Patenty so značkou «napětí»

Převodník kapacita – napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 271116

Dátum: 14.08.1990

Autor: Horák Jiří

MPK: H01G 9/14

Značky: napětí, převodník, kapacita

Zařízení pro spínání a vypínání elektrických obvodů malého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270705

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokop Jiří

MPK: H01H 3/42

Značky: zařízení, elektrických, vypínání, napětí, nízkého, malého, obvodů, spínání

Text:

...do základní polohy. je pevnč přlpojeno tčteso kruhověho elektromagnetu g. vytvořená jádrem 4 a pléštčm š,které jsou zhotoveny z magnetlcky mäkkího materiálu. V tälese elektromasnetu 3 je umístčna solenoidová cívka g. Na hřídell g spínače je proti tčlesu elektromagnetu 3 usazena kotva 3 elektromagnetu. prevedená ve tvaru kotouče. taká z magneticky mčkkěho materiálu a uzsvírající magne tický obvod elektromagnetu g. Kotva 7 se otóčí eoučasnč s...

Zapojení pro měření prahového napětí vstupních tranzistorů unipolárních integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270475

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bubeníček Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: unipolárních, vstupních, integrovaných, prahového, zapojení, napětí, obvodů, tranzistorů, měření

Text:

...obvodu A za účelom připojení nepájooího napětí. Druhý výstup 33 napájocího zdroje Bje spojen se spoločnou zemnící svorkou g. restovaný vstup 2 Ateatovaného integrovaného obvodu A je spojen s prvním výstupom çl zdroje g spojitě proměnného nepětí za účelom buzení testoveněho integrovaného obvodu L a současně je spojen se vzorkovacím vstupom g vzorkovaeího obvodu Hza účelom vzorkování hodnoty proměnnéhonapětí. První vstup 2 Lç zdroje çspojitě...

Kontaktní systém úsekových spínačů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270466

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polák Šebestián, Adam Vladimír

MPK: H01H 31/32

Značky: úsekových, spínačů, systém, vysokého, kontaktní, napětí

Text:

...na obr. l nárye kontaktníhc systému úaekového spínače v zapnutém stavu v částečném rezu, na obr. 2 je jeho bokorys,obr. 3 je jeho půdorysom. Na obr. 4 je tento kontaktní systém 5 armaturou na horní částí pevného i pohyblivého systému, přičemž celý systém je doplněn ochranným krytem.Kontaktní systém úsekováho spínače podle vynálezu se skládá z kontaktního pera i tvam písmena U, které má ve stredu obou ramen vytvořen podálný prolie g. Spodní...

Zapojení pro generování vysokonapěťových impulzů ze stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270434

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kovács Ádám

MPK: H03K 3/00

Značky: stejnosměrného, impulzů, zapojení, vysokonapěťových, napětí, generování

Text:

...dosavadního stavu techniky.Na obr. 1. lze vidöt pouze první a druhá primární vinutí g s g trsnslormátoru g obvodu podie vynáiezu. mezi nič je vloženo diods g. Dioda g je vioäena v propustroám smöru vzhledem k potsriti napůňvőho zdroje 1. První kondenzátor gg je přes diodu g psralelnĺ 1559950 k dřüłňm prlmdrnímu vinutí g, zstímco druhý kondenzátor 13 je ples diodu g pereiełnĺ PŤIPOiOH k PľVľiĺm prlmárnímu vlnutí g. První svorka druheho...

Zapojení vyhodnocovacího členu pro automatické přepínání napětí spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270343

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: F02N 17/08

Značky: spouštěcího, napětí, členu, přepínání, zdroje, vyhodnocovacího, automatické, zapojení

Text:

...jsou zspojeny do série a pripojeny ko vstupům akćního členu prepínače napětí..Zapojením vyhodnocovacího členu podle vynálezu zíekáme jednoduchý obvod, nezávislý na polaritě ukostřeného polu vozidla a správně indikujíoí okemžik vhodný pro automatické přepnutí napětí spouštěcího zdroje. Vyloučí se tak možnost chybného nastavení zdroje a z neho plynoucího nadproudu 5 následným prerušením pojistek bateriováho prepínače. Spouštění provádí...

Zapojení stabilizovaného impulsního kapacitního děliče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270056

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kristen Jiří, Huraj Daniel

MPK: H02M 3/135

Značky: stabilizovaného, děliče, kapacitního, napětí, impulsního, zapojení

Text:

...zdroje s malým vnitñím odporom. Možná zapojení nadto umožňují převádžt naplůvő hladiny v iirokóm rozsahu. a to jak pro zvyšování. tak pro snižování napätí. současnö se zavedenou způtnou vazbou domácí k eíektivnäjší. mu využívání eoučáetek obvodu při zachovaná vysoká účinnosti původuNa přlpojeněm výkresu je znázomůn příklad zapojení stabiiízovanáho imputsního kapacítniho dliiče napätí. První vstupní napájecí svorka głł je připojena k...

Zařízení pro ovládání spínače, zejména pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270007

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H01H 33/32, H01H 33/34, H01H 33/00...

Značky: zařízení, spínače, ovládání, zejména, vysoké, velmi, médiem, tlakovým, napětí, zvláště

Text:

...pahánocíoh datrojí z, lz Jaou výatupní kanály g łgopojony a okolnía proatoroa. Naproti. toau v pracovní atavu Ja votupní kanál g propojan a výatupnía kanáloa 33. raapaktívo vatupní kanál Q Ja propojan a výatupníu kanáloa ll. Výatupní vsntíl 3 ná dírokční ölan lg a pohánloí úatrojí lg opatřaná rogulačnío vantíloa 35 vstupní kanál lg přípojaný na áaohník Q tlokovdho Iádía a výstupní konál lg. Vatupní kanál lg a výstupní kanál lg...

Zapojení generátoru galvanicky odděleného napětí pravoúhlého průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269935

Dátum: 14.05.1990

Autor: Pazderník Karel

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, pravouhlého, odděleného, galvanicky, průběhu, generátoru, napětí

Text:

...23 druhého odporu Ž, s emitorem Zz druhého tranzístoru Z a s anodou 2 druhá diody 3. První vývod łáprvního sekundárního vinutí trenaformátoru ł je spojen s první výstupní svorkou 22 prvního ovládecího napětí. Druhý vývod łl prvního eekundárního vinutí transrormátoru 1je spojen s druhou výstupní svorkou 25 prvního ovládacího napětí. První vývod łg druhého sekundárního vinutí tranaformátoru ł je spojen 5 první výstupní svorkou D 5...