Patenty so značkou «muriva»

Spôsob opravovania žiaruvzdorného muriva koksárenských pecí počas ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7274

Dátum: 03.11.2015

Autori: Šuliko Sergej, Kalus Miroslav

MPK: F27D 1/16

Značky: spôsob, koksárenských, pecí, žiaruvzdorného, počas, muriva, prevádzky, opravovania

Text:

...a manipulačné náročnými postupmi ako zapadajúce na seba cikcak, a naopak je vhodné tvoriť rovné styčné plochy spojov.Počas prvej fázy ohrevu sa do zóny opravy môže na urýchlenie výhodne vháňať vzduch z okolitých komôr, nachádzajúcich sa mimo zóny opravy.Tepelnoizolačná priehradka je výhodne uložená na lešení, a toto lešenie sa vždy na posun tepelnoizolač 10nej priehradky smerom nahor pristaví do adekvátnej výšky.Navrhnuté riešenie je...

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287941

Dátum: 20.04.2012

Autor: Havránek Ladislav

MPK: E04B 1/62, E04B 1/64

Značky: vlhkého, zariadenie, izoláciu, muriva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na izoláciu vlhkého muriva pozostáva z nadväzujúcich izolačných dosiek (4) uložených prostredníctvom tlačného či zarážacieho prostriedku v maltovej škáre (1) v murive. Izolačné dosky (4) sú vybavené rovnobežnými dištančnými rebrami (5) na spodnej i hornej ploche a polouzatvorenými zámkami (6) na bočných okrajoch na presahové spojenie so susednou izolačnou doskou. Aspoň jedna izolačná doska (4) je vybavená vymedzovacou a fixačnou...

Elektronická sušička muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5927

Dátum: 04.11.2011

Autori: Garaj Miroslav, Pastorok Tomáš, Trepáč Peter

MPK: E04B 1/70, F26B 7/00

Značky: muriva, elektronická, sušička

Text:

...QL a filtrovaného kondenzátormi Q, Q, (ĺ 3, QA, Qj, Q, C 7, Q§. Stabilizátorom Q je upravené napájanie pre generátor pravouhlých kmitov tvorený odporom E, kondenzátonni Q, m, integrovaným obvodom IO 2, na ktorého vývodoch Q a 7 je zapoj ený trirner í, ktorým je možné nastavovat frekvenciu. Takto upravené napätie je výkonovým tranzistorom 1/1 zapoj eným k vývodu ě integrovaného obvodu LQQ vyvedené cez optočlen Qptol, ktorý je súčasťou...

Spôsob čiastočne obnovujúceho opravovania žiaruvzdorného muriva výhrevných stien koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286802

Dátum: 04.05.2009

Autori: Dluhoš Otakar, Themarda Nikolay, Korchagin Vladimír, Shuliko Sergey

MPK: F27D 1/16

Značky: výhrevných, stien, spôsob, čiastočne, koksárenských, žiaruvzdorného, pecí, opravovania, muriva, obnovujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zóna opravy sa pri 750 až 950 °C izoluje a stabilizuje, poškodená časť opravovanej výhrevnej steny (3) sa rozoberie a nové murivo sa stavia po blokoch (71, 72), ktoré sa postupne kladú na seba a oddeľujú škárou (9) vyplnenou žiaruvzdornou hmotou bez použitia tmeliacej zložky. Bloky (71, 72) sa budujú najviac zo šiestich radov stmeľovaných murovacích elementov (7). Vždy sa zhotovia najviac dva bloky (71, 72) a nasleduje najmenej 12-hodinový...

Izolačný blok na prerušenie tepelného mostu v päte muriva usporiadaný medzi základom a stenou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5981

Dátum: 12.09.2007

Autori: Matejka Libor, Sinogl Jiří, Pencík Jan

MPK: E04B 1/78

Značky: základom, prerušenie, muriva, izolačný, budovy, mostů, medzi, tepelného, páté, usporiadaný, stěnou

Text:

...oceli.0016 Vynález bude priblížený pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje zvislý rez v oblasti päty budovy, kde nie je riešený tepelný most, obr.2 predstavuje v reze prvý variant prvého spôsobu riešenia tepelného mostu podľa stavu techniky, obr.3 predstavuje v reze ďalší variant prvého spôsobu riešenia na potlačenie tepelného mosta podľa stavu techniky, obr.4 znázorňuje druhý spôsob riešenia na potlačenie tepelného mosta podla...

Tvarovka na vybudovanie suchého muriva a suché murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284871

Dátum: 28.12.2005

Autor: Vogel Werner

MPK: E04B 2/14, E04C 1/00

Značky: suché, murivo, vybudovanie, muriva, suchého, tvarovka

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) slúži na vybudovanie suchého muriva. Jej dĺžka je celočíselným násobkom (2A) šírky (A) jej úzkej strany. V rastrovom rozdelení sú vyhĺbené zvisle prebiehajúce kanály (2), rozmery prierezu ktorých sú asi 1/6 až 1/5 šírky (A) úzkej strany. V priebežných kanáloch (2) sú vždy vytvorené priečniky (3), prechádzajúce nimi priečne, napríklad z tyčí zo stavebnej ocele. Tvarovka (1) je zhotovená z lejateľného materiálu, najmä z ťažkého...

