Patenty so značkou «nádorů»

Potláčanie nádoru použitím ľudského placentárneho perfuzátu a ľudských, od placenty odvodených medzistupňových prirodzených zábíjačských buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18243

Dátum: 29.09.2008

Autori: Hariri Robert, Pal Ajai, Voskinarian-berse Vanessa, Heidaran Mohammad, Kang Lin, Zeitlin Andrew, Zhang Xiaokui, Padliya Neerav Dilip

MPK: A61K 35/50, A61P 35/00

Značky: nádorů, ľudských, placenty, placentárneho, použitím, zábíjačských, buniek, potláčanie, ľudského, odvodených, prirodzených, perfuzátu, medzistupňových

Text:

...napr. celkových jadrových buniek z placentárneho perfuzátu, kombinácií placentárnych perfuzátových buniek a buniek pupočníkovej krvi a/alebo prirodzených zabíjačských buniek z placenty, napr. prirodzených zabíjačských buniek z placentárneho perfuzátu alebo prirodzených zabíjačských buniek získaných štiepením placentárneho tkaniva na potlačenie proliferácie nádorových buniek, pričom ľudské placentárne perfuzátové bunky zahrnujú CD 56, CD 16...

Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16585

Dátum: 06.11.2007

Autori: Desai Neil, Soon-shiong Patrick

MPK: A61K 31/337, A61K 31/7072, A61K 31/282...

Značky: albumín, kombinácii, paklitaxel, obsahujúce, zhubného, bevacizumabom, nanočastice, nádorů, liečbu

Text:

...následkom a vyčerpanlu kostnej drene.0011 Prevencia alebo ochrana pred vedlajšlmi účinkami chemoterapia by boli velkým prínosom pre jedinca so zhubným nádorom. Kvôli život ohrozujúcim vedľajším účinkom sa úsilie koncentrovalo na zmenu dávok a schém chemoterapeutickej látky na znlženie vedlajšlch účinkov. Dostupnými sa stávajú dalšie možnosti, ako je použitie faktorastimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), granulocyt-makrofágového...

Použitie imichimodu na liečenie kožných metastáz odvodených z rakovinového nádoru prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19097

Dátum: 30.12.2005

Autori: Hengge Ulrich R, Benninghoff Bernd

MPK: A61K 31/4745, A61K 31/409, A61K 39/00...

Značky: imichimodu, odvodených, nádorů, metastáz, použitie, liečenie, kožných, rakovinového, prsníka

Text:

...strany 234-235 a DATABASE MEDLINE Online US National Library of Medicine (NLM), BETHESDA, MD, US únor 2003, KrathenRichard A. et al Cutaneous metastasis a meta-analysis of data, Database accession no.0008 Predkladaný vynález sa týka použitia IRM zlúčeniny, l-(2-metylpropyl)-lH-imidazo 4,5-cchinolín-4-amínu, pri výrobe liečiva účinného na liečenie kožných metastáz, kde kožnámetastáza je odvodená z rakovinového nádoru prsníka, ako sa opisuje v...

Použitie beta-L-nukleozidovej zlúčeniny na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284564

Dátum: 27.05.2005

Autori: Chu Chung, Cheng Yung-chi

MPK: A61K 31/7068, A61P 35/00

Značky: nádorů, liečenie, přípravků, beta-l-nukleozidovej, liečivého, použitie, zlúčeniny, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (-)-(2S,4S)-1-(2-hydroxymetyl-1,3-dioxolán-4-yl)-cytozínu (označovaného tiež ako L-OddC) alebo jeho derivátu na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádorov, vrátane rakovinových, u živočíchov, vrátane ľudí.

Kompozície zahŕňajúce protilátky proti CD79b konjugované s rastovým inhibičným činidlom alebo cytotoxickým činidlom a spôsoby liečby nádoru hematopoetického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17006

Dátum: 16.11.2004

Autori: Polson Andrew, Eaton Dan, Smith Victoria, Crowley Craig, Desauvage Frederic, Ebens Allen

MPK: C07K 16/30

Značky: činidlom, hematopoetického, konjugované, nádorů, inhibíčnym, cd79b, rastovým, liečby, kompozície, spôsoby, cytotoxickým, zahŕňajúce, protilátky, povodu, proti

Text:

...80 nukleokyselinovou sekvenčnou zhodnou, alternatívne aspoň približne 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99 alebo 100 nukleokyselinovou sekvenčnou zhodnou s (a) DNA molekulou, ktorá kóduje rovnaký zrelý polypeptid ako je kódovaný kompletnou kódujúcou oblasťou ktorejkoľvek z humánnych protelnových cDNAs uložených v ATCC, ako sú tu opísané, alebo (b) s komplementom DNA moIekuIy podľa (a).0014 Prihláška...

Cielené zasahovanie vaskulatúry nádoru použitím rádioaktívne označenej protilátky L19 proti fibronektínu ED-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9509

Dátum: 01.09.2004

Autori: Zardi, Carnemolla, Hilger Christoph-stephan, Castellani, Balza Enrica, Friebe Matthias, Borsi Laura

MPK: A61P 35/00, A61K 51/10

Značky: označenej, protilátky, proti, radioaktivně, použitím, vaskulatúry, zasahovanie, cielené, nádorů, fibronektínu

Text:

...sú uvedené v SEQ lD No. 4, 5 a 6.0018 Vo výhodnom uskutočnení špecifický vázbový člen je L 19-SIP označený s I-131-L 19-SIP).0019 Varianty VH a VL domén, ktorých sekvencie sú vo vynáleze uvedené a ktoré sa môžu použit v špecifických väzbových členoch pre ED-B, možno získat prostredníctvom spôsobov na zmenu sekvencie, alebo mutáciou a skríningom.0020 Varianty aminokyselinovej sekvencie variabilnej domény bud. VH alebo VL domény, ktorých...

Způsob přípravy imunologicky funkčních frakcí z lidských a zvířecích zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254706

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čoupek Jiří, Jandová Anna, Mach Otakar, Pekárek Jan, Sanitrák Jaroslav, Motyčka Karel

MPK: G01N 33/577

Značky: přípravy, imunologicky, zvířecích, způsob, nádorů, frakcí, funkčních, lidských, zhoubných

Text:

...ribonukleové kyseliny a sice V defi novatalném množství ng na ml).způsob podle Vynálezu vede k získání materiálu s vyšší selektivitou a imunologickou aktivitou při menší spotřebě biologického Výchoziho materiálu a Významné nižším šumem akcesornich proteinových makromolekul. Na rozdíl od jiných způsobů přípravy imunologicky aktivních frakcí se podle Vynálezu získá orgánově specifický antigen.Získané frakoe jsou použitelná jako antigeny k...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/02

Značky: zhoubných, terapii, nádorů, aplikátor, diagnostiku

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Zařízení k elektroléčbě zhoubných nádorů a jiných onemocnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234102

Dátum: 01.10.1986

Autori: Doležal Vladimír, Sedlák Ladislav

MPK: A61N 1/44, A61N 1/08

Značky: elektroléčbě, jiných, zhoubných, nádorů, onemocnění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k elektroléčbě nádorových a jiných onemocnění stejnosměrným elektrickým proudem s poloautomatickou regulací odchylek od požadovaného elektroterepeutického režimu, vyvolaných především změnou vodivosti a kontaktních povrchů na elektrodách, které není možně kompenzovat na základě vnitřní stabilizace zdroje proudu. Jednoduchý přenosný přístroj s elektrochemickým zdrojem proudu o napětí cca 25 V, které je dále regulováno, signalizuje na...