Patenty so značkou «natáčení»

Zařízení pro natáčení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269767

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tkačev Anatolij, Višniveckij Michail

MPK: F01D 25/34

Značky: natáčení, zařízení, hřídele

Text:

...HOIILIHÍIIIHKE CKDJILMEHHQ H GDIBPMHT KOJIOIIKH 8 ĽIBPIIKPIIDDYIHPGUNHECH H 8 NIIOHKH 9 H VCTSHDBÄBŘHNB B cenaparopax 1 U. HJIH LIEHTPCIBKH KOMECE OTHOCHTBJIbIIOsama 011 IHIIDHKEQHH 9 VCTEHDBJIQHN PEFVJIHPOBDQIIHB nponmanxn 11.P pmscvre VCTPOŘCTBB BPâllleüllâ 01 EIIEKTPDHPHBORG 1 WGPBE HYOTV |I PBJIVKTOPnepenaewcnWHOHKEMH KDJIECG 4 06983961175 Mäcłlíłlâä HJIQHKa. HBOJHIPVDNBH HOBBPHHDCTH OT CYXOFD TPGHHFI. NDJIIIIHHHHKDB CKDJIBIKEHHSI...

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kůla František, Trojan Václav, Moravec Jaroslav

MPK: B05B 15/08

Značky: natáčení, hlavice, stříkací, řízené, zařízení, automatický

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Zařízení ke středění tvarového brusného kotouče a k natáčení broušené součásti do přesně orientované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263047

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahorana Jan, Galáň Mojmír

MPK: B24B 19/08

Značky: přesné, polohy, zařízení, tvarového, brusného, natáčení, součástí, středění, orientované, kotouče, broušené

Text:

...kotouče,a obr.4 je alternativní provedení seřizovací šablony z obr.3.Podle vynálezu sestává zařízení 1 ze základové desky g,uložené na pracovním stole neznazorněné brusky na plocho. Na základové desce g jsou nerozebíratelně uloženy bočnice Q, jejichž horní plocha 3 je vzhledem k horizontální rovině skloněna k úhel.gú , který u třílistého rotoru může být napříklaa- v rozmezí 15 ° a u čtyřlistého rotoru 10 °. Na této skleněné horní ploše 1...

Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244363

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koutný Kvitoslav, Jerman Zdenik, Najmr Stanislav

MPK: B21B 31/00, B21B 31/16

Značky: opěrných, bočních, zařízení, stolic, dvacetiválcových, kladek, natáčení

Text:

...prostřednictvím vložených ozubených kol s ozubenými koly bočních opěrných kladek.Přínosem zařízení podle vynálezu je snadné a rychlé seřizování pyramidy váloů obsluhou z přední strany váloovací stolice. zlepší se tím též pracovní podmínky obsluhy, jelikož pracovníci se nemusí pohybcvat ve stísněných prostorech na straně pohonu dvacetíváloové válcovací stolice.Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetivélcových stolic je příkladně...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255430

Dátum: 15.03.1988

Autori: Oplatek František, Holec Miroslav, Ott František, Nemec Ján

MPK: B23B 29/24

Značky: stroje, obraběcího, natáčení, hlavy, nástrojové, zařízení

Text:

...s vačkou ll, pevně spojenou s volnou částí lg zubově spojky a menší kladky lg se třemi západkami gg a třemi západkami gg, ježjsou posuvně uloženy V otvorech na obvodu volné části lg zubové spojky proti rohatce gg.Pevná část li zubové spojky, stejně jako rohatka 39, jsou upevněny na neznázorněném tělese revolverové hlavy obráběcího stroje. vlastní nástrojová hlava lg je pevně spojena s volnou částí lg zubové spojky, jež je odpruženým čepem...

Zapojení ovladače pohonných jednotek mechanismu natáčení tryskací hubice manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255182

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chvojka Milan

MPK: G05D 1/10

Značky: zapojení, hubice, natáčení, mechanismu, manipulátoru, ovládače, tryskací, pohonných, jednotek

Text:

...hubice ve svislé rovině.zapojení ovládače podle vynálezu odstraňuje jednoduchým způsobem závislost obou pohybůnatáčení tryskací hubice ve vodorovné a svislé rovině. zapojení je realizováno prostřednictvím malého počtu dostupných integrovaných obvodů a z hlediska řízení obsluhou se natáčecí tryskací hubice v obou rovinách jeví jako zcela nezávislé. Při použití zapojení podle vynélezu se pod-statně zjednoduší mechanické provedení konstrukce...

Zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239140

Dátum: 01.11.1987

Autori: Machačný Vítěslav, Rmoutil Miroslav

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřikem, zadešťovačů, natáčení, krouživých, samočinnému, přerušovaným, zařízení, silnoproudých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem bez zkrácení délky možného výstřiku. Tohoto je dosaženo tím, že otočná výstřiková hubice je v otočné objímce opatřena třecí zdrží, k níž je nakloubeno táhlo, procházející tlačnou pružinou k membráně přímočarého membránového motoru, jehož pomocná trubička je zaústěna do vnitřního prostoru zadešťovače. Zařízení je určeno zemědělským...

Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240235

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šebak Rudolf

MPK: G01D 11/30, G01D 5/02

Značky: natáčení, přímý, posun, možností, zařízení, čidla

Text:

...která je suvné spojene s nosným ramenem. K této kullse je přes vedlejší převod přípojen vedlejší pohop. , Použitím zařízení podle vynálezu se Ado- ksáhne možností současného ovládání přímého posunu a natáčení nosného ramene s čidlem. Tento pohyb je prováděn dálkově.pomocípohonů a může být řízen počítačem.Zařízení pro přímý posun čidla s možností jeho natáčení, sestávající z nosného ramene s místem pro uchycení čidla, vyznačené tím, že...

