Patenty so značkou «nátěrů»

Spôsob odstraňovania hrdze a náteru a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287652

Dátum: 11.04.2011

Autori: Baann Tom Arne, Alveberg Bjorn Erik

MPK: B44D 3/16, H05B 6/10

Značky: nátěrů, spôsob, vykonávanie, odstraňovania, hrdze, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania hrdze a náteru z kovového povrchu (3) pomocou indukčného tepla obsahuje krok vytvárania tepla prostredníctvom indukčnej cievky (1). Spôsob ďalej obsahuje kroky zaisťovania pohybu indukčnej cievky (1) pozdĺž kovového povrchu (3), riadenia energie, privádzanej na kovový povrch (3) prostredníctvom indukčnej cievky (1) tak, že množstvo energie, privádzané na plochu povrchu, je konštantné a nezávislé od rýchlosti pohybu...

Zariadenie na aplikáciu vnútorného náteru v rúrach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12776

Dátum: 18.03.2009

Autor: Johansson Rolf

MPK: B05B 3/10, B05B 13/06

Značky: rúrach, nátěrů, vnútorného, aplikáciu, zariadenie

Text:

...s priechodným otvorom v ktorom je vložená predlžovacia flexibilná časť a ktoré má uvedenú trysku, rovnako ako uvedené zmiešavacie časti naň pripevnené, a na druhej strane doťahovaciuskrutku pre upevnenie predlžovacej časti k tomuto hriadelu.0007 Vďaka flexibilite predlžovacej časti, ktorou môže byť kovový drôt, bude možné presunúť trysku a zmiešavaciu komoru cez ohyby rúry/potrubia prerovnomerné aplikovanie vnútorného náteru tiež do...

Zariadenie izolujúce napätie a elektrostatický systém náteru obsahujúci takéto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1814

Dátum: 12.08.2004

Autori: Ohno Masahito, Kamaru Hidetoshi, Yoshida Yasushi

MPK: B05B 5/00

Značky: takéto, zariadenie, obsahujúci, nátěrů, izolujúce, systém, napätie, elektrostaticky

Text:

...US - B - 4 304 529 sa týka meracieho systému na privádzanie a meranie množstva dvoch spojiteľných kombinovateľných tekutín v predurčených pomeroch na umožnenie konečného kombinovania takýchto tekutín, prípadne kvapalín. Zariadenie obsahuje prvý samostatný mechanizmus ventilu, do ktorého je možné pripojenie prvej kvapaliny zo zdroja a je v ňom možné využitie prvého samostatného meracieho mechanizmu a pumpový mechanizmus, do ktorého je...

Postup nanášania priľnavého základného náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4935

Dátum: 11.06.2003

Autori: Allam Dominic, Kneisel Andrew, Mahdi Syed

MPK: C09J 5/02

Značky: postup, priľnavého, základného, nanášania, nátěrů

Text:

...infračerveným zobrazovacím systémom a Obr. 4 zobrazuje automobilové čelné sklo, ktoré jeS odkazom na obr. 1, je zobrazené automobilové čelné sklo 10. Obvod čelného skla 10 je potiahnutý čiernym kozmetickým náterovým pruhom 10 a, nazývaným emailový pruh. Okno 10 sa opakovane prechádza lúčom svetla z laserového svetelného skenera 12. Laserový svetelný skener 12 opakovane prechádza pruh 10 a čelného skla 10, aby vytváral osvetľovanú líniu 13 na...

Způsob nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269784

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rjazanov Vladimir, Ryženkov Alexej, Burmistrov Vjačeslav, Dimant Alexandr, Potapov Viktor, Tuzov Lev, Jegorov Jurij

MPK: C23C 14/00

Značky: nátěrů, nanášení, způsob

Text:

...n 3 aarpymanr Haneuua-owpamerenu 5 xacceru. nnenmne aoanomnocrn apameuun aoxpyr nćnapurema. uaxyynupynw ao Tpesyeuoro paspamenna ( ~v 7 x 10 Ha) n nocpencrauu ncnapeuun u Konueucauuu aunnnnua B Baxyyne ocyuecrananr Haueceuue 0 Tpamanmero annunuueaoro noxpurun. nocne aroro Kauepy nuonnpynr or aucoxoaaxyyuuoro uacoca. nonanr napu ncxonuoro xunnuecxurn coeunueunn. uannnep rexcanerumnucúnaaaua.Úcamneuue aamuruarn noxpurun npouasanutcn npu naaaeunu...

