Patenty so značkou «náplň»

Náplň pre kávu a rozpustné produkty vo všeobecnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16794

Dátum: 05.10.2012

Autori: Longhini Donato, Goglio Franco, La Gamba Luca, Bottini Giorgio

MPK: B65D 85/804

Značky: všeobecnosti, náplň, kávu, produkty, rozpustné

Text:

...pohľad ako na obrázku 5 v pripade, kde náplň je z hliníka.-3 0021 V súvislosti s týmito kresbami a zatial konkrétne s obrázkami 1 a 2, obrázok 1 zobrazuje ako celok náplň alebo kapsulu obsahujúcu kávu alebo rozpustné produkty vo všeobecnosti podľa tohto vynálezu, Zahrnuje telo 10 nádobky, v prípade, že ide o tvar zrezaného kužela, bez základní, na ktoré sa aplikujú príslušné utesňujúce uzatváracie membrány 20, 30, po umiestnení...

Náplň tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18661

Dátum: 22.10.2010

Autori: Stathem Ralph, Welter Dave, Olsen David, Gonzales Curt, Harvey David

MPK: B41J 2/045, B41J 2/175

Značky: náplň, tekutiny

Text:

...diagram uskutočnenia spôsobu pripojenia náplne tekutiny k prijímacej štruktúreObr. 9 zobrazuje vývojový diagram ďalšieho uskutočnenia spôsobu pripojenia a odpojenia náplne tekutiny vzhľadom na prijímaciu štruktúruObr. 10 zobrazuje schematický priečny spodný pohľad na uskutočnenie náplne tekutiny a prijímacej štruktúry náplne, v prvej fáze spájania náplne tekutiny, pričom západkové usporiadanie je uskutočnené polopriehľadne z dôvodu...

Náplň s vyvíjacou farbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18724

Dátum: 25.03.2010

Autori: Okabe Yasushi, Kishi Isao, Hashimoto Junichi

MPK: G03G 15/08, G03G 15/01, G03G 21/16...

Značky: vyvíjacou, farbou, náplň

Text:

...bočných stien rukoväte. Inými slovami, rukoväť je vytvorená tak, že vyčnieva smerom nahor.0009 Keď je bubnová jednotka upevnená na puzdre hlavného telesa, a preto obvodový člen môže zhora prekážať rukoväti. V tomto prípade sa môže poškodiť prekážajúca rukoväť alebo0010 Napríklad, veľkosť vybrania kazety s tonerom sa dá zväčšiť, aby sa znížilo vyčnievanie rukoväte nahor, takžeobvodový člen menej prekáža rukoväti.0011 Ak sa však zväčší...

Náplň do prikrývok a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5108

Dátum: 05.02.2009

Autori: Vranský Tomáš, Užovič Juraj, Vranský Peter

MPK: A47G 9/00, A47G 9/02

Značky: prikrývok, spôsob, náplň, přípravy

Text:

...a vlhkostné vlastnosti, lepšia možnosť prania, sú vzdušnejšie a mäkšie.Náplň do prikrývok je tvorená zmesou ovčieho rúna V množstve 1,00 až 99,00 hmotnostných a dutých polyesterových vlákien v množstve 1,00 až 99,00 hmotnostných.Spôsob prípravy náplne do prikrývok spočíva V tom, že sa ovčie rúno v odváženom množstve nakladá do jedného rozvoľňovacieho stroja a duté polyesterové vlákna sa V odváženom množstve nakladajú do druhého...

Regulátor tlaku pre tlačovú náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12262

Dátum: 02.10.2008

Autori: Ender Ronald, Devries Mark A, Malik Craig, Haines Paul Mark

MPK: B41J 2/175

Značky: regulátor, tlačovú, náplň, tlaku

Text:

...tlačová farba môže prechádzať cez tlltračnú komoru a komoru regulátora tlaku predtým, než dosiahne tlačovú hlavu. Tlačiareň 10 môže obsahovať sériu staclonárnych tlačových náplní 26, ktoré sa rozprestierajú po celej šírke tlačového média 22. Alternatívne môže tlačiareň 10 obsahovať jednu alebo viac tlačových náplní 26, ktoré sú posúvané tam a spát naprieč šírkou média 22 na pohyblivom podvozku. Preprava 18 média posúva tlačové médium 22 za...

