Patenty so značkou «napínací»

Tribosystém pre mechanický napínací systém v olejovom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14723

Dátum: 11.08.2009

Autori: Pflug Rainer, Graf Herbert

MPK: F16C 33/10, F16C 33/02, F16C 33/04...

Značky: olejovom, systém, tribosystém, prostředí, mechanicky, napínací

Text:

...vrámcikonštrukčného priestoru doterajších suchých, nemazaných klzných uložení excentrických napínacích systémov. Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým vtom, že sa vytvorí konštantné trenie počas celej doby používania napínacieho systému ako aj že sa nastaví správanie bez efektov Stick-Slip (zadrhávanie apreklzávanie), ktore je významné pre funkčnosť napínacieho systému. Konštrukcia podľa vynálezu ako aj kombinácia materiálov...

Napínací rám pre vozovú plachtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2311

Dátum: 05.03.2004

Autor: Schuh Rainer Karl

MPK: G09F 21/00, G09F 19/22, G09F 15/00...

Značky: napínací, plachtu, vozovú

Text:

...silné ohybové momenty a ohybové sily, ktoré vyžadujú patrične masívne a teda drahé vyhotovenie, podobne ako u vyššie spomínaného dokumentu W 0 01/3 53 82 A.Dokonca aj keď je toto všetko zvážené a vylepšené, chýba tomuto rámu ešte jednoduchá nastaviteľnosť respektíve prestaviteľnosť, aká už bola u iných skôr známych napínacích rámov dosiahnutá.-3 Ďalší iný napínací rám je známy z W 0 00/79507 Al. Tu má rámový profil niekoľko radov hákovitých...

Prístroj s blokovacím zariadením pre blokovací napínací mechanizmus s pracovnou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8792

Dátum: 23.08.2003

Autori: Wachtel Herbert, Schyra Michael

MPK: A61M 15/00, A61M 5/50, A61M 5/30...

Značky: napínací, mechanizmus, blokovacím, blokovací, pružinou, pracovnou, zariadením, prístroj

Text:

...obsahuje závitové vreteno a bežec. Závitové vreteno je umiestnené v stene spodnej časti puzdra. Bežecsa posúva na vretene smerom nahor alebo nadol o kus závislý od počtu pootočení obidvochčastí puzdra proti sebe navzájom.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom prístroja s blokovacímzariadením podľa nároku l.Zdvíhadlo môže byť jednak umiestnené na bežci postranne k vretenu počítadla. Pri tomto uskutočnení blokovacieho...

Napínací zväzok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281174

Dátum: 11.12.2000

Autor: Thal Hermann

MPK: B21F 45/16, E04C 5/08

Značky: zväzok, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací zväzok s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi napínacími členmi spoločne obklopenými plášťom (3) z plastu, pričom plášť (3) z plastu vypĺňa medzipriestory (6) klinového prierezu zvonka obmedzené vonkajšími napínacími členmi. Napínacie členy sú pritom vytvorené ako pramene (1), ktoré sú jednotlivo vybavené tukom, pričom plášť (3) z plastu obklopuje pramene (1) vybavené tukom z vonkajšej strany.

Napínací stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2615

Dátum: 14.08.2000

Autor: Čajda Ján

MPK: A47B 97/04, F16M 11/16

Značky: stojan, napínací

Text:

...sú na oboch koncoch opatrené dutým úchytom 61. Dolný priečnik 3 je na oboch koncoch ukončený uchytávacími prvkami m, prostredníctvom ktorých je pevne spojený snosnými prvkami 1 a, lb. V uchytávacích prvkoch 1 O sú vytvorené otvory 11 na zasunutie dolných tyčových prvkov vertikálnych bočníc Q, Q. V hornej časti je každá zvertikálnych bočníc Q, Q ukončená závesným prvkom s hákovým držiakom Z plošného útvaru. Každý znosných prvkov ja, lb...

