Patenty so značkou «nastavení»

Zařízení pro nastavení vzájemné polohy dvou materiálů při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270769

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zýka Karel

MPK: B23K 37/04

Značky: polohy, spojování, zařízení, vzájemné, nastavení, jejich, materiálů

Text:

...Výhodou je rovněž jednoduchost konstrukčnlho provedení řeäení podle vynálezu a nižší energetickou náročností a menšími požadavky na údržbu.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynáiezu je znázornčn na výkresoch. kde obr. 1 znázorňuje zařízení v nárysu a obr. 2 znázorňuje zaHzení v půdorysu.Zařízení se skládá z rámu g. v nimž je upevnčno vodicí lože g. na kterém je uiožen pracovní vozík z s přĺtlačnými čslistmi 9 a podávací...

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pospíchal Jan, Gebauer Petr, Boček Petr, Deml Mirko

MPK: B01D 57/02, C25B 11/00

Značky: separační, zařízení, separačních, elektromigrační, způsob, vlastností, metody, nastavení, tohoto, způsobu, provádění

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...

Zapojení k nastavení polohy bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270456

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubica Pavel, Brož Petr, Můčka Jiří

MPK: D06F 37/36

Značky: zapojení, nastavení, bubnu, polohy

Text:

...a achéma zapojení ovládacích prvků naotavování polohy bubnu.Podla zobraooní suma zapojoní naotavoní polohy bubnu z ovládací vötvo à, g. el. ovládacích obvodů j, LL ll, 31, aolonoldových vontllů j, j, g. rozpínacích kontaktů přopínačo 3. spínacích kontaktů tlačítka g. atykačo g, brzdy z, al. motoru 9, třocí spojky g, ämonlce ł.3 a l klínwýoh řemonů g a bubna 1 o.ovládací větov à o nižším tlakom E 2 mćdla jo spojona ao vstupom aolonoldového...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Fejman Jiří, Bělohoubek Karel, Sedláček Evžen

MPK: F04D 29/58

Značky: zapojení, turbokompresoru, optimálních, samočinně, statoru, vůči, rotoru, axiálního, nastavení, vůlí

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Zařízení k bezpečnému nastavení kladek chytačového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269618

Dátum: 11.04.1990

Autor: Slezák Pavel

MPK: B41F 13/34

Značky: zařízení, bezpečnému, kladek, nastavení, chytačového, mechanismu

Text:

...ga v prave bočníci 23. Obraoecí buben l je opatřen hřídelem g chytačovćho machaniemu a ovlédacím hřídetem i. Na jednom konci hřídele 2 chytačovőho machaníemu je upevnön pastorek go,který je v zábäru e ovladacím segmentov łg. upovnäným na nosnóm čepu g. Noený čap 18je uložen natačlvö jednak v čelní stänö obracecího bubnu a jednak v náhonovám ozubeněm kole Lg, která je upevnťno na hřídell obracecmo bubna 3., Ovládací hřídel g je natáčivě...

Zařízení pro nastavení definovaného počátečního napětí integračního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269480

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pivoňka Jan, Červencl Milan, Burian Miroslav

MPK: H03G 3/08

Značky: definovaného, zařízení, nastavení, počátečního, napětí, zesilovače, integračního

Text:

...zesilovače podle vynálezu je to, že bez dalších potřebných spínacích prvků a k nim příslušných obvodů pro generaci potrebných řídících signálů je možno pouze s využitím N-tého vstupu analogového multiplexoru a odporové zpětné vazby zajistit stabilní počátečni stav íntegačního zesilovače, je-li N-tý kanál připojen vždy před přiojenĺm kteréhokoliv z dalších meřicích kanálů.Nový účinek tohoto vynálezu spočíva ve využití N-tého kanálu...