Disperzní odstraňovač nátěrů a polymerních filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268115

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Francová Jana, Matějíček Alois

MPK: C09D 9/00

Značky: filmu, disperzní, polymerních, odstraňovač, nátěrů

Text:

...působicích látek a oarafinu. Tato kombinace povrchové ochrany koloidnich částic umožňuje ziskat na jedné straně disperzi o koncentraci do 85 Z hmot. účinne složky ve formě koloidnich částic, přičemž zbývajícich 15 Z hmot. vodně-alkoholické složky vytváří obal kolem těchto-koloidních čàstic, který zamezuje odpařovâni účinné složky odstraňovače. účinnou složkou odstrañovačc jsou pak chlorované aliiatickě uhlovodíky o počtu atomů uhliku 1 až 4...

Zařízení pro nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267687

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poplavskij Albert, Uklistyj Aron

MPK: B05B 9/03

Značky: zařízení, nátěrů, nanášení

Text:

...B paeumeü nonocru a npu xone uaruerauua Aannenue uepeaercn Hepea Kouneucaunonnyn MKlKOCTb na creuxn Kopnyca 5. a Marepuan cunhcoua 6 ucnuruaaer TOIBKO Hanpnmeuue paauonepnoro oaseunoro cmarua. Kounencaunouuan munxocrn. a Kauecrue Kuropoñ ncnoubayercn cuaaoquuü Marepuau. non auccxuu nanxeunen (150-200 KF/CH 2) nncTynaeT n naaop napu Hanpaamnnmaa BTVMK 8 12 - mrox 7. caumbuo cnaauaaq ee M aaecnequnan mnnxncrnoe rpenue a aroň...

Zařízení pro nanášení nátěrů detonačním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266378

Dátum: 13.12.1989

Autori: Chajrutdinov Albert, Kadyrov Valerij, Nevgod Vasilij

MPK: C23C 4/00, B05B 7/20

Značky: způsobem, nanášení, nátěrů, zařízení, detonačním

Text:

...V 1 FHDĽT T|HMIIÓHF|IIT.VU 9 | M 131 ľ| 1 II 1.1 ElIlíl|I 3 I|I,-.1 |LbMl.,1 l.1 n.|ĺ 24 Di i MCVIMÚCŠTM EWT Iřäłřďľĺülĺlłľľyřłhl WFNĚIXIÝJÄÍÉILUĚJŇ MMIĚKUIĽTM MQFWWT IWFv 2 l|×lTJXlHI 30 řJ ŽZISP-Hĺílřlľlłñł.m mvnm nwm V 1 i 1 M|ł|IIIllil FJ tu uuznmi.n rozcnruaruwrwnu Moaexny Krauyxon 1 v STEIÚIIFJM ncmarvurmvar 51 Jmwŕliłłiiůlii.|~IH.I 1 I| Anmru-aüromnx wucnumrauz-Mmü umzrrmrêmosrr 7 pmznwznn |I Inrw yl-Iaar ľku...

Zařízení pro nanesení nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266237

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nedeljenko Vladimír, Amlinskij Roman, Petin Anatolij, Konovalov Gennadij, Bogomolov Anatolij, Fedko Jurij, Gončarov Alexej, Rozanov Vjačeslav

MPK: B05B 7/20

Značky: nanesení, nátěrů, zařízení

Text:

...Bpameunn OTHOCŘTEHBHO uanà mu 45. Hà pmqare 55, mapHHpHo coenunennom c nHeBMonHHHnpóM 56, pasuemenazTehbnoro üapaöana 53. Hnauka 57 ycrauoanenà B Hanpaànammx c BosMomocTbm 4 nepeuemenna B panannnon Hanpaaneunn ownocnwenbuo ocn Bpameans ýmqara 55. BKopnyce 59 ycwanonneu mnxcamop 60, coenunennuň co NTOKOM nHeBMounnaHnpa.61.Cweuxn H Kpumxa Kanepu 1 Bunonuenu na népůopnponanäoro 3 KpaHà 662,cnox 4.Hoü Merannnqećxoň nepéőopxn 64 çnoxuuacwnkn...

Podkladová vrstva pro odstraňování nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265488

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C09D 7/12, C09D 9/00

Značky: vrstva, nátěrů, odstraňování, podkladová

Text:

...je odstranit tyto nevýhody dosavadních způsobů cdstraňování nánosů náterových hmot z krytů lakovaných plech.Ukclem vynálezu je vytvořit takovou základni podkladcvou vrstvu, která na vnější popud způsobí částečnou destrukci na ní naneseného nánosu nátěrových hmot, aby k ní měla dobrý přístup voda.Úkol je vyřešen podkladovou vrstvou pro odstraňovaní nátěrů z krytů lakovaných ploch,jejíž podstata podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 1,0...