Manipulační zařízení napínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270006

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němec Petr

MPK: B23P 19/06

Značky: zařízení, napínací, manipulační, jednotky

Text:

...ii Jako oporo pro tlačnou prułinu lg a proohazi ji drłak 33 čidlo 3 prodloužoni přirubováho łroubu § 93. Držak gg tohoto čidla gł al tvar vàloovoho pouzdra na John koncich Joou vytvořony nokružky. Maxi hornio nokružkaa držoku 33 o prochodkou 39 Jo vložana Jižjiž zninlne lroubovo tleünt pružina Ag e epodni nekrułek přidrłuje doeedeci kroužek gg,jinł je v tento přikledl provedeni exiálni ložiekox nn non epočivi toliř gg neeouci ěroubovou...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: pásového, dopravníku, síly, snímání, zařízení, napínací

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Napínací ústrojí pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265288

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuhn Jan, Kosina Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, ústrojí, pásového, dopravníku

Text:

...vratnou stanici síla, která je totožná se silou vzniklou při provozu. Proto lze vratnou stanici, včetně jejího ukotvení, dimenzovat s ohledem na provozní zatížení. Tato výhoda je znásobena tím, že napínací ústrojí265 288 je konstrukčně jednoduché a technologicky snadno zhotovitelné. Další výhodou je, že v pásu nevznikají žádné velké dynamické kmity, čímž se zvyšuje životnost pásu i celého pásového dopravníku.Na připojeném výkrese jsou...

Samočinné napínací ústrojí pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261893

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jablonski Roman, Furmanik Kazimierz, Biedrzycki Janusz, Brzeg Kazimierz, Krakowski Zbigniew, Szymanski Wladyslaw, Maksymiuk Andrzej

MPK: B65G 23/44

Značky: samočinně, napínací, pásu, dopravníku, pásového, ústrojí

Text:

...sełkundy, z čehož vyplýva velká bezpečnost třecí spojky na hnacích bubnech pasu. Výhodou je i rychlá reakce na trvalé, pružné i změnami teploty vyvolané prodloužení pásu a udržo-vání optimálních hodnot sil tahoveho předpétí v pásu. Zavéšení konců hnacích jednotek na lanu a možnost jeho posunutí kladné ovlivňuje snížení dynamických sil v uozuheních převodu a pružnější náběh. Ústrojí také nevyžaduje trvalý dohled ze strany...

Napínací mechanizmus pásu papiera najmä v tlačiarňach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259390

Dátum: 17.10.1988

Autor: Koštúr Peter

MPK: B41F 33/06

Značky: papiera, najmä, tlačiarňach, napínací, pásu, mechanizmus

Text:

...rámu je otočne uložený tlačiarenský valec 3, spriahnutý s neznázorneným pohonom. K tlačiarenskêmu valcu je papier 4 pridržiavaný prítlačným valčekom 5, ktorý je výkyvne uložený. Pod pritlačným valčekom 5 sú o-točne uložené okolo čapu 12 v bočniciach 1 a 2 dvojramenné páky 6 a 7 v spodnej časti navzájom spojené napi 259390nacim priečnikom 8. Dvojramenné páky 6 a 7 sú v hornej časti navzájom spojené napínacim priečnikom 8. Dvojramenné páky 6 a 7...

Ovládací mechanismus napínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256631

Dátum: 15.04.1988

Autori: Němec Petr, Pěnkava Josef

MPK: B23P 19/06, B25B 29/02

Značky: jednotky, mechanismus, ovládací, napínací

Text:

...vývrtu válcové skořepiny jsou vytvořena radiální drážková vedení pro kameny. Přítom jsou centrální kolo. nosné těleeo, korunové kolo, spojkové pouzdro, napínací táhlo( závěsný šroub a nosná matice uspořádány koaxiálně podle centrální oey ovládacího mechanismu.Další podstatou ovládaciho mechanismu podle vynálezu je 1 to, že na vodicim zävitu závěsného šroubu je mezi nosnou maticía spojkové pouzdro umistěno distančni pouzdro. Ještě...

