Patenty so značkou «nástrojov»

Systém automatickej identifikácie nástrojov a nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6636

Dátum: 08.01.2014

Autori: Šebo Juraj, Ondruš Peter

MPK: B30B 15/08, B30B 15/26, G05B 19/00...

Značky: nástrojov, systém, automatickej, identifikácie, nástroj

Text:

...lis zatlači na nástroje a tie vyseknú z kože alebo látky tvary podľa nástrojov. Paralelne s procesom vysekávania softvér identifikuje kódy na nástrojoch a spracuje ich.Snímačom môže byť kamera a tá po aktivácii vyhotoví snímku s vysokým rozlíšení pre dokonalú identifikácíu grafických kódov. Softvér paralelne s procesom vysekávania stiahne fotku s vysokým rozlíšením do počítača, kde prebehne jej analýza a rozpoznanie grafických kódov na...

Spôsob spravovania dát nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19914

Dátum: 15.05.2013

Autor: Widmann Jürgen

MPK: G05B 19/4093, G05B 19/418

Značky: spravovania, spôsob, nástrojov

Text:

...V strojne čitateľnom, prípadne počítačomTým, že spôsobom podľa vynálezu nie je potreba priradzovať nástroj k jednému určitému obrábaciemu stroju, vznikne flexibilita značne vylepšená oproti známym riešeniam, čo predstavuje pre užívateľa veľkú výhodu, pretože tento užívateľ môže zariadenie a prístroje použité u tohto spôsobu prispôsobiť svojim podmienkam,anie obrátene prispôsobiť podmienky v svojej prevádzke týmtoPodľa vynálezu je možné...

Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18896

Dátum: 31.10.2012

Autori: Sigmund Christian, Wehr Wolfgang

MPK: E02D 3/12

Značky: prostredníctvom, zemných, telies, nástrojov, vytváranie, paralelných, spôsob, prúdom, zariadenie, dýzovým

Text:

...vyrobiť účinne, resp. s vysokou tesnosťou medzi0009 Riešenie spočíva v spôsobe výroby zemných prvkov prostredníctvomaspoň dvoch nástrojov s dýzovými prúdmi, so spôsobovými krokmihĺbenie a nastavovanie hĺbky aspoň dvoch nástrojov s dýzovým prúdom tak, že výstupná dýza prvého nástroja s dýzovým prúdom a výstupná dýza druhého nástroja s dýzovým prúdom leží približne v rovine kolmej k pozdĺžnym osiam nástrojov s dýzovým prúdom a otáčanie aspoň...

Výrobné zariadenie so systémom výmeny nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19438

Dátum: 09.05.2012

Autori: Badegruber Karl, Ruschitzka Stefan

MPK: B21D 5/02, B21D 37/14, B21D 5/00...

Značky: systémom, nástrojov, výměny, zariadenie, výrobné

Text:

...sa môže poskytnúť lisovacím nosníkom, respektíve úpinkám nástrojov, každé jednotlivé z pomocnýchzariadení podľa toho, ktoré je práve potrebné. Pre uskutočňovaný ohýbacípostup sa tak môže bez prekážok dorazový prvok známym spôsobom obrátiť k úpinkám nástrojov a tým k spracovávanému plechu bez toho, že pritom manipulačné zariadenie v tomto okoli pôsobí rušivo, alebo obmedzuje miesto. Na základe vedome zvoleného otočného postupu nosiča pomocou...

Spôsob čistenia a dezinfikovania chirurgických nástrojov všeobecne a zariadenie vhodné na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19025

Dátum: 29.03.2012

Autor: Sommacal Alessandro Paolo

MPK: A61L 2/02, A61B 19/00, B24C 1/00...

