Patenty so značkou «napr»

Systém na kultiváciu a rozmnožovanie mikroorganizmov vyžadujúcich veľké množstvo svetla (napr. rias)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12392

Dátum: 03.06.2009

Autori: Kurzweil Horst, Schuster Jürgen

MPK: C12N 1/12, C12M 1/00

Značky: rias, napr, světla, rozmnožovanie, množstvo, vyžadujúcich, mikroorganizmov, systém, velké, kultiváciu

Text:

...zvýšiť výnos mikroorganizmov.Prostredníctvom kruhovitého usporiadania nádrže je preto možné docieliť obzvlášť dobrú0010 Výhodne sa pre prívod suspenzie živín do sústavy nádrží poskytuje zdvižný mechanizmus, takže môže suspenzia živín prúdiť zo zásobníka suspenzie živín prostredníctvom zdvižného mechanizmu cez bočnú stenu prvej nádrže sústavy nádrží do sústavy nádrží. Zdvižný mechanizmus môže mať formu plošiny, ktorá zásobník suspenzie...

Spôsob na ochranu budov a objektov pred dynamickými silami zo zrýchlenia základne, napr. pri zemetrasení, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286842

Dátum: 25.05.2009

Autor: Bierwirth Friedhelm

MPK: E02D 27/34, E04H 9/02

Značky: ochranu, budov, vykonávanie, dynamickými, zariadenie, zrýchlenia, silami, zemetrasení, napr, spôsob, základné, objektov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka systému na ochranu budov a objektov pred zemetrasením, ktorý je plne odolný proti seizmickej aktivite. Spôsob podľa vynálezu zabezpečuje izolované uloženie a podoprenie budov a iných objektov od kmitajúcej základne (1) na antiseizmických moduloch (56) na báze virtuálneho kyvadla (Pv). Napriek relatívne malej fyzickej výške budov, resp. podporných prvkov vytvorených ako spriahnuté stabilné a labilné kyvadlá, správa sa...

Zariadenie na vyrovnávanie tlakových rázov v uzatvorených systémoch, ako napr. silách alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12487

Dátum: 27.11.2007

Autor: Thorwesten Albert

MPK: B65D 90/22, B65D 90/02

Značky: vyrovnávanie, silách, napr, uzatvorených, tlakových, rázov, systémoch, zariadenie

Text:

...vypúšťacom hrdle, resp. v bočnej stene je pod vekom umiestnené protipožiarne teleso vybavené viacerými priechodnými vŕtaniami, resp. voštinovo Štruktúrované. 0011 Popri umiestnení približne voštinovo štruktúrovanéhoprotipožiarneho telesa vnútri vypúšťacieho hrdla môže sa alternatívne alebo navyše podľa vynálezu tiež navrhnúť, že okolo bočnej steny s vekom je umiestnená protipožiarna klietka, pričom protipožiarna klietka je tvorená oporným...

Zariadenie umožňujúce zachytenie osi kĺbového pripojenia do vybrania v prvku na zaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko vstupného otvoru vo vozovke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6795

Dátum: 27.06.2007

Autor: Fumalle Christian

MPK: E02D 29/14

Značky: prvků, vozovke, mriežka, umožňujúce, otvorů, vybrania, zariadenie, kĺbového, pripojenia, zachytenie, napr, zaklopenie, vstupného

Text:

...zariadenie, aké bolo definované vyššie.0013 Tento vynález sa týka ďalej tiež spôsobu inštalácie prvku prezaklopenie, ako je napr. mriežka alebo veko, kĺbovo namontovaného na nosnýrám, pričom tento prvok pre zaklopenie je vybavený takým zariadením, aké bolo definované vyssie. ktoré sa vyznačuje tým, že spočíva v umiestnení prvku pre zaklopenie na rám, pričom os kĺbového pripojenia je držaná zachytená vo svojom vybraní vprvku pre zaklopenie, a...

Uzáver na veká, klapky a pod., najmä vozidiel, napr. motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285064

Dátum: 26.04.2006

Autor: Spies Wolfgang Uwe

MPK: E05B 65/36, E05B 65/20, E05B 65/12...

