Patenty so značkou «náhodné»

Filter obsahujúci náhodne orientované vlákna na redukciu prieniku častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12526

Dátum: 22.12.2008

Autori: Xue Lixin, Chang Jing, Ha Shirley, Maher Michael, Yang Szu-sung

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04

Značky: redukciu, částic, orientované, náhodné, vlákna, filter, obsahujúci, prieniku

Text:

...medzi 2 dovrchnými konektormi umiestnenie absorbentu schopného unášať adsorpčné častice z dymu do dutiniek a rozrezanie každého z uvedených 2 dovrchných konektorov s axiálne orientovanými vláknami Vstrede na vytvorenie 2 dovrchných zostáv filtrov. Spôsob môžeďalej obsahovať pripojenie tabakovej tyčinky ku každému koncu z uvedených 2 dovrchných zostáv filtrov a rozrezanie uvedených2 dovrchných zostáv filtrov v strede na vytvorenie...

Spôsob prípravy náhodne viazaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12063

Dátum: 15.06.2006

Autor: Bogaert Piet

MPK: C08B 37/00

Značky: přípravy, polysacharidov, viazaných, spôsob, náhodné

Text:

...miešača pracujúceho pri tlaku 75 - 100 mm Hg a teplote ako je merané pri rôznych zónach vjednotke v rozsahu od 115 °C do 245 °C. Prípadne,odparenie zásobného vodného roztoku surovinových zložiek sa môže ovplyvniť vzačiatočnej časti prietokového reaktora navrhnutého na prácu s vysoko vlskóznymi materiálmi následné časti reaktora nastavené vrámci špecitíckého teplotného rozsahu sa môžu použit na uskutočnenie polykondenzácie, tedauskutočnenie...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Sinclair Malcolm Mainland, Lax Sandford Ellis

MPK: B42D 15/00, G07D 7/00

Značky: identifikačnými, zariadenie, spôsob, objektu, rozloženými, identifikáciu, náhodné, prvkami

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Masi Francesco, Ricci Giovanni, Santi Roberto, Battistella Marco, Sommazzi Anna

MPK: C08F 236/06, C08L 9/00, C08F 236/08...

Značky: náhodné, strukturou, butadién-izoprénové, kopolymery, trans-1,4

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Generátor náhodné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245279

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bartoszyk Gerd, Horeieka Miroslav, Hartenstein Johannes, Herrmann Manfred, Fritschi Edgar, Vaoeka Jindoich, Ilanovský Miloš

MPK: G06F 7/58

Značky: generátor, posloupností, náhodné

Text:

...ooemaea c nepnuu nxonou nepaoro cymaropa no MoJmm Lua rpynnn, nropon ynpannmuzuñ 3 x 01 reaepamopa coennaen c Bropma axonoM nwoporo anameara VHE, Buxon noroporo coemaea c nepnuu nxonom mpenero anemeara III-HE, 314 x 011 KOTOpOPO coennaea c npsmm nxonounsmpzrrepa, mon BJIGMBHTa HE ooemaen c nropmna nxonam nepaoro n mpewbero anemeałroa VI-HE.Ha qepmene upnnenena ónon-cxeraa upennaraeuoro reneparopa.Teueparop cwqaüuoñ uocnenoaarensaocrn cocronr...

Generátor náhodné posloupnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245047

Dátum: 16.03.1987

Autori: Pintér Jozef, Koddková Dagmar, Matúšová Mária

MPK: G06F 1/02, G07C 15/00

Značky: posloupností, náhodné, generátor

Text:

...Taaue, uroóm BDBMH sauepmxu óuno saaqnrenbao üonsme nennunau, oópamaoü Bepxseü rpannuuoñ4 qacmome acuaxponaopo ónoxa aanepxxu.Oóoanaqnu qepes ž , T 2,14, Bpeueanue aanepmcu no coownemcwnymmuu Buxnnau acnnxponaoro dmx-ca I sauepmxu. Toma rpnywnyauuu arm aazxepmex uoxuo OILBHHTB qepea cpennaxaanpamuqeąxme omnnnneuua coownemcmnenao11.113 paóomu ycwponcwna B Kauecmne reuepawopa onyqañunn mmnenonawenxuocmn Henöxonuuo, medu DTHOMBHHH uareuammłeenmx...