Značky: spôsobu, spôsob, zariadenie, všeobecné, uskutočňovanie, chirurgických, vhodné, tohto, dezinfikovania, nástrojov, čistenia

Text:

...organických zvyškov z najzložitejších povrchov. Ani tieto postupy však nie sú vždy účinné. Zvyšné nečistoty, zostávajúce najmä v medzerách a dutinách, sa počas následnej dezinfekčnej tepelnej úpravy spevnia a prilepia, takže nemožno zaručiť účinnost tohto posledného kroku, ktorý je tak dôležitý prezdravie pacienta, ktorý bude daným nástrojom následne ošetrovaný.0014 Druhý, neutralizačný krok spočíva v použití kyslých látok, ktoré...

Zásobník nástrojov pre manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17720

Dátum: 31.08.2011

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B23Q 11/00, B21D 55/00, B21D 37/14...

Značky: nástrojov, manipulátor, zásobník

Text:

...môžu byt striedavo aktivované a deaktivované. Súčasný zásah manipulátora a operátora je tým spoľahlivo vylúčený, takže operátor môže bez rizika uskutočňovať vybavovanie zásobníka nástrojov.0009 Prostredníctvom vytvorenia podľa nároku 2 je zaistené, že zásahové otvory sú po celej ploche zaistené ochranným zariadením. Účinné plochy pritom majú tvar zodpovedajúci zásahovým otvorom, pričom pravouhlý tvar je pre väčšinu prípadov použitia...

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 37/04, B21D 43/00, B21D 5/02...

Značky: výrobné, súčastí, integrovaným, tvarový, ohyb, najmä, nástrojov, zariadenie, manipulátorom, volný

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Zariadenie na výmenu nástrojov pre rezaciu hlavu stroja na rezanie plochých sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16355

Dátum: 27.10.2010

Autor: Sgarabottolo Silvano

MPK: C03B 33/10, C03B 33/027

Značky: stroja, nástrojov, plochých, hlavu, tabúľ, sklenených, zariadenie, rezanie, výměnu, rezaciu

Text:

...5 až 14 schematicky znázorňujú kroky výmeny nástrojov.0015 S odkazom na obrázky je zariadenie na výmenu nástrojov pre rezaciu hlavu stroja na rezanie plochých sklenených tabúľ vo všeobecnosti označované vzťahovou značkou 10.0016 Aby sa zariadenie 10 mohlo posúvať v paralelnom usporiadaní s posuvnými prostriedkami na mostíku 11, ktorý podporuje rezaciu hlavu 12, zahŕňao vozík 13 pre podporu rezacej hlavy 12, vybavený motorizačnými...

Spôsob a zariadenie na variotermické temperovanie nástrojov na liatie vstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12894

Dátum: 24.08.2009

Autor: Eichlseder Martin

MPK: G05D 23/13, B29C 45/73

Značky: temperovanie, spôsob, vstrekom, liatie, nástrojov, zariadenie, variotermické

Text:

...teplá voda prúdi najprv studenými vedeniami predtým ako sa dostane na vlastné miesto spotrebiča, do nástroja. Teplota požadovaná nanástroji preto vyžaduje, aby temperovacie zariadenia bolinastavované na zahrievanie na vyššiu ako potrebnú teplotu a na ochladzovanie na nižšiu ako potrebnú teplotu. To sa na jednej strane prejavuje nevýhodne na energetickej bilancii. Na druhej strane to zhoršuje nastavovanie a dodržovanie presného priebehu...

Sada nástrojov na vloženie zariadenia na kontrolu prietoku na vedenie média a inštalačný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7882

Dátum: 24.04.2009

Autori: Leme David, Dalibey Amine, Mangon Didier

MPK: F16L 55/00

Značky: prietoku, vloženie, nástrojov, media, kontrolu, inštalačný, zariadenia, vedenie, spôsob

Text:

...rámu a má aspoň jeden prvý oporný prvok, že vidlicový držiak má vidlicu vzdialenú od rámu a postavenú súbežne s osou otáčania páky, že vidlica má rozmery upravené tak, aby slúžila ako opora objímkyprvého nástroja a pritom posúvač zostal pod vidlicou voľný, a žeprvý oporný prvok páky sa nachádza nad vidlicou.0009 Môže byť tiež účelne počítať s tým, že páka má druhý oporný prvok vzdialený od prvého oporného prvku, a to zároveň v pozdĺžnom smere...

