Patenty so značkou «napájania»

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288205

Dátum: 23.06.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 3/24, H02M 3/335, H02M 1/08...

Značky: obvodov, tranzistorov, zdroj, napájania, budiacich, výkonných

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonových tranzistorov, kde je filter (10) vybavený vstupom (11) spojený s meničom (20) a riadením meniča (30) a cez spínacie napätie (21) pre transformátor spojený s transformátorom (40), vyznačujúci sa tým, že transformátor (40) je cez výstup (41, 41n) transformátora (40) spojený s usmerňovačom (42, 42n) a so stabilizátormi (43, 43n) kladných vetiev a regulátormi (44, 44n) záporných vetiev napätí a výkonov,...

Systém a spôsob riadenia pripojenia, ako je pripojenie napájania merača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20232

Dátum: 23.11.2011

Autori: Shi Xiao Ming, Long Yan, Sobotka Peter

MPK: H04B 3/54

Značky: pripojenie, spôsob, pripojenia, napájania, systém, riadenia, merača

Text:

...V merači môže modul manažéra žiadosti spracovať správu o vysielaní prijatú z headendu a vzťahujúcu sa na clusterový príkaz pre merače v podsieti obsahujúcej merač.0014 V merači môže modul manažéra plánovania synchronizovať hodiny merača so systémovým časom riadeným na headende.0015 V druhom aspekte je poskytnutý spôsob monitorovania spotreby elektrickej energie poskytovanej elektrickým prenosovým systémom do miesta, vykonávaný...

Transponder vozidla s funkciou úspory napájania s jednou anténou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15351

Dátum: 05.10.2010

Autor: Rogö Johan

MPK: G06K 19/07

Značky: úspory, transponder, jednou, vozidla, napájania, anténou, funkciou

Text:

...pre smerovanie napájania je spojený s portom predetekciu napájania na rádiovej jednotke a budiacou jednotkou(9), takže v priebehu prvého prevádzkového režimu je časť signálu vysielaného z rádiovej jednotky pripojená z druhého portu zariadenia pre smerovanie napájania do tretieho portu zariadenia pre smerovanie napájania a ďalej sa privádza do portu pre detekciu napájania, čo umožňuje riadenie prenášaného výkonu z rádiovej jednotky. Veľkosť...

Spôsob určenia vzdialenosti medzi autogénnym horákovým zariadením a obrobkom pomocou merania elektrického parametra bez vlastného elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14822

Dátum: 15.07.2010

Autori: Hassel Thomas, Bach Friedrich-wilhelm, Krink Volker, Bierbaum Marten

MPK: B23K 7/10

Značky: parametra, vlastného, medzi, horákovým, spôsob, merania, pomocou, určenia, obrobkom, vzdialenosti, autogénnym, elektrického, napájania, zariadením

Text:

...reguláciu vzdialenosti.(0010) Táto úloha je vyriešená spôsobom uvedeným v patentovom nároku l. Závislé nárokyuvádzajú výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu.(0011) Vynález sa zakladá na poznatku, že spaľovaná zmes plynov, používaná na tepelné spracovanie v autogénnej technike, najmä plameň horáka, môže byť využitý na určenie vzdialenosti medzi horákovým zariadením a obrobkom. To je výhodné vtom, že meranie vzdialenosti môže byť uskutočnené...

Zariadenie na vykonávanie napájania z doplnkového energetického zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5205

Dátum: 06.07.2009

Autor: Kertes Miroslav

MPK: B60L 8/00

Značky: doplňkového, napájania, zdroja, energetického, zariadenie, vykonávanie

Text:

...hnacím motorom, ako aj meničom lcrútiaceho momentu, ktorý je k osiam vozidla usporiadaný medzi hnacím motorom a výstupným hriadeľom a ďalej hnacím motorom, ktorý zabezpečuje zvýšenie krútiaceho momentu cez Výstupný hriadeľ na osi vozidla,spojenej s meničom, pričom medzi hnacím motorom a meničom sú usporiadané prostriedky pre pripojenie aodpoj enie meniča krútiaceho momentu na hnací motor, alebo pre jeho premosteníe. Nevýhodou tohto...