Kombinované kľúčovanie skupiny tlačovej farby pre náplň tlačovej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16038

Dátum: 17.01.2008

Autor: Gonzales Curt

MPK: B41J 2/175

Značky: kľúčovanie, farby, náplň, kombinované, tlačovej, skupiny

Text:

...prepojenie a port prívodu tlačovej farby sa nachádzajú na rovnakom povrchu náplne tlačovej farby.0007 V súlade s druhým aspektom predkladaného vynálezu sa poskytuje systém obsahujúci konštrukčný prvok vozíka konštrukčný prvok tlačovej hlavy a náplň tlačovej farby podľa prvého aspektu vynálezu, pričom konštrukčný prvok vozíka jenakonfigurovaný tak, aby sa do neho mohla zasunúť náplň tlačovej farby.0008 Teraz budú opísané tieto uskutonenia...

Kombinované kľúčovanie skupiny tlačovej farby pre náplň tlačovej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16037

Dátum: 17.01.2008

Autor: Gonzales Curt

MPK: B41J 2/175

Značky: skupiny, náplň, kľúčovanie, kombinované, tlačovej, farby

Text:

...vynálezu, pričom konštrukčný prvok vozíka je nakonfigurovaný tak, abydo neho bolo možné zasunúť náplň tlačovej farby.0008 Teraz budú opísané tieto uskutočnenia formou príkladu a s odkazom na priložené výkresy, na ktorých0009 Obrázok l zobrazuje príklad atramentovej tlačiame podľa tohto uskutočnenia 00010 Obrázok 2 zobrazuje príklad izometrického zobrazenia náplne tlačovej farby podľa tohto uskutočnenia00011 Obrázok 2 zobrazuje ďalší príklad...

Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286037

Dátum: 02.01.2008

Autori: Seim Thorstein, Karlson Jan Roger, Ton Hege, Lauvstad Inger Lise, Borch Stig Morten, Holtlund Jostein, Janson Tore

MPK: B01L 3/02, G01N 21/03, B01L 3/00...

Značky: testovací, spôsob, testovacie, náplň, testovania, testovacia, prístroj, zariadenie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Testovací prístroj, zahrnujúci: i) testovaciu náplň (52, 53), ktorá zahrnuje najmenej jednu nádobku (57 až 62) a pipetu (50), umiestniteľnú do najmenej jednej uvedenej nádobky ii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplne iii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pipetu do vybraných nádobiek uvedenej náplne iv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránu a v)...

Zmenšená premenná hnacia náplň pre hlavňové systémy, najmä pre hlavňové systémy 152 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4386

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hrdlička Milan, Nepivoda Zdeněk

MPK: F42B 5/00

Značky: zmenšená, premenná, najmä, náplň, hnacia, systémy, hlavňové

Text:

...zmkový prach každej čiastkovej (doplňujúcej) náplne 3 je uložený V textilnom obale,ktorý má v znázomenom príklade uskutočnenia tvar podkovy, a v neznázomenom príklade uskutočnenia má tvar anuloidu, t. j. v oboch prípadoch má stredový priechodný otvor pre prenosovú rúrkovú náplň 5.Prenosová rúrková náplň 5 je v smere pozdĺžnej osi nábojnice 1 hydrodynamicky prestupnejšía ako sú základná náplň 2 a čiastkové (doplňujúce) náplne 3.Na konci...

Náplň, zariadenie a spôsob na výrobu kávy a iných nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2740

Dátum: 29.03.2005

Autori: Sagliaschi Marco, Macchi Edoardo

MPK: B65D 81/00

Značky: iných, spôsob, zariadenie, výrobu, náplň, kávy, nápojov

Text:

...kontajner náplne podľa obrázka l- Obr. 2 A je zväčšený prierezový pohľad, čiastočne prerušený, znázorňujúci stredovú časť dna náplne, urobený pozdlž roviny úseku A - A obrázka 2,- Obr. 3 je pohľad zospodu, znázorňujúci filter náplne z obrázka l- Obr. 4 je axiálny prierezový pohľad, znázorňujúci náplň z obrázka l, zostavenú a umiestnenú do stroja na extrakciu nápojov z náplne, znázomenú schematický pred fázou extrakcíe nápoja a- Obr. 5 je...