Orovnávacie koleso a orovnávací nástroj na orovnávanie ozubení vykazujúcich nástrojov na jemné obrábanie obrobku, najmä ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18160

Dátum: 12.09.2008

Autori: Schieke Jörg, Preis Josef

MPK: B23F 21/03, B23F 23/12, B23F 21/02...

Značky: ozubeného, jemné, orovnávací, obrobků, nástroj, koleso, obrábanie, ozubení, kolesa, vykazujúcich, najmä, orovnávanie, nástrojov, orovnávacie

Text:

...potrebného za účelom vytvarovania požadovaného tvaru zubov obvykle ešte tiež pohybovaný oscilačne v smere svojej osi otáčania (V smere 2). Pretože šírkaorovnávacieho kolesa pritom približne zodpovedá šírke honovaciehozmeny hodnôt osového nastavenia. Tak je možné profilové odchýlky a odchýlky línii bokov u bežných strojov vyrovnať iba tým, že je použité špeciálne na vyrovnanie týchto chýb dimenzovanêvynález si kladie za úlohu navrhnúť...

Zabezpečenie nástrojov proti vytiahnutiu z nástrojových držiakov nástrojovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10239

Dátum: 05.04.2007

Autor: Haimer Franz

MPK: B23B 31/20, B23B 31/107, B23B 31/117...

Značky: vytiahnutiu, nástrojov, proti, zabezpečenie, nástrojovým, nástrojových, držiakov, upínačom

Text:

...napokon pritom uskutočnené vzhľadom na šírku drážky ako rozšírené.2, aby umožnili ľahšie vsadenie nástroja do0009 Vjednom obzvlášť výhodnom uskutočnení má nástrojový držiak najmenej dve otočne uložené gulôčky, pričom na strane rotačného nástroja spolupracujú tvarovým stykom aspoň dve uzamykacie drážky, zodpovedajúce gulôčkam. Obe uzamykacie drážky sú pritom usporiadané výhodne vo forme závitu na valcovej stopke nástroja, so začiatkom na...

Použitie koncentrátu čistiaceho prostriedku a spôsob čistenia chirurgických nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285552

Dátum: 26.02.2007

Autori: Staffeldt Jürgen, Tiarks Petra

MPK: C11D 3/43, C11D 3/26, C11D 7/22...

Značky: nástrojov, spôsob, čistenia, použitie, prostriedku, čistiaceho, koncentrátů, chirurgických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je použitie koncentrátu čistiaceho prostriedku, neobsahujúceho enzýmy, ktorý obsahuje minimálne 10 hmotnostných % aspoň jedného alkanoamínu na účinné a šetrné čistenie chirurgických nástrojov. Môže sa používať v čistiacom procese s nasledujúcimi krokmi: a) nanesenie 0,5 až 100 %-ného vodného roztoku tohto koncentrátu čistiaceho prostriedku na nástroje, b) pôsobenie roztoku v rozsahu od 20 °C po teplotu varu roztoku, c)...

Zariadenie na ochranu poľnohospodárskych nástrojov pred preťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4456

Dátum: 26.07.2006

Autori: Tiessen Reimer Uwe, Pokriefke Michael, Altmann Stefan, Reinke Wilfried, Sosnicki Jürgen

MPK: A01B 61/00

Značky: nástrojov, ochranu, preťažením, zariadenie, poľnohospodárských

Text:

...vytvára pružinové zaťaženie.Aby bolo možné poľnohospodársky nástroj jednoduchým spôsobom stupňovito usporiadať na nosný rám v priečnom rade v dvoch medziľahlých radoch, prečnieva upevňovacia časť upevňovacieho prvku v smere pohybu cez väčšiu dĺžku ako v prieč HOITI SlTlCľC.Aby bolo možné upevňovací prvok optimálne umiestniť na nosný rám vo vzťahu k priľahlćmtl poľnohospodárskemu nástroju, má upevňovaci pwok niekoľkoupevňovacich oblastí...

