Patenty so značkou «nástrojů»

Zařízení k zabránění poškození zásobníku nástrojů a obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269854

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hlava Jaroslav

MPK: B23Q 3/155

Značky: poškození, obraběcího, nástrojů, zařízení, zabránění, zásobníku, stroje

Text:

...ůatrojím pro výměnu nástrojů je připevněn držák, na jehož boční straně je kyvně ulozene dvouraaenná páka, jejíž jedno rameno je spojene s kladkou. opřenou o talíř zásobníku a druhá rameno je umístěno mezi. dva spínače, je jsou pevne uclxvceny na drum.Řešenín podle vynálezu se .zabráni polkození zásobníku nástrojů i. obrdběoího stroje.Na výkresu je znázorněn príklad provedení zařízení podle vynáiezu.ralíř 1 zásobníku. opatřený po obvodu...

Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269259

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sikač Jiří, Stanislav Jiří, Havránková Zdeňka, Pilnáček Josef

MPK: C23G 1/14, C23G 5/028

Značky: součástí, povrchu, nástrojů, způsob, čištění, vytěsnění, oceľových

Text:

...jako jsou tuky, oleje, bruaivo, kalící soli apod., jednak při průmyslovém využití zaručuje prüběžnou možnost reganerace použitých lázní s tr 1 chlorety 1 enem, vÉe~ tně lázně propojovací, což je základní podmínka pro udržení kvality procesu v trvalém provozu. Navíc je trichloretylen podstatné méně ekologicky škodlivý než k tomuto účelu většinou používaný freon.Možnost kontinuální regenorace je zajiätěna složaním propojovací lázně mezi...

Zařízení pro přestavování pracovních nástrojů u dvoučinných strojů na výrobu hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268030

Dátum: 14.03.1990

Autor: Morávek Josef

MPK: B21G 3/16

Značky: dvoučinných, zařízení, pracovních, nástrojů, přestavování, hřebíků, strojů, výrobu

Text:

...je uspořádání při němž zpracovávané dráty nejsou pŕestavovány do horní a spodní pracovní polohy, použité mechanizmy jsou jednoduché a hlavní tvářecí síly jsou zachycovány přímo nosnou částí rámu stroje. Další výhodou je použití jednoduchých střihacích nožů, odstranění kluzného tření v přestavovacím mechanizmu, zvýšená přesnost a životnost a výrazně zjednodušene a zlepšené seřizování,Nové provedení též umožňuje velmi dobré dimensování...

Zařízení k indikaci vzájemné polohy měkčicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266939

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Zdeněk, Sekanina Oldřich, Baják Karel, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: vzájemné, nástrojů, zařízení, indikaci, měkčicích, polohy

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ozubené kolo s drážkou jsou kolmé na stavěcí šroub a tvoří s ním jeden celek, přičemž stavěcí šroub je vedený v horním pouzdře a spodním pouzdře, pevně uložených v matici. V drážce je potom otočně uložena rolna na táhle posuvně uloženém ve vedení a otočně pomoci čepu naPokrok dosažený vynálezem spočívá v tom,že po nastavení požadovaných hodnot...

Způsob k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266704

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šafařík Miloslav

MPK: B05B 1/00

Značky: odhlučnění, způsob, chodu, vstřikovacích, nástrojů

Text:

...nástrojů za chodu podle vynálezu. Obr. 3 znázorňuje V řezu uložení pružného čepu zařízení k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu podle vynálezu Ve tvaru válce ve stírací desçe vstřikovacího zařízení v řezu. Obr. 4 znázorňuje v řezu uložení pružného tlumicího čepu s hlavou u zařízení k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu podle vynálezu ve stírací desce vstřikovacího nástroje.Na obr. l je znázorněno umístění pružných tlumicích...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: boční, uspořádání, koleje, nástrojů, vyrovnávání, podbíjení, nivelaci

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Niebuhr Manfred, Wiegmann Joachim, Schiller Wolfgang, Haupt Dietmar

MPK: B24D 3/18

Značky: nástrojů, výrobe, korundových, pojivo, brusných, keramické, porézních

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Klávesnice hudebních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264754

Dátum: 12.09.1989

Autor: Paulát Mojmír

MPK: G10C 3/12

Značky: klávesnice, nástrojů, hudebních

Text:

...klávesnici jako předćházející, avšak s klávesami opatřenými otočnými válečky. Na obr. 8 je příčný ptůřez rovinou E-E zadní částí klávesnice s hlavními i pomocnými klávesami nahoře zaoblenými a na obr. 9 je rovněž průřez E-E zadní částí klávesnice, avšak s klávesami opatřenými otočnými válečky.Klávesnice nového typu sestává z podlouhlých, v horní časti zúžených kláves l s rovnobežnými podélnými hranami, běžným způsobem pohyblivé zavěšených a...

