Patenty so značkou «nábojov»

Vylepšená puška s automatickým nabíjaním nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17320

Dátum: 14.12.2012

Autori: Boland Marc, Botty Alain

MPK: F41A 21/48, F41A 9/71, F41A 9/72...

Značky: vylepšená, nábojov, automatickým, puška, nabíjaním

Text:

...stave ako je to v prípade obrázka 2obrázok 8 je pohľad v perspektíve na časť označenú F 8 na obrázku 5obrázok 9 je pohľad v perspektíve na zostavu označenú F 9 na obrázku 3obrázky 10 až 13 znázorňujú podobné pohľady ako na obrázku 3, ale každý pre po sebe nasledujúci stav pri streľbe .obrázky 14 až .18 korešpondujú postupne s obrázkom 3 a 10 až 13, ale pre inú variantu pušky podľa vynáľezu.0025 Ako je všeobecne známe, puška 1 s...

Zariadenie na demontáž nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3763

Dátum: 06.04.2004

Autori: Ďurčík Karol, Burda Antonín

MPK: F42B 33/06

Značky: demontáž, nábojov, zariadenie

Text:

...a tým aj pomerne nízkymi zriaďovacími nákladmi oproti prípadným zložitým robotizovaným strojom. Jeho prednosťou je vysoký výkon demontáže nábojov a tým aj delaborácie strelíva. variabilnost riešenia pre rôzne typy nábojov spočíva len vo výmene unášacíeho a oddel°o~ vacieho kotúča a ľahká možnosť jeho premiestňovania ku skladovacím objektom nábojov určených na demontáž.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je znázornené...

Zásobník nábojov strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3094

Dátum: 03.12.2001

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 9/61

Značky: strelnej, zásobník, zbraně, nábojov

Text:

...súčiastok potrebných na jeho výrobu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez zásobníkom s jedným nábojom, obr. 2 pozdĺžny rez zásobníkom s piatiminábojmi a obr. 3 axonometrický pohľad na zásobník v rozloženom stave.Pnklad uskutočnenia technického riešeniaNa skrini 1 obdĺžnikového prierezu, tvorenej bočnými stenami Q, výstupnou čelnou stenou M a...

Zariadenie na orientáciu najmä brokových nábojov pred ich balením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252392

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: najmä, zariadenie, nábojov, brokových, orientáciu, balením

Text:

...na obr. 1 je nakrre-slený pôdorys na obr. 2 je nakreslený pôdorys otočného držiaka V reze .a na obr. 3 je nakreslený bokorys z obr. 2 v čiastočnom reze.Zariadenie na orientáciu brokových nábojov pred ich balením pozostáva z privádzacej dráhy 1, ktorá vyústuje na podávaci rotor 2. Na obvode podávacieho rotora 2 sú vytvorené lôžka 3. Vedľa podávacieho rotozra 2 je uložený prekladaci ľrotor 4. Prekladaci r-otor 4 je po obvode opatrený šiestimi...

Zariadenie pre vnášanie prísad vo forme nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239570

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maco Vladimír, Gálik Karol, Harmaniak Ján

MPK: B22D 1/00, B22D 27/20

Značky: nábojov, vnášanie, přísad, formě, zariadenie

Text:

...vo výtlačných a urýchľovacích telesách o málo väčšom priemere za pôsobenia vysokého tlaku plynného média, ktorého prívod a zastavenie je regulovaný na základe snímania vstupu náboja zo vstupného úseku s časovým ,opozdením na voľnýp.áda.na .čas uzavretia spätnej klapy. Us merňovač polohy nábojov pracuje na princípe plynuleho obracania tyčiek z podávača do zvislej polohy do osi výstrelu.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú podstatné a spočívajú...

Spojenie súosých nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213770

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bednář Jiří

Značky: spojenie, nábojov, súosých

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné spojenie súosých nábojov uložených otočne na spoločnom hriadeli. Účelom vynálezu je dosiahnutie presného vedenia nábojov, vysokej účinnosti i prenosu výkonu a prenosu premenlivého krútiaceho momentu bez vzniku rázov, pri minimálnych dĺžkových a priemerových nárokoch na zastavovacie rozmery. Uvedeného účelu sa dosiahne takým spojením súosých nábojov, že na náboji 2 súoso s uložením l2 náboja 2 na hriadeli 3, je vytvorené valcové...