Spôsob a zariadenie na zhotovovanie brúsnych nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285011

Dátum: 29.03.2006

Autori: Salek Bethany, Conley Karen, Avril Nicholas, Keil Elinor, Cercena Jane, Lund David

MPK: B24D 5/00, B29C 70/00, B24D 18/00...

Značky: zhotovovanie, brusných, zariadenie, spôsob, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsoby na orientovanie vlákien a zariadenie na orientovanie vlákien na zhotovovanie zlepšených tenkých brúsnych kotúčov využívajúcich rovnomerné výstužné kotúče z netkaného vlákna. Takéto kotúče sú odolnejšie proti poškodeniu vytlačením náboja v priebehu brúsenia ako kotúče vystužené látkou z tkaného vlákna.

Horizontálny vstrekovací stroj s posuvným otočným zariadením pre formy nástrojov na liatie vstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10555

Dátum: 17.03.2006

Autori: Glashagen Bernd, Holzinger Reinhard

MPK: B29C 45/04, B29C 45/16

Značky: zariadením, liatie, horizontálný, otočným, formy, vstrekovací, stroj, nástrojov, vstrekom, posuvným

Text:

...tohto horizontálneho vstrekovacieho stroja je, že stĺpiky sú zaťažené váhovými a točivými momentmi najmä pri použití ťažšíchnosičov polovín formy. Pretože sa pohyblivá napínacia doska formypremiestňuje prostredníctvom stĺpikov, prejaví sa zaťaženie stĺpikov váhovými a točivými momentmi nepriaznivo i na mechanizmepojazdenia a na priebehu pohybov pohyblivej napínacej dosky formy.Zo spisu DE 197 33 667 Al je známy trojdoskový...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 3/155, B23Q 3/157, B23Q 1/25...

Značky: měnič, otočné, pohyblivým, nástrojov, lineárně, nosičom

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Spôsob premerania pracovného bodu nástrojov pre priemyselné roboty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17482

Dátum: 16.02.2005

Autori: Kemp Johannes, Pagel Thomas

MPK: B25J 9/16, G01B 21/04

Značky: premerania, roboty, pracovného, nástrojov, priemyselné, spôsob

Text:

...bodu relatívne voči základnému boduPracovným bodom nástroja môže byť napríklad špička zváracej hlavy. lba vtedy, ked sú TCP-polohové súradnice presne známe, samôže pracovný bod nástroja presne pohybovať.Pri prevádzke sa však môže pracovný bod nástroja v dôsledku opotrebenia nástroja atď. meniť, čo vedie k chybnému polohovaniuPreto existuje nutnosť vysoko presne premeriavať pracovný bodV spise EP 0 417 320 Al je opísaný spôsob...

Tvarovacie zariadenie s aparátom na pohyb tvarovacích nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18514

Dátum: 24.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/56, B29C 33/20

Značky: nástrojov, pohyb, zariadenie, tvarovacie, aparátom, tvarovacich

Text:

...nastaviteľných uzatváracích silách cez kulisové riadenie.Pri predloženom uskutočnení tvarovacieho zariadenia podľa vynálezu pôsobí posuvný dielspolu skoľajničkovo vedeným klzným dielom, ktorý je možne presunúť posuvným dielom-3 v dôsledku silového spojenia do uzatvorenej polohy tvarovacieho nástroja. Výhodnejšie je tu možné klzný diel spolu s tvarovacím nástrojom presunúť do uzatvorenej polohy, pričom tvarovaci nástroj je možné vrátiť do...

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Segeletz Nicos, Wünsche Frank, Lieshoff Oliver

MPK: A61B 19/00, A61L 2/24, A61L 2/00...

Značky: sterilizačnom, lékařských, príprava, opätovná, centrálnom, oddělení, nástrojov

Text:

...zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení...

