Patenty so značkou «nárazník»

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287991

Dátum: 03.09.2012

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/16

Značky: rúrkový, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka rúrkového nárazníka pre pohyblivé alebo pevné nosné konštrukcie (2), najmä koľajových vozidiel, s prvým vodiacim dielom (10) v tvare rúrkového puzdra a druhým vodiacim dielom (20) v tvare pohyblivého barana, pričom prvé vodiace dielo (10) v tvare rúrkového puzdra je nepohyblivo pripevnené na nosnej konštrukcii (2) a druhé vodiace dielo (20) v tvare pohyblivého barana je proti prvému vodiacemu dielu (10) v tvare rúrkového puzdra...

Teleskopický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287518

Dátum: 26.11.2010

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, teleskopický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je teleskopický nárazník (1) pohyblivých nosných konštrukcií (2), predovšetkým koľajových vozidiel, s puzdrom (10), ktoré pozostáva zo základnej dosky (11), ktorá je pripevnená na nosnej konštrukcii (2) a na ktorej je umiestnené rúrkové vodiace puzdro (12), proti ktorému je posuvne usporiadaný pohyblivý člen (13), ktorý je pri svojom posuvnom pohybe týmto rúrkovým vodiacim puzdrom (12) vedený a ktorý je silovým prenosovým členom (20)...

Predný modul motorového vozidla obsahujúci nosný rám a nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11817

Dátum: 08.12.2009

Autori: Droz Bartholet Laurent, Dufee Julien, Gonin Vincent

MPK: B62D 25/08, B62D 21/15, B60R 19/12...

Značky: modul, nosný, nárazník, predný, motorového, obsahujúci, vozidla

Text:

...24, a s prednou a zadnou stranou naklonenou nahor dozadu vozidla. Horná traverza 6 teda vyčnieva dozadu zo zvislej roviny vymedzenej spodnou traverzou 8 a zvislými stĺpikmi 10 a 12. Táto geometria je uvedená ako nelimitujúci priklad uskutočnenia.0018 Horné rebrovanie 22 hornej traverzy 6 je určené na spojenie s prvkom karosérie vozidla, najmä s jeho kapotou. Vnútorná strana kapoty, nasmerovaná dovnútra vozidla,zakrýva horné rebrovanie...

Zadný nárazník pre úžitkové motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10977

Dátum: 17.06.2009

Autor: Gonin Vincent

MPK: B60R 19/12

Značky: užitkové, vozidlo, motorové, zadný, nárazník

Text:

...4. V otvorenej polohe bočná pravá 27 a ľavá časť 28 nárazníka 20 sú zarovno s pravou 8 a ľavou stenou 10 karosérie vozidla 2, zatiaľ čo spodný okraj 25 nárazníka je zarovno so spodnou stenou karosérie vozidla 2.0018 V otvorenej polohe, to znamená, že ked je mobilný nárazník 20 v spodnej polohe,horný okraj 26 nárazníka 20 je pod, prípadne variantne V úrovni, nakladacieho prahu 16 podlahy 12. Vďaka tomu nárazník 20 nezavadzia pri nakladaní...

Nárazník pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12953

Dátum: 03.09.2008

Autori: Massif Kévin, Benane Said

MPK: B60R 19/12

Značky: nárazník, vozidlo, motorové

Text:

...majú väčšiu výšku ako ramená U priľahlé k dolnému nosniku- každý spojovací diel má všeobecne zakrivený tvar, vyklenutý dopredu,pričom spomenutý spojovací diel je zakrivený v opačnom smere na svojom dolnom konci a- spomenutá upevňovacia časť dosky sa rozprestiera v rovine kolmej na pozdĺžnu os pozdĺžnych nosníkov.0012 Tento vynález je možné lepšie pochopit prečítaním nasledujúceho popisu, ktorý slúži iba ako priklad, a ktorý sa odvoláva...

Nárazník na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285717

Dátum: 06.06.2007

Autori: Polak Adolf, Kedzior Józef, Kubicki Antoni, Poplawski Wojciech, Zołnierzak Radoslaw, Wojciechowski Zbigniew, Milczarski Kazimierz, Chmielewski Andrzej, Strzyź Eugeniusz, Mroczka Krzysztof

MPK: B61G 11/00

Značky: vozne, nárazník, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník na železničné vozne tvorí driek (1), vnútri ktorého je na protiľahlej strane oproti kotúču (2) klzne uložená narážacia objímka (8). Narážacia objímka (8) je na svojej prednej strane vybavená nákružkom (9), ktorý dosadá na styčnú plochu (14) drieku (1) nárazníka v jeho okrajovej polohe. Narážacia objímka (8) prilieha svojou zadnou stranou k styčnej doske (20). V narážacej objímke (8) je vytvorené blokovacie sedlo (25) tak, že pri...