Systém napájania energiou dieselovej motorovej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7669

Dátum: 30.08.2007

Autori: Eggers Detlef, Krumbeck Jürgen, Rathje Claus

MPK: B60K 5/00, B61C 5/00, B61C 9/00...

Značky: energiou, dieselovej, motorovej, systém, lokomotívy, napájania

Text:

...v nezávislosti na externom napájaní energiou.0014 Ďalšia výhoda spočíva vtom, že je zbytočný zvláštny pohon pre pomocný generátor na0015 Hnacíe spojenie medzi hlavným pohonom a generátorom môže byť vytvorené mechanicky, avšak tiež hydraulicky. To isté plati pre hnacie spojenie medzi pomocným pohonom a generátorom. T 0 má tú výhodu, že konštruktér je pri priestorovom rozmiestnení hlavného po honu a generátora prakticky nezávislý. Prenos...

Zariadenie na meranie parametrov zdroja elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8300

Dátum: 03.07.2007

Autori: Thimon Alain, Bosnjak Joseph

MPK: G01R 31/36, G01R 19/165, G01R 19/10...

Značky: elektrického, zariadenie, parametrov, meranie, zdroja, napájania

Text:

...potenciálusignálu zdroja na referenčný potenciál signálu na uzemneni a naopak.0013 Meranie prúdu musí byt rovnako spoľahlivé, bud či motor vozidlabeží alebo aj keď motor stojí.0014 Keď totiž motor stojí, sú niektoré zariadenia motorového vozidla udržiavané pod napätím, aby mohli uskutočňovať určité funkcie, naprikladukladanie do pamäte, a preto musia byt nepretržite napájané prúdom.0015 Preto je žiaduce uskutočňovať merania prúdu, aj...

Zdroj elektrického napájania typu flyback s prechodovým režimom a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9800

Dátum: 16.11.2005

Autor: Kataja Jari

MPK: H02M 3/335

Značky: zdroj, prevádzky, napájania, prechodovým, flyback, spôsob, elektrického, režimom

Text:

...obvodu IC 1. Okrem toho je na obrázku 1 znázornený prenos informácií o velkosti výstupného napätia Uout zo sekundárneho obvodu do obvodu IC 1, ktorý riadi funkcie.0007 Podľa doterajšieho stavu techniky taký obvod, aký je znázornený na obrázku 1, funguje tak, že obvod IC 1 riadi funkcie na základe velkosti napájacieho napätia a veľkostí výstupného napätia, elektrického prúdu pretekajúceho primárnym obvodom a elektrického prúdu pretekajúceho...

Systém a podružná stanica elektrického napájania trakčnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3564

Dátum: 18.07.2005

Autori: Cornic Daniel, Moreau Patrice

MPK: B60M 3/00

Značky: systém, trakčnej, stanica, elektrického, napájania, siete, podružná

Text:

...tu bude podrobne opísaná iba podružná stanica 20.0014 Podružná stanica 20 obsahuje vstup 26 nízkeho striedavého napätia, ktoré sa má usmerňovať. a výstup 28 usmerneného rovnomerného napätia.0015 Ako nizke napätie je tu označované napätie nižšie ako 1000 VAC, presnejšie ako nízke napätie kategórie B, alebo nnB, je označované napätie medzi 500 a 1 000 V AC.0016 Vstup 26 je tu prostredníctvom elektrického spojenia 30 pripojený k sieti B, čo je...