Pojivo pro výrobu brousicích keramických nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261756

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kratochvíl Vladimír, Veselý Břetislav

MPK: C04B 14/32

Značky: výrobu, keramických, nástrojů, brousicích, pojivo

Text:

...výrobky, u kterých je nárok na držení proíllu výroku má tavitelnoat 1 300 °C a rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu elinutí je 130 °c.Patrný rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu slinutí u pojiva obaahujícího nletou opuku proti atávajícímu pojlvu používanému k výrobě má tyto výhody1. Při výpalu lze použít kratší dobu k dosažení předopsané pevnosti v tahu.2. výrobek je kratií dobu a při nižší teplotě atakovdn v peci a...

Hmota pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261754

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný Ladislav

MPK: C08J 5/14

Značky: hmota, nástrojů, výrobu, brousicích

Text:

...na základní brousicí hmotu, čímž se příznivé upravuje zpracovatelnost finální brousicí hmoty optimalizovaná na zpracování mechanickým či poloautomatickým dávkováním u mnderních tvářecich zařízení. Způsob přípravy hmoty dle vynálezu se vyznačuje tim, že se přísada k základní hmotě pridá ve druhém stupni mísení 1 až 3 minuty před jeho ukončením a hmota se vymísí do homogenniho stavu a přegranuluje.Přínoe nové brousioí hmoty dle vynálezu je...

Zařízení k rychloupínání a rychlovýměně individuálních tvářecích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261468

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krs František, Gregor Jiří, Novák Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: individuálních, nástrojů, rychloupínání, rychlovýměně, tvářecích, zařízení

Text:

...A zajišľuje šroub § opatřený přírubou 1 a ukončený ozubeným šnekovým kolem Q a maticí Q. Do ozubení šnekového kola g zapadá šnek lg poháněný neznázorněným zařízením vyvozujícím otáčivý pohyb s reverzací. Na kruhovém nebo plochém tvářecím nástroji gâł,gâg je zkotovena upínací plocha ll, která je úkosová a lícuje s klínovou plochou 2 na upínacím klínu 5. Upínací klín 3 je opatřen závitovým otvorem lg pro uložení šroubu Q.Otáčivý pohyb...

Způsob zajišťování stavu pracovních nástrojů řádkovou senzorovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261351

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matuška Milan, Ehrenberger Zdeněk

MPK: B23Q 17/24

Značky: zajišťování, senzorovou, pracovních, způsob, stavu, nástrojů, matici, řádkovou

Text:

...geometrických, povrchově strukturálních i tepelných příznaků určujících jeho vyžazení. Kromě toho, že jde o plně automatizovaný proces nutný k plnému využití automatizovaných a robotízovaných obráběcích center, vylučující náhodné chyby způsobené lidským činitelem, dochází k úplné úspoře pracovních sil jinak nutných na kontrolu stavu pracovních nástrojů a ke snížení výrobních nákladů, nebot pracovní nástroje jsou využity až do úplného fyzického...

Způsob výroby ozvučné skříňky smyčcových nástrojů, zejména houslí a zařízení k tvarování věnce lubů těchto nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259855

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skalmierski Bogdan, Mráz Krzystof

MPK: G10D 1/02

Značky: skrinky, těchto, výroby, smyčcových, houslí, tvarování, nástrojů, zejména, věnce, zařízení, ozvučné, lubů, způsob

Text:

...na vzajemně kolmých rosách uspořádaných otvorů se závitovými pouzdry a přítlaíčnými šrouby, mezi nimiž jsou s výhodou uspořádaný korekční šrouby.Výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v provedení ozvučné skříňky s předpětími pro dosažení sil vyrovnávajících horní desku a jež posouvají místa silných rezonancí, to je forrnantů směrem k vyššímľrekvencím. Tím je ozvučná skříňka upravena jako hornokmitočtová propusť, čímž se zlepší...

