Patenty so značkou «nastavovanie»

Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných predmetov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6496

Dátum: 03.09.2013

Autor: Erdélyi Ladislav

MPK: E03C 1/02, E04G 21/18

Značky: montáži, nastavovanie, polohy, vodoinštalačných, predmetov, zariadenie

Text:

...drážky, napríklad do drážky s rúrkami vedúcimí k vývodom. Rozsah nastaviteľných dorazov by mal iunožňovať vytvoriť rôzne odstupy predných čiel vývodov od roviny steny a zároveň by mal mať rezervu na prípadne použitie pomocnej laty. Pomocná lata, napríklad v podobe obyčajnej hliníkovej vodováhy alebo v podobe stavebnej hliníkovej laty, sa položí zhora na valcové dorazy, oprie sa o stenu a nastaviteľné dorazy sa oprú o túto pomocnú latu. Tým sa...

Zariadenie na nastavovanie polohy vodoinštalačných predmetov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6041

Dátum: 02.03.2012

Autor: Erdélyi Ladislav

MPK: E04G 21/18, E03C 1/01, G01B 1/00...

Značky: zariadenie, predmetov, montáži, nastavovanie, polohy, vodoinštalačných

Text:

...nástrčnýmí palcami a dvoma závitovými vsuvkami.Na obr. 6 je priklad zostavy inštalačného kufrika so zariadením, kde zostava obsahuje vyrovnávaciu lištu,dve ramená, adaptér s prvkom na nastavovanie vzdialenosti a závitové vsuvky.Na obr, 7 je bočný pohľad s čiastočným rezom stenou, kde sa osádza podomietková batéria s vyznačenými ryskami min, max pre určenú hĺbku zapustenia batérie do steny. V hornej časti je znázornený stav pri osádzani, v...

Prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla, obzvlášť na nastavovanie sklonu operadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14244

Dátum: 16.08.2011

Autori: Moog Michael, Labuwy Cornel, Kienke Ingo, Finner Holger, Zynda Martin

MPK: B60N 2/225

Značky: obzvlášť, nastavovanie, prestavovacie, operadla, vozidla, zariadenie, sedadlo, sklonu

Text:

...To môže nastať axiálnym posunom hnacieho prostriedku oproti vnútornému ozubenému kolesu, zostávajúcemu výhodne na mieste, a/alebo posunom vnútomého ozubeného kolesa oproti hnaciemu prostriedku, zostávajúcemu výhodne na mieste. Príslušný posun môže nastať aj v uhle, výhodne v pravom uhle k osi prestavovaciehozariadenia, obzvlášť osi otáčania. Altematívne alebo prídavne je možne uviesť vnútoméozubenć koleso mimo záber s vonkajším ozubeným...

Zariadenie na nastavovanie bŕzd motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15483

Dátum: 02.11.2010

Autori: Meier Uwe, Wieland Frank, Weissbach Kevin

MPK: F16C 1/22

Značky: brzd, zariadenie, vozidla, nastavovanie, motorového

Text:

...je znázornený na výkrese a je následne opísaný. Výkresy ukazujúObr. l konštrukciu zariadenia podľa vynálezu V perspektívnom pohľade, Obr. 2 zariadenie podľa obr. 1 v pohľade zhora, Obr. 3 základné operatívne spojenie zariadenia s priradeným handsetom a znázomenie pákyručnej brzdy v bokoryse,Obr. 4 usporiadanie podľa obr. 3 bez znázornenia páky ručnej brzdy, Obr. 5 usporiadanie podľa obr. 4 v perspektívnom pohľade.Zariadenie, znázomené na...

Zariadenie na nastavovanie polohy miesta presypu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13699

Dátum: 18.11.2009

Autori: Martin Matthias, Kochte Karsten

MPK: B65G 65/28

Značky: miesta, zariadenie, sypkých, polohy, materiálov, přesypu, nastavovanie

Text:

...nanastavenie polohy miesta presypu. Na základe riadiacich signálovmôže nastavenie polohy byť uskutočnené automatizovane. Použitím radarovej senzoriky je dosiahnutá vysoká miera prevádzkovej spoľahlivosti respektíve zabezpečenie proti poruchám, pretože s radarovými senzormi môže byť spoľahlivo zistené postavenie odvážajúceho pásového dopravnika bez mechanického kontaktu. Okrem toho sú radarové senzory maximálne necitlivé na znečistenie...

