Patenty so značkou «nadstavbou»

Vozidlo s nadstavbou poháňanou motorom vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17368

Dátum: 30.01.2013

Autor: Eschlböck Rudolf

MPK: B60K 11/04

Značky: vozidla, poháňanou, vozidlo, motorom, nadstavbou

Text:

...sa zvýšil prietok chladiacieho vzduchu chladičom.0007 vychádzajúc z takéhoto stavu techniky je základom vynálezu úloha,poskytnúť nákladné vozidlo s nadstavbou poháňanou motorom vozidla, ktoré i za najprašnejšlch podmienok stále dovoľuje riadne chladenie motora vozidla,pričom by malo byt zabránené zanášaniu chladiacieho zariadenia prachom,príp. malo byt možné jednoduché a rýchle čistenie chladiacieho systému od prachu.0008 vynález rieši túto...

Čelný kolesový nakladač riadený paralelným natáčaním pojazdových kolies súhlasne s otočnou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5957

Dátum: 05.12.2011

Autor: Franta Matúš

MPK: B62D 7/02, E02F 9/00

Značky: kolies, pojazdových, čelný, nakladač, riadený, natáčaním, paralelným, nadstavbou, kolesový, súhlasne, otočnou

Text:

...pri minimálnom poškodení podložia pod strojom,- menšie opotrebenie pneumatik a úspora energie oproti nakladačom riadených šmykom,- dobrý výhľad operátora na vykonávanú prácu - pri pohybe stroja sa pozerá priamo vpred, keďže kabína je vždy natočená v smere jazdy,- zmenu hlavnej funkcie stroja (nakladač možno použiť ako minirýpadlo).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnene pomocou obrázkov l, 2, 3, 4 a 5 na...

Vozidlo s viacúčelovou odťahovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286287

Dátum: 18.06.2008

Autor: Keťko Ladislav

MPK: B60P 3/12

Značky: odťahovou, nadstavbou, viacúčelovou, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Na základnom ráme odťahovacej nadstavby je upevnený kryt (1) nadstavby, ktorý má na horizontálnej ložnej časti (11) vytvorený tvarový otvor (111), ktorého tvar výhodne zodpovedá pozdĺžnemu tvaru výložníka (2), a na zvislej zadnej časti (12) krytu (1) sú vytvorené otvory (13), ktorých profil výhodne zodpovedá priečnemu profilu nájazdových ližín (4) nadstavby. Pri vysunutom podvese (3) sú nájazdové ližiny (4) jedným koncom upevnené na nosiči (32)...

Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4901

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kontra Pavol

MPK: G09B 29/00

Značky: nadstavbou, priehľadnej, tematického, atlasového, obsahu, fólií

Text:

...mapy je vytlačený na samostatnom liste na papieri a tematický obsah mapy (nadstavba) alebo časť tematického obsahu mapy (časť nadstavby)je vytlačený na samostatnom liste na priehľadnej fólii a vkladá sa do atlasu pred alebo za list s vytlačeným topografickým obsahom. Výhodou uvedeného technického riešenia oproti doterajšiemu stavuje- možnost výraznejšieho vyjadrovania tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu...

Vozidlo s viacúčelovou odťahovacou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4575

Dátum: 05.10.2006

Autor: Keťko Ladislav

MPK: B60P 3/00, B60P 3/12

Značky: viacúčelovou, vozidlo, odťahovacou, nadstavbou

Text:

...pohľad na podves odpredu, obr. 5 perspektívny pohľad na ťažný triangel a obr. 6 pohľad na vozidlo zboku s vysunutými nájazdovými lyžinami.Príklad uskutočnenia technického riešeniaHlavnými časťami odťahovacej nadstavby sú výložník 2, podves 3, nájazdové lyžiny 4 a ťažný triangel 5, ktore umožňujú použit vozidlo vybavené takouto odťahovacou nadstavbou na všetky základné činnosti spojené s vyprostením nepojazdného dopravného prostriedku a...

Vozidlo s nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283476

Dátum: 14.07.2003

Autori: Hoenersch Klaus, Helget Rudolf, Hurler Walter

MPK: B60P 1/02, B60P 3/055, B62D 21/04...