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: systémov, teplovýmenných, náplň, koncentrát

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Náplň ľudskej protilátky proti ľudskému 4-1BB (CD137)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14977

Dátum: 12.10.2004

Autori: Halk Edward, Santoro Marc, Hefta Laura, Jure-kunkel Maria, Ganguly Subinay

MPK: C07K 16/28

Značky: ludskej, protilátky, 4-1bb, náplň, cd137, ľudskému, proti

Text:

...č. 6 569 997, (pozri SEQ ID NO 2.. Ľudské a myšie formy CD 137 súna úrovni aminokyselín zo 60 identické. Konzervované sekvencie sa objavujú v cytoplazmatickej doméne, rovnako ako V 5 dalších oblastiach molekuly, čo indikuje, že tieto zvyšky môžu byť pre funkciu molekuly CD 137 dôležité (Z. Zhou et al., Immunol. Lett. 45, 67 (1995. U expresie CD 137 bolo ukázané, že k nej prevažne dochádza na bunkách lymfatického pôvodu, ako sú aktivované T...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Möller Reinhard, Hagel Rainer, Lechner Peter Simon

MPK: C06B 23/04, C06B 23/00, C06C 7/00...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Miyazawa Hisashi, Shinada Satoshi, Ichihashi Akira

MPK: B41J 2/175

Značky: spôsob, kontrolér, riadenia, prietoku, prúdenia, atramentu, kvapaliny, atramentová, náplň

Text:

...kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový...

Systém na peritoneálnu dialýzu zahŕňajúci zásobník dialyzačného roztoku a náplň obsahujúcu taurolidínový prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11977

Dátum: 29.05.2003

Autor: Polaschegg Hans-dietrich

MPK: A61M 1/28

Značky: prášok, dialýzu, obsahujúcu, zahŕňajúci, dialyzačného, náplň, roztoku, zásobník, peritoneálnu, taurolidínový, systém

Text:

...tak, že existuje výtokové potrubie a potrubie sčerstvým dialyzátom pripojené ku konci katétra vystupujúceho zpacienta. Ďalej spojenia medzi potrubím s čerstvým dialyzátom a katétrom, výtokovým potrubím a katétrom, a potrubím sčerstvým dialyzátom a výtokovým potrubím sú všetky schopné byt otvorené a uzavreté,podľa potreby. To počíta s rôznymi technikami napúšťania a vypúšťania peritoneálnej dutiny0011 PD má výraznú výhodu oproti...

Atramentová náplň s prietokovým regulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2519

Dátum: 14.02.2003

Autori: Miyazawa Hisashi, Kobayashi Atsushi, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: náplň, prietokovým, regulátorom, atramentová

Text:

...strane pohyblivého člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená len na zabránenie výplachu, vonkajší zdroj vákua slúži na udržanie zavretého ventilu.0010 US Patent Č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil na atramentový značkovací systém. Membrána je stlačená medzi dvomi pružinami, a tak slúži na tlmenie tlakových pulzov pri prúdení atramentu medzi prívodom a vývodom umiestneným na jednej...

Náplň do trubičky na kontrolu alkoholu v dychu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3125

Dátum: 05.02.2002

Autori: Pitschmann Vladimír, Veřtát Michael

MPK: G01N 33/52, G01N 33/497

Značky: kontrolu, dychu, alkoholů, náplň, trubičky

Text:

...v ľudskom dychu, založená na farebnej reakcií s chromogennym činidlom v prostredí kyseliny sírovej podľa tohoto technického riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje oxidačné činidlo na báze päťmocného alebo sedemmocného jódu, 95 až 98hmotn. kyselinu sírovú, katalyzátor vo forme dusičnanových iónov, 85 hmotn. kyselinuOxid jodičný, jodičnan draselný a jodistan sodný sú silné oxidačné činidlá, ktoré sa V prostredí kyseliny...

