Patenty so značkou «nápojový»

Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7524

Dátum: 01.08.2016

Autor: Svátek Michal

MPK: C12G 3/04, A23L 2/02

Značky: výrobok, nápojový, balený, nízkoalkoholický, osviežujúci

Text:

...osviežujúci nápojový výrobok má vysoké osviežujúce účinky aj pri nízkom stupni obsahu alkoholu obsiahnutého vo víne, pričom sa zachovávajú charakteristické chuťové vlastnosti vín vplyvom vyváženosti kyslých, sacharidových a prípadne aj aromatických (vynímajúc sódu) zložiek dvojzložkového nápoja. Rozdiel oproti stavu techniky je v tom, že v prípade toho úžitkového vzoru ide o zmes, resp. zmiešanie dvoch hotových výrobkov, tzn. zmiešanie...

Nápojový zásobník na uchovanie a výdaj nápoja, vypúšťacie zariadenie pre nápojový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287764

Dátum: 15.08.2011

Autori: Seymour Darren, Reynolds Andrew John, Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas

MPK: B67D 1/14, B67D 1/04

Značky: vypúšťacie, nápoja, uchovanie, nápojový, výdaj, zásobník, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Nápojový zásobník (2) na uchovanie a výdaj nápoja, najmä piva, obsahuje viečko (1) vybavené vypúšťacím ventilom (7) na výdaj nápoja, kde tlakové teleso (19) a páčka (41) sú vyhotovené vo vnútornom priestore zásobníka (2) na vypudenie nápoja zo zásobníka (2) cez vypúšťací ventil (7) a s ním spojenou trubicou (33). Páčka (41), ktorá je uložená otočne okolo osi (z) otáčania a vystupuje z viečka (1), v pokojovej polohe zviera uhol (beta) s rovinou...

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Timp Piet Hein Willem, Van Baal Patrick Michael

MPK: B67C 3/00, B67D 1/00

Značky: kontajnera, kontajner, ventilová, nápojového, vyprázdňovania, nádobu, nápojový, nápoj, zostava, napĺňania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Viacfázový želatínovaný nápojový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12614

Dátum: 28.10.2009

Autori: Bisson Jean-pierre, Marcout Anne, Delort Jean-marc

MPK: A23L 2/02, A23C 9/154, A23L 2/38...

Značky: viacfázový, nápojový, prostriedok, želatínovaný

Text:

...od zložiek každej z gélových hmôt v produkte.0017 Vo veľmi výhodnom uskutočnení vynálezu sa viskozita susediacich gélových hmot odlišuje o najmenej 10 , výhodne o najmenej 25 . výhodnejšie o najmenej 30 , ešte výhodnejšie o najmenej 40 a najvýhodnejšie o najmenej 50 .0018 Takýto rozdiel vo viskozitách by mal umožniť, aby sa susediace gélové hmoty v produkte navzájom miešali počas manuálneho miešania produktu spotrebiteľom tak, že sa gélové...

Použitie obalovej jednotky pre popcorn a nápojový téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19485

Dátum: 09.02.2009

Autori: Lemke Stefan, Wettlaufer Bernhard

MPK: B65D 5/48, B65D 71/00, B65D 5/50...

Značky: použitie, obalovej, téglik, jednotky, nápojový, popcorn

Text:

...PET-fľaška nemôže byť I kapse známej obalovej jednotky zovretá. PET-fľaška by skrz kapsu prepadla dolu, pretože, kapsa známej obalovej jednotky nemávynález si kladie za úlohu navrhnúť obalovú jednotku,v ktorej kapse by bol spoľahlivo držaný voliteľné buď nápojový téglik alebo fľaška obsahujúca nápoj. Obalová jednotka bypritom mala byť jednoducho a cenove výhodne vyrobená.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentovéhoVýhodné...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 286509

Dátum: 10.11.2008

Autor: Madič Saša

MPK: B67D 3/00, B67D 1/00, G07F 7/08...

Značky: samoobslužný, nápojový, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku (1) nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi (2) na umiestnenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom (3).

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4330

Dátum: 01.12.2005

Autor: Saša Madič

MPK: B67D 1/12

Značky: samoobslužný, nápojový, stôl

Text:

...obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je schematicky zobrazený samoobslužný pult alebo stôl. Na obrázku 2 je bloková schéma elektronického zapojenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázkoch 3 a 4 je nákres dispozičného riešenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázku 5 je zobrazené výhodné uskutočnenie samoobslužného pultu alebo stola.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSarnoobslužný pult alebo stôl 11 obsahuje aspoň jednu...

Nápojový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2703

Dátum: 15.07.2004

Autori: Innikel Quintijn, Pakkert Engbert Hermannes

MPK: B67D 1/00

Značky: automat, nápojový

Text:

...použiť viackrát, keď znečistenie potrubia môže byť vyriešené jednoduchým spôsobom.0005 Konkrétne jedným cieľonn uvádzaného vynálezu je zaistiť nápojový automat a také potrubie, ktoré sa dá ľahko čistiť, a 2 ktorého je možné vydávať spoľahlivý nápoj, konkrétne nápoj0006 Na tento cieľ sa nápojový automat podľa vynálezu Vyznačuje tým, že toto potrubie má relatívne pevnú sekciu potrubia s prvou časťou a druhou časťou, ktoré sú vo vzájomnom...

Nápojový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2422

Dátum: 16.05.2000

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/04

Značky: automat, nápojový

Text:

...potrubím g prostredníctvom prvého uzáveru 1 a/alebo druhého uzáveru §. Zásobník Q je napojený na zdroj Q tlakového hnacieho plynu, pričom jedno konkrétne napojenie pozostáva z uzatváracieho ventilu L 1, za ktorým nasleduje regulačný ventil 3 a po ňom ďalší uzatvárací ventil gg, ktorý je spojený s prvým uzáverom 1 a rozoberateľne so zásobníkom Q. Zdroj Q má tlakový hnací plyn vo forme vzduchu, prípadne plynu, výhodne C 02, alebo...

Mliečny, tukový, konzervárenský, mrazený a nápojový nealkoholický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 86

Dátum: 07.07.1993

Autori: Dědek Miroslav, Vonášek František

MPK: A23C 9/14, A23C 23/00

Značky: výrobok, mliečny, tukový, nealkoholický, konzervárenský, mrazený, nápojový

Text:

...se vztahuje k výrobě jogurtu s obsahem rostlinného extraktu. Výroba tohoto joqurtu jinak probíhá v souladu s obvyklým technologickým postupem. Ve stádiu tohoto procesu, kdy se mléko po pasteraci a ochlazení na očkovací teplotu a po přidání zákysu promíchává, se k mléku přidají 2 hmotnosti pasterovaného roztoku sacharćzy a 0,15 hmotnosti lihového extraktu ze zaâžlučinalé(Centaurium umbellatum Gilib.). Po promíchání se mléko fernentuje...