Patenty so značkou «můstku»

Zařízení pro elektrofyziologická měření metodou izolačních můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270312

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šimurdová Milena, Šimurda Jiří

MPK: A61B 5/04

Značky: izolačních, měření, elektrofyziologická, metodou, zařízení, můstku

Text:

...na výstupu zesilovače g.V rlžirnu měření membrćnových proudů je membránovő nnpőtí rsgistrovćno mikroelektrodou 1... zosilovćno v zssilovači g a na vstupu zesilovače g srovnćváno s napätím ze zdroje g.,která m 6 být membrándm bunlk vnuceno. ooä jsou obvykle prcvoúhló lmpulsy. Odvnylka obou vstupnich slgnálů je v obvodu zdpornć zpłtnć vazby-vedsna s výstupu zesilovače 1,3 přos phpínač łg k elektrodä g. Mombrânwý proud v odezvą na vnucenó...

Zapojení vstupního můstku regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269235

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podlogar Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátoru, můstku, zapojení, vstupního

Text:

...jejíž druhý vývod je přes druhý rozsahový odpor 3 spojen s prvním vývodem proměnného odporu 11 volby křivky, jehož druhý vývod je přes rozsahový odpor lg volby křivky spojen s prvním vývodem odporového snímače Z venkovní teploty. První vývod proměnného odporu 11 volby křivky je přes první rozsahový odpor § spojen se svorkou 1 napětového středu, která je přes potenciometr gg nočního útlumu spojena s anodou diody gl. Katoda diody 31 je...

Zapojení poloautomatického elektronického páru v rameni můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260032

Dátum: 15.11.1988

Autor: Jacob Christian

MPK: H02K 13/14

Značky: zapojení, můstku, elektronického, páru, poloautomatického, rameni

Text:

...cocmannxmmeň.Hsnomenne cymnocwu nsoöpewenun Texnnuecxan saaqa. pemaemaa HSOĎDETEHHEMB 0 CHOBY.H 305 peTeHHñ nonomeaa sanaqa suepruu, aosnuxammne słnpouecce nepe Knmqeuun CQMOOTKHDHEÚMEPOCH HOHYHDOBOĽHHKOBOPO nDH 6 opanonyynpaBnneMoüanexw-VDÓHHÓĚ napm B nneue MOCTa,KOTOPHe H 0 CHX HOD OTBOHHHHCB HDR HOMOMH oőnana EMHX HOTEDHMH HHH CBOČOÄHHX OT HOTGDĽ ýa 3 ľDY 30 qHHXKOHTyDOB, COKDETHTE H 0TEKOPO TGXHOHOPHHECKOFO YDOBHH, QTQ 5 HMOXHO...

Vyvažovací mechanismus vyrovnávacího můstku skladištních ramp

Načítavanie...

Číslo patentu: 258877

Dátum: 16.09.1988

Autori: Marhoul Jiří, Vyplel Jiří, Dlabač František

MPK: B65G 69/28

Značky: mechanismus, můstku, vyvažovací, skladištních, vyrovnávacího

Text:

...k umístění tlačná vyvažovaçí pružinyvpředu pod.nosnou plošinou je 1 snadný přístup k regulační matioi V aloužící k nastavení počátečníhopředpětí tlačné vyvažovací pružiny Vyvažovací meohaniamna podla vynálezu umožňuje dále pomocí svisie-přeetavitelného táhiového čepu měnit poloňú zavěšení svisle výkyvnéhotáhla vzhledem k poloze zavěšení nosné plošiny a svisle výkyvné vzpě Avry, čímž je možno dooílit změnu charakteristiky...

Reaktance větve třífázového můstku polovodičového tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247249

Dátum: 01.08.1988

Autori: Peeený Pavel, Stoklasa František, Hartman Jioí

MPK: H01L 23/34

Značky: můstku, třífázového, měniče, větve, tyristorového, reaktance, polovodičového

Text:

...je uchycen přívod elektric~ kého proudu a celek je zalit syntetickou vytvrzovací hmotou. Podle dalšího význaku vynálezu jsou ve spodní části celku zality úchytné součástí . ÁZákladní výhoda reaktance větve třífázového můstku spočívá v tom, že se dosáhne žádoucích parametrů při malých rozměrech tyristorového měniče, což při jejich použití bývá často nezbytné. Navíc jsou zcela odstnaněny nežádoucí účinky, jako chvění ,hluk, uvolňování...