Spôsob napájania plazmového horáka plynom, zmesným plynom alebo plynovou zmesou, pri ktorom sa vykonáva regulácia objemového prúdu plynu v kombinácii s tlakovou reguláciou; a zostava na vykonávanie uvedeného spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7788

Dátum: 06.07.2004

Autori: Laurisch Frank, Irrgang Gerhard, Krink Volker, Steudtner Thomas

MPK: B23K 10/00, H05H 1/00

Značky: reguláciou, plynů, vykonáva, plynovou, tlakovou, plazmového, prúdu, horáka, zmesou, ktorom, spôsobu, kombinácii, zostava, vykonávanie, napájania, objemového, zmesným, spôsob, uvedeného, regulácia, plynom

Text:

...opisovaných napríklad v DD 132247, nemôže viesť k vytvoreniu optimálnych potrebných rozmanitých zmie šavacích pomerov.0012 Je však tiež známe dávkovanie plynu pomocou čisto objemovej regulácie prúdu. Týmtospôsobom by bolo možné vyrobiť definované reprodukovateľné plynové zmesi.0014 V US-6 972 248 Bl sa opisuje spôsob a zostava umožňujúca zníženie opotrebenia elektród a dýz pri plazmovom rezaní kyslíkom použitím zmesi kyslík-dusik namiesto...

Systém elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1417

Dátum: 02.12.2003

Autori: Benstead Russell, Redford Simon, Juby Lee

MPK: F01C 1/00

Značky: napájania, elektrického, systém

Text:

...energie na pomerne malý objem.Kompresor Q bude poháňat elektrická energia zo siete.Stlačenie vzduchu na taký vysoký tlak vytvára značné množstvo tepla nízkej kvality, ktoré možno odsávať od kompresora alebo využívať v nejakej inej aplikácii. Nádoba 11 môže byť oceľovej konštrukcie podobnej nádobám používaným na uchovávanie priemyselných technologických plynov. Alternatívne môže byt nádoba z karbónového vlákna, ako sú napríklad nádoby...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Delecluse Christophe, Maffei Raphael, Colasse Alexis

MPK: B60L 9/00

Značky: napájania, úrovní, spôsob, vozidlo, spôsobu, tohto, zariadenie, počtom, uskutočňovanie, napäťových, elektrického, väčším, železničné

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Palivový systém napájania plynového vyhrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2367

Dátum: 18.01.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F24D 10/00

Značky: napájania, plynového, palivový, vyhrievača, systém

Text:

...v odparovacej nádobe a nastane aj odparovanie propán - butánu. Po vyhriatí budovy na teplotu nad 0 °C sa Vyhrievací systém odparovacej nádoby odpojí a odparovaniepropán - butánu prebieha ďalej aj bez funkcie tohto systému. Na zabez pečenie rovnomerného tlaku privedeného plynu k plynovému kotlu jedo jeho prívodného potrubia zaradený regulátor tlaku plynu.Výhody palivového systému napájania plynového vyhríevača podľa technického riešenia...

Napojenie napájania varikapov pri prepínaní pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256735

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kuchár Ján

MPK: H03J 5/08

Značky: varikapov, napojenie, přepínání, napájania, pásiem

Text:

...koniec je spojený s kolektorom spínacieho tranzistora 3, ktorého emitor je spojený so zemou 9 a báza je pripojená na kolektor ovladacieho tranzistora 4 spolu s deličom z odporov, ktoré sú jeden odpor 7 pripojený na napätie zdroja pre varikapy 1 a druhý odpor 8 na zem 9, na ktorú je pripojený aj emitor ovládacieho tranzistora 4, ktorého báza je pripojená na bežez odporového trimra B, ktorý je spodným koncom pripojený na zem 9 a horným koncom na...

Zapojenie pre pamäťové vypínanie napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: 219660

Dátum: 01.12.1985

Autor: Kováč Ján

Značky: vypínanie, napájania, zapojenie, pamäťové

Zhrnutie / Anotácia:

Pamäťové vypínanie napájania. Vynález sa týka odboru - elektronika. Vynález rieši problém trvalého odpojenia jednosmerného napájania od prívodného vedenia vplyvom požiadavky riadiaceho obvodu v prípade keď prívodné vedenie nie je trvalo pripojené na zdroj, čím vznikne pamäťový efekt. Príkladom je vypnutie zariadenia v prípade poruchy, ktorá si vyžiada zásah obsluhy. Podstata vynálezu spočíva v prerušení napájania vybitím kondenzátora cez...