Patenty so značkou «nastavitelný»

Nastaviteľný prúdový usmerňovač toku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7304

Dátum: 03.12.2015

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F15D 1/02

Značky: tekutin, nastavitelný, usmerňovač, prúdový

Text:

...je riešenie, keď usmerňovací člen je oboch stranách nastaviteľné uložený vnútri pevného člena pomocou nastavovacej sústavy, z ktorých každá je tvorená najmenej z troch nastavovacích členov uložených po obvode pevného člena. Takéto riešenie má viac stupňov slobody pohybu usmerňovacieho člena,umožňuje samostatne nastavovať nábehovú a výbehovú stranu usmerňovacieho člena. Keďže je možné celý usmerňovač vyosiť až o hodnotu rozdielu polovice...

Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17035

Dátum: 07.08.2012

Autor: Loperfido Michele

MPK: E05D 7/00

Značky: nastavitelný, okenné, dverné, rámy, závěs

Text:

...vložky, pričom ozubenie zaberá s priamočiarym ozubením na jednej z dvoch vnútorných plôchdutiny. Naopak časť vonkajšej bočnej plochy puzdrovej vložky, ktorá leží proti ozubenej časti, je valcová a hladká, pričom0010 Pri každom pootočení puzdrovej vložky dochádza k zodpovedajúcemu vzájomnému priamočiaremu premiesteniu medziprvým a druhým krídlovým telesom v smere nastavenia.0011 Vzájomná poloha medzi prvým a druhým krídlovýmtelesom je...

Nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17094

Dátum: 19.03.2012

Autor: Rossi Paolo

MPK: A61F 5/02

Značky: nastavitelný, korzet, chrbtice, ortopedický, podporu

Text:

...na nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice podľa vynálezu, pri noseníobr. 2 je perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1obr. 3 je ďalší perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, pri otvoreníobr. 4 je perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, ked nie je nosenýobr. 5 je ďalší perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1,...

Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6054

Dátum: 02.03.2012

Autori: Michalík Peter, Zajac Jozef

MPK: B23Q 3/00, G01B 5/28

Značky: prístroja, držiak, nastavitelný, skúšobného, oporný, povrchu, drsnosti

Text:

...No. 12 AAA 2 l 6.Užívateľská príručka lvłeferenčná príručka Standardné príslušenstvoSkúšobný pristroj drsnosti povrchu Surftest SJ - 301 má vo svojej konfigurácii iba oporný dvojdotykový držiak No. 12 AAA 216, ktorý má opome body od začiatku až do konca trajektorie pohybu hrotu detektora. Opomé body sú umiestnene na pravej aj ľavej strane vedľa pohybujúceho sa hrotu detektora. Ich maximálna vzdialenosť je 10,8 mm. Je to aj hranica, ktorá...

Zariadenie na pretrhnutie puzdra s flexibilným zahrievacím prvkom majúcim nastaviteľný prechodový krčok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14803

Dátum: 07.05.2010

Autori: Jia Guangyao, Sussman Glenn Robert

MPK: A61F 9/007, A61B 18/08

Značky: prvkom, zahrievacím, flexibilným, zariadenie, nastavitelný, přechodový, krčok, pretrhnutie, puzdra, majúcim

Text:

...časti, ktorá je širšia než medzera medzi prvým a druhým koncom na opačnej strane prechodového krčka. Táto medzera môže byť dostatočne malá, aby dovolila slučke vytvoriť súvislý rez V puzdre oka, keď je použitý prúd do slučky, zatiaľ čo je umiestnená do kontaktu s puzdrom. slučka môže byť použitá na predné preťatie puzdra a/alebo zadné preťatie puzdra. Ak je použitá na zadné preťatie puzdra, môže byť slučka kruhová a môže mať priemer,...

