Patenty so značkou «nanášení»

Způsob nanášení pojiva na rouno z hutnických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270654

Dátum: 12.07.1990

Autori: Steckert Rainer, Gessner Dieter

MPK: D04H 1/58, D04H 1/64

Značky: vláken, způsobu, nanášení, zařízení, provádění, hutnických, tohoto, rouno, pojiva, způsob

Text:

...pisem e rozdružovecím ústrojim pro vlákna umístěny dva válce pro rozmělňování pevných čistí v tenke vretvě. Sbärný pás je s výhodou spřažen e regulátorem rychlostiPři způeobu podle vynálezu se v přisávací kemoře vytváří ne kontinuálně běžicím přísávocíu pásu rovnoměrná, ale velmi tenká vrstva vláken, která se pak přoprevuje dosběrnó komory, ve ktere ee tenká vrstva vláken opět ruzdružuje a vlákna padejí volným pádem nu gběrný pda. v...

Způsob nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269784

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ryženkov Alexej, Rjazanov Vladimir, Tuzov Lev, Dimant Alexandr, Burmistrov Vjačeslav, Potapov Viktor, Jegorov Jurij

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, nátěrů, nanášení

Text:

...n 3 aarpymanr Haneuua-owpamerenu 5 xacceru. nnenmne aoanomnocrn apameuun aoxpyr nćnapurema. uaxyynupynw ao Tpesyeuoro paspamenna ( ~v 7 x 10 Ha) n nocpencrauu ncnapeuun u Konueucauuu aunnnnua B Baxyyne ocyuecrananr Haueceuue 0 Tpamanmero annunuueaoro noxpurun. nocne aroro Kauepy nuonnpynr or aucoxoaaxyyuuoro uacoca. nonanr napu ncxonuoro xunnuecxurn coeunueunn. uannnep rexcanerumnucúnaaaua.Úcamneuue aamuruarn noxpurun npouasanutcn npu naaaeunu...

Zařízení k nanášení ochranných povlaků, zejména na povrch profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269726

Dátum: 14.05.1990

Autor: Prokop Vladimír

MPK: C23C 22/00

Značky: zařízení, povlaků, tyčí, povrch, nanášení, profilových, zejména, ochranných

Text:

...oba rotační kerteče s předem nestaveným průdezdným profiloma je na ně oboustranně nanášen pasivační prostředek. Nevýhodou tohoto zařízení je, že pri nsnášení ochranných povlaků na prorilové tyče nedochází k žádanému nánosu prostředků na svislé stěny e prolisy profilu.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení k nsnáäení ochranných povlaků, zejména na povrch profilových tyčí, podle vyndlezu, která sestává z vertikálně stevitelných ložiskových...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 269616

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kraft Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Smrkovský Evžen, Kazda Jiří

MPK: B22F 5/00

Značky: dutých, způsob, nanášení, povrch, vnitřní, těles, ochranné, vrstvy

Text:

...výhody spočívají v jednoduščí s eľektivnějěí výroZpůsob nanéäení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles je objasněn v následujících příkladech a na výkresoch, kde je v pcdélném řezu názor-něho na obr. 1 duté tělsso se vsunutým jádrem opatřeným ochrannou vrstvou, na obr. 2 duté těleso s jádrem cpatŕeným ochrannou vrstvou a fixované pomocí pláětě k podlcžce, obr. 3 znázorňuje způsob usnesení ochranné vrstvy ve formě prášku u dutého...

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/56

Značky: kolony, způsob, stacionární, skleněné, kapalné, křemenné, kapiláry, chromatografické, nanášení, fáze

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moskva, Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/56

Značky: fáze, vysocepolární, způsob, chromatografické, stacionární, vnitřní, kapiláry, kolony, povrch, nanášení

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Zařízení pro nanášení nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267687

Dátum: 12.02.1990

Autori: Uklistyj Aron, Poplavskij Albert

MPK: B05B 9/03

Značky: nanášení, zařízení, nátěrů

Text:

...B paeumeü nonocru a npu xone uaruerauua Aannenue uepeaercn Hepea Kouneucaunonnyn MKlKOCTb na creuxn Kopnyca 5. a Marepuan cunhcoua 6 ucnuruaaer TOIBKO Hanpnmeuue paauonepnoro oaseunoro cmarua. Kounencaunouuan munxocrn. a Kauecrue Kuropoñ ncnoubayercn cuaaoquuü Marepuau. non auccxuu nanxeunen (150-200 KF/CH 2) nncTynaeT n naaop napu Hanpaamnnmaa BTVMK 8 12 - mrox 7. caumbuo cnaauaaq ee M aaecnequnan mnnxncrnoe rpenue a aroň...

Nosič technologické hlavice pro automatické nanášení povlaků na povrch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267136

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moravec Jaroslav, Trojan Václav, Kůla František

MPK: B05B 13/02

Značky: hlavice, nosič, nanášení, povrch, výrobků, povlaků, automatické, technologické

Text:

...nosiče podle vynálezu oproti stávajícím zaŕí~ zením je jeho mobilnost při nasazení v technologické zóně. Jeho pomocí je možno zvládnout po stránce aplikace technologie i složitější tvary výrobků. Lze jej využít i pro jiné účely než pro technologické aplikace, například při pojezdu celého manipulátoru směrem k výrobku resp. od něj.EJle typu manipulátoru lze v některých pŕipadech nosič umístit i přímo na manipulátoą a zvýšit takVynález je dále...

Zařízení pro nanášení kapalinové fáze na kapilární chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267993

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrjukov Eletron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: chromatografické, fáze, nanášení, zařízení, kapilární, kolony, kapalinové

Text:

...trubky pro vedení kapiláry, jejíž vstup, opatření zásobníkem mazaoüo média je upevněn v předehřívaoí zőnä. Podávací kazeta a smärovací trubka jscu spolu apojeny spojovací tyčí.Výhodou zařízení podle vynálezu je možnost nanášení stacionární fáze jak na skleněné kapiláry se stálym polomärem zskřivení, tak i na ohebné H-emenně kapiléry,přičemž pravdäpodobnost jejich poškození je minimální.Na přiloženém výkrasu je v řezu znázornäno jedno z...

Zařízení určené k nanášení polymerních organických povlaků, zejména polymeru paraxylenu a jeho substituovaných derivátů metodou vakuové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266802

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vognar Miroslav, Kryštufek Jan, Hlavatý František, Klinský Vladimír, Hruška Jiří

MPK: C23C 14/56

Značky: organických, nanášení, polymerních, zařízení, paraxylenu, vákuové, substituovaných, zejména, polymerace, derivátů, určené, povlaků, polymerů, metodou

Text:

...nanášení povlaku je prostor odpařování polymeru vyroben z průhledného materiálu, např. ze skla.Výhody uvedeného zařízení spočívají v tom, že tlaky jsou regulovány na několika místech zařízení regulovatelnými ventily a pohybují se podle potřeby od 1,33 do 133,3 Pa. Součástí zařízení je regulace teploty ukládacího prostoru, chlazeného vodou nebo tekutým dusíkem. Pro udržení konstantní vrstvy povlaku polymeru je v prostoru ukládání umístěn...

Zařízení na detonační nanášení povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266462

Dátum: 12.01.1990

Autori: Těmčenko Vladimir, Klimenko Valerij, Skadin Vasilij, Amosov Jurij

MPK: B05B 7/20

Značky: nanášení, povlaků, zařízení, detonační

Text:

...1 y ero nynhnoro cpesa aakpeuneno conno 8, 0 Cb Kanana KOTODOFO Hanpaaneua nonepex ocucTBona 1.-YcTaHoBKa cuaömena Taxme 3 HeKTDOMaPHHTHHM nnennoxnananon 9, cooőqammmca c connom 8 H cnaőmen-za HMM mTyuepoM 10 nn» nonona Heropmqero rasa. Hnn oöecneqeana nocneonawennHOFO H cornaconauuoro cpaöarusanun HCHOHHHTenbHHXMeXaHHSMOB CHYXHT őnox 11 ynpanneHHn,snexwpnuecxu caasaanbů c Knananamm 4, 5, 6 cmecnrenx 3, nopomxoauM osawopon 7 H...