Napínací zařízení tiskových podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255973

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sukup Jaroslav, Štěpánek Jan

MPK: B41F 7/22

Značky: zařízení, napínací, tiskových, podložek

Text:

...a zdrsněnou dosedací plochou vzpěr. V bočních stěnách kanálu válce tiskového stroje jsou vytvořeny podélné zářezy, ve kterých jsou jedním koncem umístěny vzpěry.Výhodou uvedeného řešení je, že je jednoduché, umožňuje snadnou manipulaci, rychlé přesouvání do libovolného místa válce. dokonalé napnutí tiskových podložek a zašroubováním šroubu k vodící tyči bezpečné zajištění v kterékolív poloze.Jedno z možných řešení je schematicky znázorněno...

Napínací zařízení tažného lana, zejména hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255463

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Antonín

MPK: F16G 11/12

Značky: laná, zejména, vozidel, zařízení, kolejových, napínací, tažného, hutních

Text:

...přístupnost, snadná montáž i provádění údržby a oprav, odolnost proti poškození a rovněž i snadná manipulace s ptováděním napnutí lana, kde navíc táhlo s vidlicí není oproti napínacímu šroubu namáháno na ohyb, neboč jde V oeový tah V laně, a je jištěno proti pootočení. Délka napínacího elementu se může volit dle potřeby i úložného prostoru, který je snadno přístupný jak pro dopíancí lana, tak i pro vizuální kontrolu. Rovněž je výhodou...

Napínací stélka s žebrem z plastické hmoty zejména pro rámovou obuv a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254361

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ševela Petr, Habrovanský Josef, Kloubec Ludvík, Rybka Jiří, Bařina František

MPK: A43B 13/38

Značky: zejména, žebrem, rámovou, způsob, stélka, napínací, hmoty, její, výroby, plastické

Text:

...použitého materiálu. Nevýhodou druhého uvedeného zpúsobu je malá pevnost spojeni pryže se stélkovým materiálem a jsou-li použity na stélku materiály vrstvené, dochází při ohybovém namáhání stélky v době nošeni obuvi k tzv. lístkování, což je rozvrstvení stélky.Uvedené nevýhody dosavadního stavu se odstraní použitím stélky podle vynálezu. Usňová nebo syntetická stélka je opatřena soustavou otvorů o velikosti od 0,4 mmz do 95 mmz,které jsou...

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: čelní, výtlačného, stěny, bedny, stroje, uhelné, pohyblivé, napínací, pěchovacího, řetězů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Gravitační napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253885

Dátum: 17.12.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, zařízení, gravitační

Text:

...okamžik vyhrnování a současně sešikmenou tyč v horní části stohu a na obr. 2 je znázorněn okamžik těsně před dokončením vyhrnutí stohu, s tečkovaně vyznačenými obrysy krajních poloh možného natáčení společných vedení qravitačních napínacích zařízení horních a spodních.Gravitační napínací zařízení sestává ze samostatných horních gravitačních napínacích mechanismů l horních větví 3 uzavřených vyhrnovaoích řetězú g asamostatných...

Napínací ústrojí řemene pěchovadla výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243538

Dátum: 15.12.1987

Autor: Olšák Miloo

MPK: C10B 37/04

Značky: napínací, výtlačného, pěchovacího, řemene, ústrojí, stroje, pěchovadla

Text:

...tažného řemene a obr. 3 představuje tažnou kladku s obložením a jeho základní geometrické rozměry související s délkou zdvi hu palice pěchovadla.Tažný řemen lopásává část obvodu vodicí kladky 3, prochází mezi přítlačnou kladkou Ä a tažnou kladkou A opatřenou na části svého obvodu obložením Ž a přechází přes povrch vačkovékladky§ ke spodnímu bodu upevněné napalici 1 pěchovadla, která je u kladiva Q opatŕena sešikmenou nájezdovou plochou...

Zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246264

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trinks Werner, Vogel Wolfgang

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, zařízení, dopravníku, zvedání, pásového, stanice, bubnu

Text:

...příčném přetržení dopravního pásu, kdy napínací smyčka i buben se zátěží spadnotl na dno napínací stanice.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku obsahující předlohový hřídel se dvěma bubny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho otočný předlohový hříde se dvěma navíjecími bubny umístěnými mezi ložiskovými tělesy je při 4pevněn ke konstrukcí napínací stanice nad napínacím...

