Patenty so značkou «namáhání»

Kompozície so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín pri mechanickom namáhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15240

Dátum: 09.04.2008

Autori: Mehler Nils, Schultes Klaus, Höss Werner

MPK: C08L 25/12, C08L 33/10, C08L 33/08...

Značky: trhlin, namáhání, odolnosťou, mechanickom, zvýšenou, kompozície, vzniku, proti

Text:

...W 0 2005/047392 Al uvádza polymému zmes, ktorá obsahuje nasledujúce zložky a) nízkomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri teplote 25 °C (ISO 1628 - Diel 6) nižšiu ako/rovnú 55 ml/g, b) činidlo modifikujúce rázovú húževnatost na báze zosietených poly(met)ak 1 ylátov, c) vysokomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku V chloroforme pri teplote 25 °C (ISO...

Spôsob a zariadenie na zvýšenie medze únavy kľukových hriadeľov pri kmitavom namáhaní, najmä medze únavy pri striedavom namáhaní v ohybe a medze únavy pri striedavom namáhaní v krute

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3482

Dátum: 05.02.2005

Autori: Schmidt Jochen, Reeb Alfons, Bömcke Alexis

MPK: B21K 1/06, B24B 39/00, B23P 9/00...

Značky: spôsob, ohybe, únavy, zariadenie, hriadeľov, striedavom, najmä, medze, kľukových, kmitavom, krute, namáhání, zvýšenie

Text:

...znesú toto nútenázastavenie bez poškodenia. Prakticky sa týmto núteným zastavením celý hnaci systém napne ako pružina, ktorá sa nasledovne zbaví napätia a zodpovedajúcim spôsobom opäť vykonáva otočný pohyb pre kľukovýV praxi sa ako výhodné ukázali frekvencie úderov medzi 0,1 a 20 Hz, s výhodou medzi 1 a 10 Hz, ešte výhodnejšie medzi 3 a 6 Hz. Tlaky úderov by mali - podľa prevádzky - byť medzi 10 a 300 barov, s výhodou medzi 30 a 130 barov a...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křipský Adolf, Císař Josef, Rez Jiří, Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/252, G01R 19/30, G01R 19/25...

Značky: řízené, mikropočítačem, namáhání, diagnostiku, proudového, silnoproudých, elektrizační, poruchách, soustavy, zařízení, zkratových

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Zařízení pro zkoušení vlivu prostředí a mechanického namáhání na změnu vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267041

Dátum: 12.02.1990

Autori: Horský Jiří, Velechovský Václav, Zdebor Jan

MPK: G01M 19/00

Značky: prostředí, změnu, zařízení, namáhání, zkoušení, vlastností, materiálů, mechanického, vlivů

Text:

...zařízení podle vynálezu je kompaktní a jednoduchá konstrukce, která umožňuje umístit zařízení do laboratorních nádob s korozně-agresivním prostredím a zkouàený vzorek zatěžovat požadovaným způsobem proměnným tahovým namáháním jak determinietíckého,tak stochastického charakteru, které je omezeno pouze časovou konstantou tlakové nádoby s olejovou náplní. Zařízení umožňuje přímé měření deformace vzorku i jeho elektrickou izolací od...

Titanokarbidový spékaný materiál, zejména pro tribologické namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 256946

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voigt Klaus, Krumphold Ralf, Illgen Lothar, Rebsch Heinz, Rieger Bernhardt, Wilm Heinrich

MPK: C22C 29/00

Značky: materiál, tribologické, zejména, namáhání, titanokarbidový, spékaný

Text:

...PH STOM nHHCOCTaBa TBBDHOFÓ BEMGCTBH B KOHBHHOM HDOAyKTexąpaKTepHo, T 0 COOTHOMGHHE Tnwana K yrnepony OT Kpaa K CEPERHHG SEDH 8gwnepnóro nemecraa yueuhmaewcn. Ocoöenno npm öoneeMąnux onax Tneporo ne mecwąa Moxer Guru owxasano M 3 coeůcwnymmeu na cnexanne neůcwnuu. Bapuanw usoőpeweuun npenycmawpnnaew, qro rnranoxapöunnmñ cneqennuů Marepuan conepzur AÓHOHHHTGHBHO 0,5 - 10,0 Maccon.ZKap 6 uuMçTannon nonrpynn IVaVIaTHTaHoxapônnuü cneqeňuuň...

Spékaný materiál z titanokarbidu pro řezání a tribologické namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 255549

Dátum: 15.03.1988

Autori: Voigt Klaus, Beger Arnd, Heinrich Wilm, Gille Gerhard, Illgen Lothar, Krumphold Ralf, Rieger Bernhardt

MPK: C22C 29/00

Značky: tribologické, řezání, materiál, spékaný, namáhání, titanokarbidu

Text:

...XapaKTepHmM nnn cocrana wseporonemecraa 5 Koueuaou npoyxwe nahnewcx T 0, 5 qro coepmanne Turana K yrnepony or Kpan K cepenane sepäâ TBGPROPO BGMBCTBB wumnmmBwmmjwwwwmnmmuwmw,wommmmwmmůmv uennuü METGDHBH coepmnw nononunwenhno 0,5 no O Maccosuxz Kapönon Merannon noöounx rpynn IVa no VIa Hepuonnuecxoň CHCTeMM,3 neMeHTOB. An.h c-mHenepeTaqnnaeMan pexyman nnacfnna cocTana Tią 4 Cą,Oqof, Mnq c oneň wneporo semecwsa npuünnsnrenbno 99 OÓbeMH.Z H c...