Zariadenie na pozdĺžne nastavovanie sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14517

Dátum: 15.10.2009

Autori: Jähner Falko, Dropmann Hans

MPK: B60N 2/08

Značky: zariadenie, pozdĺžne, sedadla, nastavovanie, vozidla

Text:

...sedadlovej koľajničky 8 sú na každej strane sedadla vozidla usporiadané tri západkové dosky 12, ktoré sú Vždy pohyblívo vedené v smere z zablokovania V druhej sedadlovej koľajničke 8 a sú Vytvorené na spoluprácu s prvou sedadlovou koľajničkou 5. Každá západková doska 12 je Vybavená plochým základným telesom 12 a, ktore sa rozprestiera V pozdĺžnom smere x sedadla, a od ktorého odstávajú V priečnom smere y na obidvoch pozdĺžnych stranách...

Spôsob a zariadenie na delenie monokryštalických materiálov, zariadenie na nastavovanie monokryštálu a skúšobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286535

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kumann Cornelia, Gruszynsky Ralf, Flade Tilo, Kleinwechter André, Hammer Ralf

MPK: C30B 33/00, C30B 35/00, B28D 5/00...

Značky: materiálov, nastavovanie, monokrystalických, monokrystalů, zariadenie, skúšobný, delenie, postup, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe delenia sa prvý uhol (ró) medzi určitou kryštalografickou orientáciou (K) a smerom (V) posuvu volí tak, že sily (Fx-, Fx+) pôsobiace na deliaci nástroj (2, 8) počas delenia v smere kolmom na deliacu rovinu (T) sa navzájom kompenzujú alebo sa sčítajú na vopred stanovenú silu (F--›). Zariadenie na delenie má meracie zariadenie (6) na meranie vychýlenia (X) deliaceho nástroja (2, 8) v smere kolmom na smer (V) posuvu. Zariadenie je...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286230

Dátum: 07.05.2008

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/00, B07B 1/28, B07B 1/42...

Značky: zariadenie, nastavovanie, chodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením sa nastavuje chod kruhového sitového triediča pomocou zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (5), spojeného s hornou doskou (4), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (2). Dolná doska (2) je spojená so strednou doskou (3) pomocou dolných skrutiek (7) v dolných drážkach (21) dolnej dosky (2), umožňujúcich vzájomné posúvanie dolnej dosky (2) a strednej dosky (3). Horná doska (4) je so strednou doskou...

Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4565

Dátum: 07.09.2006

Autori: Mihalus Branislav, Turoň Anton

MPK: A61G 5/00

Značky: najmä, operadla, křesla, elektromechanické, sedadla, vozíka, invalidného, elektrického, sklonu, zariadenie, nastavovanie

Text:

...nastavovanie sklonu kresla elektrického invalidného vozíka z obr. l a obr. 6bočný a zadný pohľad na detail upevnenia operadla z obr. l.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka je zložené z pevného nosného rámu 1 opevneného na neoznačenom podvozku elektrického invalidného vozíka a výkyvného nosného rámu 2 s upevňovacími zariadeniami sedadla 6 i operadla 7. Vo...

Vkladanie alebo nastavovanie referenčných polôh pre ovládaciu jednotku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12367

Dátum: 21.09.2005

Autor: Grundmann Steffen

MPK: B66B 13/14, E05F 15/14

Značky: jednotku, poloh, dveří, ovládaciu, nastavovanie, referenčných, vkladanie

Text:

...s akýmikoľvek prostriedkami poskytujúcimi ovládacej jednotke signál pre obmedzenie pohybu v určenom proñle (napr. medzipolohový spínač).Inými slovami povedané, dvere sú voľne premiestniteľné medzi mechanickými koncami dverí, a referenčné polohy je možné zapisovať v ľubovoľnej polohe pozdĺž dráhy. V skutočnosti sú koncové spínače, medzipolohové spínače alebo zarážky podľa doterajšieho stavu techniky pre účely predloženého vynálezu...

Zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284437

Dátum: 09.03.2005

Autori: Širok Branko, Trdič Francelj, Štremfelj Branko, Mihovec Bojan

MPK: C03B 37/05

Značky: prúdu, zariadenie, taveniny, automatické, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny na prvý rotujúci disk (2) a potom aspoň na jeden ďalší rotujúci disk (3) zariadenia na rozptyľovanie minerálnej vlny na vlákna, pričom nádrž (11) na vypúšťanie prúdu taveniny je pohyblivá v prvom smere (Z), rovnobežne s osou prvého rotačného disku (2), a v druhom horizontálnom smere (X), kolmom na prvý smer (Z), a s najmenej jednou videokamerou (10) umiestnenou nad prúdom vlákien....

Zariadenie na kontrolu skúšobnej stolice určenej na meranie, nastavovanie a/alebo kontrolu podvozku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8020

Dátum: 06.12.2004

Autori: Rouquie Philippe, Guigne Fabrice

MPK: G01B 5/255

Značky: automobilového, skúšobnej, nastavovanie, stolice, vozidla, kontrolu, určenej, meranie, podvozku, zariadenie

Text:

...podvozku pomocou mechanizmov podvozku,ktoré umožňujú reprodukovat jednotlivé uhly zovretia, odklonu a proti odklonu, ktoré môžudosahovať kolesá nápravy vozidla.Ráfik je opracovaný s pneumatikou namontovanou na ráñku.Vynález bude lepšie pochopený, a jeho iné účely, charakteristiky, detaily a výhody sa jasnejšie ukážu pri vysvetľujúcom popise, ktorý bude nasledovať, a ktorý je urobený s odvolaním sa na priložené schematické výkresy,...

Zariadenie na nastavovanie rozchodu kolies tej istej nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2987

Dátum: 14.10.2004

Autor: Guesdon Alain

MPK: B62D 49/00

Značky: nastavovanie, zariadenie, istej, kolies, rozchodu, nápravy

Text:

...vzájomne spojených čapmi umožňuje jednak nastaviť rozchod kolies ako aj zmenu smeru riadenia v porovnani so zariadeniami opísanými v tu citovaných dokumentoch, kde zmenu šírky rozchodu kolies a zmenu smeru riadenia zabezpečovali dve od seba nezávislé zariadenia.Samozrejme, v dokumentácii US 4 241 803 ide o štyri osi čapov, ktoré sú usporiadané podľa vrcholov geometrickej sústavy, ktoré vytvárajú deformovateeľný rovnobežník, ale...

Obvod pre nastavovanie induktívnych senzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2926

Dátum: 16.03.2004

Autor: Frauscher Josef

MPK: B61L 1/00

Značky: senzorov, obvod, induktívnych, nastavovanie

Text:

...Vo vopred určenej montážnej polohe oceľ hlavy koľajnice pôsobí nasenzor kolesa tlmivo. Tento vplyv musí byť vobvode zohľadnený, naprikladvpodobe predbežného nastavenia citlivosti senzorového systému. Preto je senzorový systém dostatočne citlivý a spôsobilý svojej úlohy až vtedy, keď sa nachádza vzhľadom na koľajnicu v správnej polohe a hlava koľajnice pôsobí ako čiastočne tlmiaci prvok.0008 Pre rôzne veľkosti a tvary profilov...

Zariadenie na nastavovanie a prestavovanie sklonu pre kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7987

Dátum: 04.03.2004

Autori: Kienke Ingo, Schulz Hans-rudi

MPK: B60N 2/235

Značky: nastavovanie, kovanie, sklonu, prestavovanie, zariadenie

Text:

...charakteristiku sila-dráha, pri ktorej nastavovacia sila s pribúdajúcou vzdialenosťou západkového člena od dielu kovania so západkovým ozubením v koncovej oblasti už nestúpa tak, ako by to bolo žiaduce, ale po prekročení mŕtvehobodu znova klesá. Pri manuálnom nastavovaní to môže nežiaducim spôsobom ovplyvňovať pocitčo do hlučnosti u osoby vykonávajúcej obsluhu.V spise US 2002/0089225 A 1, ktorý zverejňuje všetky znaky predvýznakovej...