Přísada oxidu železitého do slévárenských jádrových a formovacích směsí a do slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264924

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ulrich Jiří, Belec Josef

MPK: B22C 1/20, B22C 3/00, B22C 1/00...

Značky: slévárenských, směsi, jadrových, prísada, formovacích, oxidů, železitého, nátěrů

Text:

...snadno se vyspává z násypek, aniž by vytvořil klenbu, a zaručuje reprodukovatelnou funkci dávkovacích zařízení. Přitomnost chloridu železa v obsazích podle vynálezu způsobuje změnu povrchového náboje částic oxidu železitého,jehož důsledkem je aglomerace výchozích jemných částic V shluky, v nichž působí chloridy železa i jako pojivo. Velikost shluků záleží na obsahu chloridu železa i na technologii směšování a bývá V žádaném rozmezí 0,06...

Pojivová gélotvorná složka obsažená ve slévárenském vodném nebo lihovodném nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264692

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ulrich Jiří, Fialová Bohumila

MPK: B22C 3/00

Značky: složka, nátěrů, gélotvorná, lihovodném, pojivová, obsažená, vodném, slévárenském

Text:

...jemná mikroplniva a plniva. Nátěrová hmota nenarušuje povrch forem a jader pojených alkydovou pryskyřicí. Otěruvzdornost povlaku za studena i za horka je podstatně zvýšena. Nátěrovâ hmota je nehořlavá a hygienicky nezávadná. Přísada zabezpečuje potřebnou odolnost nátěrové vrstvy proti odlupům od podkladu a vzniku zálupů od nátěrů. Povrch odlitků má zvýšenou hladkost,výskyt připečenin a zálupů od nátěru je výrazně snížen, a to i při odlévání...

Detonační zařízení pro nastříkání nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263467

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skadin Vasilij, Anosov Jurij, Klimenko Valerij, Něčiporenko Vladimir, Berežnoj Oleg

MPK: B05B 7/20

Značky: nátěrů, zařízení, detonační, nastříkání

Text:

...Bonxuon sarsop, H 3 neKTpqMarHHTHuünnyxnoàuuupunuň Knanan 8, Mmemmwň nae OGMOTKH 9,10.nna ero owxpmwnn H saxpmrun. B Knanaue 8 ecrb Taxme MaľHHTHMň mToK 11,MexaHnuecKn cnnaanuuů c SOHOTHHKOM 12. Hpn nx connecwnon nepeuemeunn 3 onno na nayx xpaňnux nonomeHHŘ nuöo oöącnequnaercx npoxomnexue-rasa qepes Knanau 8, nnöo nperpamnaerćnç HYTB rasy.Coennueunmñ co craonou 1 3 néKTponH 3 ep 4 BBMOHHEH 5 nne eMKocTH 13 c pasMemennunu 3 Heň Kawonnunn H...

Způsob přípravy vysušeného nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259883

Dátum: 15.11.1988

Autor: Mcinnes Olan Don

MPK: C07C 119/042, C08F 2/44, F26B 1/00...

Značky: nátěrů, vysušeného, přípravy, způsob

Text:

...a vlhkcetlj, protoěe vlhkost potřebné. pro vytvrzení musi proniknout do prvc-středi které je v podstatě hydrofobní. Zjistilože nrychlení vytvrzování zvýšením teploty působí proti produktivitě, protože toto zvýšení teploty působí snížování dostupnosti vody v místech probíhajicí reakce. Tyto faktory dříve způsobily, že jednosložkove systémy vyžadující k vytvrzení vlhkost, byly v průmyslovém měřítku neúspěšné.Tento vynález však nejenom...

Pojivá, gélotvorná složka slévárenských alkoholických nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255841

Dátum: 15.03.1988

Autori: Králík Jiří, Ulrich Jiří, Ornst Jiří, Hrubý Karel

MPK: B22C 3/00

Značky: gélotvorná, nátěrů, složka, pojiva, slévárenských, alkoholických

Text:

...jsou vlastnosti nátěrú za horka V důsledku vysoké tepelné stability pojivé a současně qélotvorné složky. Pojivá a současně gélotvorná složka podle vynálezu má schopnost vytvářet gél účinkem přidávaného alkoholického rozpouštědla, přičemž vzniká kvalitativně odlišné látka s kvalitativně odlišným účinkem proti samotné sodné soli kyseliny humínové ve vodném roztoku, která vykazuje pouze pojivé vlastnosti a nevytváří gél. Naproti tomu se...

