Patenty so značkou «naváděcí»

Formovací a naváděcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266647

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanuš Josef

MPK: B65B 43/26

Značky: naváděcí, zařízení, formovací

Text:

...prvního silového válce lg, s výhodou pneumatickéhoa to tak, že k jedné rozpínací tyčí ll je pomocí spojovacího čepu gg otočně připojenapístnice a k druhé rozpínací tyči 13 je obdobné připojeno těleso tohoto prvního silovéhoválce lg. Nosný stolek lâ je suvně uložen na rámu 3 ve směru rovnoběžném s dopravníkemll, pročež jsou k rámu 9 připevněny dvě rovnoběžné vodicí tyče ll. Na každé vodicí tyčíll jsou z vnější strany z boku uloženy dvě vodici...

Podávací a naváděcí zařízení drátů plynové metalizační pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 261132

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ježek Josef, Navara Václav

MPK: B05B 7/18

Značky: plynové, pistole, naváděcí, podávací, metalizační, zařízení, drátu

Text:

...Natáčení nosiče vodítek zabezpečuje potřebné napružení podávalněh-o ndrátu atím jeho jednoznačne navedení do plemene hořáku.Přednosti tohoto řešelní po-dávacího a naváděeího zařízení dráto-vý-ch plynových metal-izačních pist-olí jsou popsány v následujících ondstavcích. V souhnnu je to výrazná přizpůsobivost změnám druhu materiálu,průměrům i tolerancím, případně deformacím stříkaného drátu.Na obrázku je schematicky znázorněno podávaní a...

Naváděcí hlava jako součást stroje pro navíjení trubek či trubkových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253498

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krása Radomír, Festa Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: trubek, svazků, naváděcí, navíjení, hlava, stroje, součást, trubkových

Text:

...hlava je v tomto příkladä součástí stroje k navíjsní trubkových svezků při výrobě trubkových výměníku tepla. Sestává 2 tělesa. které je vytvořano ze základní dsskył uložené otočně za účelem možností natáčení a nastavení o úhel Í oc a opatřené upevňovacímí ärouby 3. Dále je těleso tvořeno svíslými bočnicemí Q. které mají na vnitřní straně rybínovítou drážku g mezietěnami 3. které mají rybínovíté drážky 3 po obou stranách v mezietěnách 5...

Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253168

Dátum: 15.10.1987

Autori: Martiš Ladislav, Reček Jiří, Sidak Petr

MPK: B64G 1/66

Značky: prostoru, vědecké, kosmickém, stanice, zařízení, aparatury, dvousouřadnicové, naváděcí, kosmické

Text:

...je pevnou kabeláží.Velké průměry ozubených věnců umožňují velký výsledný převodový poměr, kterým je zabezpečena vysoká citlivost naváděcího zařízení. Rovněž velký průměr tělesa druhého rotoru s výhodou umožňuje využít bočních kruhových ploch ve funkci upevñovacího rámu pro vědeckou aparaturu. Tím se ušetří na celkové hmotnosti zařízení a přitom vnitřní prostory v obou rotorech je možno použít k umístění dalších konstrukčních bloku, jako...

Naváděcí zařízení formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243860

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pich Josef, Formánek Jan

MPK: B22D 33/02

Značky: formovacích, zařízení, naváděcí, rámu

Text:

...osy dopravníku o úhel 5 až 45 ° a profilový úsek, který je rovnoběžný s podélnou osou dopravníku. Na vodicí odpružené kladce-a napínací odpružené kladce, které vymezují pracovní úsek a na pevné kladce a vodicí odpru žené kladce, které vymezují profilový úsek, je uložen řetěz.Výhodou uvedeného řešení je zamezení vypadávání rámů z dopravníku, a to i v tom případě,když nejsou v prostoru pracovního úseku uloženy uprostřed dopravníku s hranami...

Naváděcí zařízení valchovacího a pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247642

Dátum: 15.01.1987

Autori: Longin Jan, Hronek František

MPK: D06C 17/00

Značky: naváděcí, stroje, zařízení, pracího, valchovacího

Text:

...na činnou plochu svislé stěny je svou užší podélnouPodstata vynálezu spočívá v tom,vaného textilního mate stěnou uchycena lišta, jejíž podélná osa má odklonění od osy zpracová riálu o hodnotě 15 ° až 20 °.současně je k další činné ploše protilehlé svislé stěny upevněna svou užší podélnou stě nou další lišta, jejíž další podélná osa má opačné odklonění od osy zpracovávaného textilní ho materiálu o hodnotě 15 ° až 20 °.Výhoda naváděcího...

Naváděcí skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234093

Dátum: 01.10.1986

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav, Hadrava Josef

MPK: E21F 17/00, B65G 47/18

Značky: naváděcí, skluz

Zhrnutie / Anotácia:

Naváděcí skluz je určen pro usměrňování toku těživa na šroubovicový skluz ve svislých důlních zásobnících na uhlí. Sestává z řady prstencovitých segmentů, jejichž čela svírají ostrý úhel ? a jsou opatřena přírubami s oválnými otvory pro šroubové spojení. Vzájemným natočením prstencovitých segmentů lze nastavit vhodný úhel sklonu jednotlivých částí naváděcího skluzu a provést prostorovou úpravu jeho tvaru pro správné navedení těživa na...

Naváděcí a poutací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Výborný Antonín, Štěpánek Vlastimil

Značky: poutací, naváděcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší navedení a připoutání přepravníku k ložné ploše automobilu. Zařízení umožňuje vyrovnání přepravníku vůči ložné ploše automobilu v podélném a příčném směru a jeho připoutání. Zařízení se skládá z přední a zadní části. Přední část složená z předního nosníku, předních nástavců a spojovacích dílů navádí přední část přepravníku. Zadní část složená ze zadního nosníku, zadních nástavců, šroubů a matic, umožňuje uvedení přepravníku do...

Naváděcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222022

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bien Jiří

Značky: zařízení, naváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká naváděcího zařízení silničních značkovačů pro horizontální značení vozovek. Jeho podstata spočívá v tom, že otáčením volantu se tento pohyb přenáší přes převodovku řízení až na řídicí páku, která natáčí kolo přední nápravy. Odtud se pohyb přenáší na lichoběžník řízení a přes blok převodu s rameno až na naváděcí tyč se záměrným bodem. Vynálezu může být užito i u strojů pro odstraňování starého horizontálního značení a tam, kde je...

Naváděcí tyč silničního značkovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 215833

Dátum: 20.12.1983

Autor: Bien Jiří

Značky: naváděcí, silničního, značkovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti silničních údržbových strojů. Jeho účelem je odstranit nepravidelné vychylování naváděcí tyče působené nerovnostmi vozovky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sklopná část naváděcí tyče je opatřena dvěma odpruženými kolečky a místo záměrného bodu na konci výsuvné tyče je otěruvzdorná pružná plachetka smýkaná svým volným koncem po povrchu vozovky.