Patenty so značkou «možnosťou»

Motoricky ovládaná krídlová brána s možnosťou nezávislého manuálneho ovládania jej jednotlivých krídiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6994

Dátum: 04.12.2014

Autor: Háša Miroslav

MPK: E05F 15/04, E05F 15/12

Značky: krídlová, ovládaná, nezávislého, možnosťou, brána, ovládania, krídiel, jednotlivých, manuálneho, motoricky

Text:

...v homej časti priechodného krídla g.Prepojovací element Q je v predstavenom vyhotovení tvorený oceľovým lankom. Môže ním však byť aj drôt, páska alebo iný známy odolný a pevný prvok.Výkyvným mechanizmom Qje v predstavenom riešení kľučka.V pokojovej polohe, kedy je kolik 2 čiastočne zasunutý do vybrania Q, zaisťuje západkový mechanizmus Z pevné spojenie priechodného krídla g s funkčne odpojiteľným ťahadlom g a cez ťahadlo s...

Pancierovaný automobil s možnosťou nesenia rôznych účelových nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5488

Dátum: 09.08.2010

Autor: Valášek Jozef

MPK: F41H 7/00, B62D 65/00

Značky: automobil, účelových, rôznych, nadstavieb, možnosťou, nesenia, pancierovaný

Text:

...kabíny 2 vodiča vybavenej protirnínovou ochranou 8, klimatizácíou a pretlakovou filtroventiláciou. Tá je umiestnená v prednej časti podvozku 1. Automobil ďalej zahŕňa pancierovanú nadstavbu 3 automobilu s protimínovou odolnosťou, s klimatizáciou, zdrojovou jednotkou 7 a pretlakovou ñltroventiláciou, ktorá tvorí samostatný demontovateľný celok namontovaný vzadu za kabínou 2 na strojový spodok l. Medzipriestor 4 medzi kabínou 2 a nadstavbou...

Sfygmomanometer s možnosťou vizualizácie Korotkovových zvukov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4735

Dátum: 03.05.2007

Autori: Škrovánek Tomáš, Lednár Pavel, Skákala Jozef, Hupka Dušan

MPK: A61B 5/0225

Značky: zvukov, možnosťou, vizualizácie, sfygmomanometer, korotkovových

Text:

...tlaku V manžete prichádza okamih, ked tepna už nie je manžetou stláčaná a zvuky prestávajú. V tomto okamihu obsluha stlačí tlačidlo, ktoré dáva povel mikroprocesoru,aby sa do pamäte zaznamenala hodnota dolného (diastolického) tlaku. Ak obsluha zistí, že po stlačení tlačidla pri hodnote dolného tlaku sa objaví ešte ďalší zvuk, môže znovu stlačiť tlačidlo a mikroprocesor opraví hodnotu dolného tlaku na túto hodnotu, Znižovanie tlaku v...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E06B 5/10, E02D 29/14

Značky: těsnosti, tesniaci, lokálneho, možnosťou, skúšania, uzáver, tieniaci

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Čistiareň odpadových vôd s možnosťou nárazovej akumulácie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4320

Dátum: 03.11.2005

Autor: Cyprian Michal

MPK: C02F 3/00

Značky: nárazovej, odpadových, čistiareň, akumulácie, možnosťou

Text:

...7, ktoré je vyústené nad hrablieovým košom ll v dvojdielnej mechanickej sekcii 2, oddelenej od ďalších častí nádrže 1. Druhý segment je aktivačnou zónou 4. Do priestoru aktivačnej zóny 4 je zhora vsadený separačný diel 5 s dnom na dne nádrže 1. Z jeho strednej časti je šikmo hore vyvedené vyrovnávacie potrubie 6, v ktorom je urobený otvor 9 a ktoré je ukončené V aktivačnej zóne 4 ako otvorené. Nátokový okraj 3 vyrovnávacieho potrubia 6 je...

Zameriavacie zariadenie pre strelnú zbraň a strelná zbraň s možnosťou montáže zameriavacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6044

Dátum: 26.08.2005

Autor: Scherpf Christian

MPK: F41G 1/00

Značky: montáže, strelnú, zameriavacieho, zbraň, zariadenia, střelná, zameriavacie, zariadenie, možnosťou

Text:

...podstate menej problematické, než v0010 Ako veľmi účelná sa pre rozhranie javí bezdrôtová a pritom hlavne optická realizácia,pričom presné vzájomné vyrovnanie oboch strán kvôli presne vopred určenej polohe korektne namontovaného zameriavacieho zariadenia na hlavní strelnej zbrane je možné dosiahnuť bez0011 Ďalšia výhoda konceptu podľa vynálezu spočíva v možnosti umiestniť na ergonomicky priaznivom mieste spínač na manuálne zapínanie a...

