Patenty so značkou «nádrže»

Usporiadanie na upevnenie valcovej nádrže na mobilný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6773

Dátum: 06.05.2014

Autori: Lozovoy Yevheniy, Buš Štefan

MPK: B61D 5/06

Značky: nádrže, usporiadanie, upevnenie, valcovej, mobilný, podvozok

Text:

...nádrže 5. Valcová nádrž 5 je opásaná aspoň jedným pásom i prináležiacim ku každému sedlu 2 a je týmto pásom i k sedlu g pritláčaná. Potom je sedlo 2 tvorené dvomi plochými priečkami 5, ktoré sú na spodnej strane rovné, kde jedna plochá priečka 5 je na tejto spodnej strane v strednej časti vybavená dvomi nohami 5 na stabilizáciu a pripevneníe k rámu l mobilného podvozka. Obidve krajné časti sedla z sú vybavené vystužovacími platňami Z...

Poistné spätné zariadenie pre dno nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18528

Dátum: 05.07.2013

Autori: Lamberton Mikaël, Michel François, Pally Sébastien, Turner David

MPK: E02D 31/12, F16K 15/02, F16K 15/14...

Značky: zariadenie, špatně, poistné, nádrže

Text:

...ventilom navrhnutým vo francúzskej patentovej prihláške FR 2 058 253.0006 Vzostup h|adiny spodnej vody môže byť veľmi rýchly. V takomprípade musí byť pritekanie do nádrže cez poistné spätné zariadenia, ktorými jevybavené dno tejto nádrže, takisto rýchle, inak môže plnenie, ktoré má zabránit0007 Ked je poistné spätné zariadenie danej koncepcie dimenzované tak,aby mohlo spoľahlivo bránit odtekaniu do pôdy, môže prepúšťať iba istý prietok...

Spôsob výroby nádrže, nádrž a zariadenie na výrobu nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20506

Dátum: 31.01.2013

Autor: Sumorowski Pawel

MPK: B29C 70/32, B29C 70/30, B65D 88/06...

Značky: nádrž, výroby, nádrže, zariadenie, spôsob, výrobu

Text:

...okolo jej celého obvodu namiesto sadania pod nádrž, v dôsledkučoho sa v prípade vysokých zaťažení môže nádrž rozlepiť.0010 Spôsob výroby nádrže majúcej tvar valca s v podstate horizontálnou osou symetrie, uzavretého na oboch koncoch dnom, podľa vynálezu zahŕňa kroky, v ktorých sa vyrába teleso majúce tvar prázdnej trubice so zvlneným vnútorným povrchom tak, že prvá súprava striekacích dýz usporiadaných v rôznych uhloch sa zavedie do formy...

Spôsob regenerácie vôd a revitalizácie vodnej nádrže a zapojenie zariadení na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6088

Dátum: 03.04.2012

Autor: Kravčík Michal

MPK: E02B 3/04, E02B 7/02

Značky: uskutočnenie, regenerácie, spôsobu, revitalizácie, vodnej, tohto, nádrže, spôsob, zapojenie, zariadení

Text:

...vodnými gravitačnými zdrojmi Q z kopca g. Nový vodný prítok Q sa ďalej napája, jedným integrovaným vodoholdingovým technologickým systémom 3, ktorý je umiestnený na jednej strane kopca g. Nový vodný prítok Q sa ďalej napája druhým integrovaným vodoholdingovým technologickým systémom ą, ktorý je umiestnený na druhej strane kopca g. Voda z vodnej nádrže sa odvádza do rieky g prostredníctvom odvodného kanála Q. Voda z vodnej nádrže L sa ďalej...

Žiaruvzdorná jednotka pre posuvný uzáver na výlevke nádrže na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20474

Dátum: 13.10.2010

Autori: Steiner Benno, Keller Werner

MPK: B22D 41/24

Značky: uzáver, výlevke, taveninu, jednotka, nádrže, kovovú, posuvný, žiaruvzdorná

Text:

...7.0006 Ďalšie výhodné uskutočnenia uzáverovej dosky podľa vynálezutvoria predmet závislých nárokov.0007 So žiaruvzdornou jednotkou podľa vynálezu môže byt výmena dnových dosiek bez problémov uskutočnená pri namontovanom posuvnom0008 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresu. Na výkrese znázorňujúobr.1 posuvný uzáver v priečnom reze, s kazetou obsahujúcou dve dnové dosky a nachádzajúci sa vo východiskovom postavení aobr.2...