Pneumatické zařízení pro automatické upínání nástrojů u vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 259346

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: pneumatické, upínání, automatické, nástrojů, zařízení, vřeten

Text:

...nástavcem opatłeným v koncové části záchytným ozubem obemykajíoím rávěrnou hlavici osy rotoru hnaoí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při automatické výměně pracovního nástroje pomocí pneumatického systemu, nedochází při tlaku pistnice nn odpruäené táhlo kleätiny k přenosu axiálních sil na vlastní úložna spec. vysokootáčkova ložiska rotoru hnací jednotky, čímž je aamezeno jejich případné deformaci při překroüení mene...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, obrábění, opotřebení, poškození, kontrolu, nástrojů

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Čtyřpolohový plunžropistový mechanismus výměny nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258768

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/00

Značky: nástrojů, plunžropistový, mechanismus, čtyřpolohový, výměny

Text:

...vychystávací stanici, kterou lze redukovat na lůžko výměny uchycené přímo na stojanu obráběcího stroje. Pro určité typy obráběcích strojů, zejména tam, kde větší vzdálenosti stěn stojanů od vřetenu znemožñují umístit čtyřpolohový plunžropístový meohanismus na boku stroje, může být uspořádání dle vynálezu i jediným přijatelným řešením, jak je zařadit do soustrojí bezoslužného pracoviště, nebot jiná známá řešení jsou složitějěí,...

Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk pro bezobslužná pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258395

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 3/155

Značky: buněk, výměny, bezobslužná, lůžko, nástrojů, pracoviště, nástrojových

Text:

...je na obr. 1 znázorněn púdorys uspořádání lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk s navazujícími mechanismy a na obr. 2 je v nárysu samotné lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk podle vynálezu.Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk na obr. 1 je umĺstěno mezi manipulátorem obsluhujícím zásobník nástrojů a manipulační rukou li k výměně nástrojů s chapači lâ manipulační ruky. která je znázorněna v pracovní poloze. Příruba l je pevně...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů u horizontálních víceoperačních postupových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245202

Dátum: 01.07.1988

Autor: Nebeský Karel

MPK: B30B 15/08

Značky: výměnu, víceoperačních, postupových, zařízení, lisů, horizontálních, nástrojů, automatickou

Text:

...IV-IV z obr. 2, přičemž obr. 3 odpovídá začátku vytahování razníků, zatímco na obr. 4 je znázorněn zásobník razníků po vytažení razníků z lisu na obr. 5prostoru lisu a na obr. 6 - příčný svislý řez přenášečem zápustek V pracovním prostoru lisu.Z obr. 1 je zřejmě že ve znázorněném víoeoperačním postupovém lisu jsou V dutinách stojanu 1 uloženy vedle sebe zápustky g a proti nim jsou v dutinách pohyblivého beranu 2 uloženy razníky 5. Jak...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tabi István, Keresztessy Zsolt, Zakar András, Gyöngyössy Lajos, Vámos Endre, Romhányi András, Kónya Sándor, Fülöp János

MPK: C10M 169/04, C10N 40/24

Značky: tváření, beztřískové, nástrojů, mazání, kovů, mazadlo

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Keramické pojivo pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257551

Dátum: 16.05.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: C04B 14/32, B24D 3/14

Značky: keramické, brousicích, pojivo, nástrojů, výrobu

Text:

...na lepší využití zrna v nástroji. Použití vicesložkových skelně krystalických pojiv je známé u nástrojů z korundu např A 0 ČSSR č. 217 082.Podstatou vynálezu je, že funkční vrstva hrousicího nástroje obsahuje 15 až 30 hmot. keramického pojiva o složení 70 až 98 8 hmot. skelná frita ze systému oxid zinečnatý-oxid boritý-oxid křemičitý a 2 až 30 S hmot. skelně krystalická hmota ze systému oxid křemičitý-oxid hlinitý-oxid hoŕečnatý-oxid lithný....