Elektrický prístroj s možnosťou napojenia modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8829

Dátum: 22.08.2005

Autori: Schaub Thomas, Dean Michael, Müller Peter, Megnet Rolf

MPK: G01R 11/04, G01R 22/00, H05K 5/02...

Značky: elektricky, prístroj, modulu, možnosťou, napojenia

Text:

...modul sebestačný, t. j. že má samozásobovanie, alebo potrebuje napájanie jednosmerného prúdu, príp. striedavého prúdu. Vkaždom prípade predstavuje elektrickýprístroj podľa vynálezu popri štandardizovanom komunikačnom rozhrani vo vybraní naumiestnenie ľubovoľného dodatkového modulu napájanie jednosmerného alebo striedavého prúdu zakaždým prostredníctvom vhodných pripojení.Takto je nový elektrický prístroj otvorený pre každé ľubovoľný...

Spôsob výroby armatúry s odlepiteľným lepidlom na najmenej jednej strane s možnosťou zmeny umiestnenia a získaná armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11660

Dátum: 21.01.2005

Autori: Pinan Frédéric, Klethi Thierry

MPK: B29C 70/54, B29B 11/16, B29C 70/48...

Značky: výroby, lepidlom, straně, armatura, spôsob, armatury, získaná, najmenej, možnosťou, změny, odlepiteľným, umiestnenia, jednej

Text:

...a náklady na jeho zavedenie nie sú zanedbatelné.0018 Cieľom tohto vynálezu je spôsob výroby armatúry na báze vlákien, napr. vo forme netkanej vrstvy, ktorá rieši nevýhody súčasných produktov, najmä umožňuje presné umiestnenie, ale aj prípadnú opravu polohy, ak je to potrebné, pri prijatelnom zvýšení nákladov.0019 Vynález zahŕňa aj takto pripravený produkt.0020 Nasledujúci opis umožňuje lepšie pochopiť vynález, ktorý je ilustrovaný príkladmi...

Zadržiavacie zariadenie namáhaného bremena v polohe s možnosťou posunutia polohy a súprava tvorená týmto zariadením a bremenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10209

Dátum: 13.12.2004

Autor: Do Carmo Serge José

MPK: G09F 21/04, G09F 7/12, G09F 7/04...

Značky: bremená, tvořená, súprava, polohe, polohy, posunutia, týmto, bremenom, možnosťou, zadržiavacie, namáhaného, zariadením, zariadenie

Text:

...reklamy iba na svojich bočných stranách,ale tiež na svojej zadnej strane. V tomto naposledy uvedenom prípade sú reklamy na zadnej strane ďaleko lepšie viditeľné pre vodiča vozidiel, ktoré idú za nákladným vozidlom alebo autobusom a toto viditeľné miesto pre reklamné panely vzadu je ďaleko vhodnejšie pre nájemcu reklamných priestorov než je tomu pri umiestem reklám na bočných stenáchnákladných vozidiel alebo autobusov.Vzhľadom k vyššie...

Plošina s možnosťou kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284165

Dátum: 30.08.2004

Autor: Haider Eduard

MPK: A47C 21/00, A47C 16/02, A47C 3/02...

Značky: možnosťou, plošina, kmitania

Zhrnutie / Anotácia:

Plošina (13) s možnosťou kmitania pozostáva z podstavnej časti stojacej na dlážke a hornej časti pohyblivej proti tejto podstavnej časti, pričom horná časť a podstavná časť sú navzájom spojené kývavými prvkami (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b), spôsobilými ku kmitavému pohybu vo vodorovnej rovine. Kývavé prvky (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b) rôznych stupňov a s rôznymi vlastnými frekvenciami sú zaradené funkčne za sebou a...

Jednodielny obal pre nosiče digitálnych záznamov s možnosťou spojenia s obalmi rovnakého typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1741

Dátum: 28.04.2004

Autori: Zajec Zeljko, Sercer Mladen, Kefelja Zoran

MPK: G11B 33/04

Značky: jednodielny, digitálnych, rovnakého, záznamov, obalmi, spojenia, nosiče, možnosťou

Text:

...sa obaly vkladajú a/alebo vyberajú zo skladovacích prvkov, ktorá umožňuje vypadnutie obalov z týchto stojanov počas prepravy. Niektoré z uvedených stojanov sa skladajú zo skladovacích prvkov, ktoré sa umiestňujú jeden na druhý alebo jeden vedľa druhého bez toho, aby boli spojené a bez možnosti rozobratia stĺpcov v každom smere.0008 Dokumenty kpatentom W 0920382, WO 9222902 a GB 2282524 opisujú stojany vyrobené zúložných prvkov pre obaly...