Adaptér na spojenie konektora nádrže s prípojkou dialyzačného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17842

Dátum: 17.03.2010

Autori: Faye Bruno, Gastauer Paul, Laffay Philippe

MPK: A61M 39/10, F16L 37/56

Značky: dialyzačného, adaptér, spojenie, nádrže, prípojkou, konektora, zariadenia

Text:

...paralelné a konce nátrubkov sú usporiadané v rovnakej rovine kolmej na osinátrubkov. Je teda jednoduché zasunúť obidva nátrubky zhora nadol do odpovedajúcichprijímacích otvorov spojovacej prípojky dialyzačného zariadenia.Keď je adaptér určený pre nádobu alebo nádrž, ktorá je vybavená konektorom, ktorý je umiestnený na jednej z jej vertikálnych strán, osi nátrubkov sú kolmé na osu sústredných rebier. V namontovanej polohe si nádoba zachováva...

Zariadenie a spôsob na odstraňovanie usadenín z nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 287225

Dátum: 03.03.2010

Autori: Witing Holger, Rieck Ronald, Christ Bernhard

MPK: B08B 9/08

Značky: odstraňovanie, usadenín, spôsob, zariadenie, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na odstraňovanie usadenín z nádrže (28), v ktorej nad usadeninami je zhromaždená kvapalina (62), pričom nádrž je prístupná cez uzatvárateľný otvor (36) usporiadaný v stropnej stene (34), zahrnujúci cez otvor do nádrže zavediteľné a v nádrži pohybovateľné vozidlo (44) aspoň s jednou dýzou na vypúšťanie kvapaliny, odsávacím zariadením na odsávanie kvapaliny a častíc usadenín z nádrže a s týmto spojeným...

Spojovací medzikus na pripojenie vypúšťacieho ventila pre kvapalný plyn k hrdlu nádrže na kvapalný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11911

Dátum: 29.01.2010

Autori: Aehle Achim, Meyer Heinz-ulrich

MPK: B60K 15/04, F16L 37/42

Značky: hrdlu, nádrže, spojovací, kvapalný, vypúšťacieho, medzikus, ventila, pripojenie

Text:

...usporiadaných V pozdĺžnom smere za sebou navzájom. Valcový tu znamená najmä to, že nemusí byt dodržaný presný valcový tvar, ale že sú prípustné rebrá alebo podobné vyvýšenia zvalcového povrchu a vybrania vo valcovom povrchu. Podľa jednej doporučenej formy uskutočnenia je spojovací koniec pre hrdlo nádrže spojovacieho medzikusu vytvorený v tvare valca, a sice na vloženie do s výhodou valcovej pripojovacej príruby hrdla nádrže. - Do rámca...

Zariadenie na opravu poškodeného miesta v oblasti steny nádrže alebo bazénu, nachádzajúcej sa pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15819

Dátum: 09.03.2009

Autori: Krämer Georg, Meier-hynek Konrad

MPK: E04G 23/02, G21C 19/07, G21C 19/02...

Značky: zariadenie, nachádzajúcej, miesta, oblastí, nádrže, vodou, stěny, opravu, poškodeného, bazénu

Text:

...poprípade zváracia hlava, pojazdne umiestnený pozdĺž koľajnice umiestnenej rovnobežne so stenou nádrže, aby sa umožnil posun nástrojaÚlohou tohto vynálezu je preto poskytnutie zariadenia na opravu poškodeného miesta v oblasti steny nádrže alebo bazénu,nachádzajücej sa pod vodou, najmä V oblasti steny bazénu zariadenia jadrového reaktora, prostredníctvom ktorého je možné opravovať aj ťažko prístupné miesta.Táto úloha sa podľa vynálezu...