Spôsob a systém na nastavovanie parametrov zariadenia na vŕtanie hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11870

Dátum: 18.12.2002

Autori: Pettersson Roland, Knutsson Jan, Sandström Lars, Ramström Mikael

MPK: G08C 17/02, H04Q 9/00

Značky: parametrov, vŕtanie, nastavovanie, systém, zariadenia, spôsob, hornín

Text:

...ramien. riadi pohyb a funkciu vŕtacích ramien.0026 V riadiacom systéme, Výhodne V centrálnej jednotke 4 alebo V separátnom pamätoVom module 8, sú dalej uložené rôzne hodnoty nastavenia funkčných parametrov. Tieto môžu zahrnovať rôzne hodnoty nastavenia, napríklad pre hydraulické valce, nárazové mechanizmy, vŕtací tlak alebo iné nastavenia. Funkčné parametre môžu dalej zahmovať nastavenia jednotky MMI, napríklad V ktorom jazyku sa majú...

Nastavovanie polohy vozového telesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 992

Dátum: 12.11.2002

Autor: Streiter Ralph

MPK: B60G 17/015, B61F 5/02

Značky: polohy, vozidla, nastavovanie, tělesa, vozového

Text:

...ktoré sú usporiadané pod pneumatickými pružinami pôsobiacimi ako sekundárne odpruženie, vo všetkých troch priestorových smeroch pri úplnom upustení od pasívnych tlmičov. To znamená v podstate iné uskutočnenie rozhrania podvozok - vozová skriňa oprotikonvenčným podvozkom, pretože V tomto prípade musí byť ibapneumatickými pružinami prenášané nie len zvislé a priečne sily, ale aj tračné a brzdiace sily, pôsobiace V pozdĺžnomZ nemeckého...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281968

Dátum: 23.07.2001

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/28

Značky: chodu, nastavovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nastavovanie chodu, najmä kruhového sieťového triediča, ktorým sa uskutočňuje nastavovanie prostredníctvom zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (1), spojeného s hornou doskou (5), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (3). Uvedené dosky (3) a (5) sú spojené nerovnobežnými ojnicami (4), po ktorých horných čapoch (6a) je horná doska (5) posuvná. Medzi dolnou doskou (3) a hornou doskou (5) je...

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B30B 11/22, B29C 47/08

Značky: výškově, nastavovanie, upínacej, zariadenie, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).

Mechanizmus na samočinné nastavovanie maximálnej brzdiacej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 804

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61H 13/20, B61H 1/00

Značky: nastavovanie, brzdiacej, mechanizmus, maximálnej, samočinně

Text:

...cez šplhaoí mechanizmus pri odbrzdovani.Šplhací mechanizmus je otočne pomocou čapu spojený s brzdo~ vou pákou, cez ktorú je prenesené brzdiaca sila na brzdovú če lust. Zvislý pohyb brzdovej páky je zomodzený závesom. Druhý koniec brzdovej páky je spojený s ramenom pomocou rozpernej matice,čim je brzdieca sile prenesená na druhú brzdovú čelusť. Brzdové vôľa medzi brzdovými čeluetemi u kolesom náprevy je zabezpečená pomocou trecích...

Zariadenie na axiálne nastavovanie valcov valcovacích stolíc na výrobu tvarovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 277858

Dátum: 10.05.1995

Autor: Engel Georg

MPK: B21B 31/18

Značky: valcov, stolic, ocele, nastavovanie, tvarovej, axiálně, zariadenie, výrobu, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje hydraulické prostriedky na axiálne nastavovanie najmenej jedného valca (1) a regulačný mechanizmus na nastavenie hydraulických prostriedkov na základe porovnania skutočnej hodnoty s hodnotou zadanou. Regulačný mechanizmus je opatrený snímačom (13) skutočnej polohy, upevneným na stene stojana (4), najbližšie privrátenej k radiálne prestaviteľnému valcu (1) stolice. Snímač (13) skutočnej polohy je spriahnutý s hydraulickým...