Zariadenie na čistenie a nanášanie náteru na vonkajší povrch otáčajúcej sa rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252533

Dátum: 17.09.1987

Autor: Repatý Jozef

MPK: B05C 9/10, F16L 9/06, B05D 3/12...

Značky: nanášanie, povrch, nátěrů, otáčajúcej, zariadenie, čistenie, vonkajší, rúry

Text:

...rúru, pričom oba agregáty sú pružinami tlačené na doraz kowlečiek na rúru.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje v tesnom slede za čistiacim nástrojom prevádzať nanášanie náteru, pričom priečny po H 1hyb iagregátov odvodený z priečneho výkmitu-Iotáčajúcej sa rúry zaisťuje rovnomerné očistenie povrchu rúry a rovnomerné nanesenie náteru aj na nerovné rúry.Účinok zariadenia podľa vynálezu pozostáva v tom, že sa doba potrebná k očisteniu a naneseniu...

Pojivogelová složka slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244460

Dátum: 15.09.1987

Autori: Báeik Štefan, Vávra Blažej

MPK: B22C 3/00

Značky: pojivogelová, nátěrů, slévárenských, složka

Text:

...pryskyřice se váäe na silanolové .a siloxanove skupiny na povrchu častíc kysličníku kŕemicitěho prostřednictvím vodíkovýchTím se mění původní konfigurace agregdtü kysličníku kŕemičitého, vazebná síi se rok. síť-uje a upevňuje za současneho vytvoření prostoru, v kterých jsou molekuly rozpouštědla částečně vyvâzlrw a imobilizovány, stejně tak jako částiceplniva v hotovem nátěru.Gelové síĺ svou elasticitou potlačuje vznik...

Zařízení pro nanášení nátěru na svahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241260

Dátum: 01.09.1987

Autori: Horáeek Jaromír, Petržela Zdenik

MPK: E02B 3/16

Značky: nátěrů, zařízení, nanášení, svahy

Text:

...je vysoká produktivita práce e,její zrychlení, protože se postříkování provádí v pruzích širokých tří až pět i více metrů, rovnoměrnějším nenášením nátěrově hmoty. Zvýší se bezpečnost práce, odstrení namahavá práce dělníků a zlepší Jejich pracovní podmínky, zvláště onezením přímého vlivu jedovatých ředidel na je) ich zdraví. Zalepování funkční částí zařízení lze kdykoli zabránít nebo předej ít spuštěnín proplachovecího okruhu. Výhodou...

Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240719

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maloušek Antonín, Jiránek Miloš, Vojta Ludomír, Kopecký Jan, Pavelka Jioí

MPK: C09D 3/54

Značky: nátěrů, směs, vytváření, postřiků

Text:

...přitmíchávat do 80 0/0 hmot. plniv, např. amortního grafitu nebo mvastence a do 5 0/0 hmot. smáčedel,např. pekorolu. vVýhody směsi k vytváření nátěrů, postřiků a past spočívají v tom, že jemný cyklonový prach obsahuje maximálně 2 0/0 hmot. popela a .jed-ná se tedy o velmi čistou surovinu. Disperzita jemného cyklónového prachu je vyšší než grafitu amorfníh-o i grantu krystalického podíłl častíc nad 0,1 mm je do 8 0/0 hmot). Cena jemného...

Přísada do vodných nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240778

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B22C 3/00

Značky: jader, slévárenských, nátěrů, prísada, vodných, forem

Text:

...forem a jader ze směsi pojených křemičitanem sodným. Vodné nátěry s přisadou podle vynálezu lze použít v plném rozsahu na formy a jádra ze směsi pojených křemičitanem sodným -vodním sklem. Vodné nátěry s přísadou dle vynálezu nahradí nátěry s organickými ředidly. Další výhodou vodných nátěrů s přísa ą 240 778dou podle vynálezu ve srovnání s nátěry nevodnými je jejich nevýbušnost, nehořlavost, hygienická nezávadnost a ekonomická výą hodnost...

Směs pro přípravu ochranných nátěrů a tmelu proti ohni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238159

Dátum: 01.05.1987

Autori: Vašátko Eduard, Novák Miroslav

MPK: C09D 3/727, C09D 5/18

Značky: ochranných, přípravu, proti, směs, tmelů, nátěrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku protipožarní ochrany plastových případně jiných hořlavých izolací na kabelových rozvodech pomocí zábranovému nátěru. Směs pro přípravu takových nátěrů sestává ze 40 až 60 hmotnostních dílů vodné disperze polyvinylacetátu, kyseliny akrylové nebo jejich kopolimerů, 3 až 10 hmotnostních dílů keramické olovnato-křemičito-borité glazury, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu titaničitého, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu...