Samočistiaca tryska pre flotačné čeriace nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12471

Dátum: 30.08.2008

Autor: Gobitto Giuseppe

MPK: F16K 1/54, B03D 1/14

Značky: nádrže, tryska, flotačně, čeriace, samočistiaca

Text:

...obsahuje usmerňovač toku 23, ktorý je usadený vo vntúri puzdra 21 tak, aby bol posuvný v pozdĺžnom smere.0016 Vstupný otvor 22 puzdra 21 je spojený s odtokovým potrubím rotačného čerpadla 24. 0017 Nasávacia strana rotačného čerpadla 24 je pomocou neznázorneného sacieho potrubia spojená s výstupným otvorom, umiesteným v dolnej časti nádrže, obsahujúcej potravinársku kvapalinu, určenú na čerenie.0018 Sacie potrubie obsahuje známym spôsobom...

Dažďové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4887

Dátum: 06.12.2007

Autor: Nykl Pavel

MPK: B65D 88/00, B65D 90/12

Značky: dažďové, nádrže

Text:

...debnenia, t. j. rúr, stabilizačných pätiek a kazetových dielcov, sa zjednodušuje a urýchľuje realizácia nádrže -inštalácia prvkov strateného debnenia je rýchla a jednoduchá, navyše odpadá proces oddebňovania. Nádrž podľa predloženého riešenia má konštrukciu s vysokou statickou odolnosťou pri minimálnej hrúbke stropnej dosky ako aj základne. Hrúbka stropnej dosky a použité vystuženie závisí od špecifikácie projektu Svetlá dlžka aj šírka...

Spojovací konštrukčný celok na spojenie výstupnej nádrže a cieľovej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8712

Dátum: 19.01.2007

Autor: Kämpf Ralf

MPK: B67D 7/02, F16L 37/413

Značky: spojenie, celok, konštrukčný, nádrže, výstupnej, cieľovej, spojovací

Text:

...tade alebo okolo neho musí pôsobiť. Potom musia byt tiež Výpustný valec a riadiaci valec oproti sebe utesnené.0015 V ďalšom uskutočnení vynálezu je najmenej jeden výpustný otvor usporiadaný tak,že sa nachádza pri prevádzkovej polohe spojovacieho konštrukčného celku aotváracej polohe riadiaceho valca a výpustného valca navzájom vnútri cieľovej nádrže.0016 Týmto neprichádza k nežiaducemu zlievaniu mćdií pri oddelení spojovacieho konštrukčného...

Spôsob a nádrž na úpravu povrchu kovových dielov a zariadenie na kontinuálnu úpravu povrchu použitím takejto nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16783

Dátum: 26.01.2006

Autor: Vacheron Frédéric

MPK: C25D 11/02, C25D 17/02, B65G 49/04...

Značky: použitím, nádrže, úpravu, dielov, kovových, povrchu, nádrž, kontinuálnu, takejto, zariadenie, spôsob

Text:

...a výhody vynálezu budú vysvetlené jeho podrobným opisom s odkazmi na priložené výkresy, ktoré súuvedené ako neobmedzujúce príklady jeho uskutočnenia.Obrázok la je čelný pohľad na nádrž určenú na vykonávaniespôsobu povrchovej úpravy podľa vynálezuObrázky lb a lc sú pôdorysný pohľad a bočný pohľad na nádrž 2Obrázok ld je bočný pohľad na držiak (2) dielov, ktorý jeObrázok 2 a je čelný pohľad znázorñujúci zariadenie pre kontinuálne vykonávanie...

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Hill Axel, Eckardt Bernd

MPK: G01N 1/10, G01N 1/22, G21C 17/028...

Značky: nádrže, vzorky, zariadenia, atmosféry, reaktora, bezpečnostnej, spôsob, jadrového, systém, odoberania

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Spôsob výroby objemnej skladovacej nádrže na použitie pod zemou a objemná skladovacia nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5984

Dátum: 16.06.2004

Autor: Vitarelli Mario

MPK: B65D 88/00, E03F 11/00

Značky: skladovacej, nádrž, objemná, skladovacia, spôsob, objemnej, zemou, použitie, nádrže, výroby

Text:

...uvádzaného vynálezu je zabezpečenie takého spôsobu, ktorý zaistí objemnú skladovaciu nádrž na použitie pod zemou, ktorá je ľahká a tým jednoduchá na0011 Konkrétnym Charakteristickým rysom uvádzaného vynálezu je zaistiť objemnú skladovaciu nádrž na použitie pod zemou,zhotovenú týmto spôsobom a ktorá má rovnaké výhody.0012 Tieto a ďalšie výhody sú dokončené spôsobom výroby objemnej skladovacej nádrže na použitie pod zemou podľa patentového...