Zariadenie pre nastavovanie polohy sedadla a operadla polohovacieho kresla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 210

Dátum: 09.09.1993

Autor: Kučerka František

MPK: A47C 1/032

Značky: zariadenie, nastavovanie, polohovacieho, sedadla, operadla, křesla, polohy

Text:

...prostredníctvom páky so spružinou sa uvoľní otočný fixačný čap, čím je umožnené ľubovoľné nastavovanie, t.j. naklápanie alebo sklápanie polohy sedadla a operadla polohovacieho kresla.Na pripojenom obr. ć. l je znázornená zariadenie v bokoryse a na obr.č. 2 V náryse.Zo stredu nosnej trabky ł tvaru U, v mieste kde je privarenýčap g otoćnej podnože je smerom dopredu navarená nosné tyč 3 nastavovacieho mechanizmu, pozostávajúceho 2 hranolu A...

Zariadenie na nastavovanie vôle v ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277770

Dátum: 17.06.1992

Autori: Beťko Ladislav, Gabrišová Daniela, Bernát Leopold

MPK: F16H 55/18, F16H 55/24, F16H 57/12...

Značky: vôle, zariadenie, ozubení, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zabudované v prevodovke, ktorá pozostáva zo skrine (17), v ktorej je uložené nastavované ozubené koleso (1), ktoré je radiálne rozdelené na dve časti a to na nosnú časť (2) kolesa a nastavovaciu časť (7) kolesa. Nastavované ozubené koleso (1) je v zábere so zaberajúcim kolesom (15), ktoré je uložené v skrini (17) pomocou radiálnych ložísk (29). Nastavenie vôle medzi kolesami (1, 15) sa uskutočňuje tak, že po odistení podložky (26)...

Zapojenie pre meranie a nastavovanie integračnej konštanty I-člena regulátora pnutia navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265788

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hudák Karol

MPK: D01H 13/16, B65H 59/00

Značky: zapojenie, pnutia, meranie, i-člena, integračnej, nastavovanie, regulátora, skrinky, navíjacej, konstanty

Text:

...meranie I-členaregulátora pnutia, podľa ktorého meraný I-člen je pripojený na meracie zariadenia, a svojimvstupom je cez prepínač spojený so zdrojom napätia, kým svojím výstupom je paralelne pripojený jednak na voltmeter a jednak na blok komparačných obvodov, ktorý je pripojený vstupom na výstup generátora signálov a svojim výstupom na vstup čítača spojeného displejom.výstupné napätie I-člena vstupuje do bloku komparačných obvodov, ktoré...

Justážne zariadenie na nastavovanie cievok elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262632

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tischler Ján, Farnbauer Gabriel, Frollo Ivan

MPK: H01F 13/00

Značky: elektromagnetů, nastavovanie, zariadenie, cievok, justážne

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva 2 výkyvných nastavovacích valčekových ložísk, umiestnených na nosnej konštrukcii a nastavovacich valcových klinov symetrie cievok v axiálnom smere, umiestnených v medzerách medzi jednotlivými cievkami.vynález justážneho zariadenia na nastavenie cievok elektromagnetu umožňuje po základnomnastavení jednotlivých cievok do súosovosti aj počas merania magnetického poľa nastavit požadovanú axiálnu...

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: prístrojov, kĺbová, polohy, spojka, nastavovanie, lamelová

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Zariadenie na automatické nastavovanie obvodovej rýchlosti prihrňača alebo zberača obilného kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252886

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rataj Vladimír, Artim Jozef

MPK: A01D 41/12

Značky: nastavovanie, kombajnu, obilného, prihrňača, rychlostí, automatické, zberača, zariadenie, obvodovej

Text:

...je, žesa vylúči subjektívny vplyv obsluhy kom tbajnu na .nastavovanie obvodovej rýchlosti prihŕňarca alebo zberiača. Tý-m sa zberové straty, najmä u prez-retéwho porastu olbilnírn alebo plľĺ clelenom zbere ustruekovin, niekoľkonásobne znížia oproti súčiasnemu rstavu. Dalšou výhodou je jednoduchosť Ikonštrulkcie, ktorá nevyžaduje ipoldstatné opravy obilnélho- .kombajnu, nízke nálkłlady na výrobu.pri vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a...