Zařízení pro nanášení omítkových a podobných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266399

Dátum: 13.12.1989

Autori: Petrunkin Grigorij, Gorovucha Vjačeslav

MPK: E04F 21/06

Značky: omítkových, podobných, zařízení, nanášení, směsi

Text:

...xunmpu m uTuMwMm HT ManacTMu× an nwnv yumnMwaHMM üknpmm mn nnM×mMMm nananuux cocTammn MGKADHOQT npaaxmoepnaounumm M nouaonmar nonamavn cnmramn unanñ ×uncMu 1 uuuMM. n Tom uMcnu M MnnonDnaMmHue nonMMapuaHuHTMna cmcvaeu nan napyxuoň oTnmnKM nuunwň MAM nunmnManMM rMnpoM 3 onnuMM M uhnonnanmm CTMKQM caonmux umnaaüdeTuHnu× KüMcTnyKuMM. n caxmn unnwmnuMM nnumvoro anna un MaTnnnoKoncTpyKuMM Maw nnM nmnmuvm manmmonmwmnnux ×ümurnyKuMň.P E O E P A T...

Zařízení pro nanášení nátěrů detonačním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266378

Dátum: 13.12.1989

Autori: Chajrutdinov Albert, Kadyrov Valerij, Nevgod Vasilij

MPK: C23C 4/00, B05B 7/20

Značky: detonačním, nanášení, způsobem, nátěrů, zařízení

Text:

...V 1 FHDĽT T|HMIIÓHF|IIT.VU 9 | M 131 ľ| 1 II 1.1 ElIlíl|I 3 I|I,-.1 |LbMl.,1 l.1 n.|ĺ 24 Di i MCVIMÚCŠTM EWT Iřäłřďľĺülĺlłľľyřłhl WFNĚIXIÝJÄÍÉILUĚJŇ MMIĚKUIĽTM MQFWWT IWFv 2 l|×lTJXlHI 30 řJ ŽZISP-Hĺílřlľlłñł.m mvnm nwm V 1 i 1 M|ł|IIIllil FJ tu uuznmi.n rozcnruaruwrwnu Moaexny Krauyxon 1 v STEIÚIIFJM ncmarvurmvar 51 Jmwŕliłłiiůlii.|~IH.I 1 I| Anmru-aüromnx wucnumrauz-Mmü umzrrmrêmosrr 7 pmznwznn |I Inrw yl-Iaar ľku...

Detonační plynové zařízení pro nanášení barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 266377

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gerda Alexandr, Kadyrov Valerij, Nevgod Vasilij

MPK: B05B 7/20

Značky: nanášení, barev, detonační, zařízení, plynové

Text:

...Mal Tťľľü/Iąlllłl I li) ÚĽI Iüĺzllfž nlhľilĺĺTĺůlľlĺžlxl Vl IICIÍIVCKGKIT ŽIHÉI MTIĚII hHyn JKIIOĽIIIÚMCHJMK) . yľCIJI KlÍJI-LYCTI-łlĺlľ TM KĽIJIľJ LI 2 U..MHFJFÍTHUŘ V 03. IDKVHÉJIVIÍĽŤJII M ľi 3 C|Úd|)i 3 Ełř|ÍJĺł ÍÍIHJIVIÚIÄI Ollĺjkťlĺlšł-lhh KüK ľllJKĺlĺłüřll ĺld 0 l/Il.ĺ, K.rIItrn 3 rs.Tt 1 Byxuunr 1 küHüłlčiM 3 .vzula raactpucnpranranel-umsl. Hm npununzuvnv KynnIksą 22. nnpmrru-cx. 153 nmIlľłňfľľülłlłšñ uüamnxrmoň npyxmnu 2. cases-mam...

Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265698

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučerová Radomíra, Krs František

MPK: B21J 3/00

Značky: hlava, nanášení, směšovací, zápustky, automatická, maziva

Text:

...kruhovým vybráním gps spodní části zúženyma propojenym s výstupní částí odstupñované kruhové dutiny 3a s kanálkem i ústícím na protilehlťstraně hranolu. Tato protilehlá strana tělesa 1 I. směšovací hlavy, na níž ,je upevněna membrána j pomocí hranatého víka 6 s lcruhovým vybráním, je opatřena kruhovym odstupňovanym vybráním 1 ústícím do kruhové duti- i ny 8. V kruhové dutiñě g je uložen ovládací píst 2 s pružinou 1 g. Odstupňovaná...

Zařízení pro řízení nanášení nátěrové hmoty na výrobky v automatizovaných lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265670

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kokoška Ivan, Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav

MPK: B05B 12/00

Značky: automatizovaných, hmoty, nanášení, zařízení, lakovnách, řízení, výrobky, nátěrové

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že je opatřeno vyhodnocovačem závěsu, do kterého jsou vedený výstupy snímače tvaru výrobků a snímačerychlosti podvěsnóho dopravníku, přičemž výstup vyhodnocovače závěsu je napojen na vyhodnocovač plošného tvaru výrobku.Zařízení podle vynálezu umožňuje snížit celkové náklady na provoz automatizovaných lakoven jednekv důsledku omezení ztrát nátěrově hmoty, ke kterým dochází postříkem závěsového zařízení, jednak...

Způsob povrchové úpravy podložek pro nanášení tlustých vrstev pyrolytického uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265069

Dátum: 12.09.1989

Autori: Balík Karel, Žižka Slavomír

MPK: C23C 10/02

Značky: úpravy, nanášení, uhlíku, pyrolytického, povrchové, podložek, tlustých, vrstev, způsob

Text:

...pyrolytického uhlíku, vysoustružených, zbroušených a opracovaných jemnýmí lešticími papíry a leštěných textilním kotoučem na střední aritmetickou úchylku profilu 0,2.ň,O,5 m, jehož podstatou je, že takto upravená podložka se pokryje vrstvou pyrolytického uhlíku, tlus~ tou 1 č, 5 pm, která se znovu leští na střední aritmetickouVyšší účinek způsobu povrchové úpravy podložek v porovnání s dosevedními známymi postupy je spatřován v tom, že...

Přípravek pro nanášení vtisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265048

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čada Radek

MPK: B41K 3/36

Značky: přípravek, vtisků, nanášení

Text:

...jakpřed, tak především po tešení, a tím získávat s potřebnou přoswností vstupní hodnoty prorpoěítačové vyhodnocovúní dcformačních Šitie mrvynález a jeho účinky jsou blížepopsány v popicupříklo~ du jeho provedení podle přilcšcmcho vjkrcsu, kde obr. 1 Smuticky v núrysu V řezu znąxorĺuje příravoh pre uunáüoní vtianastavují pod hranu ručky Q, ktorá je připevněna k hlavě 2ků podle vynálezu a obr. 2 znázorňuje řez místom A u příprav~ ku pro...

Zařízení pro průběžné nanášení antikorozní vrstvy na ocelové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264551

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krabec Miroslav, Matyáš Vladimír, Štulc Václav, Šváb Roman, Vach Vladimír

MPK: C23F 15/00

Značky: ocelové, vrstvy, nanášení, zařízení, průběžné, pásy, antikorozní

Text:

...je ke stojanu upevněna přítlečnou pružinou a přes regulační ventil, čerpadlo,nepojene na zásobní nádobu opetřenou topným telesom.Dle výhodného provedení je čep horního válce ve stojanu uložen na vačceaVýhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje průběžné nenášení protikorozní vrtsvy na ocelové pásy, např. olejové ochranné vrstvy, přičemž výsledný nanesený povlak je spojitý, rov- noměrný a v žádaně regulovetelné tlouštce. Použitím...