Značky: vozidiel, veká, uzáver, klapky, pôd, motorových, najmä, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáverom, ktorého valcové jadro (33) môže byť prevedené kľúčom do rôznych pracovných polôh, má byť cez spínaciu vačku (42) ovládaný aspoň jeden mikrospínač (50) a síce len raz, aj keď po jeho ovládaní je spínacia vačka (42) ďalej v pohybe. Pri spätnom pohybe nemá však byť tento mikrospínač (50), a to len raz, znovu uvedený spínacou vačkou (42) do stavu zopnutia, aby boli vylúčené chybné spojenia. Na to je navrhnutý riadiaci člen (40), ktorý cez...

Orto-kondenzované pyridínové a pyrimidínové deriváty (napr. puríny) ako inhibítory proteínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18043

Dátum: 25.10.2005

Autori: Boyle Robert George, Wyatt Paul Graham, Walker David Winter, Berdini Valerio, Saxty Gordon, Collins Ian, Donald Alastair, Woodhead Steven John, Caldwell John, Da Fonseca Tatiana Faria

MPK: A61K 31/519, A61K 31/52, A61K 31/437...

Značky: orto-kondenzované, puríny, deriváty, proteínkinázy, napr, inhibitory, pyrimidinové, pyridínové

Text:

...Research 57, 3660-3663) a u pokročilej rakoviny prostaty (Cairns et al 1997 Cancer Research 57, 4997). Tieto a iné pozorovania naznačujú, že široký rozsah typov nádorov závisí od zvýšenej aktivity PKB pri raste alebo prežití a poskytne terapeutickú reakciu na vhodné0012 Existujú 3 úzko spojené izoformy PKB s názvom alfa, beta a gamma, ktoré genetické štúdie označujú ako vzdialené, ale zároveň prekrývajúce sa funkcie. Dôkazy naznačujú, že...

Ovládací zařízení odklápěcí stěny sklopné nádrže, např. vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268603

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudeček Jiří, Svoboda Rostislav, Sýkora Ondřej

MPK: B62D 33/02

Značky: nádrže, sklopné, napr, zařízení, odklápěcí, stěny, ovládací, vozidla

Text:

...5 odstraněním technické překážky horní hrany, v závislosti od výklopných tlačných hydraulických válců. Při vyklápění se čelo i bočnice samočínně plynule zvedne a při usazování korby se čelo (bočnice) plynule uzavře. Zařízení je jednoduché konstrukce a ninimální pořizovací hodnoty,s minímální ůdržbou a dlouhou žívotností. Podstatnou výhodou je rovněž to, že zvednutím zadního čela nebo bočnice je možno sklápět veškeré druhy materiálu, aniž...

Zařízení pro uchopení podlouhlých těles, např. komínů a jejich manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259183

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moravec Čestmír

MPK: B66C 1/12

Značky: komínů, manipulaci, jejich, podlouhlých, těles, napr, zařízení, uchopení

Text:

...těchto prostředků. Zvýši se bezpečnost práce, zrychlí n usnadní demontovatelnost ůvazu. Vzhledem k tomu, že úvaz je uchycen u spodní části tělesa, je výrazně omezeno namáhání tělesa v tahu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje uchopení tělesa spřežením neznázorněných zvedscích mechanismů, obr. 2 uchopení nad tělesem a obr. 3 uchopení tělesa ve vodorovné poloze.Jako příklad zařízení pro uchopení...

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Cimpl Zdenik, Zavadil Milan, Jung Ludvík, Kosek František

MPK: A01C 3/06

Značky: apod, cukrovarnických, kašovitých, napr, hmot, práškovitých, kalů, mrvy, rozmetadlo, chlévské, polotuhých

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kotěšovec Vladimír, Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 13/00

Značky: tělesa, tlaku, okolí, napr, způsob, dřevoobráběcího, fluktuace, snižování, nástroje, vzduchu, rotujícího

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Zařízení pro změnu rychlosti hydrostatického pohonu pojezdu, např. kombinovaného zhutňovacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246662

Dátum: 15.10.1987

Autori: Festa Josef, Mrnka Jioí

MPK: E01C 19/26

Značky: kombinovaného, zařízení, pojezdu, hydrostatického, pohonů, válce, zhutňovacího, změnu, napr, rychlostí

Text:

