Patenty so značkou «nakladača»

Mechanizmus preklápania nástroja pracovného zariadenia nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7532

Dátum: 05.09.2016

Autori: Glatz Metod, Naď Milan, Moťovský Michal, Gulan Ladislav, Slovak Pavol

MPK: E02F 3/43, E02F 3/38

Značky: preklápania, mechanizmus, pracovného, zariadenia, nástroja, nakladača

Text:

...zdvihu. Pričom na výložník cez druhú rotačnú väzbu je pripojená preklápacia páka, ktorá je cez tretiu rotačnú väzbu, dlhé ťahadlo, štvrtú rotačnú väzbu a krátke ťahadlo prepojená s nástrojom. Štvrtá rotačná väzba je cez podperu a piatu rotačnú väzbu pre 5pojená s výložníkom. Napokon preklápacia páka je cez šiestu rotačnú väzbu, prostredníctvom hydromotora preklápania a siedmu rotačnú väzbu prepojená s výložníkom. Hydromotor zdvihu má...

Hydraulické udržiavanie horizontality nástroja, najmä vyrovnávanie lopaty šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5093

Dátum: 05.02.2009

Autori: Štubňa Boris, Mráz Pavel

MPK: E02F 3/42

Značky: najmä, nástroja, udržiavanie, horizontality, vyrovnávanie, nakladača, hydraulické, šmykom, lopaty, riadeného

Text:

...- prietok zdvihu výložníka,Q - prietok vyrovnávania lopaty pri zdvihu,Q - prietok spúšťania výložníka, 10Q 4- prietok vyrovnávania lopaty pri spúšťaní.Zachovanie schopností ovládania pohybu nástroja V obidvoch smeroch počas režimu zdvihu alebo spúšťania mechanizmu pre manipuláciu s nástrojom vyžaduje zaistenie priority ovládania sekcie nástroja oproti ovládaniu pre samovyrovnávanie nástroja. Funkčnosť tejto priority umožňuje zaradenie...

Zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3791

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 13/00, F15B 15/00

Značky: nakladača, najmä, hydraulického, pracovnej, okruhu, riadeného, zapojenie, nadstavby, šmykom

Text:

...jedným priamočiarym hydromotorom. Hydrogenerátor je prepojený cez bezpečnostný ventil s najmenej jedným diaľkovým ovládačom. Rozvádzač jc prepojený cez LS vetvu s hydrogenerátorom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude v ďalšom podrobnejšie vysvetlenć na výkrese, kde je na obr. l znázomené zapojenie hydraulického okruhu pracovnej nadstavby šmykom riadeného nakladača.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie...

Dvojrýchlostný hydrostatický pohon, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3790

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 21/08

Značky: hydrostatický, riadeného, najmä, pohon, šmykom, nakladača, dvojrýchlostný

Text:

...a na obr. 4 je schéma riešenia spojenia hnacieho stroja s tromi hydrogenerátormi cez prevodovku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDvojrýchlostný hydrostatický pohon šmykom riadeného nakladača (obr. l) pozostáva zo spaľovacieho motora 1 spojeného cez pružnú spojku s tandemovým hydrogenerátorom Z, ktorý je potrubným rozvodom prepojený s dvoma dvojrýchlostnými hydromotormi pojazdu 3, z ktorých každý je spojený s mechanickou...

Zariadenie pre prísun pruhových polotovarov do manipulačného priestoru nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260298

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pelegrin Eduárd, Veiser Jozef, Szarvasy Ladislav

MPK: B21D 43/00

Značky: priestoru, pruhových, zariadenie, polotovarov, manipulačného, přísun, nakladača

Text:

...podpery .polotóvaru a. zadné podpery polotovaru sú vysúvateľně pod a nad úroveň vozíkov.Použitím zariadenia .podľa vynálezu sa dosiahne kontinuálny prísun polotovarov do manipulačnéhopriestoruanakladača bez potreby použitia paliet, a tým bez .potreby zastavenie linky pri výmene paliet.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa prihlášky vynálezu je na prípojenom výkrese, kde obr. 1 je pohlad na zariadenie z boku a na obr. 2 je pôdorys.Zariadenie...

Zariadenie na samočinné upínanie výložníka čelného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 95

Dátum: 07.07.1993

Autor: Radil Jan

MPK: A01B 59/046, A01B 63/106

Značky: zariadenie, výložníka, nakladača, čelného, upínanie, samočinně

Text:

...čelního nakladače dle technického řešení sestavající zedvou protílehlých bočníc upínání g spojených navaděcímíčepy L 0. a 5 otvory pro příčepovaní ramena výložníku 11hydraulického zvedacího válce Lg a paralelogramu 1 , jehožpodstata spočíva v Lom, že na bočnící upínání 2je přípevněno vodítko 3 zajíšťovacího klínu Q v němž je pohyblívě umístěn zajíštovací klín § opatřený v horní částí zvedacím čepem Q S vačkou Z a V dolní častí otočnou západkou...

Aktivovaná lopata vertikálneho nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 278185

Dátum: 13.05.1992

Autor: Schmid Leo

MPK: E02F 3/34, E21D 9/12

Značky: nakladača, lopata, aktivovaná, vertikálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Na výložníku vertikálneho nakladača je kĺbovo pripojená lopata. Rezná hrana dna lopaty je aktivovaná viacerými vedľa seba usporiadanými údernými nástrojmi úderných mechanizmov. Podstata novej úpravy spočíva v tom, že prostredný úderný nástroj (21) je z úderných nástrojov (21, 22, 23, 24, 25) predsadený dopredu pred susedné úderné nástroje (22, 23). Ostatné úderné nástroje (22, 23, 24, 25) sú priradené po stranách prostredného úderného nástroja...

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollár Ivan, Špendla Viktor

MPK: E21F 13/00

Značky: konštrukcia, nakladača, prepravníkového, ramenom, výložníkovým, rámu, pevná, nosného

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Trecí prevod pojazdných kolies nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 234811

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ungero Robert

MPK: F16H 15/40

Značky: třecí, převod, nakladača, pojazdných, kolies

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru stavebných a zemných strojov. Vynález rieši problém pohonu pojazdových kolies nakladača riadeného sklzom. Rieši konkrétne prenos krútiaceho momentu z jedného pojazdového kolesa na druhé, resp. prenos krútiaceho momentu z hnacej kladky na obe pojazdové kolesá, a to priamo trením o obvod pneumatiky. Usporiadanie prevodu krútiaceho momentu medzi pojazdovými kolesami nakladača vyznačuje sa tým, že medzi pneumatiky pojazdových...

Nadstavba karuselového rýpadla – nakladača s otočnou kabínou obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218710

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kolínek Marián

Značky: karuselového, kabinou, nakladača, obsluhy, nadstavba, rypadla, otočnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukčné usporiadanie nadstavby karuselového rýpadla - nakladača, ktorého kabína obsluhy je upevnená v hornom ráme otočne uloženom v pevnom spodnom ráme, ktorý je po obvode opatrený ozubeným prstencom. Do ozubeného prstenca zapadá ozubené koleso prevodovky prvého hydromotora a v hornom ráme je otočne uložený prstenec, na ktorom sú upevnené dva výložníky a v ktorom je vytvorený ozubený prstenec, do ktorého zapadá ozubené koleso...