Patenty so značkou «nakladanie»

Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20382

Dátum: 27.03.2014

Autor: Gänz Rolf

MPK: B65G 61/00, B65G 1/137

Značky: spôsob, nakladanie, zariadenie, palety

Text:

...A 1 už opisuje paletovacie stanice so zásobníkmi a nekonečnou dopravnou slučkou sviacerými dopravnými prostriedkami.0010 vychádzajúc z nej, je predmetom tohto vynálezu spôsob a zariadenie vyššie uvedeného druhu pokiaľ ide o vylepšenie pripravovania jednotlivých paletovaných balíkov.0011 Tento predmet je riešený spôsobom podľa patentového nároku 1 a zariadením podľa patentového nároku 5. Závislé patentové nároky sa týkajú príslušných...

Nakladacia lávka na nakladanie a vykladanie nákladných automobilov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16683

Dátum: 07.09.2011

Autor: Taubken Gerhard

MPK: B65G 69/28

Značky: vykladanie, lávka, nákladných, nakladanie, výroby, automobilov, spôsob, nakladacia

Text:

...už počas procesu tuhnutia-3 čerstvého betónu odliateho ako betónový dielec. Aby sa aj tu zvýšili väzbové sily, vykazujú nárazníky upevňovaciu kotvu s rebrovanim a iné vytvarovanie vytvárajúce tvarový styk V betónovej dielcovej štruktúre. Výroba spojenia medzi betónovou dieleovou štruktúrou anáraznikmi sa nazáklade tohto uskutočňuje vopred v centrálnom výrobnom mieste transportnej jednotky.Trvácna arovnako zaťažiteľná betónová dielcová...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pojazdného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12415

Dátum: 11.11.2010

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B66F 9/12, B66F 9/18

Značky: kontajnera, pojazdného, zariadenie, vykladanie, nakladanie

Text:

...predovšetkým ako háky.0008 Pri jednom spôsobe vyhotovenia má vynález nosnú časť spojenú s podperami a v podstate pravouhlé rámy, ktoré nesú priestor vidlice. Pri tomtospôsobe vyhotovenia sa môžu rámy a podpery vyhotoviť jednoduchým spôsobom z oceľových proñlov a so zodpovedajúcou stabilitou.0009 Podľa ďalšieho spôsobu vyhotovenia vynálezu je nosnáčasť so saňami spojená s podperami a plánovaná s vodiacou časťou umiestnenou tak, aby ňou...

Snímateľná gondola určená na nakladanie návesu, vagón vybavený gondolou a spôsob nakladania návesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3039

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B61D 3/00, B61D 45/00

Značky: vybavený, určená, snímateľná, nakladanie, gondolou, nakladania, vagón, gondola, spôsob, návěsu

Text:

...ktorú je možné naložiť štandardné návesy, pričom sa dodrží mierka GB 1 UIC 506.0017 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní zreteľne homogénne rozloženie hmotnosti návesu na predné a zadné nápravy.0018 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou, ktorej štruktúra umožní umiestnenie jedného konca návesu nad nápravu.0019 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť vagón vybavený gondolou,...

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, B61D 15/00, E01B 29/17...

Značky: dlhých, prepravu, nakladanie, koľajníc, koľajový, vykladanie, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Železničný nákladný vlak na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280474

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ströbl Bruno, Hertelendi Josef

MPK: E01B 29/16, E01B 29/17, B61D 3/16...

Značky: koľajníc, vykladanie, prepravu, nákladný, železničný, dlhých, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vlak (1) na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc (5) má na podvozkoch (2) uložený vozový rám (3) a kolmo na pozdĺžny smer nákladného vozňa (4) upravené koľajnicové úložné zariadenia (6) s kladkami (9) na ukladanie dlhých koľajníc (5), ktoré majú najmenej na jednej koncovej strane obrubu (14), a medzi nimi upravené, zvislo usporiadané, dištančné lišty (13). Ku každej dlhej koľajnici (5) sú priradené dve v...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Židek Jozef, Čajka Jozef, Cvacho Marián, Rakyta Miroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, změny, směru, prostredníctvom, odoberanie, súčiastok, zhŕňaním, nakladanie

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264177

Dátum: 13.06.1989

Autor: Žarnay Martin

MPK: F27D 3/00, B65G 57/20

Značky: pecných, nakladanie, zariadenie, vykladanie, vozov

Text:

...s prírubou pre uchytenie chápadiel,ktorý je zavesený na reťaziach zdvíhaných priamočiarym motorom.Toto riešenie oproti doteraz používaným je konštrukčne jednoduchšie, lebo má len 2,stupne voľnosti, zaberá minimálny priestor na podlaha pracoviska, pretože všetky mechanizmy sú zavesené na pojazdovej dráhe,zvislo sa pohybujúce časti zariadenia nepresahujú nikdy nad vonkajší okraj zariadenia,takže ani pri vysokých zdvihoch nestüpa nárok na...

