Patenty so značkou «motory»

Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7288

Dátum: 03.11.2015

Autori: Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav, Lešinský Ján, Špánik Pavol

MPK: F02M 23/00, F01B 9/04, F02B 47/04...

Značky: technológie, procesov, piestové, využívajú, pracovným, dvojtaktným, motory, efektívne, pracovných, procesom, štvortaktným, hybridné

Text:

...riadený mechanizmus novej koncepcie g riadi pracovné procesy v dvoch oproti sebe leŽatých valcov 1 s piestami g, každé dva piesty majú spoločnú piestnicu 3 a realizujú prenos celej sily vytvorenej tlakom expanzie horúceho vzduchu a vstreknutej tlakovej tekutiny alebo vzduchu nad piestom g v hornom úvrate valcov 1, na piestnici ą sú dva čapy 4 s kladkami mechanizmu novej koncepcie Ä a realizujú prenos celej veľkosti sily z piestov g po dráhe v...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Špánik Pavol, Lábaj Ján, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia

MPK: F02B 47/02, F02G 5/00

Značky: motory, spaľovacie, paliva, kombinácie, plynov, využívajúce, výfukových, energiu, piestové, štvortaktné

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7025

Dátum: 03.02.2015

Autori: Dobrucký Branislav, Lábaj Ján, Špánik Pavol, Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: výfukových, využívajúce, kombinácie, piestové, energiu, plynov, paliva, motory, dvojtaktné, spaľovacie

Text:

...plynov na on-line spriahnuté riadenie, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie okamžitého stavu procesu, údajov potrebných na riadenie dvoch druhov pracovných procesov, ktoré využívajú dva druhy energií realizovaných tromi technológiami pracovných cyklov.I-llavné časti riadiacej jednotky 3 Q komplexného riadiaceho systému dvojtaktného motora sú riadiaca jednotka a vstrekovača Q paliva do valca l,riadiaca jednotka Q časovania otvárania a...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6056

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Jaroslav, Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: využívajúce, energiu, piestové, paliva, spaľovacie, výfukových, motory, plynov, štvortaktné

Text:

...procesu, údajov potrebných na riadenie a efektívnu realizáciu novej koncepcie dvoch druhov pracovných procesov s využívaním dvoch druhov energií.Centrálna riadiaca jednotka elektronického riadiaceho systému motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, Vody, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod - common rail),- o množstve paliva, dodávaného do vstrekovača paliva,-...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6055

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Jaroslav, Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: piestové, plynov, dvojtaktné, výfukových, spaľovacie, energiu, motory, paliva, využívajúce

Text:

...riadiaceho systému piestového spaľovacieho motora- priebežne spracováva získané informácie zo snímačov motora a zo spolupracujúcich agregátov motora, s ktorými realizuje riadenie pohonu,- rozhoduje, na základe vyhodnotenia požiadaviek zadaných v programe alebo požiadaviek vyjadrených stlačením plynového pedálu dopravného prostriedku, v pokračovaní procesu,- generuje aktuálne príkazy pre podružné riadiace jednotky systému riadiace...

Prispôsobivé sedlo piestu pre motory s rozdielnymi zábermi v cykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20588

Dátum: 04.02.2010

Autor: Yan Miin Jeng

MPK: F02B 75/32

Značky: piestu, prispôsobivé, motory, cykle, sedlo, rozdielnymi, zábermi

Text:

...periódy. Tento patent ukazuje porty vo valci, ktoré musia vnútomý piest zakryť V priebehu spaľovania a finálneho stláčania kombinovanej náplne zobídvoch komôr valca, takže tieto dva takty sú obmedzené na rovnaké dĺžky a otočky hriadeľa.U.S. patent č. 5 243 938, zahrnutý do tohto dokumentu odkazom, zverejňuje zariadenie piestu s rozdielnymi taktami pre motory s vnútomým spaľovaním a pohybom tam a späť, ktore majú piestové prostriedky...