Způsob úpravy povrchu syntetických diamantů určených pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244265

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: způsob, úpravy, diamantu, povrchu, výrobu, nástrojů, diamantových, syntetických, určených

Text:

...povlaků při výrobě nástrojů s upravenými povrchy diamantů je zkráceno o 80 . Další výhodou uvedeného způsobu je zlepšení kvalitativních požadavků na jakost galvanického povrchu nástroje jako například rovnoměrnost rozložení diamantů na povrchu nosného tělesa, odstranění nárustků na zrnech a podobně.Syntetické diamanty dle způsobu jejich výroby, použitém katalyzátoru, druhu grafitu a termodynanických podmínek při vlastní syntéze zechycují...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Luboš, Bydžovský Jan, Čapek Karel, Lang Pravdomil, Rada Petr, Vaněk Josef, Steidl Karel

MPK: B23Q 15/12

Značky: bloků, adaptivního, zatížení, částí, strojů, vstupní, aktivní, kontroly, zapojení, řízení, systémech, obráběcích, nástrojů

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Kovová vazba diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256270

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skokan Jaromír

MPK: C22C 9/02

Značky: kovová, vazba, nástrojů, diamantových

Text:

...polykrystalického diamantu do stávajíoíoh vazeb se slinovací teplotou nad 800 °C dochází k jeho teplotní degradaci a tím k podstatnému zhoršení řezných či brusných vlastností.Uvedené nedostatky odstraňuje kovová vazba diamantovýoh nástrojů na bázi bronzi s nízkou slinovací teplotou, požadovanou otěruvzdornoetí e~tvrdostí, určená pro diamantové vrtaoí korunky, pily,frézy á poďäně podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že obsahuje 38...

Zařízení pro výrobu a renovaci nástrojů pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242845

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bartoš Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: B21B 19/02, B21H 1/18

Značky: nástrojů, výrobu, renovaci, válcování, příčné, klinové, zařízení

Text:

...funkční plochy, vytvarované do levé úkosové plochy lg a pravé úkosové plochy lg. segmenty nástroje l jsou upevněny na vodorovně uspořádaném bubnu g pevně nasazeném na hřídeli gl a,s ním otočně uloženv dčlených ložiskách. Na jednom konci hřidele gł uloženémv předním děleném ložisku gg je upravena brzda 2 , v příkladu provedení vytvořená jako špalíková brzda. Druhý konec hřídele gł, uložený v zadném děleném ložisku gg, je spojen prostřed~...

Přípravek k zavádění rotačních nástrojů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255828

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kadlec Jiří

MPK: B23B 41/02

Značky: obráběcích, rotačních, zavádění, nástrojů, strojů, přípravek

Text:

...upnutým V upínacím přípravku lg tohoto stroje je orientován tak, že osa opracovávaného propojovacího kanálu leží v rovině rovnoběžné s deskou otočného stolu gl, na němž je upínací přípravek lg zakotven a s nímž se po přítržích pohybuje od stanice ke stanici. Vrtání hlubokého otvoru se provádí speciálním vrtákem gg zakotveným V rychlovýměnné vložce 22 vrtacího vřetena gg..3 N . 255828 Vrtací vřeteník gg s náhonovou skříní gg je...

Zařízení pro ruční odjištění nástroje v zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255444

Dátum: 15.03.1988

Autori: Minařík Antonín, Vlček Jaroslav

MPK: B23Q 7/10

Značky: ruční, nástrojů, zásobníku, nástroje, zařízení, odjištění

Text:

...výměně seřízených nástrojů a zároveň v dokonalém odstranění nebezpečí úrazu při provádění této operace.Na přiloženém výkrese je znázorněn nárysný pohled V částečném řezu na příkladné provedení zařízení podle vynálezu.Na zásobníku nástrojů 3 je upevněno rameno 5, jímž je nesena dvojramenná páka á, přičemž je na přední straně ramena A, upevněna otoćně. Čelo ěł dvojramenné páky á je situováno při odvrácené straně pojistky ł nástroje a jejího...

Směs pro aktivní brusnou vrstvu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254877

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vychodil Miloslav, Kučera Petr

MPK: B24D 3/06

Značky: vrstvu, aktivní, nástrojů, směs, brusnou

Text:

...tvrdých brusných zrn a kovové vazby tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z 4 až 20 8 hmot. zrn diamantu nebo kubického nitridu boru, 20 až 60 hmot. kobaltu, 30 až 60 hmot. mědi a 2 až 8 3 hmot. cínu.Výhodou směsi podle tohoto vynálezu je podstatné snížení opotřebení brúsne vrstvy a zvýšení produktivity při procesu broušení. zkoušky provedené brusnými nástroji s nově navrhovanou kovovou vazbou při broušenĺ optického...