Napáječ s demodulátorem střídavého impendančního můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256488

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmejkal Jaromír

MPK: G01R 19/12

Značky: impendančního, demodulátorem, napáječ, můstku, střídavého

Text:

...ke druhému vstupu zg přepinače 1. Výstup přepínače Z je připojen ke vstupu filtru gł, jehož výstup je připojen ke vstupu měřidla gg.funguje takto napájecí střídavé harmonické napětí se vytvářív čislicové pasivní paměti 2, která je naprogramovaná tak, žena jednotlivých adresáçh v počtu B 2 jsou uložený číslicové hoçłnoty mnkce y A.sin(2 1/3) pro 1 -l 0,1,2,,B-1, kde A jévhodná konstanta. Adresu této pasivní paměti Q vytváří n-bin tový...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového polovodičového můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245627

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šiška Karol, Gattnar Oddej, Hesek Dušan, Frimm Richard

MPK: H02H 7/125, H02H 7/12, H02H 7/122...

Značky: zapojení, polovodičového, můstku, poruchy, indikaci, jednofázového

Text:

...postačuje jediný indikační obvod, reagující na poruchu kteréhokoliv z ventilů nebo jeho dělicího a komutačního členu. včasnou indikací poruchy jednoho prvku se zabrání zničení zbývajících ventilů, zkrátí se výpadek měniče a jím napájeného technologického zařízení.Na připojeném výkresu je v obr. 1 znázorněn příklad zapojení obvodu pro indikací poruchy jednofázového polovodičového můstku podle vynálezu.Jednofázový polovodičový můstek /obr. 1/...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svárovský Vratislav, Kouoil Vratislav, Irmler Bohdan

MPK: H01L 23/34

Značky: větve, můstku, systém, třífázového, měničů, řízeného, konstrukční

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Zapojení pro potlačení šumu ve výstupním signálu tenzometrického můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251405

Dátum: 16.07.1987

Autor: Lebduška Petr

MPK: H03H 17/00

Značky: výstupním, můstku, tenzometrického, zapojení, signálu, šumu, potlačení

Text:

...změnykmitočtu řídícího signálu. iÚčinek vynálezu se projevuje intensivním potłačením šumového spektra výstupního signálu včetně různých rušivých kmitočtů,jako důsledku,např. impulsní tyristorové regulace. Při změně kmitočtu elektrického napětí napájejícího tenzometrický můstek se souběžně mění i kmitočet signálu ovládajícího hřebenový filtr, který se tím samočinně doladí na nový kmitočet. Pokud není kmitočtová změna tak veliká, aby nový...

Zapojení měřicího indukčního nebo kapacitního můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232012

Dátum: 01.04.1987

Autori: Soukup Emil, Kolář Jan, Kuchyňka Václav

MPK: G01R 17/10

Značky: můstku, měřicího, indukčního, kapacitního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru měřicí elektrotechniky. Týká se zapojení měřicího indukčního nebo kapacitního můstku, napájeného střídavým proudem. Jde o můstky složené buď z indukčností - indukční můstky, nebo kapacit - kapacitní můstky, a to buď u vyvážených nebo nevyvážených můstků. Podstata spočívá v tom, že můstek je v rezonanci s napájecí frekvencí, jak je patrno z obr. 1 a 2. Předmětu vynálezu lze s výhodou využít ve všech oblastech průmyslu, zájmena...

Zapojení pro teplotní kompenzaci polovodičových tenzometrických můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234585

Dátum: 01.01.1987

Autori: Korec Ladislav, Kafková Jarmila, Fáber Jiří

MPK: G01L 19/04

Značky: kompenzaci, teplotní, zapojení, tenzometrických, můstku, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší současně kompenzaci teplotní závislosti citlivosti a kompenzaci teplotního posuvu nulového bodu tenzometrických můstků. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že zapojení využívá tenzometrického můstku (10) současně jako teplotně závislého odporu, který je doplněn prvním odporem (1), druhým odporem (2) a třetím odporem (3) do měřicího můstku, jenž je napájen ze zdroje (8) konstantního napětí. Výstupní napětí tohoto odporového můstku je...