Vodný tuhý nátěrový prostředek v úpravě pro přímé nanášení válečkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264110

Dátum: 13.06.1989

Autori: Waters Roger, Taylor David, Hartridge Leonard

MPK: C09D 3/36

Značky: válečkem, vodný, tuhý, prostředek, úpravě, nanášení, náterový, přímé

Text:

...z něhož je miska, k ochraně nátěrové hmoty, pokud není používána. Vhodný obal pro nátěrové hmoty podle vynálezu je popsán v evropské patentově přihlášce vynálezu číslo 0124305 a obsahuje misku z plastického materiálu, k jejíž boční stěně je připevněno ohebné držadlo,přičemž ae držadlo dá sklopit do polohy těsně přiléhající ke stěně, v kteréžto poloze se dají prázdné misky stavět vedle sebe a opět vyklopit do polohy pro přenášení, kdy so...

Linka pro elektroforézní nanášení povlaků na malorozměrné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264035

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nevljudov Igor, Anpilogov Jevgenij, Manakov Vladimir, Trunov Jevgenij, Šalnikov Jurij

MPK: C25D 13/00

Značky: malorozměrné, linka, nanášení, výrobky, elektroforézní, povlaků

Text:

...nonaewćn xononax Bona 5 Tennooöneuunx,Honnocrnm coôpauuym Kaccery 10, 11 c HaxonHmMHcaB neü nsnennxmn MGXEHHSMnepeuemenun no ncreqenum Bpeuenu, aanannořo na őnoxe ýnpaaneúnn, nonunnaer- lvl IIEDBMGIBHGT ee Ha OJIHY BOSI/IMHO Pl aaTen OIIYCKEGT B BâHł-ły 2 QJIGKTPOXMLMFIECýxoro oőesmnpananux.-Hpu swom npn norpymenu Kaccewu 10 B sanny 2 na Kopnyc fxamoro Hsennx noaerca MMHYC or acwoqánxa uocroaanoro Toxa, a na Kopnyc sauuu 2- nnmc....

Zařízení pro nanášení povlaků ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263499

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/26

Značky: povlaků, nanášení, zařízení, vakuu

Text:

...úonnomxn 10,~ Koaçnrypannn souu Hanmnennn Bu 6 npaeTcx c yuewom Tpaexwbpnn H nnmennn. HanpWMep, npn npàmonuneüuom nepememeunn nonnomex 10 Kónaeñepou HMH öapaüànou soua Hanmnennn onmHa~nMerL npxMoyronLHymKoamnmypann, npu apamenuu fxapycenbm - KoHurypąuum 5 Bane qacru xonsua. Hpuuem nuz noaameHHxpaBHoMepHocTu.TonmHHu Hanunxeuoü nnénxu Kouburypauux sonm Hannmeana Momew ÓNTB nononaurenbno oTKoppeKTupoBanaco cropoa nxona. Buxona nonnomex 10...

Způsob nanášení vrstvy hliníku planárním magnetronem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263089

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skřivan Boris, Pašek Vladimír, Mirovský Jaromír

MPK: C23C 14/30

Značky: způsob, vrstvy, nanášení, planárním, hliníku, magnetronem

Text:

...30 °c, pod katodou rychlosti 0,01 až 0,02 m/s s následným ochlezením. Podložky mohou procházet pod katodou s následným ochlazením v několika cyklech, jejichž počet závisí na požadované konečné tlouštce nanášené vrstvy.Způsobem nanášení vrstvy hliníku podle vynálezu se snižuje sálání z povrchu katody i množství etomů dopadajících na podložąu. Výsledná vrstva hliníku je nanášena postupně po několika velmi tenxých vrstvách. Jsou zaručeny...

Zařízení na nanášení lepidla u balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262325

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lejček Vladimír, Chramosta Jaroslav, Hrdina Zdeněk

MPK: B65B 51/02

Značky: balicích, lepidla, zařízení, strojů, nanášení

Text:

...zcela spolehlivá,bez jakékoliv přípravy nebo údržby. Při provozu nevznikají prostoje, způsobené pracným čištěním a mytím funkčních částí zařízení. Při přerušení práce odpadnou poruchy při zavádění papíru vzniklé zalepením vodicích líšt a zaschnutím lepidla na přenášecích dílech. Dochází k úspoře lepidla, vymizí problémy s jehblmanipulací, mícháním a údržbcu, protože lepidlo umístěné v uzavřené nádobě nevysychá. zařízení podle vynálezu...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pola Josef, Guselnikov Leonid, Volnina Elvira, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C08F 2/50, C09D 3/82, C08J 3/28...