Zapojenie na rozdelenie regulačného rozsahu pre jemné nastavovanie zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240520

Dátum: 15.08.1987

Autor: Windisch Günter

MPK: B23K 9/10, H02H 3/08

Značky: regulačného, jemné, zváracieho, zapojenie, rozsahu, rozdelenie, nastavovanie, prúdu

Text:

...prúdu je zacho i - jjhovttje praktickým potreĺ zváraní, pretože° jednotlivé rozsahy je možné voliť podľa priemerov elektrod a plynule je možné pre ten istý priemer elektrody nastavit zváraní prúd pre Všetky jej druhy a všetky druhy-zvarov v jednom regulačnom rozsahu. Zapojenie podla vynálezu je nenákladné, a da sa .vhodne aplikovat vo forme prídavného zariadenia k jestvujúcej elektronike zváracieho zdroja. ~ Na priloženom obrázku je...

Zariadenie na nastavovanie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238412

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čelko Peter, Mandelík Eduard

MPK: B23Q 1/26

Značky: rotujúcich, zariadenie, osovej, valcov, vzdialenosti, nastavovanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia je presné nastavenie osovej vzdialenosti rotujúcich valcov pri veľkej tuhosti, konštrukčnej jednoduchosti a výrobnej nenáročnosti celého zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na nastavenie osovej vzdialenosti, najmä rotujúcich valcov, pozostávajúcim za základovej dosky a bočníc, pričom bočnice majú vytvorenú drážku v tvare T tak, že sú ňou rozdelené na dve časti, z ktorých jedna je pripevnená k základovej doske a...

Zariadenie na horizontálne nastavovanie včelárskej inseminačnej striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249243

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pauer Leonid, Kepeňa Ladislav

MPK: A61D 7/02

Značky: nastavovanie, zariadenie, striekačky, inseminačnej, horizontálně, včelárskej

Text:

...úsek. Zmechanizovaním presné-ho nastavovanie hrotu ihly inseminačnej striekačky v horizontálnom smere sa znížia nároky na sústredenie a cit opera-téra, čo môže kladne ovplyvniť kvalitu technický in-seminovaných včelích matiek.Príklad prevedenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kde predstavuje obr. 1 ná-rys, obr. 2 pôdorys, obr. 3 rez kotevným a otočným stĺpikom v mieste obvodovej dräžky a obr. 4 pohľad v...

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235375

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pašák Jozef, Tyrol Štefan

MPK: B23D 33/02

Značky: hrán, zariadenie, rovnoběžnosti, nastavovanie, střižných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán možno použiť napríklad u tabuľových plechov strihaných na tabuľových nožniciach. Zariadenie pozostáva z vedenia, na ktorom je uložený priečnik, spojený s priamočiarym motorom. Riešeným problémom je dosiahnút podstatné zvýšenie presnosti rozmerov a rovnobežnosti hrán strihaného plechu tým, že na priečniku (2) je usporiadaný zvislý čap (6) pre výkyvné čeľusťové teleso (7), tvorené hornou...

Zariadenie pre nastavovanie otáčok a momentu pohonu rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235227

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šimo Vincent, Bies Rudolf

MPK: H02P 5/06

Značky: pohonů, otáčok, nastavovanie, momentu, strojov, rotorových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je mechanické spojenie indukčnej spojky vstupného hriadeľa s poháňacím elektromotorom a tachogenerátor uložený na spojovacom hriadeli spájajúcom indukčnú spojku s momentovou spojkou. Indukčná spojka je elektricky spojená s regulátorom otáčok prepojeným s porovnávacím obvodom indukčnej spojky, na ktorý je pripojen snímač dávkovania a tachogenerátor. Momentová spojka je elektricky spojená cez potenciometer nastavenia momentu s...

