Patenty so značkou «nastavovaním»

Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení nastavovaním výkonu laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7142

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/00, G02B 26/10, G01M 11/02...

Značky: spôsob, riadenia, laserových, zariadení, nastavovaním, bezpečností, vykresľovania, žiarenia, výkonu, laserového

Text:

...stanovenú hodnotu alebo výkon vôbec neobmedzí. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia je tiež možné zmerať jednorazovo tzv. kalibračným bezkontaktným meraním,pričom namerané hodnoty vzdialeností sa následne uložia do pamäte riadiaceho zariadenia a počas prevádzky sa považujú za konštantné. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore...

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou a spôsob takéhoto nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288259

Dátum: 25.02.2015

Autori: Buša Juraj, Varga Alexander, Flassik Marián

MPK: G05B 19/401, B23K 10/00, G05B 19/402...

Značky: spôsob, rezacím, nastavovaním, presnej, automatickým, nastavovania, nástrojom, autokalibráciou, stroj, nástroja, polohy, hlavě, lúčom, takéhoto, rezacieho, rezanie, rezacej, vodným, plazmou, kyslíkom

Zhrnutie / Anotácia:

CNC stroj na rezanie plazmou, kyslíkom a vodným lúčom ako rezacím nástrojom s automatickým nastavovaním presnej polohy rezacieho nástroja v rezacej hlave autokalibráciou, na ktorého mechanike, pozostávajúcej z pozdĺžnych pohybových osí X na pozdĺžnych stranách (1) stroja vybavených pohonmi (5) portálu (2) s prvým suportom (3) s pohybovou osou Z s pohonom (6) a pohybovou osou Z s pohonom (7), umiestneným na pohybových osiach X a nesúcim rezaciu...

Ozubený prevod riadenia s automatickým nastavovaním prítlačného člena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9562

Dátum: 25.01.2007

Autori: Rombold Manfred, Weigel Michael

MPK: B62D 3/12, F16H 55/28

Značky: ozubený, člena, riadenia, nastavovaním, prítlačného, automatickým, převod

Text:

...svojej klinovitej špičky, to znamená u klinovitých dielov znázornených naobrázkoch zmenšovat svoj polomer.0010 Samozrejme je možné, šikmé plochy dielov nezriaďovat ako rotačne symetrické, ale voliť šikmo položené rovné prítlačné plochy. Rotačnésymetrické uskutočnenie má ale tú výhodu, že sa diely v skrini nevzpriečia.0011 Ďalej sa možné uskutočnenie ozubeného prevodu riadenia podľavynálezu bližšie vysvetľuje podľa výkresov.obr. 1 znázornenie v...

Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4566

Dátum: 07.09.2006

Autori: Mihalus Branislav, Turoň Anton

MPK: A61G 5/00

Značky: nastavovaním, invalidný, výškovým, najmä, úhlovým, opierka, elektricky, vozík

Text:

...a na obr. 3 vyobrazená kompletná opierka ruky v zloženom stave. Ďalej je na pripojenom obr. 4 zobrazené držadlo a uhlovo natočený segment technického riešenia, ktorého otočná príruba, ktorého vedenie a ďalšie časti opierky rúk podľa technického riešenia sú zobrazené na obr. 5 a nakoniec na obr. 6 sú zobrazené časti opierky ruky zaisťujúce prestavenie a zaistenie uhlovej polohy držadla podľa technického riešenia.Opierka ruky s uhlovým a...

Čerpadlo na betón s automatickým nastavovaním ovládania S – ventilu podľa druhu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 557

Dátum: 23.10.2002

Autori: Cipolla Davide, Baldinucci Maurizio

MPK: F04B 15/00, F04B 7/00

Značky: betón, ventilu, nastavovaním, betonů, ovládania, čerpadlo, druhu, automatickým, podľa

Text:

...v pripojenom hlavnom nárokuĎalšie hľadiská tohto vynálezu sú popísané V závislých nárokoch.Ine podstatne znaky avýhody čerpadla na betón podľa tohto vynálezu sú zrejméz nasledujúceho podrobného popisu jeho výhodneho vyhotovenia, s odvolaním na pripojenePrehľad obrázkov na ýkreseNa obr. l je celkové znázornenie čerpadla na betón, u ktorého je uplatnený tento vynález a na obr. 2 je schematicky znázornená, ako je vynález uplatnený u čerpadla na...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: značky, obvodů, samočinným, snímače, nastavovaním, tvarovacího, citlivosti, zapojení

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Smaltový titaničitý povlak na kov vytvářený nastavováním prášků v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242083

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krupieka Pavel, Mácha Jaroslav, Furman Jaroslav, Taraba Vladimír

MPK: C23D 5/00

Značky: titaničitý, vytvářený, povlak, nastavovaním, smaltový, elektrostatickém, prášků

Text:

...hmot. oxidu hlinitého, od 15 do 20 hmot. oxidu titaničitého, od 1 do 4 hmot. oxidu fosforečného,od 6 do 20 hmot. oxidů alkaliokých kovů, například oxidu draselného, sodného, lithného, od 0,5 do 2 hmot. oxidů kovů alkalických zemin, zejména oxidu hořečnatého a od 0,01 do 0,2 hmot. oxidu kobaltnatého. Pro zvýšení odolnosti povlaku v prostředí vody může povlak obsahovat také od 0,1 do 1,5 hmot. oxidu zirkoničitého. Je výhodné, obsahuje-li...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Pivoňka Jan, Burian Miroslav, Červencl Milan

MPK: H03M 1/12

Značky: konstanty, analogově, nastavovaním, číslicového, převodů, kompenzaci, programovou, zapojení, převodníku, vícevstupového

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Vyvrtávací nástroj s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer

Načítavanie...

Číslo patentu: 230055

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bezecný Róbert, Štubňa Svetozár, Steiner Alexander

MPK: B23B 29/02

Značky: automatickým, nástroj, nastavovaním, vyvrtávací, noža, požadovaný, rozmer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyvrtávacieho nástroja s automatickým nastavovaním noža na požadovaný rozmer, ktorý pozostáva z vyvrtávacej tyče uloženej vo vodiacom puzdre, ktoré je otočne uložené vo fréme stroja. Na konci vyvrtávacej tyče je proti tlaku pružiny uložený nôž, ktorého brit dosadá na vnútorné valcové zahĺbenie vytvorené vo vodiacom puzdre. Nôž je pritláčaný prítlačným elementom na ktorý pôsobí pružný člen určitým predpätím. Vysunutím vyvrtávacej...

Plávajúci generátor harmonických deformácií s nastavovaním deformácie pružného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 229357

Dátum: 01.04.1986

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: F16H 35/00

Značky: deformácie, harmonických, nastavovaním, deformácií, plávajúci, ložiska, pružného, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká plávajúceho generátora harmonických deformácií s nastavovaním deformácie pružného guličkového ložiska, ktoré je nasunuté na segmenty radiálne rozopínané kuželovou vložkou. Segmenty a ovládací člen nastavovania sú posuvne uložené vzhladom na náboj generátora harmonických deformácií, čo umožňuje samonastavenie generátora vĺn vzhladom na vstupný hriadel harmonickej prevodovky. Vynález je použitelný vo všetkých strojárskych...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gröne Rudolf, Haščík Ján, Tóth Ignác

Značky: vzorky, laserového, automatický, spektrometer, korelačný, nastavovaním, pomocou, paprsků, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Mechanicko hydraulický teleskop s plynulým nastavovaním výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214158

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sidó Ján, Grosschmidt Michal

Značky: teleskop, nastavovaním, plynulým, výšky, hydraulický, mechanicko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanicko hydraulický teleskop s plynulým nastavovaním výšky v rozmedzí zdvihu a jej zaistením v ľubovoľnej polohe. Plynulé nastavenie výšky a jej zaistenie v ľubovoľnej polohe v rozmedzí zdvihu je riešené pomocou dvojčinného hydaulického valca, kde ovládací ventil a prietokové kanáliky spájajúce obe pracovné komory sú umiestnené v telese piesta výsuvnej časti, ktorá je z telesa valca vytláčaná pružinou. Otvorenie a uzatvorenie...