Způsob experimentálního určení namáhání konstrukční součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238001

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hurych Jindřich, Hrubant Ladislav

MPK: G01L 1/22, G01B 7/16, G01M 5/00...

Značky: určení, namáhání, způsob, součástí, experimentálního, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém požadované zvýšené přesnosti měření namáhání konstrukční součásti v jejích pracovních podmínkách pomocí na ní nalepených odporových tenzometrů, a to potláčením chyby, zanášené do měření silnější vrstvou lepidla, ovlivňujícího výslednou deformaci odporového tenzometru. Z odporových tenzometrů stejného typového označení se nalepí vždy alespoň jeden stejným lepidlem a stejnou technologií jednak na měřenou konstrukční součást a...

Zařízení pro stanovení odolnosti elastomerních vzorků proti únavě při dynamickém tlakovém namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233636

Dátum: 01.03.1987

Autor: Odstrčil Jaroslav

MPK: G01L 3/12

Značky: namáhání, zařízení, odolností, únavě, proti, dynamickém, elastomerních, stanovení, tlakovém, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud známá zařízení ke zkoušení odolnosti elastomerů proti únavě mají některé nedostatky, způsobující, že dynamické tlakové namáhání neprobíhá za přesně definovaných podmínek. Jednak není zajištěna stálá rovnoběžnost dosedacích ploch stlačujících vzorky, jednak zdvih kmitající desky není možno nastavit s dostatečnou přesností. Tyto nedostatky ve značné míře odstraňuje zařízení podle vynálezu, které má opěrné desky upevněny na vodicích tyčích a...

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František, Veinfurt František

Značky: řízení, turbiny, zapojení, parní, teplotního, podle, namáhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227963

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sluka Zdeněk, Walter Karel, Žežulka Jaroslav, Veinfurt František, Pokorný František

Značky: vyhodnocení, namáhání, turbiny, prístroj, teplotního, kompaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny tvořený pevným obalem s prvky pro upevnění, se síťovým vypínačem a kabelovými vývodkami jehož součástí jsou vstupní obvody kompaktního přístroje, korekční obvody, model teplotního namáhání, obvody vyhodnocení mezních hodnot, obvody vyhodnocení měřené veličiny a měřicí přístroj, vyznačené tím, že vstupní obvody (1) kompaktního přístroje jsou svým výstupem (1.1) připojeny na...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kozák Karel, Hrubant Ladislav, Kučera Jaromír

Značky: lepenými, tenzometry, způsob, polovodičovými, statického, konstrukcí, dynamického, namáhání, součástí, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227220

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mládek Milan, Hlaváček Petr, Čujan Zdeněk, Pospíšil Josef

Značky: namáhání, ohebného, dynamické, plochého, zařízení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšená konstrukce zařízení pro dynamické namáhání plochého ohebného materiálu sešitého do tvaru rukávce, zejména pro zkoušení pevnosti šitého spoje. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že oba koncové čepy 41, 42 zalomeného hřídele 4 jsou opatřeny nástavci 43 v nichž jsou upeněny výstředné čepy 45. Na výstředných čepech 45 jsou uloženy deformační prstence 6 rozpěrnými kroužky 61. Jeden koncový čep je uložen v držáku 3, jemž je...

Zapojení mikroelektronického snímače mechanického namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 217923

Dátum: 15.12.1984

Autor: Lysenko Vladimír

Značky: namáhání, mechanického, zapojení, snímače, mikroelektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud používané snímače jsou konstrukčně složité, z čehož vyplývá nižší provozní spolehlivost, větší hmotnost a energetická náročnost. Zapojení mikroelektronického snímače podle vynálezu sestává z RC struktury (10), kapacitoru (8) a kompenzačního rezistoru (7). Způsob zapojení je znázorněn na schématu. Zapojení umožňuje bezkontaktní přenos naměřené veličiny, její zcela bezchybné zpracování v číslicovém tvaru včetně linearizace a eliminace...

Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhání na střih

Načítavanie...

Číslo patentu: 215823

Dátum: 20.12.1983

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

Značky: prvky, akcelerometr, namáhání, střih, piezoelektrickými, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímačů pro absolutní měření mechanických kmitů a řeší nové konstrukční uspořádání piezoelektrického akcelerometru s piezoelektrickými prvky namáhanými na střih. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem střední části snímače, která současně slouží pro jeho připevnění k povrchu kmitajícího předmětu, jsou uloženy piezoelektrické prvky, přitlačované k ní radiální silou vyvozenou prstencem, nasazeným na piezoelektrické prvky, s...