Patenty so značkou «nástrojová»

Nástrojová oceľ, spôsob výroby dielcov z tejto ocele a dielec z ocele alebo získaný uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286725

Dátum: 11.03.2009

Autori: Beguinot Jean, Viale Dominique

MPK: C21C 7/06, C22C 38/44, C22C 38/42...

Značky: získaný, ocele, dielec, uvedeným, oceľ, spôsobom, dielcov, nástrojová, výroby, spôsob, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná nástrojová oceľ, ktorej zloženie obsahuje v percentách hmotnosti: 0,8 <= C <= 1,5 5,0 <= Cr <= 14 0,2 <= Mn <= 3, Ni <= 5, V <= 1, Nb <= 0,1, Si+Al <= 2, Cu <= 1, S <= 0,3, Ca <= 0,1, Se <= 0,1, Te <= 0,1 1,0 <= Mo+W/2 <= 4 0,06 <= Ti+Zr/2 <= 0,15 0,004 <= N <= 0,02, pričom zvyšok zloženia je tvorený železom a nečistotami vyplývajúcimi z výroby, pričom 2,5.10-4%2 <=...

Nástrojová hlava s nastavovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5062

Dátum: 22.07.2006

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23Q 5/22, B23B 31/12, B23B 31/02...

Značky: nastavovacím, hlava, motorom, nástrojová

Text:

...vo vnútri0008 Ako prevodový prostriedok sa s výhodou použije ako harmonický hnací prevod uskutočnený prevod do pomala, ktorého vstupné a výstupné hriadele súv základnom telese usporiadané s výhodou koaxiálne. Je výhodné, ak výstupný hriadel rotora zasahuje do koaxiálneho unášacieho otvoru vo vstupnom hriadeli prevodu do pomala, pričom vnútorný krúžok prvého otočného ložiska je na otáčanie pevne spojený so vstupným hriadeľom prevodu do...

Nástrojová forma na výrobu tvarovaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11455

Dátum: 16.11.2005

Autori: Andre Walter, Dalibor Harald

MPK: B29C 41/46, B29C 33/04

Značky: výrobu, nástrojová, tvarovaných, telies, forma

Text:

...ako obzvlášť vhodná pri obvyklých nástrojových formách podľa doterajšieho stavu techniky, pri ktorých sa získa čiastočné zosilnenie tva rovaného telesa.V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa používa taká úprava, pri ktorej je vzdialenost susedných, vo vopred danej oblasti usporiadaných výhrevných rúrok väčšia než vzdiale nosť susedných výhrevných rúrok usporiadaných v iných oblastiach.Tým sa do tejto vopred danej oblasti dosiahne...

Nástrojová hlava na nasadenie v obrábacích strojoch s potlačením nevyváženosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12136

Dátum: 17.08.2005

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23Q 11/00, B23B 29/034

Značky: obrábacích, nevyváženosti, nasadenie, nástrojová, hlava, potlačením, strojoch

Text:

...pre rezný nástroj, ktorého úložná os je usporiadanášikmo voči osiam výkyvu vyvažovacich telies, spojeným pevne s posúvačom.0010 Na zamedzenie dynamicky sa vyskytujúcich točivých momentov, ktoré by mohli na nástrojovú hlavu pôsobiť počas procesu prestavovania, je podľa vynálezu navrhnuté, že ťažisko hmotnosti rezným nástrojom osadeného posúvačaa vyvažovacích telies sú vo vzťahu k osi otáčania usporiadané v podstateV rovnakej axiálnej výške...

Nástrojová súprava na zarážanie upevňovacích členov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278892

Dátum: 08.05.1996

Autori: Allen Ronald, Dewey George

MPK: B25C 1/00

Značky: členov, upevňovacích, nástrojová, súprava, zarážanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová súprava (10) pozostáva z nástroja (30) na zarážanie upevňovacích členov (20) s plášťovou konštrukciou (32) a s hlavicovým montážnym celkom (36). Upevňovacie členy (20) majú driek (22), ktorý je na jednom konci vybavený hrotom (24) a na druhom konci hlavou (26) a na drieku (22) je v blízkosti hrotu (24) nasadená lisovacia podložka (28). Nástrojová súprava (10) je ďalej vybavená hlavicou (120) s otvorom (122). V hlavici (120) je...