Mechanizmus pre ručné obrábacie zariadenie na otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283414

Dátum: 20.06.2003

Autori: Wierspecker Horst, Neubert Heinz

MPK: B25D 17/08

Značky: mechanizmus, nástrojov, držiak, unášanie, otáčavé, zariadenie, obrábacie, nástroja, ručné, vrtacích, nástroj, nárazových

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov (12), je uskutočnený s aspoň tromi unášacími prostriedkami a aspoň jedným axiálnym blokovacím zariadením. Unášacie prostriedky sú vytvorené ako vyberania (17, 19, 21) na stopke (11) a ako axiálne usporiadané výstupky (18, 20, 22) na obvode úložnej diery (13). Axiálne blokovacie zariadenie je vytvorené ako axiálny žliabok (16) v stopke (11), spolupracujúcej s blokovacím...

Detektor zlomených nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 671

Dátum: 02.05.2003

Autori: Bell Colin, Stimpson Victor

MPK: B23Q 17/24, G01B 11/00, B23Q 17/09...

Značky: nástrojov, zlomených, detektor

Text:

...S. Na každom z grafov Obrázky 3 a, b a c homý pás predstavuje stupeň blokovania lúča, a nižší pás na obrázkoch predstavuje stav výstupu z obvodov senzora 32.Na Obrázku 3 a je ukázaný stav výstupu, ked sa detegrje dobrý nástroj. Prvá časť hornej línie je uvedená ako čiarkovaná čiara, aby sa Vyznačilo, že je to pomyselná časť čiary, t.j. detekcia nie je vykonávaná, napriklad preto, že lúč nebol doteraz zapnutý, takže neexistuje lúč, ktorý...

Systém nástrojov pre pedikulové skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 706

Dátum: 24.04.2003

Autori: Huber Marc, Meier Nimrod, Casutt Simon

MPK: A61B 17/88, A61B 17/58

Značky: skrutky, nástrojov, pedikulové, systém

Text:

...rozhodujúco sfalšovať výsledky merania priloženého predpätia.Pre pedikulové skrutky vyššie uvedeného produktu DYNESYS® sa vyššie opísaným systémom nástrojov dá napriklad uskutočniť nasledujúca postupnosť operácií pri vkladaní do dvoch susediacich stavcov bez toho, aby sa stratil styk s príslušnou pedikulovou skrutkoual) Zaskrutkovanie a zakotvenie vystreďovacieho dielu na hlave pedikulovej skrutky mimo operačného poľa. Nasadenie prvého...

Spojka na zostavy držiakov nástrojov modulárnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4488

Dátum: 13.02.2003

Autor: Kleiner Gilbert

MPK: F16D 1/00

Značky: modulárnej, držiakov, konštrukcie, zostavy, nástrojov, spojka

Text:

...sily,v ktorej sa uskutočňuje prenos prídavnej sily. Týmto spôsobom sa dá zvyšovať celková sila, ktorú je spojka schopná prenášať.0009 Prenos sily v uvedených oblastiach prenosu má však ako následok vznik polí napätia v materiáli oboch úsekov spojky, ktoré majú - v závislosti od druhu a veľkosti oblasti prenosu síl - rozdielne smery, intenzitu, polohu a spôsobujú tak rozdielne pomemé preťaženie, prípadne stlačenia, V dôsledku čoho potom môžu...

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wierspecker Horst, Neubert Heinz

MPK: B25D 17/08

Značky: nárazových, unášanie, ručné, zariadenie, nástroj, obrábacie, držiak, otáčavé, vrtacích, nástroja, ústrojenstvom, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Spôsob a zariadenie na sledovanie nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3470

Dátum: 12.12.2002

Autori: Pflueg Christian, Lütgens Mirko

MPK: B23Q 17/00, G01L 1/20, G01L 1/16...

Značky: sledovanie, spôsob, nástrojov, zariadenie

Text:

...programovateľnej zosilňovacej jednotky, ktorá je zase riadená tiež na rotore sa nachádzajúcim mikroprocesorom. Zosilnený signál je na rotore digitalizovaný a pomocou modulácie vzávislosti od záťaže vysielaný zrotora na stator. Pre tento účel sú rotor a stator opatrené cievkami na vytváranie elektromagnetického poľa a tvoria transformátor na bezdotykový indukčný prenos energie zo statora na rotor. Modulované signály zo statora sa vedú...