Značky: plynné, nanášení, rozkladem, polymerů, organokřemičitého, 1-metyl-1-silacyklobutanu, fáze, laserem, způsob, indukovaným

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Zařízení ke stejnosměrnému dávkování a nanášení tekutě formovaných ochranných látek, zejména mořidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261876

Dátum: 10.02.1989

Autori: Messner Erich, Harold Franz

MPK: B05B 1/00, B05B 7/24

Značky: mořidel, ochranných, látek, tekuté, formovaných, zejména, nanášení, zařízení, stejnosměrnému, dávkování

Text:

...puovely dávkovacímu čerpadlo.Dávkovací čerpadlo vysává z nádrže, opatřené míchadlem, předem daná množství tekutého mořidla a tlačí je do systému trubkových trysek podle vynálezu pomocí stlačeného vzduchu, je níanoínetrem. Na konci potrubí je tvořen podtlak, čímž se nachází kapalinové potrubí pod permanentním podtlakem. Vlivem vytvořeného podtlaku v kapalinovém potrubí je vyrovnáivací trubkou zamontovanou v kapalinovém potrubí plynule...

Způsob elektrického napájení zařízení na nanášení práškových hmot v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261133

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tokarčík Miroslav, Chvátal Petr, Černák Mirko, Mokroš Martin

MPK: B05B 5/02

Značky: zařízení, napájení, elektrickém, práškových, nanášení, elektrického, způsob

Text:

...s větším poloměrem »křivosti čistým vzduchem. Tato metoda však komplikuje mechanickou konstrukcí zařízení, vyžaduje zvýšenou rychlost proudění vzduchu v zařízení, což vede ke SÁIIÍŽBHÍ účinnosti nanášení práškových .hmot, a na ielektrodě. o větším potloměru křivosti umožňuje pouze zpomaulení tvorby vrstvy, ne však úplné za-mezení jejího vzniku.Byly navrženy i komplikovaná met-ody,Ipři nichž se tvorba vrstvy na elektr-odě ztěžuje jejím...

Zařízení pro nanášení kapalných substancí na ploché díly

Načítavanie...

Číslo patentu: 259145

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tylajka František, Foks Jiří, Gaja Jan

MPK: A43D 95/14

Značky: zařízení, kapalných, díly, nanášení, substancí, ploché

Text:

...hřidele s výstředniký se zcelà rovnoměrněvposouvaji obě tožiskové podpěry, tekže v käždém ůhlověm pootočeni hřidete V istàLezůstàvávrovnoměrnà pracovni štěrbina po celé déĺce nanášeciho válce á přiťtačného vàtce To se přiznivě projevuje rovnoměŕnýmpnanâšenimpbarvicich směsi. Tločné pružiny vzepřené me. zistavěc 1 mi«maticemi a opěrnými třmeny zajíšĚuji potřebnéodprułeni přitlačného válce v připadě nerovnosti ttoušłky opracovávených...

Zařízení pro elektrojiskrové nanášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259001

Dátum: 16.09.1988

Autori: Panajotov Stojan, Antonov Bogomil, Jjutakov Ogňan

MPK: B23K 9/04

Značky: nanášení, elektrojiskrové, zařízení

Text:

...no Hanpannenm z Taxme H BHaHDaBHeHHH Íix H ty nHraTenHMH ľ 0 pHSOHTanbHOPO nepememennn no OCHM x H y 7 H 8. Perynnpymmeň Hacnauaammeů rononxoň á, ammeů nosuoxnocrb nepeMemeHHg B Hanpanneunu// H /-/ 5 oTHomeHHH BEPTHKBHH Hacnaunawmero anexrpoa-anona 11 nocmHraéTcn HacnaHBáHHe H no Haxnounu paöouHM noBeýxHocTHM. V l3 HeprHm, HeoöxoHMyw nan nporexauns npouecca snexmpoňcxpoaoro HacnauaaHHH, nonaew renepàwop HMHYHBCOB 5, nonoxnrenbnmň Bmxon...