Náplň WC teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2736

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kopecký Ľubomír

MPK: C11D 3/20, C11D 1/83, C11D 3/50...

Značky: náplň, teliesok

Text:

...najskôr V tekutej alebo pastovej podobe a potom sa zhutňujú do pevnej podoby. Vývoj V tejto oblasti techniky výroby a použitia prípravkov aktívnych látok postupne ukázal potrebu vyriešiť kvapalné, pastové alebo gélové formy prípravkov na plnenie WC teliesok opakovane, a ak je to možné bez dotyku rúk s WC telieskami. Základnou podmienkou tohto cieľa je, aby prípravok pri spláchnutí vydal len definovaný zlomok aktívnych látok, pričom tento...

Filtračná náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 269687

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šolc Jozef, Kocián Jozef

MPK: C02F 1/00

Značky: náplň, filtračná

Text:

...zvyšuje hydraulická tlakovú stretu filtračnej náplne.Pri zekolmatovaní korundovej flltračnej vrstvy dochádza k strmému zvýšeniu odporu filtračného materiálu, proces filtrácie ee preruší a k prieniku euàpenziinečist 8 t do filtrovenej vody nedochádza. ľáto ekutočnoeí súčasne umožňuje dokonalejšiu využívat kalovú kapacitu flltračnej náplne a zjednodušuje prípadnú automatizáciu prania filtra. V Filtračné cykly aa pred 1 žujů,.oproti filtrom...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 269043

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/368

Značky: vrstiev, náplň, oteruvzdorných, ocelového, drôtu, trubičkového, naváranie

Text:

...trubičkového dr 5 u sa pri redukcii dobre zhutni a v procese nevárania odpadá vysýpanie náplne. K tomu prispieva koeficient zaplnenia 38 až 42 a zrnitosť zložiek v rozeodzi 0,06 až 0,315 nn. Rúrkový oceľový dr 3 t je vhodný pre automatické spoaoby navérania v ochranekplynov. pod tavivom a alektroekovým eposobon. Návarový kov dosahuje vyššiu odolnosť voči abrazii ako je u A 0 č, 226 585 až o 20 .Podľa vynélezu bola vyrobené náplň...

Náplň kontaktního výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265922

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrů Jan

MPK: F24H 1/10

Značky: tepla, kontaktního, výměníku, náplň

Text:

...se dají předem před vložením připravit a zkontrolovat mimo prostor ohřívače.Rozvod kapaliny na takto vytvořené plochy se dá provádět zkrápěním, kapalina i postupující spaliny jsou na členité ploše velmi jemně rozděleny a mají vzájemný dokonalý styk,tím dochází k velmi rychlému přestupu tepla. Rozvod kapaliny neni tak náchylný na zahlcení,vzhledem k tomu, že spaliny po expanzi na velkoplošném sítě se rozdělí a zchladí a jejíchpostupové...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre oblúkové naváranie funkčných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257820

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: ocelového, drôtu, rúrkového, ploch, náplň, funkčných, naváranie, oblúkové

Text:

...naváranie funkčných plôch oceľových súčastí návarmi odolnými proti opotrebeniu, obsahuje 1,8 až 5,5 hmot. feromangánu alebo mangánu, 1,0 až 5,0 8 hmot. ferosilícia alebo kremika, 10,0 až 24,25 hmot. ferochrömu alebo chrömu, 1,75 až 3,5 hmot. ferowolfrámu alebo wolfrámu, 2,25 až 6,95 hmot. feromolybdénu alebo molybdénu, 0,7 až 1,4 hmot. niklu, 0,01 až 0,35 hmot. grafitu a 51,4 až 82,2 E hmot. železného prášku.Náplň rúrkového drôtu...