Poháněcí a napínací smyčka, zejména pro podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 245078

Dátum: 15.12.1987

Autor: Prudil František

MPK: B65G 23/22, B65G 23/44

Značky: zejména, smyčka, podlahový, poháněcí, napínací, dopravník

Text:

...řetězku napínací stanice, z níž je veden stoupajícím úsekem a druhým obloukem umístěným za prvním obloukem zpět do Vodicí dráhy, přičemž mezi prvním a druhým obloukem je upraveno propojení vodicími lištami ve směru vodlcí dráhy.Výhodou tohoto řešení je to, že poháněcí a napínací stanice tvoří jeden stavebné montážní celek, v němž pro odbočení tažného řetězu k poháněcí a k napínací stanici a k jeho zavedení zpět do Vodicí dráhy postačují...

Automatický napínací mechanizmus reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 238428

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barboriak Anton

MPK: F16G 13/02

Značky: napínací, mechanizmus, reťaze, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu rýchlobežnej puzdrovej reťaze, ktorý je začlenený do reťazového pohonu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej vetvi reťazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých reťazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žiadúce časté intervaly údržby reťazového pohonu v priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.

Napínací mechanizmus odporového pásika zariadenia na zváranie fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239190

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konečný Jaroslav, Václav Štefan

MPK: B29C 65/02

Značky: odporového, mechanizmus, napínací, zváranie, zariadenia, fólie, pásika

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je napínanie odporového pásika bez nepriaznivého ohybu, čím sa zabráni jeho poškodeniu. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím mechanizmom odporového pásika zariadenia na zváranie fólie, ktorého podstatou je, že na spodnej čeľusti sú upevnené príchytky, na ktorých výkyvne sú uložené odpružené ramená. Na ramenách je upevnený odporový pásik.

Zařízení pro spojování částí napínací stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250717

Dátum: 14.05.1987

Autor: Hruboš Miroslav

MPK: A43D 8/44

Značky: částí, stélky, spojování, zařízení, obuvi, napínací

Text:

...válce A.K pohybovému šroubu 1 je připevněna nosná deska 1 lisovací matríce ąg, jejíž tvar odpovídá tvaru klenkové a patní části nášlepové plochy kopyta. K nosné desce ll lísovací matrice ąg jsou připevněny kolíky 31, pro něž jsou v suportu g vytvořeny vodicí otvory. Ve vrchní části rámu l je na čepu A s valívým ložiskem Al uložen ozubený segment 2 s klikovým nástavcem il. Ozubený segment Ž je v záběru s ozubeným hřebenem žg kruhového příčného...

Napínací zařízení obou větví řetězu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250321

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jankásek Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: zařízení, napínací, řetězů, dopravníku, větví

Text:

...záukladovou doskou se svorníkem a iamuenem s řetězovým-i .koly.Podstatou -vynálezu je, že Základová deska je pomocí svorníku ot-očně uložena v .nosné konstrukcí a spojena s ramenem .prostřednictvím svěrných spojů. Svérné spoje .prochazeji »drá.žkou, vytvořenou v podélné oseramene. Oba konce ramene jsou opatřeny čepy, na kterých jsou -otočně uložen-a řetězová Ikola a dístanční vložky.Výhodou zařízení je, že umožňuje lkompenzovat...

Napínací kladka řemenového převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231360

Dátum: 01.03.1987

Autor: Babák Jan

MPK: F16H 55/49

Značky: převodů, napínací, řemenového, kladka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého tvarového elementu na čelní ploše excentricky uloženého čepu napínací kladky řemenového převodu, umožňujícího zjednodušení výroby, snížení hmotnosti čepu a snadné vypnutí příslušné větve řemenového převodu pomoci omezené soupravy nářadí, která je k dispozici v běžné výbavě vozu. Uvedeného cíle je dosaženo tím, že je na čelní ploše excentricky uloženého čepu vytvořena přímá drážka, která je alespoň...