Podpera pod zadný nárazník motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2123

Dátum: 25.07.2005

Autor: Lamotte Philippe

MPK: B60R 19/24, B62D 21/15

Značky: motorového, vozidla, podpera, zadný, nárazník

Text:

...na upevnenie umožňuje umiestniť traverzu na upevňovacie prvky nárazníka.Uvedené prostriedky na upevnenie môžu byť prvky vsadené do telatraverzy. Jednako však je lepšie, ak predĺžené telo traverzy a prostriedky na upevnenie sú vytvorené v jednom dieli.Rozmery traverzy sú zvolené tak, aby nárazník pri montáži na motorové vozidlo zakrýval čo najväčšiu časť traverzy.Podľa podrobnejšej charakteristiky vynálezu, traverza je prispôsobená na...

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3788

Dátum: 27.04.2004

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, rúrkový

Text:

...miestu prípustnej deformácie v barane nárazníka musí príslušne zmenšiť dĺžka presahu. V ďalšom rúrkovom nárazníku so zničitelným členom, ktorý je známy znemeckého patentového spisu č. 747 330, sa pri preťažení odstrihne časť dna nárazníka a potom sa predná časť zvonku sa nachádzajúceho puzdra pri deformácii a vynaložení vysokej sily nasúva na menší priemer vzadnej časti. Pri tejto konštrukcii môže dĺžkapresahu zostať v porovnaní sbežným...

Nárazník, hlavne pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 376

Dátum: 17.12.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B61G 11/00, B23P 15/00

Značky: nárazník, vozidla, koľajové, hlavne

Text:

...musí byt zalícované pero spoľahlivo pripevnené na vnútomej stene vonkajšej časti puzdra. Ako vedenie pre zalícované pero slúži jednostranne otvorený výrez. Pri vyskytujúcom sa bočnom namáhaní je tlakom zalícovaného pera výrez na jeho otvorenom konci rozťahovaný a začne vytváranie trhlínVzáujme zabránenia prevádzkových porúch, spôsobovaných týmito potencíálnymiohrozeniami sú potrebné časté kontroly a prípadne výmeny častí nárazníkov alebo...

Nárazník automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 999

Dátum: 08.08.2002

Autori: Cate Peter James, Naughton Padraig Joseph

MPK: B60R 19/18

Značky: nárazník, automobilů

Text:

...zlepšiť bezpečnosť chodcov a ostatných používateľov ciest znížením výskytu smrteľných úrazov a vážnosti zranení následkom stretu 5 automobilmi. Medzitým, čosa sleduje zlepšenie bezpečnosti chodcov, je tiež žiaduceposkytnúť lepšiu ochranu automobilu proti nárazom pri malej rýchlosti a tiež znížiť a vhodne minimalizovať poškodenie konštrukcie vozidla pomocou ochrany podvozku vozidla alebo inýchkonštrukčných častí, tzv. Poistenie ochrany pri...

Nárazník automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270073

Dátum: 13.06.1990

Autor: Drvota Jiří

MPK: B60R 19/00

Značky: automobilů, nárazník

Text:

...volné konce podélných stojin nárazoveho dílu jsou spojeny s vertikální noenou deskou tak, že čelní náraz na nárazovou plochu vyvolá ve volných koncích podálných stojin zatížení krouticím momentem jen v jednom smyslu a podélné stojiny se přitom chovají jako nosník s kloubovým uložením.Výhoda nárazníku podle vynálezu spočíva v podstetném snížení namáhání volných konců podélných stojin, což umožňuje použít pro výrobu nárazového dílu levnějšího...

Nárazník, zejména pro mostové jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262169

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 7/16

Značky: nárazník, jeřáby, zejména, mostové

Text:

...Křivka brzdění je rovnomerne s .dlouhým knokem. je vyloučen náraz natvrdo, čímž odpadají zbytkové rázy do oce 262169lových konstrukcí. Vzhledem k příznivým útlumovým charakteristikám lze ,posunout hranici ,pro ikon-nové vypínače nad 36 m za minutu, čímž dochází k .zjedooidušení elektroinstalace jeřábu, odstranění možných poruch a tím i ke zvýšení bezpečnosti práce. Nárazníky se mohou umístovat i bočné jeřábový-ch vdr-aíh, naráží pak na...

Nárazník pro nákladní železniční vozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261936

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matějovský František, Mlčoch Jaroslav

MPK: B61G 11/00

Značky: nákladní, železniční, nárazník

Text:

...pružina.Příkladné provedení nárezníku podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Nárezník sestává ze skříně nárezníku, v níž je umístěne základní prstencová pružina 3. Sedlo 3 základní prstencové pružiny g je společné i pro přídevnou prstencovou pružinu 3. Přídavné prstencová pružina A je stežena sedlem 3 a vnějším použdrem 5 za pomoci stahovacího táhla Q, které je opatřeno nákružkem 1 e pojistným kroužkem §, čímž je...

