Patenty so značkou «nakladače»

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 279312

Dátum: 17.12.1991

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: rýchloupínač, pracovných, nakladače, nástrojov, malé

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínač pracovných nástrojov na malé nakladače, ktorého podstata spočíva v tom, že na spojenie pracovného nástroja s pracovným strojom sa používa pevné vodiace puzdro (9), ktoré je opatrené otvorom (10) na zasunutie pevného čapu (18). V pevnom vodiacom puzdre (9) sa posuvne pohybuje ručne ovládaná upínacia doska (21) opatrená dvomi tvarovými vybraniami (11) a (12) rôznych priemerov, umožňujúca upnutie a odopnutie pracovného nástroja...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/96, E02F 3/36

Značky: rýchloupínač, malé, nakladače, nástrojov, pracovných

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Výložník nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267731

Dátum: 12.02.1990

Autori: Král Zdeněk, Kliment Vladimír

MPK: B60P 1/16

Značky: výložník, nakladače

Text:

...do transportní polohy, přičemž-výložník v tőto poloze nepřesahuje obrys vozidla a výšku přesPříklad provedení výložníku podle vynilezu je zndsornčn na přiložených obrůzcícb, kde obr. 1 znázorňuje bokorys výležníku a obr. 2 znćzoršuje půdorys výložníku.Na podvozku 5 vozidla je uspořćdána točna 3, na ktoré je uloženo nosné rameno l výložníku. Nosné rameno l je spojene a pístnící hydraulického vĺlce 2 pro zvedćní výložníku. Bracovní rameno Ž...

Podvozek pro přepravu hydraulického nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242814

Dátum: 11.04.1988

Autor: Borsig Eberhard

MPK: B62D 23/00

Značky: podvozek, prepravu, hydraulického, nakladače

Text:

...kol. Naprostá tuhost nápravy a chybějící odpružení hmot nakladače způeobuje silné otřeey a rázy,jimiž trpí jak přepravující automobil, tak vlastní nak 1 adač,u něhož se po krátké době takovéto manipulace objavují závažné poruchy ve spojíoh a rozvodech hydraulického systému.Uvedené nedostatky odstraňuje podvozek pro přepravu hywdreulického nakladače podle vynálezu, jehož podstata spočívav tom, že na čtyřhranněm náboji každého z obou kol zadní...

Nosná konzola zejména jeřábu, nakladače nebo bagru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254821

Dátum: 15.02.1988

Autor: Špalek Jaromír

MPK: B66C 23/84

Značky: konzola, nosná, jeřábu, bagru, nakladače, zejména

Text:

...pracovní nástavby v uhlu alespoň v rozsahu 3 180 a to vzhledem k dosahované tuhosti otočné skříně. Další výhodou Je zjednodušená konstrukce otočné skříně vyplývajícĺ z výloučení radiaxiálníholožiska a také z možnosti využití ozubeného hřebene s pastorkem udvojici ovládacích hydraulických válnů.Příkladnó provedení nosné konzoly podle vynálezu Je znáu zorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje schematický pohled a částečný řez nosnou...

Podpěra podvozku, zejména nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254555

Dátum: 15.01.1988

Autor: Špalek Jaromír

MPK: E02F 9/08

Značky: podpera, podvozku, zejména, nakladače

Text:

...horní částí boční stěny hydraulickým válcem.Výhodou podpěry podle vynálezu je rychlejší a snadnější příprava podvozku do pracovní polohy, neboč řešení podle vynálezu je lépe chránitelné proti pracovnímu prostředí a nečistotám obvyklým V zemědělství. Rovněž vyrobitelnost otvorů v přesných roztečích pro zajištění výklopných dílů v pracovní poloze je u řešení podle vynálezu snadnější. Další výhodou je možnost dalšího zúžení podvozku během...