Zařízení k natáčení přířezu podle podélné osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237266

Dátum: 01.05.1987

Autor: Beran Štěpán

MPK: B27C 1/12

Značky: natáčení, zařízení, přířezu, podle, podélné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bez energetických nároků za pomoci jednoduchého zařízení dosáhnout natočení obrobených přířezů o požadovaný úhel, což je potřebné pro další opracování přířezů, případně montáž. Podstatou vynálezu je zařízení k natáčení přiřezu podle podélné osy opatřené válcovým pláštěm, ve kterém jsou proti sobě uspořádány dvě přední naváděcí lišty, které přechází ve směru podélné osy tělesa v natáčecí vedení, přičemž na vnitřním plášti...

Automatický manipulátor pro přepravu a natáčení obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235837

Dátum: 01.12.1986

Autori: Henych Jiří, Sláma Jaroslav

MPK: B23Q 7/00

Značky: obrobků, natáčení, manipulátor, prepravu, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přepravy a natáčení obrobků u automatické obráběcí linky. Zařízení sestává z úhelníku, který je uložen na mostu. Na úhelníku jsou uchyceny jednak kladky, v kterých je v záběru s ozubeným pastorkem převodové skříně, a jednak vymezovací dorazy tyče. Na tyči je uchycen první pracovní válec, jehož pístní tyč je střední ozubenou částí v záběru s ozubením pístní tyče druhého pracovního válce, uloženého kolmo na osu prvního...

Hydraulický systém natáčení lopatek ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228377

Dátum: 15.06.1986

Autor: Míka Josef

Značky: ventilátoru, lopatek, natáčení, systém, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém natáčení lopatek ventilátorů pro vzduchem chlazené výměníky umožňuje automatickou regulaci množství chladicího vzduchu v závislosti na teplotě chlazeného média. Vlastní systém se skládá z hydraulického válce a čidla propojených vzájemně trubičkou, přičemž se objem hydraulické kapaliny v systému mění podle teploty čidla a z hydraulického válce se vysunuje píst, který působí na mechanismus natáčení lopatek ventilátoru. Systém...

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225506

Dátum: 01.12.1984

Autori: Škaloud Vladimír, Matějů Pavel, Šídlo Pavel, Bartoň Petr, Futera Miroslav

Značky: difusorových, turbokompresoru, radiálního, natáčení, zařízení, vícestupňového, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení difusorových lopatek vícestupňového radiálního turbokompresoru při nestejném úhlu jejich nastavení v jednotlivých stupních, které je umístěno uvnitř pláště stroje a které sestává z přestavitelného systému pák a táhel napojených na prstence natáčecího mechanismu, které jsou uloženy v každém stupni kompresoru a napojeny na difusorové lopatky vyznačující se tím, že na patku (10) každého prstence (9) otočného kolem osy (11)...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225240

Dátum: 01.12.1984

Autori: Krejčí František, Steinke Vladimír, Šubrt Miloslav

Značky: strojů, obráběcích, natáčení, hlavy, nástrojové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcích strojů, zejména soustružnických strojů, obsahující základní těleso, v němž je otočně uložen axiálně posuvný čep s pevně připojenou nástrojovou hlavou na předním konci a pevně připojeným pístem ve střední části, pohyblivým ve válci vytvořeném v základním tělese, jenž je opatřen čelním spojkovým ozubením, zabírajícím do čelního spojkového ozubení pastorku, na čepu volně uloženého, s nímž je...

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí proudových strojů, zejména ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216638

Dátum: 01.10.1984

Autor: Adée Antonín

Značky: regulačního, ventilátoru, vstupního, zařízení, strojů, proudových, natáčení, lopatek, zejména, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí zejména ventilátorů. Hřídele regulačních lopatek jsou vyvedeny na vnější stranu pláště kde jsou spojeny s dvojicí kladek. Opásání kladek sestává z ohebných členů, připevněných k sousedícím kladkám.

Pákový převod pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně uložené desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220575

Dátum: 09.04.1984

Autori: Wagner Günter, Neppe Hans-walter

Značky: převod, paralelní, vodorovné, uložené, posouvání, desky, natáčení, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového převodového mechanismu pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně složené desky. Cílem a úkolem je zhotovení soustavy ruční manipulace k justáži plochých ploch s obrazy při zachování maximální přesnosti ustaveni, která má prostředky k měření a omezení úseků posouvání a s optimálním režimem obsluhy pro libovolné posouvání po souřadnicích bez vzájemného ovlivňování. Podle vynálezu obě hnací ramena pantografu, jakož i...

Zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215819

Dátum: 20.12.1983

Autor: Uxa Milan

Značky: zařízení, otáčejících, natáčení, pohybu, hřídelů, souosých, vzájemné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné natáčení za pohybu dvou souosých otáčejících se hřídelů. Zařízení je tvořeno dutým hřídelem pevně spojeným s jedním nevývažkem, v němž je souose uložen další hřídel, pevně spojený se druhým nevývažkem a dalšími třemi čepy, z nichž každý je opatřen ozubeným kolem. Ozubená kola do sebe vzájemně zapadají. Všechny čepy i dutý hřídel jsou uchyceny v rámu. Rám je tvořen dvěma kyvnými pákami a spojovacím ramenem,...