Patenty so značkou «n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n’,n’-diethylmočovina»

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Šmakal Vladimír, Cvrk Zdenik, Papp Ludovít, Matal Oldoich, Klimeš Pavel, Servus Stanislav

MPK: C07D 457/12

Značky: n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina, její, výroby, způsob

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...