Patenty so značkou «nakrátko»

Rotor nakrátko elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283017

Dátum: 16.12.2002

Autori: Sauer Bernd, Böhm Heinz, Scharstein Egbert

MPK: H02K 17/16

Značky: elektrického, nakrátko, rotor, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor nakrátko s klietkou, prestupujúcou axiálne zväzok plechov z elektricky dobre vodivých tyčí (2) na spojenie nakrátko, ktoré sú na svojich koncoch, presahujúcich zväzok plechov, zvedené dohromady a tam sú prostredníctvom materiálu spojené s kruhom (4) klietky, ktorého podstata spočíva v tom, že vždy konce najmenej troch navzájom vedľa seba ležiacich tyčí (2) na spojenie nakrátko sú tak zvedené dohromady, že konce tvoria s kruhom (4) klietky...

Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Slanina Július, Sutoris Jozef, Friga Tibor

MPK: H02K 9/06, H02K 7/14

Značky: konštrukčné, ventilačnými, elektromotorov, lopatkami, rotorov, asynchrónnych, špeciálnych, riešenie, nakrátko

Text:

...lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho...

Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Orság Jan, Ordáň Jan, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 3/04

Značky: indukčního, nakrátko, rotor, motorů, kotvou

Text:

...výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kutina Karel, Souček Milan

MPK: H02P 1/26

Značky: asynchronního, bezkontaktní, zapojení, kotvou, třífázového, elektromotorů, rozbeh, nakrátko, zabrzdění

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pavlík Mojmír, Frček Vojtěch, Mašínský František

MPK: B22D 21/04, B22D 27/08

Značky: klecí, elektrických, odlévání, točivých, hliníkových, strojů, nakrátko, zařízení, vibrační

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Zapojení třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko u dvojice vibrátorů s rotujícími nevývažky vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubín Sáva, Olšák Antonín

MPK: H02P 3/20

Značky: vibračního, třífázových, zapojení, nakrátko, elektromotorů, asynchronních, vibrátorů, dvojice, nevývažky, kotvou, zařízení, rotujícími

Text:

...obou vibrátorů asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko, což je nejohvyklejší případ pohonů vibrátorů, je obvykle používáno brzdění stejnosměrným proudem nebo takzvaným proti proudem.V obou případech je tento brzdicí proud přiveden do elektromotorů po vypnutí přívodu hnacího proudu.V případě stejnosměrnáho brzdicího proudu je nutno jeho velikost stanovit tak, aby vyho věla izolačním a dynamickým podmínkám elektromotorü. Nevýhody...

Speciální kruh nakrátko pro ventilový turbomotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234381

Dátum: 15.10.1986

Autori: Peliš Josef, Vojta Vladimír, Misárek Mirko, Kebhart Miloslav

MPK: H02K 19/10

Značky: ventilový, turbomotor, speciální, nakrátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření speciálního kruhu nakrátko u ventilového turbomotoru, který je napájen nesinusovým proudem ze střídače proudu. Vyšší harmonické magnetické napětí statoru jsou vykompenzovány amortisérem turborotoru. Proudy vyšších harmonických, tekoucí po povrchu rotoru v axiálním směru, se na obou koncích rotoru uzavírají v radiálním směru. Je zapotřebí vytvořit v radiálním směru vodivou cestu s minimálním náhradním odporem a s...

Způsob a zapojení k řízení energeticky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 230421

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bříza Jaroslav, Konopásek Oldřich, Žabka Lumír

MPK: H02K 17/30

Značky: řízení, způsob, chodu, elektromotorů, nakrátko, úsporného, energeticky, kotvou, zapojení, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení energetiky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko s přepínáním hvězda - trojúhelník, vyznačující se tím, že proudový signál odpovídající zatížení elektromotoru se porovnává s nastavenou mezní hodnotou, odpovídající sníženému výkonu elektromotoru v pracovní oblasti s nízkou účinností a při výkonu nižším než odpovídá této nastavené mezní hodnotě se motor přepojuje ze zapojení trojúhelník do zapojení hvězda...

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220662

Dátum: 15.12.1985

Autor: Müller Josef

Značky: motory, asynchronní, mžikový, velké, spojovač, kotvou, nakrátko, vinutou, střední

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou, u něhož je potřebný kontaktní tlak vyvozen odstředivou silou, vyznačený tím, že třetí rameno (13) tříramenné otočné páky (2), na jejímž prvním ramenu (11) je kyvně uložen odpružený spínací kontakt (1), je ve vypnuté poloze umístěno nad ozubem (16) naklápěcí vybavovací páky (3), za jejímž ramenem (19) je umístěn doraz (15) naklápěcí západky (4), která je spolu s...

Zapojení pro ovládání úchopových machanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 218968

Dátum: 15.06.1985

Autori: Růžička Vladimír, Ditrich Milan

Značky: ovládání, asynchronním, rotorem, úchopových, poháněných, machanismů, motorem, zapojení, nakrátko

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání úchopových mechanismů poháněných asynchronním motorem s rotorem nakrátko. Silnoproudá elektrotechnika - ovládání robotů poháněných el-motory. Řeší vnější i vnitřní uchopení předmětu čelistmi úchopového mechanismu poháněného asynchronním motorem v zapojení Y-D pouhými dvěma povely "sevřít" - "rozevřit". Na vstup přepínače "hvězda" - "trojúhelník" je zapojen klopný obvod, na jehož nastavovací vstup je zapojen snímač uchopení...

Kruh nakrátko odlitý vcelku s vodiči klece elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 213778

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šimek Josef, Pavlík Mojmír

Značky: klece, elektrického, stroje, točivého, vcelku, nakrátko, vodiči, odlitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kruhu nakrátko odlitého v celku s vodici klece elektrického stroje točivého, tvořeného alespoň dvěma soustřednými prstenci, spojenými mezilehlou částí o menší výšce než je výška prstenců, měřená ve směru kolmém na čelo magnetického obvodu magnetického jádra stroje. Účelem vynálezu je docílit podstatného omezení vytváření skrytých vad odlitého kruhu nakrátko, které posud významně negativně ovlivňují provozní vlastnosti...