Ohrievač paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5124

Dátum: 05.03.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F02M 27/00

Značky: ohrievač, motory, spaľovacie, paliva

Text:

...kompresií a tým zabezpečiť väčšiu pružnosť motora.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obr. l, ktoré znázorňuje komponenty ohrievacieho systému paliva.Príklady uskutočnenia technického riešenia.Ohrievač paliva pre vstrekovacie motory pozostáva, z nádrže paliva 1, prepojenej na Vysokotlakové čerpadlo 2, ktoré je prepojené na prietokový ohrievač 4, ktorý je ďalej prepojený na vstrekovacie zariadenie...

Systém vstrekovania podchladeného vzduchu a paliva pre motory s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15978

Dátum: 14.11.2008

Autor: Bach Jeff

MPK: F02D 19/08, F02D 19/10, F02B 29/04...

Značky: systém, spaľovaním, paliva, vzduchu, vnútorným, podchladeného, vstrekovania, motory

Text:

...vedúci k neúčinnosti a zvýšeným emisiám satýka preplňovania, pri ktorom je kompresor nasávaného vzduchu poháňaný buď mechanicky, 2alebo výfukovými plynmi z motora prúdiacimi cez vysokootáčkovú radiálnu turbínu a poháňajúcimi odstredivý (radiálny) kompresor, ktorý stláča privádzaný plniaci vzduch do pracovných valcov (napr. turbopreplňovanie). Preplňovanie alebo turbopreplňovanie nasávaného vzduchu zvyšuje teplotu privádzaného plniaceho...

Systém na chladenie paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5299

Dátum: 09.11.2006

Autor: Winkelmann Karlheinrich

MPK: F17C 7/00, F02M 43/00, F02M 37/00...

Značky: spaľovacie, paliva, systém, chladenie, motory

Text:

...vysokotlakových palivových čerpadlách, pretože prietok paliva je zásluhouspotreby spalovacieho motora sám o sebe príliš malý na to, aby bol vo všetkýchprevádzkových stavoch spalovacieho motora zabezpečený dostatočný chladiaci0009 To isté platí aj pre riešenie. ktoré je navrhnuté v dokumente DE 10 2004 060 450.9.0010 V dokumente DE 103 20 558.6 je preto pre existujúce konfigurácie prívodných systémov na palivo ako riešenie problému...

Hydraulický riadiaci systém pre lodné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4081

Dátum: 14.07.2005

Autor: Mancini Vincenzo

MPK: B63H 20/00

Značky: hydraulický, systém, riadiaci, motory, lodné

Text:

...62, poskytnuté koaxiálnymi priechodnými dierami 63, schopnými pojat tyč 3. Týmto spôsobom sa stojina 60 môže otáčať okolo vodorovnej priečnej osi deñnovanej tyčou 3 a motor 61 sa môže otáčať okolo zvislej osi, definovanej zvislým otočným čapom motora 61 vzhľadom na stojinu 60.0019 Motor 61 má vpredu tyč 64 votknutú do skrine motora. Na konci prednej tyče motora je vytvorená priechodná diera 65.0020 Na hydraulický valec 5 je namontovaný...

Palivový filter pre dieselové motory s vysokotlakovým priamym vstrekovaním typu common rail a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 728

Dátum: 24.10.2003

Autor: Girondi Giorgio

MPK: F02M 37/22

Značky: vysokotlakovým, priamym, palivový, filter, motory, common, podobně, dieselové, vstrekovaním

Text:

...predovšetkým na palivo pre -dieselové motory, oddeľujú nielen nečistoty, ale taktiež vodu nachádzajúcu sa v palive. Pretože voda má mernú hmotnosť väčšiu ako palivo, zhromažďuje sa na dne zbernej komory umiestnenej V spodnej časti filtra. Táto voda musí byť pridosiahnutí maximálnej úrovne odoberaná kvôli zamedzeniunarušenia správnej činnosti filtra, alebo môže byť vrátená doprúdu paliva opüšťajúceho filter.Voda je odoberaná vhodnými...