Spínač spouštěče s letmým uložením spínacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233987

Dátum: 01.12.1986

Autor: Struha Jaroslav

MPK: F02N 15/02

Značky: spínač, letmým, uložením, spínacího, můstku, spouštěče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení pohyblivého spínacího kontaktu na izolační vložce opatřené vratnou a vymezovací pružinou. Válcová tlačná pružina, nasazená na čepu izolační vložky, umožňuje sepnutí spínacího kontaktu a vymezuje jeho opotřebení. Po montáži spínacího můstku ve spínači je spínací kontakt na čípku izolační vložky přidržován předepnutou vratnou pružinou, která spínací kontakty rozepíná. Tohoto spínacího můstku je možné dále využít při...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 233982

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H02M 7/42

Značky: zapojení, přenosu, kmitočet, převodníku, můstku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší lineární transformaci napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, nesymetrický integrátor a komparátor se symetrickým výstupem. Změna napětí na výstupu~integrátoru je rovna průměrné hodnotě napětí přiváděného na vstupní diagonálu můstku, takže frekvence převodníkem vyráběného napětí je přímoúměrná napěťovému přenosu...

Zapojení transformátorového můstku pro měření impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 230390

Dátum: 15.11.1986

Autor: Faktor Zdeněk

MPK: G01R 17/00

Značky: zapojení, impedance, transformátorového, měření, můstku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení transformátorového můstku pro měření impedance, zejména pro měření cívky, zapojené v jedné větvi můstku, s normálovou kapacitou a proměnným odporem v druhé větvi můstku, vyznačené tím, že paralelně k proměnnému odporu (P) zapojenému mezi oba konce třetí části (3) primárního vinutí transformátoru (Tr) je připojen otočný kondenzátor složený ze dvou částí (C1,C2), jejichž střed je spojen s jezdcem proměnného odporu (P) a přes pevný odpor...

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226819

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk, Paštika Miroslav

Značky: rozvážení, impedančního, velikostí, změnu, stejnosměrného, proudu, zapojení, převodníku, elektrického, můstku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu obsahující integrovaný obvod, v jehož vnitřní struktuře je vytvořen alespoň jeden oscilátor s výstupem pro nastavení frekvence oscilátoru a se vstupem pro zavedení zpětné vazby oscilátoru, alespoň jeden směšovač s prvním vstupem, s řídicím vstupem a s výstupem a alespoň jeden zesilovač se vstupem a s výstupem, vyznačení tím, že výstup (1) pro...

Zapojení k vyhodnocování údajů odporových můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219465

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuba Jiří, Havelka Štěpán, Levinský Jaroslav, Petráček Josef

Značky: můstku, údajů, vyhodnocování, zapojení, odporových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru tenzometrických pásových vah. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odporový můstek, napájený stabilizovaným střídavým napětím, je přes zesilovač připojen k synchronnímu detektoru, který je napojen na napájecí generátor můstku.

Způsob zapínání jednofázového dvoupulsního usměrňovacího můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225786

Dátum: 01.07.1985

Autori: Duchoslav Jiří, Vavřina Jindřich

Značky: usměrňovacího, zapínání, jednofázového, způsob, dvoupulsního, můstku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapínání jednofázového dvoupulsního usměrňovacího můstku s tyristorem v každé paralelní větvi, vyznačující se tím, že stejnosměrné napětí pro řízení tyristorů se přivádí jedním pólem na řídicí elektrody tyristorů a druhým pólem na uzel můstku protilehlý k uzlu spojujícímu katody tyristorů.

Zapojení vstupního můstku regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224586

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kopic Jiří

Značky: zapojení, můstku, vstupního, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojeni vstupního můstku regulátoru sestávajícího z napěťového zdroje a dvojitého odporového můstku, doplněného obvodem zpětné vazby. Pro zpracování signálů několika odporových vysílačů, které se běžně užívá například při regulaci energetických zařízeni a vodního hospodářství, je třeba zajistit prioritu některého ze signálů jednotlivých odporových vysilačů vzhledem k nastavené žádané hodnotě. Protože vlivy vzájemných poměrů...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215839

Dátum: 20.12.1983

Autor: Roháč Jan

Značky: můstku, kmitočet, přenosu, zapojení, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, integrátor, komparátor a zdroj. Napětí na výstupu můstku, které je úměrné jeho napěťovému přenosu, je integrováno a tento integrál je porovnáván s napětím odvozeným z napětí, kterým zdroj napájí vstup můstku. Po dosažení shodnosti komparátor...