Združená nástrojová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 270104

Dátum: 13.06.1990

Autor: Sadloň Milan

MPK: B23B 29/24

Značky: hlava, nástrojová, združená

Text:

...otvore pevného púzdra. 0 čelo étyrhranu je opretá poistná akrutka çeekrutkovaná v telesa nástrojovej hlavy.výhodou združenej náetrojovej hlavy podľa vynálezu je, že umožňuje opraoovanie požadovaného tvaru naraz, tj. vyhrubcvanie otvoru, dokončenie otvoru nn hotovo v polndovanej preanoati napr. H 8, ako ej zarovnanie čela e rezanie hrany na požadovaný prieaer. ae to vyecko produktlvny. progreeivny náetroj určený pradovlatkýn k zariadeniaa do...

Slinutá nástrojová ocel obohacená přísadou tvrdých sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255807

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/28

Značky: nástrojová, přísadou, slinutá, obohacená, tvrdých, sloučenin

Text:

...přisady nepřekročil 10 hmotnosti. Nejvýhodnější je takové složení, při němž se v zakaleném stavu tyto karbidy právě ještě neobjevují vůbec takové oceli /bez přísady tvrdých fází/ označované jeko subledeburitické jsou známy a v odborné literatuře obvykleSubledeburitická ocel podle vynálezu obsahuje kromě výše uvedených přísad ještě 5 až 40 hmotnosti velmi tvrdých sloučenin bóru, křemíku a/nebo hliníku obvykle ve formě částic, jejichž...

Vytvrditelná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254257

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kraus Vladimír, Tůma Hanuš, Čermák Miroslav

MPK: C22C 38/12

Značky: nástrojová, vytvrditelná

Text:

...vztahu W 1,33 Mo - 18Vytvrditelná nástrojová ocel podle vynálezu má obsah kobaltu, wolframu a molybdenu zvolený tak, aby při teplotě rozpouštěoího žíháni přešly všechny uvedené prvky do roztoku,tj. aby po zakalení z této teploty nebyly ve struktuře vůbec přítomny částice fáze Fe,Co)7(W,Mo)6 nebo jejich podíl byl menší než 10 . Podstatou vynálezu je přísada 7,5 až 45 hmotnosti sloučeniny titanu, například karbidu nebo karbonitridu do...

Nástrojová elektróda s kvapalinovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254026

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vadina Roman, Vadina Štefan

MPK: B23H 3/04

Značky: nástrojová, elektroda, uložením, kvapalinovým

Text:

...vnútorných plôch valcových otvorov najmä o veľkých dlžkach je príkladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená elektróda v náryse, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B.Nástrojové elektróda s kvapalinovým uložením pre elektrochemícké obrábanie vnútorných plôch valcových otvorov, najmä o velkých dIžkach (obr. 1) pozostáva z telesa 1 elektródy spojeného s nosnou rúrkou 11....

Liata nástrojová oceľ vhodná najmä pre odliatky zápustiek a zápustkových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243906

Dátum: 15.11.1987

Autori: Loukota Jioí, Vrzáo Josef, Addus Ludvík

MPK: C22C 38/44

Značky: zápustiek, vhodná, oceľ, nástrojová, odliatky, najmä, vložiek, liata, zápustkových

Text:

...1,6 0/0 hmot. niklu, 0,6 9/0 hmot. wolframu a s podobnými typmi oceli. Tieto ocele však nespĺňajú v plnom rozsahu požiadavky, kladené na ocel pre odliatky zápustiek »ako sú vysoká životnosť, Oteruvzdornosť, tvndosť, odolnosť proti trhlináml, žiarupevnost, zvýšená húževnatosť a tažnosť,atď.Uvedené nedostatky odstraňuje lieta nástrojová ocel vhodná najmä na odliatky zápustiek a zápust-kových vložiek, ktorá obsahuje 0,25 až 0,65 °/o hmot. uhlíka,...

