Patenty so značkou «napätí»

Zapojenie na meranie vnútorných síl a mechanických napätí na meranom kruhovom alebo medzikruhovom priereze s tenzometrickými snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7467

Dátum: 01.07.2016

Autori: Garan Martin, Chmelko Vladimír, Šulko Miroslav

MPK: G01L 5/10

Značky: tenzometrickými, priereze, napätí, medzikruhovom, zapojenie, vnútorných, mechanických, meranom, meranie, kruhovom, snímačmi

Text:

...podľa uvedenej funkčnej ZávislostiĎalej sa z hodnôt nameraných jednoosovými tenzometrickými snímačmi deformácií V meranom kruhovom alebo medzikruhovom priereze vypočíta veľkosť lmítiaceho momentu Mk a napätia Im od krútiaceho momentu Mk podľa uvedenej funkčnej závislostiNapokon sa z hodnôt nameraných jednoosovými tenzometrickými snímačmi deformácií V meranom kruhovom alebo medzikruhovom priereze vypočíta napätie ET 0 d tangenciálnej sily T a...

Zapojenie na meranie vnútorných síl a mechanických napätí na meranom kruhovom alebo medzikruhovom priereze s tenzometrickými snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7466

Dátum: 01.07.2016

Autor: Chmelko Vladimír

MPK: G01L 5/10

Značky: snímačmi, priereze, napätí, tenzometrickými, meranom, vnútorných, medzikruhovom, meranie, kruhovom, zapojenie, mechanických

Text:

...M., V ľubovoľnom smere V rovine priečneho prierezu podľa uvedenej funkčnej závislostiNapokon sa z hodnôt nameraných jednoosovými tenzometrickými snímačmi deformácií V meranom lcruhovom alebo medzikruhovom priereze vypočíta Veľkosť krútiaceho momentu Mk a napätia TMk od krútiaceho momentu Mk podľa uvedenej funkčnej závislostiMk f(Wk 7 G 7 8 m 8 h) ľMk Íĺą 8 m 812),kde E je Youngov modul materiálu V ťahu resp. tlaku G je Youngov modul...

Zariadenie na kompenzáciu činnej a jalovej zložky prúdu v mieste zemného spojenia a na vyrovnanie fázových napätí voči zemi v bezporuchovom stave siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20850

Dátum: 21.10.2005

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: voči, jalovej, vyrovnanie, siete, zemného, fázových, spojenia, mieste, štávě, prúdu, kompenzáciu, zariadenie, činnej, napätí, zložky, bezporuchovom

Text:

...prúdu v bode zemnéhospojenia a v bezporuchovom stave umožniť kompenzáciu fázovej napätovej nesymetrie.0011 Tento cieľ sa dosiahne nastavením optimálnej hodnoty zemnej fázovejreaktancie induktívneho charakteru vzhľadom k zemnej fázovej kapacitesiete príslušnej fázy tak, aby došlo k paralelnej rezonancii. lnduktívna zemná fázová reaktancia je zapojená medzi fázu siete a zemný potenciál.Na rozdiel od predtým používanej metódy zapojenia tlmivky...

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

MPK: G01R 25/00, G01R 29/00

Značky: fázy, napätí, referenčnej, vzťahu, neznámom, fáze, spôsob, detekciu, zariadenie, zapojení, napätiu, elektrickom

Text:

...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...

Usporiadanie v kontaktnom napätí s výkonovým polovodičovým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9841

Dátum: 09.01.2004

Autori: Göbl Christian, Popp Rainer, Lederer Marco

MPK: H01L 23/48

Značky: polovodičovým, napätí, modulom, usporiadanie, výkonovým, kontaktnom

Text:

...379 A uverejňuje použitie kovového jadra na stabilizovanie keramických podložiek.0009 Predložený vynález rieši úlohu predstaviť usporiadanie výkonového polovodićového modulu s aspoň čiastočne pružne riešenými pripojnými vodičmi na reverzibilné elektrické spojeniespojovacích dráh s mimo schránky usporiadanou doskou plošnýchspojov a s najmenej jedným tvarovo stálym tlačným kusom na spájanie dosky plošných spojov s privodnými vodičmi tlačným...

Zapojenie na presné meranie malých napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 154

Dátum: 11.08.1993

Autori: Horák Zdeněk, Zmeškal Zdeněk, Kvasnička Josef

MPK: G01R 19/257

Značky: přesné, napätí, malých, zapojenie, meranie

Text:

...je přes odpor spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače a ve zpětné vazbě kondenzátorem. Neinvertující vstup operačního zesilovače je podepřen násobkem referenčního napětí a jeho výstup je spojen s neinvertujícím vstupem komparátoru, jehož invertující vstup je uzemněn a výstup je spojen se vstupem radiče. Výstupní napětí komparátoru je přes odporový dělič přivedeno na vstup analogového přepínače. Analogově číslicový převodník s...