Napínací mechanizmus kotviaceho lana stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: 230862

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ježík Jozef

MPK: F16G 11/12, E04H 12/20

Značky: mechanizmus, napínací, kotviaceho, stožiara

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je napínací mechanizmus kotviaceho lana stožiara navinutého na bubne vrátku, najmä kotvených mobilných stožiarov. Účelom vynálezu je predopnúť kotviace lano stožiara vopred určenou silou, ktorú možno vyčítať na stupnici. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktoré pozostáva z lana, ktorého jeden koniec je pevne uchytený v držiaku, ktorý je čapom pripojený k prírube bubna vrátku a druhý koniec lana je pevne...

Napínací pistole pro napínání kabelů v předpjatých betonových konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229670

Dátum: 15.11.1986

Autor: Macchi Romualdo

MPK: E04G 21/12, E04G 21/16

Značky: napínací, konstrukcích, kabelů, betonových, pistole, předpjatých, napínání

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací pistole pro napínání kabelů v předpjatých betonových konstrukcích, tvořená soustavou pístu a válce se dvěma prvky tvořícími komoru s proměnným vnitřním objemem, z nichž jeden prvek je opatřen dosedací plochou pro dosednutí na roznášecí desku, zatímco druhý prvek zachycuje prameny nebo dráty předpínacích prvků pro jejich napínání prodlužováním soustavy pístu a válce, vyznačující se tím, že je opatřena vodícími trubkami ( 52), posuvnými...

Napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222810

Dátum: 15.03.1986

Autori: Telecký Václav, Machynka Rostislav, Turinský Miroslav, Ducháček Dušan, Kocůrek Ladislav, Šilar Jiří

Značky: napínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napínacího zařízení sestávajícího ze svařovacího stolu a na něm upevněných příčných rámů s přichycenými popruhy s příchytkami pro přeplátované spojování fólií a slabých tavitelných tkanin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že napínací popruhy jsou navelečny do zajišťovací přezky (4(, tvořené tvarovaným nosným plechem (8), na něm připevněnou rozevíratelnou čelistí (6) opatřenou jehlami (9) pro sevření pásů tkaniny (7( a uzavírací...

Napínací vidlice pro ždímání mokrých úklidových hadrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222725

Dátum: 15.03.1986

Autor: Steklý Jiří

Značky: ždímání, mokrých, vidlice, napínací, úklidových, hadrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení úklidových prací, při kterých se používá mokrých hadrů. Napínací vydlicí, na kterou se hadr připevňuje, a která se pevně nasazuje na držadlo smetáku, lze hadrem manipulovat, jako namáčet, ždímat, rozprostírat ne smetáku za účelem čištění tak, že není nutno se ho dotýkat, rukama. Uvedeného účelu se dosáhne napínací vidlicí pro ždímání mokrých úklidových hadrů, která je tvořena dvěma rameny, na jejichž koncích jsou...

Napínací kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227203

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: kladka, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací kladka vyznačená tím, že rovnoběžně se svislým otočným čepem (21), jenž je pevně spojen s vodorovným ramenem (22) točně uloženým prostřednictvím svislého otočného čepu (21) v ložisku tělesa (12) je k vodorovnému rameni (22) pevně připojena průchozí hřídel (23), na jejímž horním konci (23a) je otočně uložena kladka (24) magnetického pásku (50), avšak na spodním konci (23b) průchozí hřídele (23) je otočně uložena svislá rolna (25), jež...

Napínací ústrojí dopravního pásu dopravníku, zejména pro průběžnou pekařskou pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 217172

Dátum: 15.02.1985

Autor: Černík Jiří

Značky: dopravníku, ústrojí, průběžnou, napínací, pekařskou, dopravního, pásu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Napínací ústrojí dopravního pásu bylo vyvinuto zvláště pro průběžné pekařské pece, lze je však využít i pro jiné typy dopravníků. Jeho přednosti spočívají v jeho jednoduchosti, nízké pořizovací ceně a snadné údržbě. Podstata napínacího ústrojí spočívá v tom, že napínací lana napínacího bubnu dopravního pásu jsou napínána torzními tyčemi. Výhodně lze vést napínací lana přes kladky, které jsou otočně uloženy ve třmenech opatřených stavěcími...