Zařízení pro nastavení posuvu elektrody v průvarových pistolích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269212

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pacák Bedřich, Fojtík Vincenc

MPK: B23K 11/10

Značky: průvarových, elektrody, posuvu, zařízení, nastavení, pistolích

Text:

...tyčí joou euvně uložená eeně, na kterých je euvnł uložený jazdec noaoucí eloktrodu, ktorý je opetřený pružínou pro vytvoření třecí síly nezí brzdou e eenění.Toto řešení je protí etàvajícínu konetrukčně e výrobně jednodušłí, naetavení poouvu je nezúvíslé no subjektu obeluhy a je zàručená opekovatelnoet parametrů e kvelíty průverovýoh spoja.Ne přípojenóa výkrese je znázorněnó zařízení podle vynálezu v polozs vyeunute elektrody před přítlačenín...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: přesné, ručním, pneumatického, pohonů, nastavení, polohy, ovládacího, zařízení, vřetene, ovládáním

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Zařízení k přesnému nastavení délky zpracovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267745

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šance Jan

MPK: G01B 5/02

Značky: nastavení, materiálů, délky, zařízení, zpracovaného, přesnému

Text:

...převodu ě ozubeným řeueneo s kuličkovým šroubem 5, na něnž je uspořádáne suvně ku ličkové matice 5. Kuličková matice 5 je pevně spojena s vozíken Q opetřenýl tyčovýn vedenín 1, které je upevněno v ranu 1 stroje. Na spodní plese vozíku Q je upevněna narážka § zadního dorazu dosedajici na zpracavàvaný materiál 2. Na rámu 1 stroje jsou dílo upevněny hlavni pracovni valce lg spojený s pohyblivýn střižnýn nastroje ll, prvni pracovní valec 15...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Talacko Jiří, Straka Jiří, Hirt Lubomír, Engliš Karel

MPK: B66C 15/00

Značky: výložníkového, opěrných, otočného, vyhodnocení, zatížení, jeřábu, optimální, nastavení, zařízení, elementů, indikaci

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zařízení pro nastavení tuhosti válcové šroubovité pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267108

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přikryl Josef

MPK: D03D 49/14

Značky: tuhostí, nastavení, šroubovitě, zařízení, pružiny, válcové

Text:

...druhé koncové části pružiny vlivem vibrací za chodu stroje.Výhodou zařízení je jeho univerzálnost použití při menším nároku na zestavěný prostor. Rovněž seřizování pružiny na potřebnou tuhoet je pohotové a jednoduääí.Príklad zařízení pro nastavení počtu činných závitů u váleové šroubovitě pružiny je uveden na výkrese, kde obr. 1 předu etevuje nárys zařízení, na obr. 2 je bokorys , na němž jsou koncové závity v pohledu a ostatní v řezu e...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Holub Miroslav, Dočekal Jiří, Hroch Pavel, Jareš František, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: zapojení, individuální, náběh, stabilizaci, efektivní, hodnoty, nastavení, postupný, střídavého, napětí

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bystrianský Jaroslav, Dybal Jaroslav, Pišoft Václav, Roháč Jan

MPK: H02P 8/00

Značky: otáčení, elektródou, rychlostí, rotující, nastavení, hřídele, zařízení

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Zapojení pro dálkové nastavení adres sekci mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264931

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bakončík Vladislav, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/12

Značky: dálkově, nastavení, zapojení, výztuže, sekcí, adres, mechanizované

Text:

...ll až 3 N nastaveny vevšech ovládacích jednotkách ll až lg výstupy gg klopných obvodü 2 do logické úrovně H, výstupy 124 obvodů řídící logiky ll jsou nastaveny rovněž do logické úrovně H a výstupy112 čítaće jsou nastaveny na úroveň L - čítač ll je vynulován. Logickou úrovní H navýstupech lll obvodú řídící logiky ll, spojených s řídicími vstupy Ě a ll prvního a druhého budiće §, 1 sběrnice s třístavovým výstupem jsou uvedeny výstupy Ěg, Z 3...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Josef, Jirkovský Jiří

MPK: G05D 3/00, G05B 19/19, B21B 31/08...