Pozdĺžne nastaviteľný spojovací článok s jednosmerne posuvným uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5645

Dátum: 12.01.2006

Autor: Fabbri Flaviano

MPK: E04G 25/00, F16B 7/00

Značky: uzatváracím, posuvným, článok, spojovací, mechanizmom, pozdĺžne, nastavitelný, jednosměrně

Text:

...rozperného článku podľa predmetného vynálezu, ktoré umožňuje skrátenie článku zasunutím pozdlžnych dielcov, no bráni jeho roztiahnutiuNa obr. č. 1 je znázornený dĺžkovo nastaviteľný rozperný článok (1) pozostávajúci z prvého pozdĺžneho dielca (2) a druhého pozdĺžneho dielca (3), ktoré sú usporiadané tak, že sú osovo súmerné. Prvý pozdĺžny dielec (2) má tvar tyče, pričom sa jeho určitá časť zasúva na princípe piestu do osovo lícujúcich...

Nastaviteľný nosníkový záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 283528

Dátum: 04.08.2003

Autori: Van Leeuwen Martin, Van Gijsel Gerardus

MPK: F16L 3/24, F16B 2/12

Značky: závěs, nastavitelný, nosníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Nosníkový záves obsahuje dvojicu nosných ramien, ktorých horizontálne ramená sú usporiadané paralelne k sebe a sú proti sebe teleskopicky posuvné, kde nosné ramená (37, 38) sú v tvare písmena L, ich vertikálne ramená (46) sú usporiadané hore po obidvoch stranách nosníka (20) a každé vertikálne rameno (46) je vybavené vertikálne nastaviteľným a dovnútra smerujúcim výstupkom prečnievajúcim cez aspoň časť nosníka (20), pričom horizontálne ramená...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 6/00, B62J 27/00, B62J 23/00...

Značky: vzdialenosti, indikátor, bezpečnej, bicykle, nastavitelný

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Nastaviteľný stavebnicový bezpečný systém lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4055

Dátum: 28.05.2003

Autor: Antoine Marc

MPK: E04G 21/32, E04G 3/00

Značky: bezpečný, systém, nastavitelný, stavebnicový, lešenia

Text:

...zasunuli apripevnili do kalibrovaných otvorov s cieľom upevniť prvé a druhé základné prvky vovopred stanovených uhlových polohách.0012 Táto známa konštrukcia má tu nevýhodu, že je ťažká, príliš objemná a málo spoľahlivá. Ak sa jedná o kovovú konštrukciu, tak montáž a demontáž ochranného systému zaberie tiež mnoho času. Medzi iným, problémy sa objavia tiež v priebehu montáže v dôsledku veľkých rozmerov konštrukcie a jej veľkej hmotnosti...

Nastaviteľný systém s voľnými závažiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12883

Dátum: 15.04.2003

Autor: Krull Mark

MPK: A63B 21/06, A63B 21/062, A63B 21/072...

Značky: systém, volnými, nastavitelný, závažiami

Text:

...pripojovali iné kombinácie závažia.0008 V jednom uskutočnení je prvý volič závažia otočný do prvej orientácie voči doskovým závažiam, pričom je zapojené ibaprvé z doskových závaží, a druhý volič závažia je otočný dodruhej orientácie voči doskovým závažiam, čím sa zapojí druhé 20009 Prvý volič závažia je prednostné otočný do tretej orientácie, čím sú obidve doskové závažia pripojené príslušnou0010 Protiľahlé koncové časti tyče...

Dvojdielny nastaviteľný záves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1990

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sláma Milan, Kothera Miroslav

MPK: E05D 7/04

Značky: nastavitelný, závěs, dvojdielny

Text:

...obr. l a 2 je znázornený príklad uskutočnenia dvojdielneho nastaviteľného závesu pre dvere, ktorý pozostáva zhorného dielu l, pripojeného k neznázornenému krídlu dveri a zo spodného dielu 2, pripojeného k neznázornenému rámu. Horný diel l a spodný diel z sú vybavené súosovou valcovou dutinou Q s vnútorným závitom á, do ktorého sú svojim vonkajším závitom Q zaskmtkované horná vložka Z a dolná vložka 5. V hornej vložke Z aj dolnej vložke § je...