Náplň rúrkového ocelového drotu pre naváranie zvlášť oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 257819

Dátum: 15.06.1988

Autor: Rácz Gabriel

MPK: B23K 35/34

Značky: rúrkového, zvlášť, drôtu, ocelového, oteruvzdorných, vrstiev, náplň, naváranie

Text:

...feroniôbu alebo niöbu, 1,85 až 7,5 hmot. ferovolfrámu,alebo volfrámu, 1,0 až 2,75 hmot. ferovanádu alebo vanádu, 5,25 až 16,25 hmot. grafitu, 0,15 až 0,75 8 hmot. fluorokremičitanu sodného, 0,2 až 1,0 i hmot. karbidu kremika a zvyšok železa. iNáplň rúrkového drôtu vynálezu vykazuje dobrú sypatelnosť. Týmto sa dosahuje aj zlepšená rovnomernost plnenia rúrkového drôtu, zlepšenie zváračsko-technologických vlastnosti počas navárania, čím sa...

Náplň pro psací prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255953

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Bartušek Tomáš, Králíček Jaroslav

MPK: B43K 11/00, B43K 11/04

Značky: prostředky, psací, náplň

Text:

...psací tekutiny tvoří organické rozpouštědlo.Jako nejvýhodnější se osvědčilo použití organického rozpouštědla na bázi alkoholu. Je možno použít alifatické alkoholy nebo jejich směsi a/nebo éteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo diéteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo alicyklické alkoholy nebo jejich směsi, a/nebo aromatické alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo heteroxyklickě alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo chlorované alkoholy a/nebo jejich...

Náplň biologického fiitru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šebek Zdenik, Palík František

MPK: C02F 3/10

Značky: fiitru, náplň, biologického

Text:

...důvodů větší tloušťku než je tlouštka stěny dosud používaných elementů z flexibilních drenážních trubek, a tím se současně prodlužuje životnost náplně. Stavebnicový systém konstrukce bloků z jednotlivých elementů umožňuje sestavovat tyto přímo na místě, z čehož výplývá snížení přepravních nároků.Na výkresu je na obr. 2 naznačen příklad provedení jednotlivého elementu - desky 1. Sestava těchto elementů do bloku 2 je znázorněna na obr. 3 V...

Náplň pro vyvolání řízeného střepinového účinku střel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245075

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrabovský Jan, Šlachta Zdenik, Svoboda František

MPK: F42B 13/18

Značky: střepinového, účinků, náplň, vyvolání, řízeného, střel

Text:

...nálože trhaviíiy 6 umístěné v ose těla střely 5, na které jsou navlečena trhací tělíska 7 oddělená stinicími vložkami 8. Táhlá nálož trhaviny li je ukončená elektrickou rozbuškou 9 a celá sestava je vložena do pouzdra přenosné náplně lll. Takto jeumožněna iniciace účinné näplně 4, například u střely s přibližovacim zapalovačem V požadovaném okamžiku, ve směru letu strely, z mnoha iniciačních center, která jsou iniciována téměř současně,...

Náplň pre biologický reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244999

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kojazev Vladimir Serafimovie, Tichomirov Jurij Pavlovie, Minov Oleg Nikolajevie, Neubahrth Walter, Lavrininko Alexadd Ivanovie, Marten Heinz, Šitov Igor Konstantinovie

MPK: C02F 3/10

Značky: biologicky, reaktor, náplň

Text:

...V reakto-re pozdĺžne dutiny.Príklady prevedenia náplne podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch. Prvé tri obrázky sú kreslené v axonometrickom pohľade, kde na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia prvku náplne, na obr. 2 iný priklad a na obr. 3 detail Vrubkovanie. Obr. 3 V reze demonštruje Ikombináciu dvoch prvkov ďalšieho typu a obr. 5 ukazuje schematicky pôdorys kladenia jednotlivých prvkov.Na obr. 1 je nakreslená tvarovka 1,...