Zabalený potravinový produkt s možnosťou rozdelenia na časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1310

Dátum: 18.02.2003

Autori: Verhaegen René, Odier David

MPK: B65D 75/52

Značky: potravinový, rozdelenia, částí, možnosťou, zabalený, produkt

Text:

...pretrhnutia, konkrétne preferovanú líniu roztrhnutia0015 Výrobok môže predstavovať najmenej jedna polymérna vrstva tvoriaca mikroporéznu zoslabenú zónu, ako je opísaná napríklad V prihláške francúzskeho vynálezu č. 2 717 449 (CMB FLEXIBLE). 0016 Uvedená polymérna vrstva môže byť potiahnutá dvojsmernou vrstvou. Podľa ďalšieho variantu, výrobok zahŕňa najmenej jednu dvojsmernú vrstvu predstavujúcu oblasť pretrhnutia, konkrétne líniu...

Zaváracia hlavica s oceľovými guľôčkami s možnosťou nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3297

Dátum: 10.09.2002

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B67B 3/10

Značky: ocelovými, možnosťou, zaváracia, guľôčkami, nastavovania, hlavica

Text:

...zaváracej hlavice na viac norrnalizovaných priemerov zaváracich pohárov. Popis obrázkov na výkresochObrázok č.1 predstavuje prierez zaváracou hlavicou osovou rovinou,obr.č.2 znázorňuje čiastočný rez radiálnou rovinou prechádzajúcou osou guličiek a obr. č.3 rez odstupňovanou zaváracou hlavicou, kde lavá čast rezu od osi predstavuje osový rez hlavice prechádzajúci cez guličky a pravá čast rezu od osi zobrazuje rez osovou rovinou...

Spôsob odhorčenia rezkov koreňa Cichorium intybus pri výrobe inulínu s možnosťou ďalšieho využitia horkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282314

Dátum: 19.11.2001

Autori: Šilhár Stanislav, Baxa Stanislav

MPK: B01F 3/12, B01D 11/02, B01D 11/00...

Značky: využitia, intybus, výrobe, horkých, odhorčenia, rezkov, dalšieho, koreňa, cichorium, možnosťou, spôsob, látok, inulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka technologicky nenáročného stupňa úpravy rezkov čakanky majúceho za cieľ redukovať obsah horkých látok, spočívajúceho v opakovanom oplachu rezkov pitnou vodou alebo vodným roztokom etanolu s koncentráciou etanolu max. 50 % obj. pri teplote do 50 °C s maximálnym časom kontaktu rozpúšťadla so surovinou 30 min. Oplachové roztoky je možné po prefiltrovaní zahustiť, čím sa získa koncentrát horkých látok stabilizovaný zahustením na Rf...

Zariadenie slúžiace osobám na podopieranie s možnosťou prestavenia na sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2592

Dátum: 14.08.2000

Autor: Špánik Miroslav

MPK: A45B 1/00, A45B 5/00

Značky: možnosťou, sedenie, prestavenia, zariadenie, podopieranie, slúžiace, osobám

Text:

...do rúrky spodného dielu a zaistí kolíkom na požadovanú výšku, plni zariadenie len ñmkciu opornej palica s nastaviteľnou výškou. iKed sa sedačka nasadí na rúrku spodného dielu, zariadenie slúži len na sedenie.Toto znamená, že ak užívateľ ide na vychádzku, kde potrebuje len opornú palicu, nemusí nosiť sedačku. Ak naopak potrebuje iba prostriedok na sedenie, zoberie-si iba dolný diel a sedačku, nemusí nosit homý diel. Ak sa na vychádzke...

Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2263

Dátum: 10.09.1999

Autori: Linhard Ľubomír, Krajčovičová Ingrid

MPK: F16B 5/00

Značky: možnosťou, doskových, 360°, otáčania, ľahko, spojenie, částí, rozoberateľné

Text:

...zostáv-u závesu na jednej spájanej časti, obr.2 popisuje uloženie posuvného čapu, obr.3 montáž spojovacej platničky v jednej spájanej časti. Obr.4 objasňuje montáž čapu a zakrytie montážneho otvoru, obr.5 znázorňuje spojenie dvoch častí. Na obr.6 je možné uloženie montážneho otvoru a ovládacej drážky čapu. Rôznu kombináciu tvarov priečnej drážky, spojovacej platničky a tvarov hrán vo vzťahu ku vzájomnemu pohybu naznačuje obr.7.Otočné...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/33, F41C 3/00, F41A 19/06...