Mechanický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240819

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kalvoda Vladimír, Smetana Pavel

MPK: B61G 11/00, B21B 39/00

Značky: mechanicky, nárazník

Text:

...nérazníků se odstrauí mechanioldšm nárazníkem dle vynálezu, tvořeným závažím a pékovým meohenismem, jehož podstata spočívá v tom, že závałí je na vodorovném ramena, které .je uloženo na nosném vodorovném čepu, kde spodní plocha-závaží je opatřsm. zekřivením, jímž dokedá na kladka jednoho ramene svislé dvojramen né páky, kyvné uložené na vodorovném šepu, kde druhérsmenosvislé dvojramenné páky je pojcvacím čepem napojenc na voderovnou...

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 227926

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhrinčať Vladimír

Značky: závěru, strelnej, nárazník, úderníku, zbraně, automatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej streľnej zbrane, vyznačený tým, že styčné plochy /7, 8/ nárazníka /5/ a záveru /2/, prípadne úderníku /13/ majú klinovité, tesne nesamozverné zošikmenie pod uhlom 10 až 45° k vedeniu záveru /2/, prípadne úderníku /13/, pričom aspoň jedna zo styčných pl(ch /7, 8/ je v priečnom smere usporiadaná suvne, alebo výkyvne a je v tomto smere odpružená.

Nárazník karoserie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228081

Dátum: 15.02.1986

Autor: Drvota Jiří

Značky: vozidla, nárazník, karosérie, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník karoserie motorového vozidla z plastické hmoty, vyznačený tím, že je složený z čelního podélného dílu (1) s vně vyhnutými okraji (3) a zadního podélného dílu (2) s vně vyhnutými okraji (4), které tvoří uzavřený profil (5), jenž je opatřen pružně deformovatelnými žebry, uspořádanými alespoň ve dvou, navzájem kolmých rovinách.

Nárazník pro osobní automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 229180

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: B60R 19/02

Značky: nárazník, osobní, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník pro osobní automobily,jehož vnitřní koncové hrany jsou zapuštěny do vnější plochy karoserie, vyznačený tím, že vnitřní koncové hrany (2) nárazníku (l) jsou konkávně zakončeny, tvarově shodně s konvexním ukončením prolisu (3) na vnější ploše karoserie (5).

Pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního

Načítavanie...

Číslo patentu: 228294

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: kolejového, vozů, nárazník, hutního, pružný, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního a jeho účelem je vyřešení zachycení reakčních sil v nárazníku. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pravoúhlé nerovnoramenné páky 1, na čepu 4 uchyceném ve vidlici 2, která je připevněna k rámu vozu. Mezi delším ramenem této páky 1 a rámem jsou vloženy pružiny. Ve volném konci tohoto delšího ramena páky 1 je vytvořen otvor, kterým je prostrčeno táhlo 8 opatřené okem na svém...

Bezpečnostní nárazník motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219038

Dátum: 15.06.1985

Autor: Drvota Jiří

Značky: vozidel, motorových, nárazník, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení absorpční schopnosti nárazníku motorových vozidel složeného z kovového nosníku průřezu "U" a z návlečky z plastické hmoty. Problém je řešen vhodným zakončením ramen nosníku průřezu "U" a jejich spojením upevňovacími pásy, které se při nárazu deformují, a tím dochází k požadovanému absorpčnímu účinku.

Bezpečnostní nárazník karoserie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218470

Dátum: 15.03.1985

Autori: Lukeš Jiří, Boch František

Značky: motorového, nárazník, bezpečnostní, karosérie, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce upevnění nárazníku ke karoserii nebo rámu motorového vozidla, která umožňuje relativní pohyb nárazníků vůči karoserii v případě čelního nárazu vozidla na pevnou překážku a jeho jednoduchou montáž, čehož je dosaženo tím, že boční koncové díly nárazníků jsou opatřeny dvěma rovnoběžnými lištami vytvořenými z jednoho celku s nárazníkem, mezi které zasahuje rozpěrný člen připevněný k boční stěně karoserie...

Nárazník motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215437

Dátum: 01.01.1985

Autor: Drvota Jiří

Značky: motorových, nárazník, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření výrobně jednoduché konstrukce nárazníku splňujícího požadavky mezinárodních bezpečnostních předpisů, čehož je docíleno novým řešením upevnění plastické návlečky na nosníku nárazníku a vytvořením přídavných tlumicích prvků.