Zapojenie na vytvorenie dvoch striedavých elektrických napätí s konštantným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262617

Dátum: 14.03.1989

Autor: Grňo Ladislav

MPK: H03B 27/00

Značky: pomerom, striedavých, konštantným, napätí, dvoch, elektrických, vytvorenie, zapojenie

Text:

...vstupná svorka g je spojená s prvým vstupom druhého sumátora §§, ktorého výstup je spojený s druhou výstupnou svorkou gg, pričom signálcvý vstup riadeného usmerňovača g§~je cez prvú impedanciu 55 spojený s prvou výstupnou svorkou QA a cez druhú impedanciu gg s druhou výstupnou svorkou gg a referenčný vstup riadeneho usmerňovačą gg je spojený s prvou výstupnou svorkou gg a prvý výstup riadeného usmerňovača gg je spojený s riadiacim vstupom...

Zapojenie pre reguláciu jednočinných impulzných zdrojov napätí pomocou presytky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247329

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koyš Viktor

MPK: H02M 5/10

Značky: jednočinných, zapojenie, zdrojov, impulzných, pomocou, napätí, presytky, reguláciu

Text:

...medzi zopnutým a vypnutým stavom tranzistora sú velmi rýchle. Presytka má len dve vinutia, pretože kontrola kolektorového prúdu spínacieho tranzistora sa prevádza tým istým vinutírn presytky, ktoré po presýtení jadra presytky zabezpečí vypnutie spínacieho tranzistora. Vhodným Inateriálom na výrobu jadra presytky sú kovové sklá. Ak vo funkcii kladného zosilňovača odchylky napätia výstupu zdroja od referenčného napätia použijeme...

Zariadenie na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242168

Dátum: 15.09.1987

Autori: Straka Jaromar, Maloušek Antonan

MPK: G01N 19/08

Značky: meranie, intenzity, dynamických, napätí, zariadenie, koeficientov

Text:

...ako sú mechanické vibrácie meracej zostavy spolu s objektom, teplotné výkyvy a svetelné podmienky. zariadením na meranie dynamických koeficientov intenzity napätí možno merať aj trhliny v netransparentných materiáloch, predovšetkým kovoch. Časová rozlišovacia schopnosť zariadenia niekolko MHz až GHz umožňuje kontinuálny záznam mechanickej veličiny dynamického koeficientu intenzity napätí aj pri velmi rýchlich nestacionárnych dejoch....

Spôsob výroby PVC tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239153

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pintér Jozef, Krivošík Ivan, Kyslinger Oldřich, Welnitz Ľudovít

MPK: B29C 47/00

Značky: sigma, napätí, spôsob, výroby, dovolenom, tangenciálnom, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa. Uvedeného účelu sa dosiahne kombináciou dvoch stabilizátorov na báze bázických síranov olova s rôznym obsahom ďalších zložiek, a to stearátov olova a vápnika a mastív. Zmes takouto úpravou mazacieho a stabilizačného systému je spracovateľná na dvojzávitovkových vytláčacích strojoch rôznej konštrukcie, pričom súčasne vyrobené rúry majú vysoké dovolené...

Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249878

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02J 1/04

Značky: napätia, impulzné, regulovaných, jednosmerného, štartovanie, napätí, zdroj, zdrojov

Text:

...prvky. Popísaný štartovací zdroj je .možné zapojit V impulz.ne regulovanom zdroji napätia tak, že po uskutočnení štartu .prestane pracovať .a napätie pre napájanie riadiacich o.bvodov si vyrába sám impuizne regulovaný zdrojPríklad zdroja jednosmerného napätia vhodného .pre štartovanie impulzne-regulovaných zdroj-ov napätí s galvnanicky odizolovaným výstupom je na pripojenom výkrese,ktorý znázorňuje soíhému zapojenia.Ku kladnému polu 2...

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237834

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: pôsobením, spôsob, napätí, ultrazvuku, zvyškových, odstraňovania, zvarkoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu podložka - oba zvárané diely - prídavný kov - tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania pôsobí ultrazvukom. Predmetom vynálezu je, že sa ultrazvukom pôsobí v impulznom režime, volenom s impulzami v opakovanej frekvencii 10 až 1000 Hz, s dobou trvania impulzu 1 až 100 (s.

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237813

Dátum: 15.03.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B23K 20/10

Značky: zvyškových, pôsobením, ultrazvuku, odstraňovania, zvarkoch, spôsob, napätí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu, menovite na podložku, oba zvárané diely, prídavný kov a tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania aktívne pôsobí ultrazvukom v rozsahu frekvencií 17 až 213 kHz.