Značky: výměně, nastavení, válcovacích, zařízení, stolic, polohy, válců, vřeten

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263345

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grec Zdeněk, Kosík Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: nepřetržitou, nastavení, válci, stroje, výšky, stahovačů, pletacího, zařízení, kontrolu

Text:

...ramene, které má rovněž U profil otevřený směrem dolů. V dolní části nahoru aměřujícího ramene vzpěry Q Je vytvořen otvor pro číselníkový úchylkoměr 1 a upevňovaoí šroub §. Vnitřní prostor v přeohodu z nahoru směřujícího ramene do vodorovného ramena vzpěry Q je uspořádán tak že tvoří otvor, do něhož je zasunuto dälené pouzdro 1, do kterého se zhora z vnitřní strany vzpěry Q vloží dotekovou tyčkou ll dolů číselníkový úchylkoměr 1....

Zařízení k nastavení polohy sedadel dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262999

Dátum: 11.04.1989

Autor: Drvota Jiří

MPK: B60N 1/02

Značky: nastavení, polohy, zařízení, prostředků, dopravních, sedadel

Text:

...pák l§, gg e gg, gg jsou pomocí ozubenýchsegmentu gg zpřaženy a ovládány táhly gg e gą. Na levěm rámulg a pravém rámu gą jsou připevněny pružiny 27, které se opírají o horní plochy panelů kulis.Při uetavování sedadla v podélném směru pohybem táhla 33do poloviny jeho zdvihu se pootočí kolem čepü držáků gg otočná páka 29 a 3 e za unášeoí kolíky g§ se vyeunou výsuvné čepy lg a ll na úroveň dne podélně drážky Q ve vložce kuliey Q. Tím je sedadlo...

Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262735

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novotný Petr, Mirsch Miroslav, Zuvač Miloš

MPK: G01N 3/62

Značky: aretaci, extensometru, ramének, nastavení, zařízení

Text:

...extensometru tlakem pružiny v zaaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je přesné nastavení aretované vzdálenosti bez vůle v aretačním zařízení, přičemž odklápění pomocí páky zaručuje odaretování bez pohnutí při manipulaci.Další výhodou je možnost dostavení aretované vzdálenosti změnou polohy kladky, která je e pákou spojene bezvůlovým závitovým spojením.Princíp...

Zapojení pro nastavení polohy pohybového mechanizmu pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262490

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janda Miroslav, Větrovec Jindřich, Andrejs Dalibor

MPK: G05D 3/00

Značky: pohybového, nastavení, pracovního, stroje, mechanizmu, zapojení, polohy

Text:

...jeho druhý logicky vstup kg je zapojen jednak druhý logický vstup g povelového bloku g a jednak první logický výstup yg výkonového bloku g, k jehož druhému logickému výstupu y 2 je připojen vypínaoí vstup p indikačního bloku g, jehož zapínací vstup g je paralelné spojen se záznamovým vstupom g pamätoveho bloku g a spínacím výstupom g povelového bloku 2. Ovládací vstupy al, gg povelového bloku g jsou zapojeny na odpovídající povelové výstupy...

Zapojení pro kontrolu fázového nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262327

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dykast Karel, Remek Josef

MPK: H03D 13/00

Značky: kontrolu, zapojení, fázového, nastavení

Text:

...je připojen k hodinovému vstupu lQłg prvního klopného obvodu łgł a ke vstupu łg§ł druhé zpoždovací linky łgä, k níž je připojen signální vstup łgg druhého klopného obvodu łgg.Na obr. 2 je první vstup ll obvodu ł vyhodnocení časové odchylky připojen k signálnímu vstupu łgłł prvního klopného obvodu łgł, jehož přímý výstup ggłA je připojen k součinovému hradlu łgł. Druhý vstup lg obvodu ł vyhodnocení časové odchylky je připojen k druhé...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štefl Milan, Toman Otakar, Bělovský Jan, Svoboda Josef

MPK: H05B 6/06

Značky: nastavení, zejména, kalicí, stroje, kalícího, kalení, karuselového, zapojení

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...