Detonační zařízení pro nanášení povlaků a kontrolu jejich jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 258433

Dátum: 16.08.1988

Autori: Anosov Jurij, Bjatěc Nikolej, Těmčenko Vladimir, Skadin Vasilij, Klimenko Valerij

MPK: B05B 7/20

Značky: detonační, kontrolu, nanášení, povlaků, jakosti, jejich, zařízení

Text:

...noroxa H moTóawunx 10 Hanpasnenm B ony H Ty me cwopouy. Ona pacnonoxenu raxnu qőpasou, qro onrnqecxan bea owona 1 uuKa 10 nepecexaer reouerpuuecxym ocb ucroqHnxa 9 B HHOCKOCTH noxpurna H, a reouewpnqecxne ocn cwnona 1 H ucmouuąxa 9Ycwauonxa conepxnr Taxne npeoöpasoaarenb 11 cnrnanon-mowoawqnxa 10,3 neKTpouarunwuoe pane 12 H nepexnmqarenn 13, onuu Hs Henonuxnmx KOHTaKTOÉ Kbwoporo coeHHeH c nmxonou Hpeoöpaaonarenn 11, Ha nTopoä Henonnumnuü...

Zařízení k nanášení tekuté, popřípadě husté nanášecí hmoty na zpracovávanou plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258103

Dátum: 15.07.1988

Autor: Zimmer Johannes

MPK: B41F 9/08

Značky: tekuté, husté, plochu, popřípadě, na, zpracovávanou, nanášecí, nanášení, hmoty, zařízení

Text:

...čáry A-A v obr. 2 v jpůdorysu, obr. 7 častečný podélný řez těsnicí lištou dalšího provedení vedený podle čáry A-A v. obr. 2 v püdorysu a obr. 8 pohled na přestavovací ústrojí trubice nesoucí tvarovou lištu.Zařízení podle vynálezu zahrnuje podle obr. 2 tvarovou lištu 2, která sestava ze základního -tělesa 14 a z těsnicí lišty 7 uspořádané na jeho zadní straně. Otáčí-li se -nyní šablona 4 .na potiskovaném pásu 5 zboží pohybujícím se spolu s...

Způsob nanášení omítkové nebo tmelící vrstvy na podhledy stropů a svislé stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245416

Dátum: 01.07.1988

Autor: Šimonffy Ján

MPK: E04F 13/02

Značky: vrstvy, způsob, nanášení, tmelící, stěny, podhledy, stropů, svisle, omítkové

Text:

...a lze dosáhnout jen hrubé členitého povrchu. Znečiätění okolí takto vymezených plech je nevyhnutelné, a to i při použití äoblon. Naneeení cmítek e konečnou úpravou hleikoeti rovných či tvarovoných povrchů na svislé etěnw či podhledy v jednom zábčru není dosud technicky vyřeäené. Je to nedostatok zejména u povrchových uprav konstrukcí a konstrukčních ssténů, eložených z prefahrikovaných dílců, kde plochy jednotlivých díloů jsou čneto velmi...

Terčová elektroda pro nanášení supravodivé vrstvy v magnetronovém poli a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245242

Dátum: 01.07.1988

Autori: Alpár Tibor, Tér László, Györvári János, Szombathely, Stenström Yngve

MPK: C23C 14/00

Značky: její, výroby, supravodivé, nanášení, vrstvy, magnetronovém, elektroda, způsob, terčová

Text:

...nemagnetického kovu obdélníkového nebokruhového tvaru s vyfrézovanou drážkou, do které je zalisována supravodivá sloučenina. Elektroda se vyrábí tak, že do drážky těê lesa elektrody se nasype supravodivá sloučenina, která se společně s tělesem elektrody slisuje na konečnou výšku elektrody.Výhoda uvedené elektrody podle vynálezu spočívá především v tom, že elektroda umožní nanášet supravodivé vrstvy metodou magnetronového naprašování...