Značky: nadstavbou, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo s nadstavbou je určené na prepravu kontajnerov, debien alebo iného nákladu, najmä debien s nápojmi. Nadstavba je vybavená viacero úložnými boxami (1), ktoré sú priamo alebo nepriamo obojstranne upevnené jednak na stredovom nosníku (4) prebiehajúcom v pozdĺžnej osi (3) vozidla, a jednak na spúšťacom a zdvíhacom upevňovacom zariadení (20) prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia (9). Nad úložnými boxami (1) je vytvorená pevná strecha, ktorá...

Terénny automobil so snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282528

Dátum: 09.09.2002

Autori: Janík Pavol, Valášek Jozef

MPK: F41H 7/02, B62D 65/00

Značky: snímateľnou, automobil, nadstavbou, účelovou, terénny

Zhrnutie / Anotácia:

Terénny automobil so snímateľnou účelovou nadstavbou, pozostávajúci z jednotného terénneho samohybného kolesového podvozka (1) a snímateľnej účelovej nadstavby (2) rôzneho vyhotovenia, pri ktorom je opancierovaná kabína vodiča umiestnená na podvozku vpredu, účelová nadstavba vzadu za kabínou vodiča a podvozok je vybavený eliminačným zariadením na eliminovanie výrobných úchyliek, ktoré umožňuje operatívne nasadenie jednotlivých účelových...

Zariadenie na eliminovanie výrobných úchylok polohy strižných elementov medzi mobilným nosičom a operatívne snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282238

Dátum: 22.10.2001

Autor: Janík Pavol

MPK: B62D 33/077, B62D 24/00

Značky: polohy, účelovou, zariadenie, výrobných, operatívne, eliminovanie, medzi, elementov, mobilným, snímateľnou, nosičom, nadstavbou, úchylok, střižných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na eliminovanie výrobných odchýlok, tvorené dvojicou do seba zasunutých puzdier (1, 2), ktorých vnútorné aj vonkajšie povrchy sú valcové. Vonkajší povrch každého puzdra je excentricky situovaný voči svojmu vnútornému povrchu, dvojica puzdier je vnútorným puzdrom nasadená na valcový strižný čap (3), upevnený k podvozku (4) a vonkajším povrchom vonkajšieho puzdra (2) zapadá do centračného otvoru (5) pätky (6) účelovej nadstavby.

Nákladný automobil s nadstavbou na manipuláciu a prepravu kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2954

Dátum: 11.09.2001

Autori: Jonas Roman, Studzinský Jiří

MPK: B60P 1/00

Značky: nadstavbou, kontajnerov, prepravu, automobil, manipuláciu, nákladný

Text:

...pomocou H-rámu sa uskutočňuje jednou osobou - vodičom priamo z jeho kabíny sledujúcou pohyb kontajnera pomocou spätných zrkadiel.Uskutočneným technickým riešením neboli obmedzené technické parametre ako nadstavby, tak aj podvozku a vozidla ako celku - nosnost a manipulovateľnosť, naopak konštrukcia nosnéhorámu s ukotvením stredného rámu v mieste medzi strednou a zadnou nápravou podstatne zlepšila zaťaženie podvozku pri skladaní i...

Terénny automobil so snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1804

Dátum: 08.04.1998

Autori: Janík Pavol, Valášek Jozef

MPK: B62D 33/00, B62D 24/00

Značky: terénny, snímateľnou, účelovou, nadstavbou, automobil

Text:

...polohy strižného čapu e súvisiaceho centračného otvoru V nadstavbe, na obr.6 zariadenie pre prenos horizontálnych síl z nadstavby do podvozku bez možnosti eliminácie úchyliek polohy strižného čapu a súvisiaceno centračněho otvoru nadstavby, na obr.7 manipulácia so zariadením uveden 4 m na obr.5, na obr.8 fizačná vzpera medzi nadstavbou e podvozkon.Na obr.l je príkladné prevedenie vozidla s účelovou nadstavbou pre prepravu mužstva, kde l je...