Patenty so značkou «nábytkový»

Jednodielny 3-polohový prvok opierky pre nohy pre nábytkový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19365

Dátum: 28.12.2009

Autor: Marshall Richard

MPK: A47C 7/50, A47C 1/034, A47C 1/022...

Značky: prvok, jednodielny, 3-polohový, nábytkový, opierky

Text:

...prvok opierky pre nohy nábytkového prvku prispôsobený na dočasné držanie zostavy opierky pre nohy nábytkového prvku v množstve vysunutých polôh prvú časť majúcu prvú a druhú zvýšenú záberovú časť. Prvá zvýšená záberová časť zahmuje dutinu prispôsobiteľnú na vytvorenie prvej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy a druhú dutinu vytvorenú medzi prvou a druhou zvýšenou záberovou časťou. Druhá dutina je prispôsobiteľná na vytvorenie...

Nábytkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5170

Dátum: 07.05.2009

Autor: Karlík Bohumil

MPK: F16B 12/00

Značky: nábytkový

Text:

...telesom, ktoré je vlisovane a zaistené do kovového profilu a do ktorého je vložená rozperná pružinka. Do telesa sa vkladá piestik,ktorý je pružinkou vytláčaný. Piestik má vyfrézovanú drážku a skrutkou s valcovou hlavou a s vnútorným šesťhranom, ktorá sa vskrutkuje do telesa a dotiahne sa do drážky v piestiku, sa pri povoľovaní skrutky piestik vysúva a pri doťahovaní skrutky sa vsúva, čím uchytáva protíľahlú stranu konštrukcie a vzniká...

Vymeniteľný interiérový nábytkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4879

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kohútová Adriana

MPK: A47B 96/00

Značky: interiérový, nábytkový, vyměnitelný, systém

Text:

...kde na obr. 1 je schematicke znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami bez vymeniteľ ného dekorativneho panelu, na obr. 2 je schematické znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými prvými vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 3 je schematícké znázomenie nábytkovej skrine s dvoma dverovými krídlami s vysunutými druhýmí vymeniteľnými dekoratívnymi panelmi, na obr. 4 je schematické znázomenie...

Čelný nábytkový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285508

Dátum: 08.02.2007

Autor: Jung Horst

MPK: E06B 3/96, A47B 96/00

Značky: nábytkový, čelný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Čelný nábytkový prvok, najmä na dvere obsahuje rám s rámovými ramenami (12, 18) prirazenými k sebe pravým šikmým rezom. Aby príslušný nábytkový čelný prvok bol spojený s vnútornými rámovými ramenami (38, 44) v požadovanom navrhovanom tvare v želanej úprave, pričom rámové ramená (12, 18), do ktorých sa montujú výplne, by mali byť bezproblémovo spojiteľné, navrhuje sa spájanie rámových ramien minimálne prostredníctvom dvoch drevených prvkov,...

Ľahko zmontovateľný a rozmontovateľný modulárny nábytkový systém a spôsob jeho zmontovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 285448

Dátum: 05.01.2007

Autori: Niederman Alfred, Pate Travis

MPK: A47C 4/00

Značky: zmontovateľný, zmontovania, modulárny, spôsob, rozmontovateľný, ľahko, nábytkový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahko zmontovateľný a rozmontovateľný modulárny nábytkový systém, zahrnujúci základný rám (12) s predným členom (14), prvým bočným členom (16), druhým bočným členom (18) a zadným členom (20) viaceré nábytkové moduly, zahrnujúce prvý modul (22) operadla na ruky, druhý modul (24) operadla na ruky a jeden z modulu súpravy (26) pružín a lôžkového modulu (28) viaceré zostavy pripevňovačov, pričom každá zo zostáv pripevňovačov zahrnuje dve časti:...

Nábytkový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4134

Dátum: 05.05.2005

Autori: Bednárik Marián, Baran Peter

MPK: E04F 11/04, B27M 3/12, A47F 5/00...

Značky: doplnok, nábytkový

Text:

...ako materiál pre nábytok a nábytkové doplnky nie je z estetického hľadiska vhodný. Ďalej sa skladá dvoch bočnic 8, ktoré dosahujú do výšky 2/5 až 4/5 stojkových stĺpov 4, tieto bočnice sú veľmi dôležité pre stabilitu nábytkového doplnku, môžu byť vysoké podľa potreby vertikálnej manipulácie, v závislosti od výšky stropov V miestnostiach, kde sú používané. Základom statickej pevnosti bočnic 8 je v spodnej časti spojenie sehodíkom 7 s...

Nábytkový dielec vyrobený z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenými hranami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1683

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nemček Milan

MPK: B27N 7/00

Značky: upravenej, dosky, drevotrieskovej, nábytkový, hranami, povrchovo, vyrobený, dielec, zaoblenými

Text:

...vrstva náterovej hmoty. .Oproti doterajšiemu stavu techniky má uvedené riešenie nasledovné výhody- nábytkový dielec je vzhľadovo kompaktný a má zaoblené alebo zrazenéthrany,- tenké hranovacie pásky sú lacné, ľahko sa nalepujú na bočné plochy dielcov, vyrábajú sa vo všetkých farbách a dezénoch ako čelné plochy drevotrieskových dosiek, sú bežné v obchodnej sieti,- nie sú potrebné drahé hranovacie materiály ako masívne drevo, hrubé plastové...