Spôsob temperovania jednotiek vstrekovacích strojov, predovšetkým na spracovanie zosieťovateľných polymérov, a jednotiek tvarovacích nástrojov na spracovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282546

Dátum: 09.09.2002

Autori: Liehr Erich, Hofmann Dietmar

MPK: B29C 45/78

Značky: plastov, spracovanie, vstrekovacích, strojov, spôsob, jednotiek, zosieťovateľných, temperovania, polymérov, nástrojov, predovšetkým, tvarovacich

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe sa meria teplota temperovacieho média v spätnej vetve kvapalinového temperovacieho okruhu (Ki) alebo teplota plastifikačného valca (2') či vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) a následne sa v závislosti od výsledku porovnávania skutočnej a požadovanej hodnoty mení prietok temperovacieho média. Tým sa dosiahne dostatočne presná nemennosť tepelného prevádzkového stavu vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) pri samočinne sa...

Stabilizátor roztvorenia kliešťových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260301

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košík Eduard

MPK: A61B 17/28

Značky: kliešťových, stabilizátor, roztvorenia, nástrojov

Text:

...príslušných prierezov a nia obr. 6 je nastavovací krúžok v šikmom pohľade.je hornú drúžkza 12, ktora je tvarove zhodná s obdlžnikovým punierezom 4 nastavovactehoo krúžku 1. Podla obr. 1 nastavovací krúžok 1 so svojim obdlžnikovým prierezom 4 umožňuje zatvorení polohu nosového spekulunnła 9. Nosové spekulum 9 je do zatvorenej polohy vracané pôsobením plochých pružín 14. Prizmatický medziprierez 3 vymedzutje stredne otvorenú polohu nosového...

Spôsob temperovania tvarovacích nástrojov na spracovanie plastov, predovšetkým vstrekovacích nástrojov, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281008

Dátum: 07.02.1996

Autor: Liehr Erich

MPK: B29C 45/73, B29C 45/78

Značky: spracovanie, tohto, zariadenie, temperovania, spôsob, plastov, tvarovacich, vstrekovacích, predovšetkým, spôsobu, vykonávanie, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je rozčlenený na rozbehovú fázu a na stacionárnu prevádzkovú fázu s navzájom odlišnými temperačnými podmienkami, pričom rozbehová fáza končí prvým dosiahnutím alebo prekročením zadanej požadovanej teploty nástroja (2) a počas celého času cyklu sa meria teplota nástroja (2) v miestach ktoré sú pre daný chladiaci okruh (Ki) tepelne rovnomerne ovplyvňované ako vstrekovanou taveninou, tak i chladením, pričom v okamihu (Z1), ktorý je...

Viacúčelová nosná a nastavovacia konštrukcia nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279995

Dátum: 10.05.1995

Autor: Passone Carlo

MPK: B21D 7/022

Značky: viacúčelová, nástrojov, konštrukcia, nastavovacia, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia má aspoň jedno základné teleso (6) a nosnú plošinu (43) na nástroje (56) pohyblivo upevnenú na základnom telese (6). Nosná plošina (43) je vybavená prostriedkami (30, 34, 36) na jej obvodové otáčanie a prostriedkami (44, 46, 48, 50) na jej súčasný radiálny posun vzhľadom na čap (28) upravený na základnom telese (6).

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: rýchloupínač, nakladače, nástrojov, pracovných, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja...