...připojené k druhému tlakovému potrubí,přičemž do zkratovacího potrubí je zařazen druhý uzavírací prvek.Výhoda tohoto zařízení pro změnu rychlostí hydrostatického pohonu pojezdu podle vynálezu spočíva v tom, že je možno použit u hydrostatického pohonu, tvořeného nejmáně dvěma hydromotory paralelné zapojenými, s požadavkem odpojování nejméně jednoho z nich pro zvýšení rychlosti pojezdu stroje.Na připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zařízení pro ovládání sklopných částí zemědělských strojů, např. sklopky výfukové koncovky samojízdné sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244640

Dátum: 14.10.1987

Autor: Helbin Wladyslaw

MPK: A01D 43/08

Značky: sklízecí, sklopky, ovládání, řezačky, samojízdné, částí, sklopných, koncovky, výfukové, napr, zemědělských, zařízení, strojů

Text:

...s neznázołrněnou sklopkou. Hydraulické pracovní prostory §, g jsou vytvoreny mezi hydrsulickým zámkem g a písty ž, ž a jsou neplněrxy hydraulicikon - kspal inou.Pneumatické pracovní prostory 2, 2 jsou vytvořany mezi písty j, 2 a víky 3, 1 pracovního válce l. V hydraulickém zámku g je kolmo k podélná ose g pracovního válce l uloženo Ioupátko IQ, opatřená dráikmi u. Šoupátko 0 se opírá prostřednictvím pružin Lg o přípojky já, u vzduchových...

Zariadenie na zber pevných častí z ploch napr. stratového obilia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248561

Dátum: 12.02.1987

Autor: Štyndl Karol

MPK: A01D 89/00

Značky: částí, pevných, napr, obilia, stratového, zariadenie, ploch

Text:

...má zariadenie podstatne menšie eneršąické nároky, pretože pevné časti sú z plôch do zberného odlučovača dopravované po minimálnej dráhe. Podľa zberových podmienok možno uhol usmerňoařcich kanálov k podložke nastaviť v potrebnom uhle závislého na povrchu plochy.Prikladné prevedenia zariadenia na zber pevných častí z plôch sú znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. l je prvá alternativa zariadenia s odlučovačom pevných časti v bočnom...

Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro dezinfekční postřik vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247963

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kellner Jan, Král František

MPK: B60S 3/04

Značky: dezinfekční, natlakování, postřik, zařízení, kapaliny, napr, samočinnému, vozidel

Text:

...stávajícího postřiku.Vhodnym rozmístěním trysak je umožněn postřik celého povrchu včetně podvozku. Kapacitou, nebo zvýšením počtu ndjezdových válců je možno regulovat množství dodávané kapaliny do tlakové nádoby. Zmenou velikosti trysek e tlaku vzduchu nad membránou v tlakové nádobě je možno regulovat množství a tlak vyetřikovane kapaliny tryskami.Zařízení k samočinnému natlakování kapaliny, např. pro desínfekční postřik vozidel podle vynálezu...

Zařízení pro sledování více přístrojů, např. relé, reléových soustav, počítacích ústrojí a pod. v telekomunikačním systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 225805

Dátum: 15.01.1986

Autori: Lars Kalle Lindén, Kjell Stellan Persson

Značky: přístrojů, relé, systému, sledování, telekomunikačním, zařízení, více, reléových, napr, soustav, ústrojí, počítacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování více přístrojů, například relé, reléových soustav, počítacích ústrojí apod. v telekomunikačním systému, pro vytváření poměru mezi počtem provozních stavů zaznamenaných v prvních čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů a mezi počtem normálních provozních stavů, zaznamenaných v druhých čítačích, z nichž každý je přiřazen jednomu z uvedených přístrojů, přičemž obsahuje prví sečítací obvod, který je...

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: balíků, slámy, kusového, zařízení, přemísťování, materiálů, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).

Zařízení k rovnoměrnému plnění kuliček do obráběcího stroje, např. Lapovacího

Načítavanie...