Spôsob vodoodpudzujúcej impregnácie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282990

Dátum: 12.12.2002

Autori: Gollwitzer Leonhard, Matschiner Ulrike, Weber Helmut

MPK: C04B 41/68, C09D 183/04, C04B 41/64...

Značky: impregnácie, vodoodpudzujúcej, muriva, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Murivo sa v prvom kroku ošetrí vysoko disperzným, vo vode emulgovaným, impregnačným prípravkom, ktorý obsahuje (A1) organoalkoxysilán alebo (A2) organosiloxán obsahujúci alkoxylové skupiny, alebo (A3) zmes organoalkoxysilánu a organosiloxánu obsahujúceho alkoxylové skupiny a (B) soľ vo vode rozpustnej organickej alebo anorganickej kyseliny a organopolysiloxánu, ktorá dodatočne k iným organosiloxánovým jednotkám obsahuje také siloxánové...

Univerzálna forma na výrobu ozdobného muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2885

Dátum: 11.06.2001

Autor: Vlčák Albín

MPK: B28B 7/02

Značky: výrobu, univerzálna, ozdobného, forma, muriva

Text:

...požiadaviek staviteľa, pričom rozmer formy je limitovaný len ľahkou manipulovateľnosťou.Pre vylepšenie vlastnosti výrobku je výhodné, aby obvodové časti samostatných dielov mali fazetku.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,obr.1 na ktorom je axonometrický pohľad univerzálnej formy so šiestimi samostatnými dielmi usporiadanými v haklikovom tvare.Univerzálna forma podľa obr.1 sa skladá z kovovej podložky 5,na nej je...

Zariadenie na strojové hotovenie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279700

Dátum: 11.02.1999

Autori: Anliker Markus, Anliker Franz, Anliker Jürgen

MPK: E04G 21/22

Značky: hotovenie, muriva, zariadenie, strojové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na strojové zhotovenie muriva obsahuje preklopné ústrojenstvo (6), ktoré preberá skupinu stavebných tvaroviek (12), zostavenú do zostavy na zhotovenie jednej vrstvy muriva pri zachovaní vzájomných odstupov, zachycuje túto skupinu, preklápa ju okolo osi rovnobežnej s rovinou muriva (1) a prebiehajúcej v odstupe od jeho líca ju ukladá hornou stranou dole. Zariadenie môže byť rýchlejšie naložené touto usporiadanou skupinou stavebných...

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280154

Dátum: 03.04.1996

Autor: Jost Josef

MPK: E04G 11/02

Značky: muriva, betonů, debniaci, plášťového, vytvorenie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu pozostáva z najmenej dvoch debniacich dosiek (10, 12, 12') uložených vzájomne rovnobežne, proti sebe posunuto a v odstupe od seba, a z najmenej jednej dištančnej spony (18), nasunuteľnej jedným svojím koncovým úsekom na vonkajšie hrany prvej debniacej dosky a presunuteľné svojím druhým úsekom protiľahlou druhou doskou a na nej upevniteľné. Druhá debniaca doska je opatrená štrbinovými...

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280162

Dátum: 06.04.1994

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: E04B 1/70

Značky: elektrokinetické, solí, muriva, zariadenie, odstránenie, anodové

Zhrnutie / Anotácia:

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva je tvorené aspoň jednou elektródou na odstránenie solí, uloženou v stene alebo na stene, v styku s pufrom imobilizujúcim ióny a aspoň jednou zápornou elektródou, proti ktorej sa privádza jednosmerné napätie, pričom kladná elektróda (12, 17) je až na svoje prívody celkom uložená do vrstvy (9, 13, 18) pufra, pričom pufer je obklopený vrstvou (10, 14, 19) separátora.

Zariadenie na vrážanie izolačných dosiek do muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Weinzierl Bruno, Haböck Herwig

MPK: B25D 17/08, E04B 1/66, B25D 17/02...

Značky: vrážanie, muriva, izolačných, zariadenie, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pneumaticky, hydraulicky alebo elektricky poháňaného úderného kladiva (1), ktorého úderný piest (2) pôsobí cez upínaciu čeľusť (3) na čelnú stranu izolačných dosiek (4). Upínacia čeľusť (3) je opatrená stopkou (7) vedenou vo vodiacom kanáli (9) úderného kladiva (1) a príchytkou (8) na uloženie izolačných dosiek (4). Aby sa skrátila celková dĺžka zariadenia a zmenšilo sa nebezpečenstvo zlomenia nástroja, je v údernom...