Prášková náplň protivýbuchových uzávěr a hasicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251817

Dátum: 13.08.1987

Autori: Foniok Rudolf, Varner Karel

MPK: A62C 1/08

Značky: zařízení, hasicích, uzáver, protivýbuchových, prášková, náplň

Text:

...od 25 do 40, přičemž hrubší částioe tvoří zbytek náplně.Výhoda vynáleou je, jak prokásaly zkoušky, vysoká inortisační a hasící schopnost při tlumení a potlaĺêování výbušným vlastností směsi prach-vzduch. Při zkouěkách a rozboru bylo zjiětěno, že vysoký inertizační e hasíoí účinek je vyvolán mimořádně dobrou rozvířitelností materiálu. mimořádně vysokým měrným povrchem, mimořádnou jomností jednotlivých. části a vysokým inhibićním půaobením na...

Náplň pro regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251612

Dátum: 16.07.1987

Autori: Buryan Petr, Tietze Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří

MPK: C09K 5/06

Značky: teploty, regulátor, náplň

Text:

...myrietově nebo n-parstinu s 16 el IB etony uhliku v molokulo. Orgenickě sloučeniny s velkou eminem moldrniho objemu při tdni jsou vysoke chemickú čistoty, což zojilłuje dosteteěnö ostrou teplotu tini 30 W nohe 20 °C. Dobrý prestup teplo od stłn termostetu do hmoty ndplnl je sloplen rooptýleeýoi uikročůeticomi kovu nebo elitin kovůmokonslé rosptýloui ědstic, homogonito e stobilitovzniklé směsi jo zojiětěno vzájemným působoním kovových částic, s...

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek a spôsob výroby tejto náplne

Načítavanie...

Číslo patentu: 237872

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šimo Ján, Šimo Rudolf, Gregor Alexander, Baculák Štefan, Knotek Ľubomír, Mitterpach Ivan, Baďura Ján, Kliský Ján, Mihály František, Beseda Viliam, Hudák Jozef, Peciar Jozef

MPK: A24D 3/14

Značky: cigaretových, tejto, filtračných, náplne, náplň, spôsob, výroby, tyčiniek

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň cigaretových filtračných tyčiniek so zlepšenou účinnosťou a zníženým odporom pre prietok plynov je vytvorená prameňom polypropylénových viaczložkových vláken na povrchu s mikrotrhlinkami a v hmote s mikropórami s 5 až 7 oblúčkami na 1 cm dĺžky a jemnosťou od 5 do 7 dtex. Jednotlivé vlákna zväzku majú rozdielnu polohu ťažísk a pomer hmotnosti zložiek je 1 : 3 až 3 : 1. Príprava spočíva v samostatnom tavení a tepelnom spracovaní každého...

Náplň rúrkového drotu pre naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 248115

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mihalkovič Koloman

MPK: B23K 35/22

Značky: vrstiev, náplň, naváranie, rúrkového, drôtu, oteruvzdorných

Text:

...až 3,2 9/0 hmot. fluorokremičitanu sodného.Z dôvodov výrobných, vyžadujúcich rôzny koeficient zaplnenia v závislosti na priemere rúrko~vého~ drôtu, náplň obsahuje 0,5 až 25,5 0/0 hmot, železného prášku. Podstata vynálezu spočíva V born, že náplň -obsahuje 15,6 až 27,7 hmot. ferobóru a ferotitánu spolu.Návary rúrkovým drô-tom s náplňou podľa vynálezu, v porovnaní s doteraz používanými vysokolągovalnými návarmi pre podmien 4ky extrémnehso...

Náplň trubičkového oceľového drôtu na naváranie oteruvzdorných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232116

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ševár Štefan

MPK: B23K 35/22

Značky: drôtu, vrstiev, náplň, naváranie, oteruvzdorných, trubičkového, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie zloženia náplne trubičkového oceľového drôtu a tým aj návarového kovu pri zvolenej technológii navárania. Podstata náplne, ktorá obsahuje 1,5 až 6 % hmot. ferovanádu, 1 až 3 % hmot. práškovej medi, 1 až 4 % hmot. fluorokremičitanu sodného, 1 až 4 % hmot. feromangánu, podľa vynálezu spočíva v tom, že náplň ďalej obsahuje 10 až 16 % hmot. ferovolfrámu, 4,1 až 10 % hmot. feromolybdénu, 42 až 60 % hmot. ferochrómu, 0,1...