Patenty so značkou «nastavovacie»

Deriváty rastlinného oleja ako nastavovacie oleje pre prípravky elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19998

Dátum: 20.12.2011

Autori: Bacchelli Fabio, Gesti' Garcia Sebastia, Savini Giuseppe, Bastioli Catia, Capuzzi Luigi, Magistrali Paolo, Viola Gian Tommaso

MPK: C08K 13/02, C08K 3/36, C08K 5/092...

Značky: deriváty, oleja, elastomérov, rastlinného, nastavovacie, oleje, přípravky

Text:

...medzi 800 a 10 000.b. triglyceridy jednej alebo viacerých karboxylových kyselín s dlhým reťazcom zahŕňajúc najmenej jednu karboxylovú kyselinu obsahujúcu susediace hydroxylové skupiny, c. estery polyolov s najmenej C 5-C 24 monokarboxylovou kyselinou a najmenej C 5-C 24dikarboxylovou kyselinou, uvedené estery sú iné než triglyceridy.0011 Vynález sa tiež týka vulkanizovaných produktov, získaných z uvedených prípravkov0012 Tennín elastomér...

Nastavovacie zariadenie bezpečnostných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20327

Dátum: 26.08.2011

Autor: Sun Yingui

MPK: B60R 22/00, B60R 22/19, B60R 22/185...

Značky: zariadenie, nastavovacie, pásov, bezpečnostných

Text:

...limit, hmotný blok 17 sa pohne dopredu pod vplyvom zotrvačnosti a v dôsledku toho zaberá ovládacia tyčka 16 za hmotný blok 17 záberovým konkávne-konvexným spôsobom a odpojí sa od opomého člena 47 bezpečnostného pásu tak, že opomý člen 47 bezpečnostného pásu núti tkaný popruh S k tomu, aby sa pohyboval smerom dolua späť v smere F a teda napína a zachytáva bezpečnostný pás v zádržnej polohe.0009 Napínacia sila poskytovaná takýmto...

Dopravné a nastavovacie zariadenie nosných rámov, respektíve ližín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287531

Dátum: 15.12.2010

Autori: Zierau Ulrich, Goebel Hans-hermann

MPK: B65G 37/00, B62D 65/00, B65G 35/06...

Značky: nastavovacie, nosných, zariadenie, dopravné, ližín, respektíve, rámov

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné a nastavovacie zariadenie nosných rámov (6), respektíve ližín, ktoré prechádzajú výrobnými úsekmi (3, 4, 5) výrobnej linky (1), ktoré je vytvorené modulárne pre jeden výrobný úsek (3, 4, 5) výrobnej linky (1), je vytvorené s dopravnou poháňacou jednotkou (7), ktorá je upravená na pohon vodorovného dopravného prostriedku (11) výrobného úseku (3, 4, 5) výrobnej linky (1) a ktorá je vytvorená ako modul, a so zdvíhacou poháňacou jednotkou...

Nastavovacie zariadenie na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15024

Dátum: 28.08.2008

Autori: Zacharias Michael, Stemmer Jürgen, Giorgio Denis, Schmale Uwe

MPK: B60N 2/08

Značky: nastavovacie, komponentu, vozidla, zariadenie, motorového, pozdĺžne, prestavenie

Text:

...nastavovacie zariadenie obsahuje tak usporiadané blokovacie zariadenie, že zablokovaním blokovacieho zariadenia dôjde k zablokovaniu vzájomného relatívneho prestavenia pozdĺžnych koľajničiek a odblokovaním blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek, pričom toto blokovacie zariadenie je vybavené množstvom západkových čapov, na zablokovaniepozdĺžnych koľajničiek je nastavený aspoň jeden západkový čap do...

Nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11984

Dátum: 04.07.2008

Autor: Grasmann Josef

MPK: G09F 9/37

Značky: nastavovacie, zariadenie

Text:

...držané v module pre zobrazenie znakov za účelom zobrazenia znaku, ktorý sa má zobraziť, z prvej polohy, v ktorej čelné plochy posuvných prvkov sú viditeľné na ploche viditeľnosti modulu pre zobrazenie znakov, do druhej polohy, v ktorej sú tieto čelné plochy vovzdialenosti za plochou vidítelnosti v module pre zobrazenie znakov v podstate neviditerne usporiadané.0007 Nastavovacie zariadenie má záberové lišty s nastavovacomi šablónami. ktoré sú...

Nastavovacie zariadenie s pamäťovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12356

Dátum: 24.01.2008

Autori: Fahl Michael, Lee Glen, Boudinot Richard, Gorcic Sascha

MPK: B60N 2/22, B60N 2/235

Značky: pamäťovou, nastavovacie, funkciou, zariadenie

Text:

...sú výhodne špirálové pružiny a tie nie sú v podstate pri zablokovaní naklápania stlačené. Na kryte 5 je potom ďalej upevnená páka 18, pričom táto páka 18 je otočná a je možné ňou pohybovať pomocou ťahu 19 (na obrázku 1 neznázornemého). Ako už bolo uvedené, naklápanie sa zablokuje alebo odblokuje pomocou nastavovacieho zariadenia l. Operadlo chrbta je možné otáčaním okolo osi 20 otáčania (na obrázku l neznázomené) výhodne nastaviť do mnohých...

Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15928

Dátum: 30.10.2007

Autori: Haida Stefan, Schulz Dirk

MPK: B60N 2/225, B60N 2/02

Značky: sedadlo, nastavovacie, zariadenie, najmä, vozidla

Text:

...aspoň jednej nastavovacej funkcie, určenej najmä na prestavenie sedadla motorového vozidla, s pohonom a výstupom, ako aj s brzdiacim ústrojenstvom, ktoré aspoň čo možno najväčšou mierou zadržiava krútiaci moment, ktorým pôsobí výstup na pohon, pričom uloženie výstupu a brzdiaceho ústrojenstva je usporiadané v jednomPri tomto nastavovacom zariadení je podľa toho vedený krútiaci moment ďalej z pohonu navýstup, avšak krútiaci moment, pôsobiaci na...

Nastavovacie zariadenie pre sedadlo vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9850

Dátum: 29.08.2006

Autori: Schmale Uwe, Otto Jürgen

MPK: B60N 2/06

Značky: vozidle, nastavovacie, zariadenie, sedadlo

Text:

...zmeny vozidlovćho sedadla medzi dvoma susednými blokovacími polohami, má pevnosť oblastí plechovej konštrukcie, prepájajúcej vybrania, značný význam. Aby bolo možné dosiahnuť veľmi rovnomerné vytvorenie golierikov, môže sa použiť usporiadanie, kedy je každý golierik jedného vybrania oproti golieriku susedného vybrania oddelený oblasťou so0009 Plechová konštrukcia predstavuje výhodne súčasť sedadlovej koľajničky, najmä spodnej...

Nastavovacie zariadenie s vretenovým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8773

Dátum: 31.03.2006

Autori: Kummer Frank, Kornev Oleg

MPK: E05F 15/12

Značky: pohonom, zariadenie, nastavovacie, vretenovým

Text:

...matice potom pôsobí priamo alebo prostrednictvom zodpovedajúcej pripojovacej časti na tú časť motorového vozidla, ktorá má byťnastavovaná, ako napr. zadné dvere motorového vozidla.0010 Takáto vretenová matica s integrovanou tlačnou tyčou a s integrovaným vodiacom kolíkom atď., môže byť vyrobená relativne nákladovo úsporne pomocou známych techník tvarovanie, u ktorých je napríklad presná oceľová trubica zodpovedajúcim spôsobom tvarovaná...

Nastavovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9784

Dátum: 06.08.2005

Autori: Hake Ernst-jürgen, Engels Bernd, Zynda Martin

MPK: B60N 2/06, B60N 2/07, B60N 2/02...

Značky: najmä, zariadenie, vozidla, sedadlo, nastavovacie

Text:

...vretenové pohony pre nastavovacie ústrojenstvo sedadla svretenami, usporiadanými pevne proti posunutiu, avšak otočnými. ÚlohaZákladom vynálezu je úloha poskytnúť nastavovacie zariadenie s prevodovou skriňou, usporiadanou na jednoduché a bezpečné uloženie, toto zariadenie vyrovnáva jednoduchýmspôsobom tolerancie výškovej polohy vretena alebo vretenovej matice.Táto úloha je pri zariadení tohto druhu vyriešená tým, že prevodová skriňa je...

Nastavovacie zariadenie pre základový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10941

Dátum: 09.03.2004

Autori: Johansson Roland, Mattsson Johnny

MPK: E04H 12/22

Značky: nastavovacie, základový, zariadenie, nosník

Text:

...že hlavná časť možností zoradenia sa stráca.Vedľa toho je vyrobenie oka skrutky kovaním nákladným(0006) Primárnym. cieľonl predloženého vynálezu je predloženie nastavovacieho zariadenia vyššie definovaného typu, uvedené nastavovacie zariadenie so sebou nesie podstatnú redukciu(0007) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zlepšenie(0008) Aspoň primárny cieľ predloženého vynálezu je realizovaný pomocou zoraďovacieho zariadenia, ktoré je...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: G05D 16/20, F16K 31/06

Značky: magnetického, magnetickom, obvodů, ventile, odporu, nastavovacie, zariadenie

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Viacnásobné nastavovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229754

Dátum: 01.05.1986

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 3/00

Značky: viacnásobné, zariadenie, nastavovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Viacnásobné nastavovacie zariadenie, určené najmä pre nastavovanie kotúčových fréz alebo piliek na upínacom tŕni zložené zo základnej dosky s bočnicami meracieho hriadeľa hlavíc a meracích etalónov, vyznačené tým, že jedna bočnica (8) základnej dosky (24) je opatrená upínačom (2). ovládacou skrutkou (1) a radiálno-axiálnym ložiskom (14), druhá bočnica (20) je opatrená otvorom (18) s výrezom (22) a radiálnym ložiskom (21), pričom v...