Přídavné nářadí nakladače pro manipulaci s lehkými materiály organického původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235289

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vancl Antonín

MPK: A01D 87/12

Značky: přídavné, původu, lehkými, materiály, nakladače, organického, manipulaci, nářadí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného nářadí čelních nakladačů pro nakládání, stohování a další manipulaci s organickými materiály o malé měrné hmotnosti převážně rostlinného původu v zemědělství, kde řeší zlepšení manévrovacích a průjezdních vlastností nakladače s přídavným nářadím, snížení ztrát a zvětšení stohovaného objemu zvýšením objemové hmotnosti stohovaného materiálu jeho bočním pěchováním. Uvedených výsledků se dosáhne tím, že prodlužovací...

Rychloupínací ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245669

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: E02F 3/627, E02F 3/38

Značky: traktoru, rychloupínací, nakladače, ústrojí, připojení, čelního

Text:

...provedení rychloupínacím ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru je zndzorněno na výln-esech, kde obr. l představuje schematiclcý axonometrický pohled na čelní nakladač a část traktoru s lomerąými nosníky, obr. 2 schematiclcý axonometrický pohled na sdpojerąý čelní nakledač od traktnru a obr. 3 pohled na odpoàený čelný nakladať a částečny schenaticlzý pohled na traktor s částí hydraulického rozvodu spojeného s hydraulickou...

Zařízení pro měření sklonu lopaty nakládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233649

Dátum: 01.03.1987

Autor: Wiesner Jiří

MPK: G01C 9/04

Značky: měření, sklonu, lopaty, zařízení, nakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro měření sklonu lopaty nakládače, zejména v nedostatečně osvětleném prostředí. Krajní vývody rtuťového potenciometru na lopatě nakládače jsou křížově propojeny s krajními vývody přídavného rtuťového potenciometru na rámu nakládače. Střední vývody obou rtuťových potenciometrů jsou každý přes svůj odpor připojeny na invertující vstup operačního zesilovače, zapojeného na měřidlo sklonu.

Zařízení pro registraci sklonu lopaty nakládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233648

Dátum: 01.03.1987

Autor: Wiesner Jiří

MPK: G01C 9/04

Značky: nakladače, lopaty, registraci, zařízení, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro indikaci sklonu lopaty nakládače, zejména v nedostatečně osvětleném prostředí. Na lopatě nakládače je uspořádán rtuťový potenciometr. Jeho krajní vývody jsou jednak přes odpory napojeny na napájecí napěťové svorky, jednak každý přes odpor na společný střední výstup. Tím je napojen na neinvertující vstup operačního zesilovače. Jeho invertující vstup je přes odpor spojen se středním vývodem rtuťového potenciometru. Výstup...

Zapojení dálkového ovládání nosným kmitočtem s duplexním provozem pro nakladače s brázdícími válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248702

Dátum: 12.02.1987

Autori: Csák Máté, Horváth István, Voeroes Géza, Magdics Mátyás, Abrahám Károly

MPK: E21C 35/24

Značky: nosným, dálkového, provozem, kmitočtem, válci, duplexním, nakladače, ovládání, zapojení, brázdícími

Text:

...7, umístěnou na přijímací straně k druhému přijímači 9, přičemž modulovane signály, opouštějící druhý přijímač S, jsou vedený k druhému digitálnímu příjímači 11. V druhém digitálním přijímači 11 se modulované signály vyhodnotí. Po dokončeném vyhodnocení vyšle druhý digitální přijímač 11 odpovídající řídící signál na vstup spínací řídící jednotky B, načež spínací řídící jednotka li provede zapnutí. Potom vyšle kanál nosného kmitočtu...

Upínací zařízení pracovního orgánu nakladače nebo jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217340

Dátum: 01.08.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: nakladače, upínací, jeřábu, orgánů, pracovního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pracovního orgánu nakladače nebo jeřábu. Vynález řeší rychloupínání pracovních orgánů čelních nakladačů k výložníkové části. Na konci výložníkového rameno je uchycena výkyvná ovládací konzola s výřezy, napojená na lineární motor a opatřená jednak úchytným vybráním, se dvěma dosedacími obloukovými plochami prvního úchytného čepu lopaty, jednak úchytným výřezem druhého úchytného čepu lopaty, kterýžto úchytný výřez je uzavřen...