Směs pro výrobu brousících nástrojů, zejména brousících kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236202

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vodička Luděk, Kiefman Josef, Crha Rudolf, Srbek František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: B24D 3/28, B24D 3/34

Značky: nástrojů, výrobu, zejména, pilníků, kamenů, směs, kotoučů, segmentů, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu brousicích nástrojů, zejména brousicích kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků, lisováním z brusné směsi s následným vypalováním. Brusná směs podle vynálezu obsahuje 94,5 až 97,5 % hmot. brusného zrna a keramického pojiva a 2,5 až 5,5 % hmot. vztaženo na hmotnost brusné směsi, zpevňovacího prostředku tvořeného 80 až 95 hmot. díly sulfitové pryskyřice a 5 až 20 hmot. díly vodného 8 až 15% roztoku polymeru...

Zámek upínacího zařízení, zejména pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254293

Dátum: 15.01.1988

Autor: Šůra Pavel

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměnu, zařízení, zámek, zejména, nástrojů, automatickou, upínacího

Text:

...na ovládací vačkové plochy 5 a 5, vytvořených v dutině držáku l. Při nasouvání nástroje s upínací stopkou 1 do dutiny držáku je klec zámku 2 tlačena nástrojom směrem vzad a kuličky 3 obou řad se po ovládacích vačkových plochách vysunou do prostoru upínacích ploch na upínací stopce 1 a upínacím táhle g. Pohybem upínacího táhla 3 vzad se kuličky A zadní řady uzavřou V prostoru klece 3, dutiny držáku l a upínací plochy táhla 3, čímž dojde k...

Pouzdro pro úschovu a přepravu sterilizovaných předmětů zejména chirurgických nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254134

Dátum: 15.01.1988

Autori: Soročenko Oleg, Gutorov Viktor

MPK: A61B 19/02

Značky: úschovu, chirurgických, zejména, sterilizovaných, předmětů, nástrojů, prepravu, pouzdro

Text:

...sanonuammnň Konbnenoe npocTpancTno Memny öoxosmwu crenxauu Kopnycà 1 H nueMKoň~ 11, nocne qero mrynep 12 3 aKpHBamT.~» - vv 1 . v.Hapm ůopannna nuxoxr H 3 owceka 8 uepes oraepcwnx 21 cymammuxcà narpyö KOB 9 H, npoäx qepés OTBGDCTHH 19 noponoHoBoňneperoponKñ 18 H ownepcrna Z 0ocuosauna 14 Beprnxanbnoñ neperoponxn-15, nonanamTqépe 3 nepúopaunqnaue owBepcmnx BHyTpb KoHTeňHeDoB 22. sanonann TaKHM oöpasom nce Bnyrpeuaee npp.cwpancrno...

Slitina pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241623

Dátum: 01.01.1988

Autor: Harsányi Kálmán

MPK: C22C 29/00

Značky: slitina, diamantových, nástrojů, výrobu

Text:

...titanu, chromu,venedu, tantalu a 35 až 60 hmot, niklu, 0,1 až 10 hmot, cínu,0,1 až 5 hmot, zinku e 0,1 až 5 hmot, hliníku, Hlavní předností nově navrženć elitinv je snížení spěkací teploty na teplotu 950 ąŠ 1050 °C, která umožňuje použití pro výrobu výše uvedených nástrojů kromě přírodních diamantů i sntetických diaontů, které jsou jinak velmi citlivé na výši spákecí teploty, jnále pak je snížon na minimum opal a grofitizaoe diamsntů e J do...

Zařízení pro uvolňování nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246764

Dátum: 15.12.1987

Autor: Donát Feodor

MPK: B23Q 3/12

Značky: uvolňování, nástrojů, zařízení

Text:

...k-oncem vřetena 3. Skrze .pouzdro 1 D a vřeteno 3 prochází upínací tyč 11. S písbnlcí 5 hydraulickéh-o válce 2 je spojen prostřednictvím příčného čepu 6 krtoužek 7.K tělesu rhydraulivckého válce 2 jsou zdola pripojeny ndvě páky 8, zakončené čelitstmi 9. vnější povrch obou pák 8 je tv-arován jako vačka. Uvnitř hydraulického válce 2 jsou pod pistem 25 uložený tlačné pružiny 14. Víko 2 D hydrauliokého válce 2 má kolmý výstupek 26, s nimž je...