Nastaviteľný rúrkový oblúk na odtokové rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280621

Dátum: 10.08.1994

Autor: Olsson Jan

MPK: F16L 43/00, F16L 27/00

Značky: nastavitelný, rúrkový, odtokové, oblúk, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaný rúrkový oblúk obsahuje aspoň dva diely s koncovými časťami pretiahnutými v rovine, prikláňajúcimi sa k hlavnej osi príslušného oblúka, ktoré sú pri koncoch navzájom otočne spojené pri zaistení otáčania iba okolo osi kolmej na uvedenú rovinu alebo roviny, pričom táto rovina alebo tieto roviny zvierajú s rovinou kolmou na hlavnú os príslušnej časti rúrkového oblúka uhol 22,5°. Hlavné osi (18, 19, 20) prvého dielu (10), druhého dielu...

Nastaviteľný fixačný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 291

Dátum: 06.10.1993

Autori: Stuchlý František, Laco Jozef

MPK: E06C 1/10, E06C 7/50, E06C 1/14...

Značky: fixačný, nastavitelný

Text:

...výhodné je riešenie, u ktorého je po obvode vonkajšieho bloku vytvorený rad rovnomerne vzdialených výstupkov a vnútorný blok obsahuje rad rovnako rovnomerne vzdialených vybraní, v ktorých je aspoň jeden výstupok zapadnutý. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti proti samovoľnému rozovretiu kĺbu je výhodné, ak na vonkajšom bloku je na jeho ploche privrátenej k vnútornému bloku vytvorená aspoň jedna poistka vyčnievajúca nad túto plochu a...

Nastaviteľný oblekový vešiak so spojovacou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 281

Dátum: 06.10.1993

Autor: Sloboda Karol

MPK: A41F 15/02

Značky: spojovacou, oblekový, vešiak, hlavou, nastavitelný

Text:

...vysunuteľná časť je priložené k hornej strane odvesny a je zhodne profilovaná s odvesnou v tvare prevráteného písmena U.Na obrázku č. 9 je táto konštrukcia znázornená pri pohľade zho ~ra. Na obrázku č. 10 je toto alternatívne riešenie znázornenétak, že odvesna aj vysunuteľná časť je v tvare prevráteného skoseného písmena L.Na obrázku č. ll je rez detailu odvesny a vysunuteľnej časti v rovine D-D z obrázka č. 10 a na obrázku č. 12 je rez...

Nastaviteľný diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277955

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chloupek Milan

MPK: F16H 1/40, F16H 3/50, F16H 37/08...

Značky: diferenciál, nastavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v sériovom zapojení dvoch planétových prevodoviek, kde susediace vnútorné planétové kolesá (1, 5) jednotlivých prevodoviek sú pevne spojené a unášače (4, 8) satelitov (3, 7) sú voči sebe nasmerovávané riadiacim mechanizmom (9), ktorý tak určuje vzájomné nasmerovanie alebo nasmerovanie výstupných hriadeľov (10, 11) spojených s vonkajšími planétovými kolesami. Oblasť použitia môže byť všade tam, kde je vhodné riadene meniť...

Nastavitelný detektor sluchových defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270114

Dátum: 13.06.1990

Autori: Uherík Anton, Valter Vladimír

MPK: A61B 5/12

Značky: sluchových, nastavitelný, detektor, defektov

Text:

...risobnika pingpcngovýoh loptičiak eo atupnioou, umieetnenćho za etatenou, e polootvorsnćho zachytávajúcehc a odraaováho valca, v ktoreho apcdnej Gaeti je abernd nldoba a liavikom,ktorá má po obidvoch etrandch umieetnenćąanímeče ratlexov, pričom medzi vertikllne poeuvatelným zieobnikom a zberncu ntdobou je optický indikttor vypsdnutia loptičky.výhoda nastavitalnćho detektcra elucnovýon detektov je v tom, la poounuja hranicuzisťovania...

