35/28

Značky: složení, slitin, hliníkových, navařování, drátu

Text:

...sa cqew Menxoaepuncroň crpynrypu. noauaer ero HĽOTHOCTL. Bonee pannomepuoe pacnpenenenue rsepnx Bnnqennñ no oómemy aawnqpnxnnoanono cnnana npunonur K panuomepaomy pacnpezsxeunm aarpyaxn no nnomanm Konranrä, qro aaaqnrenno nosumaew maaococroñnocrz cnnasa npn paóore Tpenna. 9 ®®eKT npncywcwsns umpnouma Haónmnaerca, Haquaaa c 0,017 Bec.. ąmopunpxonara Kauza B anexrpone. C ynenmqeunem conepmas Kun K 2 ZrF 6 B anenrpone pacrer conepxanne...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245497

Dátum: 15.06.1987

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František, Markalous František, Josef Trpišovský

MPK: B23K 35/22, B23K 35/36

Značky: směs, navařování

Text:

...uanococronxocmu uannannenaoro cnon,raxze nonumenum ero uoppoauoanon cmonxoćrn. Hpu zacne n cocran Oonee 20 xpoua xom M naánnnaercn nosumeHue xoppoauonaon cronnocru, onuexo n aone onnannenun c ocuonuun uerannou noannanrcn unuporpemuau. Hannuue 3 cocrane uenee 15 xpoua cnocoücxayer nonunenum ero xoppoanonnon cronnocmu npn yuenbmenun era uanococwonKOGTH.Mpauop n cocmane n Konwzecrne 0,3-I,0 conuecmno c nnannxonuu mnarou cnocoücnyer...

Hubice pro automatické svařování a navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240173

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stretovie Anatolij Danilovie

MPK: B23K 9/12

Značky: navařování, svařování, automatické, hubice

Text:

...na přiloženém výkresu, představující částečný podélný řez hubicí.Podle vynálezu je hubice pro automatické svařování a navařování opatřena vnějším tělesem l, které je rozdělené na horní část ll a dolní část g Mezi obě části ll a lg vnějšího tělesa g hubice je vložen minimálně jeden modul g, vyrobený z dobře vodívého materiálu. Vložený modul g je na jednom konci opatřen středovým vybráním gl a na.druhém konci je vytvořeno osazení žg. V...

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Barták Jiří, Hoskovec Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: nádob, povrchu, navařování, vnitřních, způsob, válcových, otvory

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Elektroda pro navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242916

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalka Vladimír, Dinis Ján, Slovák Vladimír, Eeeetka Štefan

MPK: B23K 35/04, B23K 35/22

Značky: elektroda, navařování, slitin

Text:

...nejméně ze dvou legujících lamel, zhotovených ze slitinového materiálu e/nebo čistého kovu litím taveniny na rotující kotouče, s amorfní strukturou.Elektgode podle vynálezu podstatne rozšiřuje možnosti mechanizace navaž-ování tvr dých slitin, její použití odstraňuje nedostatky dosud známých postupů. Další předností je nízká cena takto vyrobených elektrod, vysoká kvalita návaru, univerzální použití elektrody, homogeníta tvrdého...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 249781

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korostil Anatolij, Potapov Jurij, Kralja Vasilij

MPK: C22C 37/10, B23K 35/30

Značky: směs, navařování

Text:

...5 cocran sneuenron-Moumnxaropos 4 Marnnn, Kanbunx n pexoseä MGHĽHUX MeTaHHOB ~ cnoçoöcrnyew pannomepnomy pacnpenenenum nerupymmnx sneMGHTOB - HHKQHH, Menu H unpxounx, Bmamsaem Kauenbqeaue Mnxpocwpykrypu ero,nonyqenne maposnnnoñ Qopmm rpamnra, nnonmwennemnsnxo-Mexannqecxuxćnoňcws HaHnaBHeHHOF 0 Memanna.Hanuqne HHKEHH B çocwane nn Hanqanxu B Konnqecrse 0,01-SZ COBMGCTHO c nnpxonneu cnocoöcrsyew Bupaaunnannm rnepocrx H npounocwn Bonb...

Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu na funkční plochy strojů a nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238053

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: vrstvy, tvrdé, otěruvzdorné, funkční, navařování, nástrojů, plochy, způsob, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zejména exponovaných částí strojů a nástrojů, jako jsou například, břity radlic při těžbě písku, dále navařování šroubovic vrtáků do kamene, ventilu spalovacího motoru a podobně. Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu podle vynálezu nepoužívá drahých legovacích přísad, ale pro navařování používá svařovací elektrody s bazickým obalem a přídavné litinové tyčky nebo drátu, přičemž tyto se odtavují současně a poměr...

Směs pro navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235888

Dátum: 01.03.1987

Autori: Korostil Anatolij Pavlovič, Bulat Ivan Vasiljevič, Potapov Jurij Semjonovič, Kralja Vasilij Dmitrijevič

MPK: B23K 35/22

Značky: směs, navařování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká směsí pro navařování. Směsi pro navařování jsou kompozicí, sestávající z těchto složek v hmotnostních % : 1 až 25% uhlíku, 4 až 20 % křemíku, 1 až 15 % hliníku, 0,1 až 5 % hořčíku, 0,1 až 5 % vápníku, 0,01 až 3 % kovů vzácných zemi, 0,01 až 5 % niklu, 0,1 až 3 % kazivce a zbytek tvoří železo.

Zařízení pro sledování povrchu výrobku při navařování a svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241988

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brandes Wilhelm, Holmwood Graham, Büchel Karl Heinz, Lürssen Klaus, Frohberger Paul-ernst

MPK: B23K 37/02

Značky: zařízení, výrobků, povrchu, svařování, navařování, sledování

Text:

...3 apameans onopnoro marina 4, Ha RDTOPOM yxpennenu ropnaoaranbanñ cynnopr 5 c anenrponpnnonou 6, dyaxep 7 mm (Dunsa, naccera 8 um nponononn, cynuopr 9 aeprmcanbaoro nepeMemeaaa cnapoqnoñ rononnn o auewrpoupnnonom IO, Mexaansm II uonaqu cnapoqnoñ upononoxn c wanmrynom I 2 m ysnom Konnponaans, oocroaumm as npornnoneca I 3, met 14 m I 5,Hannes IG n 17, KOHTQKTH I 8-2 I CBCTBMH ynpaanenna anempoupnnomun, a mame cnemxmü ponnx...

Způsob navařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241961

Dátum: 15.12.1986

Autori: Johnson Michael Ross, Heady Robert, Selvi Fabio

MPK: E23K 9/04

Značky: způsob, elektrickým, obloukem, navařování

Text:

...300 mm.,ecJm B .rannom na snezarponon nmeetrca 100 sroro Jxernpymnero sJLeMeHTa, n« 0,0 I npn ee ymeubmemm.-4 IIpn xapamepe nsmenexms mnmqecrcoro CDGTaBE, ouJDIKHOM o mcxpewnoro, KpEByRJ nemenennn cocTaBa pasónBam na omnenume yuacTKn, Ha ROTOpHX nBMeHeaBB cocTaBa IIpOEBBGĽHT ,uncrcpemno ou OJIHOPO saarzeana R npyronay. Hpz-rx-om qacwry nsmenenna oocTaBa Buónpam B BaBPICPIMOCTE ou xapanmepa KpuBoň n HGOÓXOJIHMOŽ ToqHocTn CDOTBGTCTBKH peaJIBBoro...