Nábytkový spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1405

Dátum: 05.03.1997

Autor: Tomko Ľubomír

MPK: A47C 7/00

Značky: prvok, nábytkový, spojovací

Text:

...polvalcovej podložky a plochej matice s krytom.Nábytkový spojovací prvok je použiteľný pre výrobu rozoberateľných stoličiek.Pomocou tohto prvku je možná spájať 2 resp. 3 dielce.Na spojenie dvoch dielcov sa plochá matical vybavená krytom 10 zapustí do otvoru§ v druhom dielcig .Do uve denej matice l sa zaskrutkuje skrutka s imousovou hlavou 6ktorá prechádza otvonm 1 v prvom dielci.Pod hlavou skrutky Q je umiestnená podložkaŽ polvalcového...

Drevený nábytkový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1290

Dátum: 04.12.1996

Autor: Hulín Jozef

MPK: A47B 47/06

Značky: nábytkový, dřevěný, modul

Text:

...usporiadané horizontálne útok.Výplet i rám sa s výhodou upravuje povrchovou úpravou lakovanim, morenim, náterom voskovaním a podobne.Drevený nábytkový modul podľa technického riešenia predstavuje odľahčený, pevný, pružný, vzdušný a dekoratívny prvok,ktorý je možné použiť pri tvorbe rôznych častí nábytku ako aj nábytkových zostáv. Pritom ide o prírodný materiál príjemný pre užívateľa.Spotreba dreva pri výrobe modulov nábytku z modulov...

Kruhový nábytkový stolík s obručami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 259

Dátum: 09.09.1993

MPK: A47B 3/06

Značky: kruhový, obručami, stolík, nábytkový

Text:

...nosnými prvky l které v horní části vybíhají v horizontální vnější podložní příčku lla vnitřní podložní příčkulg. Na vnitřní hraně l§jsou opatřeny výřezemlł s horizontální opěrnou ploškou lg a rovnoběžně s horní hranou lg jsou opatřeny oboustrannou montážní drážkou ll. Ve vnější i vnitřní podložní příčce llLlg je vytvořen vnější í vnitřní svislý zářez l§ lg. Do vnějšího svíslého zářezu lgje vložena vnější ooruč Z a do vnitřního svislého...

Nábytkový spojovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 271869

Dátum: 13.12.1990

Autor: Bednařík Pavel

MPK: A47C 7/22

Značky: element, nábytkový, spojovací

Nábytkový závěs pro skleněné dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 226523

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gazdík Josef

Značky: nábytkový, závěs, skleněné, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Nábytkový závěs pro skleněné dveře, sestávající z pevného dílu a dílu otočného, vyznačující se tím, že pevný díl (1) je opatřen pružinou (4) a kuličkou (3), která zapadá do vybrání (6) v otočném dílu (2), přičemž pevný díl (1) je opatřený drážkou (8) s koncovými polohami (9), do které zasahuje čep (7), kterým je opatřen otočný díl (2).

Konstrukční a montážní nábytkový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222830

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novák Petr

Značky: konstrukční, nábytkový, montážní, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční a montážní nábytkový prvek je určen pro zařizovací nábytkové systémy s variabilitou sestav, jejich architektonických tvarů a rozměrů. Prvek libovolného tvaru průřezu jako vlys, je na svém povrchu ve směru podélné středové osy i příčných středových os opatřen drážkami, pro napojení výplňových prvků nábytkových sestáv.

Stavebnicový nábytkový zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226801

Dátum: 01.09.1985

Autor: Orel Eduard

Značky: zámek, stavebnicový, nábytkový

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový nábytkový zámek, sestávající ze zámkové části, tělesa vložky, průchozích šroubů a krytu, vyznačující se tím,že v zámkové části (1), nesoucí zámkový mechanismus (11), je otočně uložen ovládací zub (5) s průchozím tvarovým otvorem (6).

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 226287

Dátum: 15.04.1985

Autor: Slabý Vladislav

Značky: regálový, montážní, stavebnicové, systém, nábytkový

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicově montážní nábytkový a regálový systém vyznačený tím, že jednotlivé stojiny (1) mající otvory jsou spojeny tyčemi (2) kruhového průřezu, tyče (2) nesou police (4) a stojiny (1) jsou opatřeny nejméně jedním výstupkem (5) pro fixaci výplňových stěn (3).

Skladebný nábytkový korpus, zejména skříňový

Načítavanie...

Číslo patentu: 216379

Dátum: 01.07.1984

Autor: Janouš Miroslav

Značky: korpus, skladebný, skříňový, nábytkový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší skladebný nábytkový korpus, zejména skříňového, sloužícího jako velký úložný prostor. Skladebný nábytkový korpus sestává z nosné konstrukce a k ní připojených zad, dvěří, půd a bočnic a jeho podstata spočívá v tom, že na dvoudílné vzájemně spojené ohybatelným spojem jsou připojeny z jedné jejich strany rohové prvky se zády a z druhé jejich strany rohové prvky se dveřmi, přičemž k zádům nebo rohovým prvkům přední části korpusu jsou...