Nastavitelný pohon krokového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267474

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F16C 3/28

Značky: nastavitelný, mechanismu, pohon, krokového

Text:

...excentrů je umístěns v ojnici, odpadá ojniční čop, čímž se zjednodušuje konstrukce a odstraňuje se přídavně ohybové namáhâní tohoüoprvku, Další výhodou jo, žezařízení umožňuje plynulé nastavení zdvihu a přenos i velkých sil.Příklad provedení dle vynálezu je na připojcných výkresoch, kde na obr. 1 je sche mntické uspořádání nastavitelného pohonu a na obr. 2 je příčný řez suustavou excentrů.Nastavitelný pohon sostává z převodovky lg, připojené...

Nastavitelný držák clony elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265627

Dátum: 14.11.1989

Autori: Petr Jiří, Klíma Jaroslav, Tůma Lubomír

MPK: H01J 37/21

Značky: clony, elektronového, nastavitelný, držák, mikroskopu

Text:

...mikroekopu podle vynálezu spočívají zejména V tom, že umožňuje libovolné nastavení vertikální polohy clon, takže polohu clon jemožno optimalizovat pro každý režim elektronového mikroskopu.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženeho výkresu, na němž je znázorněno příkladné provedení nastavitelného držáku clony elektronového mikroskopu podle vynálezu.Držák clony je V příkladném provedení tvořen trubkou l clony, která je ve...

Nastavitelný protiskluzový nástavec hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256106

Dátum: 15.04.1988

Autor: Výtisk Zdeněk

MPK: A61H 3/00, A45B 9/02, A45B 7/00...

Značky: protiskluzový, nastavitelný, nástavec

Text:

...hül.Výše uvedené nevýhody odstraňuje nastavitelný protiskluzový nástavec hole podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že nad pryžovou botku standardní kovové hole či berle je upevněn stavěcí kroužek 5 dvěma zarážkami, o které je opřena manipulační objímka s hroty,rozmístěnými rovnoměrně na její spodní části. Objímka je přitlačována k zarážkám tlačnou pružinou vloženou mezi objímku s hroty a vodíoí kroužek vymezující vůli mezi...

Nastavitelný mechanismus roztečí svěrných čelistí manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 241289

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hátle Josef, Podskalský Zdenik

MPK: B66C 1/42

Značky: čelistí, svěrných, manipulačních, nastavitelný, roztečí, kleští, mechanismus

Text:

...os jednotlivých řad se musí přizpůsobit i vzájemné vzdálenost svěrných čelistí manipulačního mechanizmu. V současné době se tato skutečnost řeší výměnou celého mechanizmu manipulačních kleští nebo instalací dvou samostatných manipulačních strojů vybavených příslušnými svěrnýmí čelístmiv případě, že rytmus změn sortimentu neumožňuje výměnu svěrnýchNevýhodou těchto řešení je v prvém případě malá operatívnost při změně sortimentu manípulovaných...

Závěsný výškově nastavitelný balkonový stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237368

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tetour Zdeněk, Šafková Miroslava, Šafková Ludmila

MPK: A47B 5/00

Značky: balkonový, stolek, nastavitelný, výškově, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora hmot a práce při výrobě stolku a úspora místa u uživatele. Uvedeného účelu se dosáhne stolkem sestávajícího ze dvou trubkových stojin tvaru písmene J s nasunutým kotvicím prvkem se stavěcím šroubem, ke kterému je kloubově připevněn prvek nesoucí stolní desku.

Nastavitelný mechanismus manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 243155

Dátum: 15.07.1987

Autori: Richtr Josef, Bilovský Jan

MPK: B65G 67/14

Značky: manipulačních, mechanismus, kleští, nastavitelný

Text:

...při změně sortimentu manipulovaných tvarovek, výpadky ve výrobě v důsledku prostojů zapříčiněných výměnou manipulačních kleští, obtížná montáž a demontáž. Ve druhém případě velké investiční náklady pro nutnou duplicitu manipulačního zařízení.Uvedené nevýhody dosud známých konstrukcí pro manipulaci s cihelnými tvarovkami odstraňuje nastavitelný mechanismus manipulačních kleští podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že válec...