Nástrojová elektróda na elektrochemické obrábanie vnútorných ploch válcových otvorov najmä o velkých dlžkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251494

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vadina Štefan, Vadina Roman

MPK: B23H 3/04

Značky: otvorov, elektrochemické, obrábanie, ploch, dlžkách, vnútorných, najmä, válcových, veľkých, nástrojová, elektroda

Text:

...ké obrábanie vnútorných plôch valcovýchotvorov pozostáva z telesa 1 elektródy spojenej s nosnou rúrkou 8. Na telese 1 je vytvorená aspoň jedna činná plocha 2 a dražka 3 pre prívod pracovnej kvapaliny do medzielektródového pracovného priestoru. Povrch nástrojovej elektródy je okrem činných plôch 2 pokrytý izolačnou vrstvou 7. Na obvode nástrojovej elektrödy sú otočne uložené guľky 4. Gulky 4 sú usporiadané v radoch, pričom počet radov sa rovná,...

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Gillern Augustin, Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B23B 29/02

Značky: kombinovaná, soustružení, čelní, vyvrtávání, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...

Nástrojová ocel pro výrobu řezných nástrojů na zpracování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238705

Dátum: 16.03.1987

Autori: Varhaníček Jaroslav, Kufa František, Poláchová Jana, Cieslar Oldřich

MPK: C22C 38/46

Značky: dřeva, nástrojů, zpracování, výrobu, nástrojová, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová ocel vhodná pro výrobu výkonných nástrojů na zpracování dřeva, zejména kotoučových a pásových pil. Ocel obsahující v hmotnostním množství uhlík 0,80 až 1,00 %, mangan 0,30 až 0,60 %, chrom 0,30 až 0,50 %, vanad 0,15 až 0,30 %, fosfor max. 0,030 %, síru max. 0,030 %, obsahuje dále od 0,70 do 1,00 % křemíku a 0,02 až 0,50 % niklu.

Nízkolegovaná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228165

Dátum: 15.05.1986

Autori: Engst Augustín, Krejčík Jiří

Značky: nástrojová, nízkolegovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nízkolegovanou nástrojovou ocel pro vysoce namáhané nástroje pracující za studena s velmi dobrou houževnatostí a odolností proti dynamickému namáhání při zvýšené pevnosti a odolnosti proti opotřebení. Ocel obsahuje podle hmotnosti 0,60 až 0,90 % manganu, 0,20 až 0,45 křemíku, 2,90 až 3,60 % chromu a 0,1 až 0,15 % vanadu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel dále obsahuje 0,65 až 0,75 % hmotnosti uhlíku a 0,80 až 1,20 %...

Délkově stavitelná nástrojová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Odehnal Ervín, Procházka Karel

Značky: stavitelná, délkové, nástrojová, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Délkově stavitelná nástrojová vložka se zajištěním proti samovolnému uvolnění upínací stopky nástroje, vhodná zejména pro vřetena vícevřetenových operačních hlav jednoúčelových obráběcích výrobních linek. Ve vřetenu vícevřetenové operační hlavy je stavěcí maticí a rychlovýměnným zařízením upevněna délkově stavitelná vložka. Na její části přilehlé k většímu průměru kuželové dutiny je umístěn nejméně jeden zajišťovací šroub jehož osa je odkloněna...

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224855

Dátum: 01.08.1985

Autori: Faltys Miloslav, Baumgartl Edmund

Značky: elektricky, ovládaná, hlava, otočná, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná, vyznačující se tím, že elektromotor (1) je mimostředně upevněn prostřednictvím nosiče (2) a desky (4) na základně hlavy (5) a přes harmonickou převodovku (6), valivě uloženou v nosiči (2), je v záběru s řídicím bubnem (8), uloženým valivě v nosiči (2).

Nástrojová elektróda pre elektrochemické obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225215

Dátum: 01.12.1984

Autor: Zubák Ján

Značky: nástrojová, elektrochemické, elektroda, obrábanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová elektróda pre elektrochemické obrábanie vyznačujúca sa tým, že pozostáva z tenkých navzájom odizolovaných plechov striedavo pripojených na jednosmerné pracovné napätie U1 a U2, pričom hodnota pracovného napätia U1 je priamo hodnotou napätia U zdroja jednosmerného napätia, hodnota pracovného napätia U2 je regulovateľná regulačným členom a rozdiel pripojeného napätia U1 a U2 na priľahlých častiach nástrojovej elektródy je menší ako...