Značky: možnosťou, viacerých, voľby, střelby, zbraň, režimov, najmä, pištoľ

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Zariadenie obojstranného klieštinového podávača s možnosťou zdvojnásobenia kroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257487

Dátum: 16.05.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef, Čepeľ Ján, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 43/18

Značky: možnosťou, podávača, klieštinového, zariadenie, kroku, zdvojnásobenia, obojstranného

Text:

...V tom, že o pohyblivé sane je uchytené teleso pneumatického valca,ktorého piestnica je uchytená o pohyblivé klieštiny.Týmto usporiadanim sa dosiahne to, že vzdialenosť medzi poháñanou pohyblivou klieštinou na jednej strane podávača a medzi pohyblivou klieštinou na strane druhej je zavzdušnenim pneumatického valca menitelná počas chodu podávača. Takto usporiadaný klieštinový podávač je schopný zdvojnásobit krok pravej pohyblivej klieštiny,...

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231131

Dátum: 01.06.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: kvapaliny, hydraulický, využitia, hydrogenerátora, převod, diferenciálny, tlakovej, možnosťou, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny. /obr. / Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupný hriadeľ je spojený dvojicou ozubených kolies s veľkým centrálnym kolesom trojhriadeľového diferenciálu, pričom jeho malé centrálne koleso je spojené ozubeným kolesom s výstupným hriadeľom, ktorý je dvojicou ozubených kolies spojený s hriadeľom regulačného hydromotora. Regulačný hydromotor...

Mechanizmus lisu s možnosťou tvarovania priebehu lisovacej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 226618

Dátum: 15.02.1986

Autor: Slavkovský Ján

Značky: mechanizmus, lisovacej, tvarovania, priebehu, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši mechanizmus lisu s možnosťou tvarovania priebehu základnej sily podľa charakteru technologickej operácie. Vynález je znázornený na obr. 1, kde priebeh základnej lisovacej sily sa tvaruje zmenou dĺžky kolenového tiahla, zmenou dĺžky tiahla spájajúceho rameno zalomenej páky so spodným hriadeľom hnacieho prevodového ústrojenstva a zmenou vzdialenosti čapu spodnej kľuky a čapu hornej kľuky od osi otáčania hriadeľov hnacieho...

Priamy reverzibilný hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny pre pohon nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228264

Dátum: 01.11.1985

Autor: Podstanický Alexander

Značky: zdroja, možnosťou, hydrogenerátora, kvapaliny, pohon, využitia, reverzibilný, hydraulický, priamy, nadstavby, tlakovej, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočíva v paralelnom spojení komplexného hydrodynamického meniča a hydrostatického prevodu. Vstupný hriadeľ je spojený s hriadeľom čerpadla komplexného hydrodynamického meniča a hriadeľom hydrogenerátora dvojicami ozubených kolies. Turbínový hriadeľ komplexného hydrodynamického meniča je rozdelený predstihovou jednosmernou spojkou a je jednak spojený trecou spojkou predného chodu a výstupným hriadeľom a jednak vylučovacou trecou spojkou...

Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 225208

Dátum: 01.12.1984

Autori: Tolnai Rudolf, Poničan Juraj

Značky: modelovania, skúšanie, možnosťou, materiálov, zariadenie, faktorov, opotrebenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov s možnosťou modelovania faktorov opotrebenia vyznačené tým, že pozostáva jednak z bubna /2/ uloženého rotačne v jednom smere a opatreného časťou /1/, umiestnenou v jeho horizontálnej osi pre uchytenie v skľučovadle sústruhu /12/, pričom po vnútornom obvode bubna /2/ je umiestnená vymeniteľná opotrebovávacia dráha /13/ s premenlivým polomerom, vymedzená plechmi /14/, v bubne /2/ je volne uložené...

Zariadenie na upínanie makiet na elektrostatickú upínaciu dosku s možnosťou zhotovovania ozalidových kópií

Načítavanie...

Číslo patentu: 216269

Dátum: 15.05.1984

Autori: Racko Alexander, Krajčík Pavel

Značky: zariadenie, makiet, upínanie, upínaciu, zhotovovania, elektrostatickú, dosku, kópií, možnosťou, ozalidových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie makiet na elektrostatickú upínaciu dosku s možnosťou zhotovovania ozalidových kópií vyznačujúce sa tým, že v ráme (1) je upevnená elektrostatická upínacia doska (2) z organického skla, alebo skla, ktorá má na spodnej strane v drážkach elektródy meandrovitého tvaru {3) tvorené bezfarebným lakom, alebo vodičom a na ktoré je privedený zdroj vysokého jednosmerného napätia.