Zariadenie na nakladanie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 261824

Dátum: 10.02.1989

Autori: Borík Dušan, Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65G 47/06

Značky: tabliet, pásový, dopravník, zariadenie, nakladanie, najmä

Text:

...uložené vysávacie rameno 25 tabliet 24, ktoré zasohuje nad úložnú plochu 23 palety 19 a nad pásový dopravník 22.Vyrsüvacie rameno 25 je pevne Licbytené na valčekovej reťazi 27 opásanej na reťazových kolesách 28, z ktorých ľavé je opatrene pohonom 26. Pod unášacím vozikom 15 obr, 1) je v dolnej časti 3 trémy 1 na ľavej strane umiestnený nakladaci výťarh 4 a na.pravej strane vykladaci výťah 5 paliet 19. Nakladaci .a vykladací výťah 4, 5...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238422

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B65G 67/02

Značky: vozidiel, nakladanie, najmä, zariadenie, vykladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmechanizovanie manipulačných prác pri nakladaní a vykladaní vozidiel. Uvedeného účelu sa dosiahne vysokozdvižným obkročným vozíkom pozostávajúcim zo širokorozchodného podvozku (2) a z podvozku (1), na ktorom je uchytený pevný rám (3) s vedením (5) pre vidlice (4) a s vedením (6) pre širokorozchodný podvozok (2). Vozík s bremenom sa nakladá aj skladá z vozidla (10) pomocou širokorozchodného podvozku (2) pohybujúceho sa po...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhŕňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247008

Dátum: 17.09.1985

Autori: Honzová Stanislava, Koístek Jioí

MPK: B65G 57/24, B65G 47/00

Značky: zhŕňaním, odoberanie, súčiastok, zariadenie, nakladanie

Text:

...dopravník 8 v časti pred zariadením podľa vynálezu pliný opracovaných súčiastok, presunie odoberacia lišta 5 oodoberacej jednotky 20 rad týchto súčiastok na vyprázdnené miesto za zhŕňaciu lištu 4. ohybom odoberacej lišty 5 z východzieho postavenie zastaví sa zároveñ vstup pre ďalšie súčiastky do odoberacieho dopravníka B pred zariadením podľa vynálezu. Odoberacia lišta 5 po svojompremiestneni s opracovaným 1 súčiastkami do konečnej polohy,...

Zariadenie na nakladanie a ustavovanie obrobkov, najmä pre elektrochemické obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214931

Dátum: 30.10.1984

Autori: Antal František, Majerník Jozef, Augustín Ján

Značky: ustavovanie, nakladanie, elektrochemické, zariadenie, stroje, obrobkov, najmä, obrábacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrochemického obrábania. Vynález rieši nakladanie a upínanie obrobkov a ich presné ustavovanie na elektrochemických obrábacích strojoch. Podstatou vynálezu je, že je tvorené nosní kom, ktorý je na koncoch opatrený vodiaci mi čapmi zasahujúcimi do vedení frémy. V krajných polohách nosníka sú zvisle uložené ustavovacie skrutky, pod ktorými sú pevne v dolnej polohe nosníka uložené do razy. Na nosníku sú vodorovne prestaviteľne...

Zariadenie na nakladanie a vyberanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227430

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kocúr Jozef, Kopecký Václav, Holáčik Štefan, Lukáč Štefan

Značky: nakladanie, obrobkov, viacvretenové, válcových, zariadenie, vyberanie, stroje, obrábacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nakladanie a vyberanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje vyznačené tým, že vretená rotora (4) pevne upevnené v unášacej doske (11) zapadajú jednotlive do vybraní pevne uchytenej otočnej hviezdice (1), v ktorej je v drážkach suvne uložená otočná piestnica (2) z jednej strany pevne spojená s nabíjacími ramenami (7) otočných puzdier (9) a z druhej strany je pevne spojená s nabíjacím valčekom (5), pričom otočná...

Zariadenie na nakladanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227429

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kocúr Jozef, Kopecký Václav, Lukáč Štefan, Kysucké Nové Mesto, Holáčik Štefan

Značky: viacvretenové, zariadenie, válcových, stroje, obrobkov, obrábacie, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nakladanie valcových obrobkov pre viacvretenové obrábacie stroje vyznačené tým, že na prívodnom žlabe (5) je v posuvnom vedení (6) cez otočný kĺb (4) pripevnený sklopný žlab (1) opatrený zhora nabíjacím valcom (2), ktorého piestnica (10) je pevne spojená s nakladacou hlavicou (3) a zdola je sklopný žlab (1) ovládaný synchronizovane od unášavého pohybu rotujúcich vreteníkov (9) rotoru (11) zdvíhacou vačkou (8) ovládajúcou výkyvný...