Patenty so značkou «n-cyklopentylformamidu»

Derivát N-cyklopentylformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217946

Dátum: 15.12.1984

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

Značky: n-cyklopentylformamidu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového N-(1-metyl-2- benzylcyklopentyl)formamidu, který vykazuje protikřečový a diuretický účinek a je tedy použitelný jako léčivo. Připravuje se z 2-benzylcyklopentanonu, který se reakcí s metylmagnéziumjodidem převede na 2-benzyl-1-metylcyklopentanol. Tento alkohol se buď přímo nebo po částečné či úplné dehydrataci podrobí Ritterově reakci, tj. působení kyanovodíku generovaného reakcí kyanidu sodného s kyselinou sírovou v...