Držiak stabilných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270186

Dátum: 13.06.1990

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 11/10, B23B 29/24

Značky: stabilných, nástrojov, držiak

Text:

...Okna toho ja výhodou aj to. Io jodnoduchć valoove rogąlahô skutky v radiálnych romonschozvoroon, sldłiaoo pôvodne ako technologický sítkw, plnohodnotne nahrídzajd nmlačnł ventily v kaldoj privodnej rdrko.Príklad vyhotovenia drłiaka podla vyndloau je zadnou-nový na obr. l v narysnoa reze a na obr. 2 v podoryao.Držiak stabilne) nástrojov pozostáva a telesa 1, opatronlzo upinacou etopkou g,centrálna upinacis otvoroa 1, v ktorou je prídavný...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: rýchloupínač, malé, nástrojov, nakladače, pracovných

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Hydraulický valec rýchloupínača pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265326

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beňo Vladimír, Mičinský Vladimír

MPK: B23Q 5/033

Značky: válec, rýchloupínača, nástrojov, hydraulický, pracovných

Text:

...je spojený s osovým otvorom piestnice, ktorý je vyústený do priestorov medzi piesty, duté piesty a maticu.Výhody hydraulického valca rýchloupinača pracovných nástrojov podľa vynálezu sú v malých nárokoch na zástavbový priestor pri pomerne veľkej možnosti vysunutia dutých piestov a odstránenie nutnosti spojenia s následným kinematickým mechanizmom zasúvania čapov.Na pripojenom výkrese je hydraulický valec rýchloupinača podľa vynálezu v...

Zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264743

Dátum: 12.09.1989

Autor: Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: hodnotenie, ručných, řezných, zariadenie, vlastností, nástrojov, pílových

Text:

...spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne objektívne posúdenie reznýchjvlastnosti ručných pílových nástrojov. Hodnotenie nie je ovplyvnené únavou testujúceho pra omvníka. prípadne rozdielmi vo fyzickej zdatnosti viacerých testujúcich pracovníkov. e Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov.zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových...

Hydraulické rýchloupínacie zariadenie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263582

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dilík Peter

MPK: E02F 3/04

Značky: pracovných, zariadenie, rýchloupínacie, nástrojov, hydraulické

Text:

...do tvaru pismenu U, »pričom upinacie tone sú navzájom súosé.Výhody hydraulickeho rýchloupinacieho zariadenia pracovných nástrojov s hydraulickým zasúvanim čapov podla vynálezu sú v malých nárok-ach na záistavbový priestor. Použitím dvojdielnych rčapov sa znížil p-ožad-ovaný zdvih hydraulického -priamočiareho hydromotora na M 1, tým je umožnené ,použitle existujúcich pracovných nástrojov konštruovaných pre stroje bez rýchloupinacich...

Zariadenie na výrobu a renováciu dutinových nástrojov tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262782

Dátum: 11.04.1989

Autori: Oravec Rudolf, Bača Jozef, Bača Marek

MPK: B21D 37/00

Značky: renováciu, zariadenie, dutinových, nástrojov, výrobu, tvárnením

Text:

...nevyžaduje ďalšie opracovanie, čo má velký význam hlavne pri plátovaných materiáloch.Na priloženom výkrese je znázornené zariadenie podla vynálezu v pozdĺžnom schématickom reze.Zariadenie podla vynálezu, ako je znázornená na priloženom výkrese, pozostáva z lisovníka 1 suvne uloženého vo vodiacom puzdre 3, ktoré je uložené na objímke 6 tak,že medzi vodiacim puzdrom 3 a oibjímkou G je vytvorená medzera. Funkčná časť .lisov 4 níka 1 je .opatrená...

Spôsob boridovania nástrojov a strojových súčastí z vysokolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252718

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matiašovský Kamil, Fellner Pavel, Chrenková-paučírová Marta, Moric Víťazoslav

MPK: C23C 8/68

Značky: strojových, boridovania, vysokolegovaných, spôsob, nástrojov, súčastí, oceli

Text:

...železnou vrstvou. Okrem značného zvýšenia rýchlosti boridovacieho procesu pri to-mto spôsobenie je potrebné náročné stanovenie optimálnych operačných parametrov, ktoré sú pre každú ocel špecifické, nakoľko celá problematika sa redukuje na elektrolytické, resp. termické boridovanie železa, ktoré je dobré zvladnuté tak z teoretlclíého, ako aj z technického hladiska.Ocel obsahujúca 0,75 0/0 hmot. uhlíka, 0,5 percenta hmot. kremíka, 0,5 0/0 hmot....