Způsob navařování vrstvy jiného kovu na hliník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240417

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tureány Jozef, Gálová Miriam, Jediný Vladimír, Ružieka Dalibor, Barboriak Anton, Krištín Ján, Behula František, Lux Ladislav, Ježek František, Paulieek Rudolf, Kopál Pavel

MPK: B23K 9/16

Značky: způsob, hliník, navařování, vrstvy, jiného

Text:

...I,2-5,0 pas.B npennaraemom cnocoóe.cBapKu H Haanaaxn B 805 mon nepsoñ crannn npouecca npencraanaer coóoü cuuomuoň nnmepMeTa 1 nMn,TaK nan npncanoqxuñ mamepzan né ycnenaem pannoMepno pacupenennwscn B oóaeme aannu. Hpm noaropnom ero nepeunaaneHnm,Ho c ycnosuem ,qwo EOBHŽ BEĽĽK no oósemy He npesmaer crapuñ óonee nem B 5 pa 3,nHTepMeTannnn pasMenmaaewca no Bcemy oóseuw caapounoü sauna c nouqenmem onnoponnoro ma,Ho conepmamero uHTepMeTannMnH,óonee...

Způsob navařování přídavného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226574

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ševčík Stanislav, Kučera Ladislav, Kozák Jaroslav

Značky: způsob, přídavného, navařování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob navařování přídavného kovu zejména na dno válcové dutiny tělesa například pro sedla uzavíracích ventilů, při kterém se přídavný materiál přivádí do středu návaru, a těleso se alespoň během navařování otáčí kolem osy procházející středem návaru, vyznačující se tím, že otáčky tělesa jsou v rozmezí 5 až 30 otáček za minutu.

Způsob navařování vnitřního povrchu dutých těles o průměrech od 300 mm páskovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220236

Dátum: 15.11.1985

Autor: Pozdílek Josef

Značky: navařování, vnitřního, elektródou, těles, dutých, páskovou, způsob, průměrech, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob navařování vnitřního povrchu dutých těles o průměrech od 300 mm páskovou elektrodou. Na vnitřní povrch se navařuje nejméně jedna vrstva návaru ve směru podélné osy dutého tělesa.

Způsob navařování nebo svařování tavící se i netavící se elektrodou a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225710

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dobrý Jiří

Značky: tavicí, způsobu, způsob, navařování, netavící, elektródou, provádění, svařování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity a jakosti svarovaného nebo návarového kovu zajištěním nepřetržite svarové nebo navarové housenky na celé součásti. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojení dílčí svárové nebo návarové housenky předcházející s dílčí svárovou nebo návarovou housenkou následující se provádí ještě před prvním ztuhnutím roztaveného kovu konce předcházející dílčí svarové nebo návarové housenky. Zařízení k provádění tohoto...

Způsob navařování pásů plechů, například nerez, na válcové obrobky a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218465

Dátum: 15.03.1985

Autor: Švec Kurt

Značky: navařování, nerez, obrobky, pásu, plechů, například, válcové, způsobu, způsob, provedení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Navařování pásů z nerez plechu na válce a hřídele a navařování pásů z obyčejného plechu na opotřebené válce i hřídele. Vynález se týká strojírenského oboru. Vynález řeší náhradu válce, vyrobeného cele z nerez oceli, kdy se na povrch navaří nerez drát a válce, kde se povrch pochromuje. Podstata vynálezu spočívá v navařování pásů z nerez plechu na válce a hřídele. Pás se prostrčí brzdou a naváděcími čelistmi se upevní pomocí šroubu a upínky k...

Zařízení k navařování pomocí plazmového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214737

Dátum: 15.09.1984

Autori: Chalard Jean-claude, Noël Leon, Quaas Joseph, Wasserman René

Značky: navařování, zařízení, oblouků, plazmového, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k navařování s plazmovým hořákem připojeným ke zdroji plynu vytvářejícího plazma, ke zdroji ochranného plynu, ke zdroji nosného plynu pro návarový materiál a k vodnímu chladicímu systému. Hořák je napájen z jediného zdroje stejnosměrného proudu, který je jedním pólem připojen ke katodě a druhým pólem jednak k obrobku a jednak přes chlazený odpor k trysce hořáku. Napájecí obvod obsahuje bezpečnostní ústrojí, které dovoluje zapálení...