Spôsob výroby nádrže s najmenej jedným otvorom na vyrovnanie tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 888

Dátum: 25.11.2003

Autor: Kneer Roland

MPK: B29C 49/22

Značky: otvorom, vyrovnanie, spôsob, tlaku, výroby, najmenej, jedným, nádrže

Text:

...244 8521 uverejňuje spôsob, pri ktorom je otvor V stene vytvorený tým, že do steny vonkajšej nádrže je vyrezaný alebo vyrazený zázez alebo rez, ktorý až nanepatrný zostávajúci stenový úsek touto stenou prechádza, b.)pričom zostávajúci stenový úsek je otvorený silovým pôsobením. Toto je urobené tým, že nožove ostrie sa natočína takom polomere, že je pritom v osadeniu nádrže urobenýrez cez stenu vonkajšej nádrže.EP~A-O 182 094 uverejňuje spôsob,...

Ventilová zostava splachovacej nádrže a spôsob montáže tejto ventilovej zostavy do splachovacej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1034

Dátum: 22.04.2003

Autori: Figueiredo Noé, Antunes Rogerio, Oliveira Antonio

MPK: E03D 1/30

Značky: tejto, zostavy, zostava, spôsob, splachovacej, nádrže, ventilovej, ventilová, montáže

Text:

...Q zahrnuje výstupkyi Q., rovnobežne s osou Al a zaberajúce so štrbinami Q klzným spôsobom,ako je znázornenie na obr. 4.Ako je znázornene na obr. l a 2. ventil Q je pripevnený k spodnej stene i splachovacej nádrže g pomocou kruhovej matice 24. naskrutkovanej na tvarovktl Q. aby zovrela spodnú stenu j medzi kruhovú maticu 24 a tesnenie 2 S, vložené medzi teleso m ventilu a spodnú stenu i.S odkazom na obr. l. rám m zahrnuje dve tyče 26....

Vákuová ochranná sústava na dno nádrže na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2930

Dátum: 06.08.2001

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/50

Značky: nádrže, vakuová, kvapaliny, ochranná, sústava

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie .objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1 - zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 -zvislý rez detailom obmeneného vákuového indikačného zariadenia,osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaVpríklade na obr.1 je nádrž (1) vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádržeso...

Inerciálna betónová hmota s výstužou doplnenou radiálnymi spojkami, na nádrže práčok, s ktorými má byť asociovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2418

Dátum: 10.04.2000

Autor: Plazzoli Gianfranco

MPK: F16F 7/00, D06F 37/02, D06F 37/20...

Značky: radiálnymi, inerciálna, hmota, ktorými, práčok, spojkami, betonová, doplnenou, asociovaná, výstužou, nádrže

Text:

...inercíálnej hmoty, ktorása nainštaluje na nádrž rýchle a s nízkymí nákladmi.Ďalším predmetom technického riešenia je definovanie inercíálnej hmoty, ktorá obsahuje prostriedky na jej upevnenie k nádrži, ktoré sú také, aby pri upevnení tvorili elastické predbežné zaťaženie voblasti kontaktu medzi inerciálnou hmotou a oceľou nádrže, aby sa zamedzilo vibračnému klopaniu v čase, ked je práčka pri kritických operačných podmienkach.Tieto a ďalšie...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miklenda Jiří, Batěk Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: obvodový, sběrný, žľab, nádrže, dosazovací

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Sústava priestorových stenových prvkov nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260152

Dátum: 15.12.1998

Autori: Malinovský Jozef, Kuderavý Vladimír

MPK: E04H 7/18, E04B 2/76

Značky: sústava, prvkov, nádrže, stěnových, priestorových

Text:

...dodatočne výplní monolitickým betónom. .Základná výhoda sústavy priestorových stenových prvkov nádrže podľa vynálezu sa prejavuje v praktickom vylúčení stykovania výstuže. Naviac montáž sa zjednodušuje a nedochádza ku kolizli priečnej výstuže priestorových stenových prvkov s betonárskou výstužou základu, lebo táto sa ukladá až do 4datočne po ukončení montáže prvkov pred beto-nážou jadrového betónu steny. Stykovanie výstuže uzavretými...