Prostředek pro smývání nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232095

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mostecký Jiří, Adámek Mojmír, Hála Slavoj

MPK: C09D 9/00

Značky: smývání, prostředek, nátěrů

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro smývání nátěrů je tvořen 10 až 30 % hmot. hydroxidu alkalického kovu, 1 až 25 % hmot. polysacharidů odvozených od D-glukózy, 0,2 až 5 % hmot. organických ketonů se 3 až 7 atomy uhlíku a 40 až 80 % hmot. vody. Prostředek podle vynálezu je, s ohledem na jeho schopnost ulpívat bez stékání i na svislých plochách, použitelný k odstraňovaní nitrocelulózových, olejových i syntetických nátěrových hmot i z velkých, šikmých nebo svislých...

Sposob výroby jedlého syrárského náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249203

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kontová Marcela, Krčál Zdeněk, Vallo Vladimír, Herian Karol

MPK: A23C 19/16

Značky: nátěrů, jedlého, výroby, spôsob, syrárského

Text:

...sa pridá 1 až 3 hmot. glycerinu, 4 až 6 0/0 hmot. sorbanu draselného a ,prípadne i prírodné tarvbivo, napr. orlean.Vyrobený jedlý syrársky náter je homogénnej, visköznej, dobre roztieratelnej konzlstencie. Po .natretí syrov a ich o-sušení sa získa .pekný, lesklý, uzavretý povr-ch, čo zvýši i estetický vzhľad syrov. Zároveň náter má oohranný účinok proti poškodeniu povrchu syra .a najmä proti plesniveniu syrov, ~čo znamená ú-sporu práce pri...

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 233396

Dátum: 01.01.1987

Autori: Par Jindřich, Otáhal Vlastislav

MPK: B22C 3/00

Značky: urychlení, slévárenských, vysychání, forem, vícesložková, jader, nátěrů, prísada, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesložková přísada k urychlení vysychání vodních nátěrů slévárenských forem a jader je určena především pro formy a jádra pojená jílovými pojivy, křemičitanem sodným nebo organickými pojivy na bázi pryskyřic. Sestává ze základní směsi, skládající se z 20,80 % hmotnostních hydroxidu vápenatého a z 20,80 % hmotnostních chloridu sodného nebo chloridu draselného. Alternativně lze k základní směsi přidat chlorid hořečnatý, chlorid barnatý nebo...

Odstraňovač starých nátěrů na bázi sodných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236085

Dátum: 01.12.1986

Autori: Příhůnek František, Vondrášek Jan

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňovač, solí, sodných, starých, bázi, nátěrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňovače starých nátěrů na bázi sodných solí. Odstraňovač obsahuje 9,6 až 14,4 % obj. oxidu vápenatého CaO, 19,2 až 28,8 % obj. krystalického uhličitanu sodného Na2CO3.10 H2O a 71,2 až 56,8 % obj. vody. Lze jej použít k odstranění starých nátěrů všech typů s vyjímkou nátěrů na bázi kaučuku a asfaltu.

Způsob zvýšení přilnavosti, krycí schopnosti a odolnosti vápenných nátěrů na omítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220202

Dátum: 15.11.1985

Autor: Šesták Antonín

Značky: nátěrů, krycí, odolností, priľnavosti, zvýšení, schopnosti, způsob, vápenných, omítky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení přilnavosti, krycí schopnosti a odolnosti vápenných nátěrů na omítky. Tohoto účelu je do saženo ohřátím vápenného roztoku před stříkáním nebo natíráním na teplotu 60 až 100 °C a trvalým udržováním teploty roztoku v tomto teplotním rozmezí během stříkání nebo natírání.

Odstraňovač nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240363

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kochta Zdenik, Skoepek Jan

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňovač, nátěrů

Text:

...bylo rozpuštěno 50 dílů kyseliny p-toluensulfonové a rozptýleno 26 dílů polyvinylcľilorldu o K hodnotě 65. Odstraň-ovač byl dohotoven přídavkem 10 dílů alkylpolyetylénglykolfosfrorečnanu sodného a 2 ,dílů benztriazolu. Nátěr z práškové epoxidové nátěrové hmoty o tloušťce. 200 ,um byl odstraněn působením jednoho nánosu odstraňovače.Srnisením 640 dílů dimethylformamidu,100 dílů butylacetátu, 35 dílů směsi benzensulfonových kyselín, 100 dílů...