Patenty so značkou «murivo»

Murivo s prútovou konštrukciou zo železobetónu, vytvarované z navzájom pospájaných polystyrénových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6401

Dátum: 01.03.2013

Autor: Megyesi László

MPK: E04B 1/04, E04C 2/26

Značky: železobetónu, murivo, polystyrenových, konštrukciou, prútovou, navzájom, prvkov, pospájaných, vytvarované

Text:

...majú na minimálne dvoch protiľahlých užšich stranách g výrez ž. Pod užšími stranami z treba rozumieť ohraničujúce roviny určené hrúbkou dosiek l zhotovených z polystyrénu, ktorých šírka - účelne sa rovná šírke dosiek. Výrez ą môže byť vytvarovaný na celom okraji, t. j. na všetkých užšich stranách dosiek l zhotovených z polystyrénu. Tvar a hlbka výrezu 3 závisí od pozície prvkov. Tak napr. na jednej strane rohových prvkov znázomených na...

Murivo z dutinových tehlových tvárnic s prefabrikovanou výstužou a vrstvou malty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14291

Dátum: 17.02.2011

Autor: Schreck Paul

MPK: E04B 2/16

Značky: tehlových, dutinových, prefabrikovanou, malty, murivo, výstužou, vrstvou, tvárnic

Text:

...vo vode, ktorá pokrýva aspoň stranu maltového pásu0015 Najvýraznejší znak vynálezu je teda spojenie podlhovastej výstuže s vrstvou malty,ktorá je nanášaná spoločne s výstužou v jednom jedinom pracovnom kroku. Pritom je kvalita maltovej škáry celkom zreteľne zvýšená tým, že šírka maltového pásu je nastavená na šírku muriva. Tým je zabezpečené, že aj bez dodatočných pracovných krokov na roztretie malty na povrchu presadených tehál abez...

Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

MPK: E04C 1/00, E04B 2/14

Značky: tvarovka, muriva, murivo, vybudovanie, suchého, suché

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého...

Zariadenie na výrobu zmesi na nepálené tehly a ubíjané murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1322

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rajniš Martin, Gebarowský Jiří, Ondrášek Jindřich, Ptáček Petr, Geislerová Nora

MPK: B28C 9/02

Značky: zmesí, tehly, ubíjané, zariadenie, murivo, nepálené, výrobu

Text:

...lis na nepálená tehly.Aby bolo možné zariadenie ľahko inštalovať na mieste spotreby zmesi je výhodné, keď sú jednotlivé prvky zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou štyroch prikladov prevedenia, zachytených na priložených výkresoch, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - prvý príklad prevedenia zariadenie pre výrobu zmesi na nepálené tehly a ubijané murivo, obr. 2 -...

Murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 303

Dátum: 10.11.1993

Autori: Michalica Ladislav, Vaník Peter

MPK: E04C 1/39

Značky: murivo

Text:

...alebo šamotových materialov. Jednotlivé stavebné tvarovky muriva sa môžu vyrábať cezVlastný modul stavebnicovej pece, alebo sporaka môže byťsteny vykurovaného priestoru ako trojstranný, alebodvojstranný.Využitie steny vykurovaného priestoru znižujecelkové nák 1 ady,pričom duté izolačné prvky je vhodné upevniťpriamo na stenu, ktora sa takto stáva súčasťou stavebnicovejSamozrejmou súčasťou stavebnicovej pece, alebo sporáka je odvod spalín, a...