Ovládacie zariadenie odtokovej armatúry splachovacej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 281365

Dátum: 06.11.1996

Autori: Forkel Frank, Bauer Hilmar

MPK: E03D 5/09

Značky: odtokovej, ovládacie, zariadenie, nádrže, armatury, splachovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie na odtokovú armatúru splachovacej nádrže (48) obsahuje aspoň jedno ovládacie tlačidlo (21, 22) usporiadané v telese na ovládanie odtokovej armatúry. Veko (2) splachovacej nádrže (48) má upínací prvok (4), ktorý aspoň sčasti vyčnieva do vnútorného priestoru (11) veka (2) splachovacej nádrže. Teleso je vytvorené aspoň s jedným ovládacím tlačidlom (21, 22) ako vymeniteľné teleso (6), ktoré je priamo spojené s upínacím prvkom...

Čistiareň odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivačnej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1101

Dátum: 06.03.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: prietokom, nádrže, čistiareň, přerušovaným, aktivačnej, odpadových

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaČistiareñ odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivač vnej nádrže sa skladá z troch funkčne samostatných nádrzí, ktoré sú obvykle spojené do jedného stavebného objektu z plastu. Odpadové vody pritekajú do vyrovnávacej nádrže A, ktorá zároveň plní funkciu nádrže primárnej sedimentácie a skladovacej nádrže prebytočného kalu z aktivačnej nádrže 3 Z plnej vyrovnávacej nádrže i odtekajú odpadové vody po...

Zariadenie na odber vody z hladiny nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1094

Dátum: 07.02.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: hladiny, zariadenie, odber, nádrže

Text:

...tvarovke s hrdlom je voľne otočné aâ l ponorného čerpadla je za vnikaniu kalu do priestoru komory bránené pryžovým tesniacim krúžkom prírubovej tvarovky ą s hrdlom. Koniec pohyblivého ramena § je zaistený proti vysunutiu z prírubovej tvarovky Q s hrdlom klinkom ll. Na uľahčenie montáže je v stene komory L ponorného čerpadla vytvorený vodotesne uzavretý manipulačný otvor §. Pohyblivé rameno § je obvykle vyrobené z polypropylénovej rürky s...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín, najmä pre nádrže čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1090

Dátum: 07.02.1996

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 1/74

Značky: nádrže, zariadenie, prevzdušňovanie, odpadových, kvapalín, najmä, čistiarní

Text:

...ak dľžka manipulačných prostriedkov je väčšia alebo sa rovná vzdialenosti medzi miestom ich osadenia na okraji nádrže a miestom pripevnenia manipulačného prostriedku k rúrke osadenej na dne nádrže..l, Rúrku je možné pritom vybaviť oporami pre dosadnutie na dno nádrže. Rúrka teda môže byť bez kotvenia položená na dne nádrže,na ktorom leží prostredníctvom podpier.Pre nádrže s nerovným dnom je výhodné, ak dľžka manipulačných prostriedkov...

Vodivá stena nádrže na horľavé kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 739

Dátum: 08.02.1995

Autor: Krulík Zdeněk

MPK: F17C 13/12

Značky: hořlavé, nádrže, stěna, kvapaliny, vodivá

Text:

...ekonomicky pomerne náročné. vnútornú nevodivú fóliu Ä je umiestnený pórovitý materiálšie uvedené nedostatky odstraňuje vodivá stena nádrže avé kvapaliny podľa technického riešenia, ktoréhopodstata spočíva v tom, že medzi vonkajšou vodivou uzomnenou vrstvou a vnútornou nevodívou fóliou je vo vymedzoných častiach umiestnený pórovítý materiál.Výhoda podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že pri exietujúcích skladovacích...