Skládací, výškové nastavitelný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239671

Dátum: 13.03.1987

Autori: Vilcsek Edde, Kisfaludy Lajos

MPK: A47B 3/00

Značky: výškově, stolek, skládací, nastavitelný

Text:

...oaaunuta prodlužovací tyč, ke která je na hornim konci klouhově připevněn tyčový kotvicí prvek, připojudící stolní desku, a nohy jsou spojeny tyčovým prvkem.Výhody ekládacího, výłkově naetavitelnćho etolku spočtvoái nejen v Jednoduché výrobě a v tom, že je snadno elołiteląý. ale i v tom, le ee dá snadno rozlollt e JednotliváPłíklednć provedení eklddaciho, výäkovä neetovitelnóho evtolku podle vynález je echemoticky znázornäno ne připojenám...

Nastavitelný závěs víka ležaté nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233107

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hykyš Jaroslav, Bochníček Karel, Babinský Milan, Šebor Václav

MPK: F17C 13/08

Značky: ležaté, nastavitelný, víka, závěs, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavitelný závěs je určen pro zavěšení víka ležaté nádoby zejména v těch případech, kdy je nutno dodržet s velkou přesností správnou polohu víka při jeho zavírání. Stavitelný závěs sestává z ramene, uloženého otáčivé na svislém čepu upevněném asymetricky na nádobě. Svislé táhlo je zavěšeno na volném konci ramene pomocí horní podložky, posuvné ve směru osy ramene, a matice, našroubované na závitu na horním konci svislého táhla. Víko je na...

Nastaviteľný okamihový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227733

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zemanovič Karol, Čáni Peter, Ondriaš Štefan, Bogyo Štefan

Značky: nastavitelný, spínač, okamihový

Zhrnutie / Anotácia:

Nastaviteľný okamihový spínač, vytvorený zo spínacej zostavy elektrických kontaktov, obsahujúci pohyblivý elektrický kontakt podopretý okamihovým perom, vyznačujúci sa tým, že okamihové pero (3) je uložené na pružnom kolíku (2), upevnenom vo vodiacom otvore (5) telesa puzdra (6) spínača, a že rozpätie (9) pružného kolíka (2) je väčšie ako svetlosť vodiaceho otvoru (5).

Nastavitelný počítač pro volbu vázacích pokusů automatického soukacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221203

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kalfiřt Jaroslav

Značky: automatického, stroje, volbu, soukacího, pokusů, nastavitelný, počítač, vázacích

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavitelný počítač je určen pro volbu pokusů navazování příze na automatických soukacích strojích a zahrnuje spřádací relé pro vypínání vázací jednotky, k tomuto relé přiřazený přepínač, jehož kontakt snímá povrch vačky řídicí vázací cyklus. Spínacímu relé je dále přiřazen polovodičový spínač, tvořený tyristorem, jehož řídicí elektroda je prostřednictvím Zenerovy diody spojena s kontaktem přetrhové zarážky, k němuž je paralelně v klidové...

Zapojení obvodu pro kmitočtově nezávislý a dekadicky nastavitelný posuv fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 226879

Dátum: 01.10.1985

Autori: Tobola Pavel, Hanák Zdeněk

Značky: dekadický, nezávislý, kmitočtově, zapojení, obvodů, nastavitelný, fáze, posuv

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jehož výstup je přes integrační člen (3) připojen na vstup hodinového oscilátoru (4), přičemž výstup je připojen na vstup třetího desetistupňového posuvného registru (14) a na děličku deseti (5), jejíž výstup je připojen na druhý desetistupňový posuvný registr (13) a na druhou děličku deseti (6), přičemž výstup je připojen na první desetistupňový posuvný registr (12), jednak přes děličku dvěma (7) na vstup prvního, druhého a třetího...