Číslo patentu: 224370

Dátum: 01.12.1985

Autor: Čermák Vladimír

Značky: lapovacího, plnění, obraběcího, stroje, napr, zařízení, rovnoměrnému, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rovnoměrnému plnění kuliček do obráběcího stroje, např. lapovacího, odíracího nebo, brousicího a vyznačeně tím, že je tvořené na vstupu do pracovního prostoru mezi obráběcími kotouči přestavitelně upevněnou první tryskou (1) k přívodu brusné kapaliny, jejíž konec je při vstupu do pracovního prostoru zúžen do přibližně obdélníkového profilu (2), do něhož nebo mimo něj vyúsťuje svým zúženým koncem (3) druhá tryska (4) pro tlakový...

Zariadenie otočného ovládania s voľnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219656

Dátum: 01.12.1985

Autori: Ivanka Jozef, Prekop František

Značky: ovládania, otočného, zariadenie, strojov, obrábacích, napr, pohybových, skrutiek, voľnobehom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu konštrukčne rieši spojenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pohybovej skrutky so zabezpečeným pevným spojením pri ručnom pohone a voľnobežným spojením pri strojnom pohone pohybovej skrutky. Pevného spojenia sa dosiahne ručným otáčaním kolečka, kedy sú valčeky pritláčané zaisťovacím elementom k púzdru a prenášajú vplyvom trenia otáčavý pohyb na hriadeľ pohybovej skrutky. Strojným ovládaním sú valčeky voľné, spojenie kolečka a...

Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219655

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zemánek Vladimír, Šatka Augustín

Značky: ručného, kolies, ovládania, otočného, skrutiek, napr, zariadenie, strojov, suportov, pohybových, obrábacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nadobudnutie možnosti nastavovania polôh pohybových častí obrábacích strojov, ktoré sú udávané v anglických alebo metrických mierach, bez príslušného vzájomného prepočtu týchto mier. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím mechanizmu s dvojškálovou stupnicou, ktorého podstata je v tom, že deliaci krúžok s metrickou stupnicou je opatrený ozubením pre záber ozubeného venca, ktorý je excentricky uložený v telese mechanizmu. Deliaci...

Nástroj k oddělování výstrižku z plošného materiálu, např. plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217511

Dátum: 15.02.1985

Autori: Novotný Josef, Langer Zdeněk

Značky: materiálů, oddělování, plošného, napr, nástroj, plechů, výstrižku

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k oddělování výstřižků z plošného materiálu, například plechu, děrováním nebo vystřihováním, jímž se kov, který na teoretické střižné ploše přesahuje tuto plochu na výstřižku nebo otvoru, přemísťuje a natlačuje do míst, kde nedosahuje této plochy axiální a radiální složkou od střižníku nebo střižnice, které mají svoji činnou stranu zkosenou pod určitým úhlem. Vynález je možno využít v těch oborech strojírenství, kde se vystřihuje nebo...

Ovládací zařízení přítlačného nosníku řezacích strojů např. na papír a lepenku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224461

Dátum: 25.10.1984

Autori: Greif Michael, Obst Erhard, Skrzypczak Johannes, Jähnig Helmut

Značky: prítlačného, napr, zařízení, ovládací, řezacích, strojů, papír, nosníků, lepenku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího zařízení hydraulického pohonu přítlačného nosníku řezacích strojů na papír, lepenku atd., jehož pomocí je rozřezávaný materiál při procesu řezání pevně přitlačen ke stolu řezacího stroje. Cílem a úkolem vynálezu je vytvořit pohon přítlačného nosníku, jehož zhotovení nevyžaduje mnoho práce, který zabezpečuje maximální ochranu obsluhujícího personálu před nárazy, který je ovládán tak, aby při přestávkách v pohonu nože...

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217496

Dátum: 15.05.1984

Autor: Polák Karol

Značky: napr, tenkostenných, profilov, ohýbania, zariadenie, spôsob, vykonávanie, uzavretých, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohýbania tenkostenných uzavretých profilov, napr. rúrok, vyznačujúci sa tým, že sa ohýbaný profil jednostranne zaslepí a expanziou uvoľnených stlačených plynov sa pri vnútornom pretlaku väčšom ako medza klzu materiálu ohýbaného profilu a menšom ako medza porušenia materiálu sa zo zásobníka lisovnice cez ohybnicu vytlačí rýchlosťou deformácie 10 až 103 s-1.