Zariadenie na prevzdušnenie nádrže s kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277755

Dátum: 07.12.1994

Autor: Scheibinger Ludwig

MPK: C02F 1/74

Značky: kvapalinou, zariadenie, prevzdušnenie, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva aspoň z jednej koľajnice (2), opatrenej bežcami (3) s držiakmi (4) aspoň pre jednu hadicu (5) s perforáciou. Hadica (5) je v držiakoch (4) usporiadaná axiálne voľne. Bežce (3) sú navzájom spojené ťažným prostriedkom (6) a ich poloha môže byť na ťažnom prostriedku (6) zabezpečená pomocou fixačného elementu (11). Bežce (3) môžu byť ku koľajnici (2) usporiadané prostredníctvom odvaľovacieho elementu (12). Koniec hadice (5) je...

Prevzdušňovací systém nádrže naplnenej kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278332

Dátum: 06.07.1994

Autori: Steinbach Peter, Götz Helmut, Scheibinger Ludwig

MPK: B01F 3/04

Značky: kvapalinou, nádrže, systém, prevzdušňovací, naplnenej

Zhrnutie / Anotácia:

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých hadíc (10), ktoré sú aspoň v úsekoch vytvorené perforovaním ako prevzdušňovacie hadice (60). Každá hadica je trvale spojená s držiakmi, rozmiestnenými po jej dĺžke, ktoré pridržiavajú hadicu (10) zospodu. Držiaky sú vedené vo vodiacej koľajnici (14). Hadica (10) je do prázdnej alebo kvapalinou naplnenej nádrže vtiahnutá ťažným prostriedkom pri vodiacej koľajnici, pôsobiacim ťažnou silou...

Zařízení pro ochranu dmychadel pracího vzduchu s rourou zaústěnou do nádrže s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270271

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pleský Vladimír, Bartoněk Jan

MPK: B01D 47/02

Značky: pracího, kapalinou, dmychadel, vzduchu, zařízení, zaústěnou, rourou, nádrže, ochranu

Text:

...sloučenlny obecnóho vzorce Vkde R a R 1 mąlĺ výĺe uvedený význam. s halogenačnĺm čínldlom.vhodnými halogonačníml člnídiy Jsou thionylchlorid, ponlachlorld íoaioročný. trichlorld loaio rečný a trlbromld iosíorečný. Rsakca so může provádět v přítomnostl lnsrmíłzo rozpouštědia jako je toluen. bonzen. dlethylothor nebo tstrahydroíuran.Sloučonlny obscnóho vzorco V sou bud známé sloučenlny nobo mohou být připrawny postupy analoglckýml ss známým...

Ovládací zařízení odklápěcí stěny sklopné nádrže, např. vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268603

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Rostislav, Sýkora Ondřej, Hudeček Jiří

MPK: B62D 33/02

Značky: nádrže, sklopné, odklápěcí, ovládací, napr, zařízení, vozidla, stěny

Text:

...5 odstraněním technické překážky horní hrany, v závislosti od výklopných tlačných hydraulických válců. Při vyklápění se čelo i bočnice samočínně plynule zvedne a při usazování korby se čelo (bočnice) plynule uzavře. Zařízení je jednoduché konstrukce a ninimální pořizovací hodnoty,s minímální ůdržbou a dlouhou žívotností. Podstatnou výhodou je rovněž to, že zvednutím zadního čela nebo bočnice je možno sklápět veškeré druhy materiálu, aniž...

Zařízení na odvádění pěny ze zásobní nádrže pařící vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 265914

Dátum: 14.11.1989

Autori: Frejberk Jiří, Kocourek Miroslav

MPK: A22B 5/08

Značky: pařicí, zásobní, nádrže, zařízení, odvádění, pěny

Text:

...nahoře šikmým víkem, jejichž spodní okraje jsou ní nádrže je pod šikmými dnem zásobní nádrže a hladinou vody, přičemž v jednom boku zásobmez ásobní nádrž a šikmé víko se svažuje směrem odvíkem proveden otvor pro odvod pěny mimo z boku s otvorem k boku bez otvoru.zařízením podle vynálezu je dosaženo pokroku v úrovni hygieny na úseku paření vepřů. ílů a nevyžaduje obsluhu ani údržbu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Moravec Radoslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/54

Značky: signalizaci, žehlicích, stolových, polohy, ventil, hydraulických, strojů, koželužských, nádrže, uzavírací

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263412

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hofman Hans, Kalous Jaroslav, Spaak Hendrik, Mužík Miroslav, Rozkydálek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: prací, nádrže, filtru, zapojení, kapaliny

Text:

...je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v...