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231549

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/086, H01S 3/05

Značky: prenosné, výkonového, nastavovanie, lasera, zariadenie, rezonátora, zrkadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosnej dosky (7), na ktorej je na jednom konci prestaviteľne uchytená trubica (8) nastavovacieho lasera. Na druhom konci nosnej, dosky (7) je v otvore prestaviteľne uložený upínač (12) polopriepustných zrkadiel (13).

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 231548

Dátum: 15.12.1986

Autor: Evinic Jozef

MPK: H01S 3/05, H01S 3/086

Značky: prenosné, zrkadiel, zariadenie, rezonátora, výkonového, nastavovanie, lasera

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné zariadenie pre nastavovanie zrkadiel rezonátora výkonového lasera pozostáva z nosného valca (5) opatreného spojovacou tyčou (7). Na spojovacej tyči (7) je posuvne uložená nosná doska (8), na ktorej sú prestaviteľne v priečnom smere uložené polopriepustné zrkadlá (10).

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227740

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, počítačov, elektromechanických, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov vyznačuje sa tým, že spínací kontakt prepínača prvého počítača (3) je pripojený na prvý spínací kontakt prepínača (5) a druhý spínací kontakt prepínača (5) je pripojený k vývodovému kontaktu spínača (2), pričom prepínací kontakt prepínača (5) je pripojený k cievke relé (6).

Prípravok na nastavovanie definovanej priestorovej orientácie a lokalizacie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226134

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bukový Ivan, Brezovský Anton

Značky: priestorovej, zváracieho, definovanej, horáka, orientácie, prípravok, lokalizacie, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na opakované nastavovanie definovanej priestorovej orientácie a lokalizácie zváracieho horáka v súradnicovom systéme technologického nosiča, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z vodiacej tyče (2), na ktorej je presuvne a súčasne otočne uložené teleso prestaviteľnej objímky (4), ktorá je opatrená na svojom vonkajšom obvode nastavovacím hrotom (6) a je upevňovaná v nastavenej polohe poistnou skrutkou (5), pričom vodiaca tyč (2) je počas...

Zapojenie na automatické nastavovanie prahu diskriminácie podľa hladiny šumov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220960

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rojko Jozef

Značky: podľa, zapojenie, nastavovanie, automatické, diskriminácie, šumov, hladiny, prahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obvodu automatického nastavovania prahu diskriminácie podľa hladiny šumov najmä v prístrojoch na meranie ionizujúceho žiarenia. Podstata automatického nastavovania prahu diskriminácie podľa hladiny šumov spočíva v tom, že pozostáva z diferenčného komparátora a regulátora úrovne komparačných hladín, pričom diferenčný komparátor je prepojený zo zosilňovačom a regulátorom úrovne komparačných hladín a regulátor úrovne komparačných...

Zariadenie na nastavovanie vôle medzi nožmi hutných a strojárenskych nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 223065

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šteller Vasil, Bulák Ľubor

Značky: nožníc, strojárenskych, nožmi, hutných, nastavovanie, zariadenie, medzi, vôle

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu pod názvom "Zaríadenie k nastavovaniu vôle medzi nožmi hutných a strojárenskych nožníc" rieši problém nastavovanie strižnej vôle z jedného miesta jedným pracovníkom a bez potreby premeriavania škáromermi. Horizontálny priamočiary pohyb spodného noža (zmena vôle) je odvedený od rotačného pohybu excentra, uloženého v kameni cez nosič kameňa. Rotačný pohyb excentra je vyvodený pákou prestavovania a hodnotu prestavovanej vôle je...

Prípravok na nastavovanie sústružníckych nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222618

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klement Ján

Značky: sústružnických, prípravok, nožov, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok odstraňuje nevýhody podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky so skrutkou, na ktorej je umiestnený krúžok, ktorý je na prestaviteľnej matici zaisťovateľnej zaisťovacou maticou. Prípravok podľa vynálezu zvyšuje presnosť nastavovania sústružníckych nožov, zlepšuje rezné podmienky, odstraňuje nesprávnosť zalomenia noža, zlepšuje kvalitu opracovania, zvyšuje životnosť nožov a tým aj zvyšuje...