Napínací ústrojí korečkového řetězu lomových strojů, zejména vícekorečkových řetězových exkavátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230662

Dátum: 15.01.1985

Autori: Albrecht Wolfgang, Wetzel Arno, Leuschner Felix

MPK: E02F 3/16

Značky: exkavátorů, ústrojí, řetězových, zejména, napínací, strojů, řetězů, vícekorečkových, korečkového, lomových

Zhrnutie / Anotácia:

Cíl vynálezu spočívá ve vytvoření takové konstrukce formy napínacího ústrojí korečkového řetězu, které působí na oba konce koncového oběžného turasového hřídele, přičemž vedlejší funkce jako: přenos sil předběžného napínání řetězu na kovovou konstrukci přenos sil, působících vertikálně na podélnou osu napínacího ústrojí a na kovovou konstrukci tlumení všech dynamických sil a nárazů bez sešikmení napínacích elementů - se realizují tak, že se...

Torzní napínací ústrojí pohonného řetezu, zejména pro převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227055

Dátum: 01.01.1985

Autor: Matějíček Jan

Značky: pohonného, převodové, skříně, ústrojí, řetězů, napínací, zejména, torzní

Zhrnutie / Anotácia:

Torzní napínací ústrojí pohonného řetězu zejména pro převodové skříně, vyznačující se tím, že sestává z pouzdra (1), v němž je uložena hřídel (3), jejíž jeden konec opatřený prvním čtyřhranem (20), vystupuje z jednoho konce pouzdra (1) opatřeného převlečnou maticí (2) a na druhý konec hřídele (3) je vně pouzdru (1) připevněn jeden konec páky (15), nesoucí na svém druhém konci řetězové kolo (11), a na hřídel (3) je uvnitř pouzdra (1) u převlečné...

Pneumatické napínací zařízení pro stahování vepřových koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 216626

Dátum: 01.10.1984

Autori: Janský Jaroslav, Dejmek Jan

Značky: vepřových, zařízení, koží, stahování, pneumatické, napínací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je ulehčení práce při napínání a odstranění hygienických závad, které se při této činnosti vyskytují. Na svislé tyči je uložen posuvný vozík ovládaný pneumaticky a nesoucí výkyvný hák. Hák se zaklesne za čelist poraženého vepře ve visu a posuvný vozík je tlačen dolů, čímž napne tělo vepře. V dolní poloze zvláštní excentr zaklesne aretační vložku na tyči a tím je poloha vepře fixována. Po skončení stahování se automaticky provede...

Napínací sloupek sítě na tenis

Načítavanie...

Číslo patentu: 216624

Dátum: 01.09.1984

Autor: Stehno Otakar

Značky: napínací, sloupek, tenis, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen k uchycení a k vypnutí sítě pro míčové hry. Skládá se ze dvou tyčí 2, mezi nimiž je mezera 3, ve které je umístěn samosvorný teleskopický zvedák 4. Pevný díl zvedáku 4 je připevněn k tyčím 2 a k pohyblivému dílu 6 zvedáku 4 je připevněn závěs 7 pro napínací lanko 8. Napínací sloupek sítě může být využit ve sportovní oblasti, ale může být použit i v jiných oborech, kde je třeba vypnutí sítě nebo lana na určitou míru.

Napínací zařízení pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 217809

Dátum: 15.07.1984

Autor: Kuhn Jan

Značky: zařízení, napínací, pásového, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti dálkové pásové dopravy a řeší problematiku napínání pásu během jeho rozběhu. Napínací zařízení je tvořeno napínacím vozíkem opatřeným napínacím bubnem. Pohyb napínacího vozíku je konstantní mechanickou vazbou svázán s pohybem hnacího bubnu, a to tak, že obvodová rychlost hnacího bubnu je 1,9- až 2násobkem posuvné rychlosti napínacího vozíku. Mezi hnací buben a napínací vozík je do výše uvedené mechanické vazby vřazeno...