Zapaľovací stupeň na spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283436

Dátum: 24.06.2003

Autori: Meinders Horst, Schleupen Richard

MPK: F02P 3/04, F02P 3/055, F02P 9/00...

Značky: motory, spaľovacie, stupeň, zapalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovací stupeň s Darlingtonovým zapojením tranzistorov je vyrobený s budiacim tranzistorom (T2) a s výkonovým tranzistorom (T1), ktoré tvoria dvojstupňové Darlingtonove zapojenie tranzistorov (T1, T2) a na strane kolektora sú spojené so zapaľovacou cievkou (1). Paralelne s prechodom báza - emitor Darlingtonovho zapojenia tranzistorov (T1, T2) je usporiadaný prechod kolektor - emitor skratového tranzistora (T3). Darlingtonove zapojenie...

Zapojení elektrického spouštěče zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260548

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: F02N 11/08

Značky: spalovací, motory, elektrického, spouštěče, zapojení, zejména

Text:

...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jánošík Štefan, Bačovský Milan, Stacho Dušan, Nádvorník František, Štaňko Nikolaj, Náter Pavel, Hrabovecký Imrich

MPK: C10M 169/04

Značky: přísadou, zážihové, motory, silně, mazací, namáhané, vznětové

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Zařízení k výrobě sacího potrubí pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260219

Dátum: 15.12.1998

Autor: Veverka Bohuslav

MPK: B21D 51/38

Značky: potrubí, motory, spalovací, výrobe, zařízení, sacího

Text:

...poloh svinovacího přípravku g. Podle druhu a tvaru sacího potrubí se použije jedennebo více svinovacích přípravků g. V případě použití více svi~ novacích přípravků g je nutno zdvih čelisti gg synchronizovat,což se provede spojením prizmatíckých podložek gg spojovacím šroubem gg. Na konzolách lg je uložen plechový kryt lg, který překrývá vedení ga etojiny łł shore a ze stran.Na jedné straně svinovecího příprevku g je uspcřádán výsuvný...

Ekologické palivo pre zápalné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 966

Dátum: 11.10.1995

Autori: Dostálek Jaromír, Košík Karol, Hejda Richard

MPK: C10L 1/10, C10L 1/08

Značky: zápalné, palivo, motory, ekologické

Text:

...a najmä znížený výkon motora. Tieto nevýhody obmezujú súčasné možnosti využívania týchto ekologických palív len ako pohonných hmôt pre poľnohospodársku techniku.Podstatou technického riešenia je ekologické palivo pre zápalné motory obsahujúce 35 až 55 objemových percent metylesterov mastných kyselín s počtom uhlikov v molekule 16 až 22, rastlinného pôvodu, najmä kyseliny palmitovej, stearovej,olejovej, linolovej, linolénovej,...

Zmiešavač spaľovanej zmesi pre benzínové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 598

Dátum: 05.10.1994

Autori: Vanek Juraj, Kiko Marián, Glozmek Pavol

MPK: F02M 17/00

Značky: spaľovanej, zmiešavač, zmesí, benzínové, motory

Text:

...matice 91 a nastavovacía matice pružinové QA. Šupatko Qlje spojené s podtlakovou komorou gg, uchytenou držiar kom Q 2 na potrubie pre odvod zmesy gg. Horný prevdušňovač lg a dolný prevzdušñovač ll sú opatrené istým počtom prevzdušňovacích otvorov lg, usporiadaných v kruhu.Zariadenie pracuje nasledovne. Vzduch, nasávaný potrubím prívodu vzduchu Q 1 podtlakom, vzniknutým v nádobe Q§ odťahom zmesy cez potrubie pre odvod zmesy gg, prevzdušňuje...

Zařízení k zpomalenému vypínání motoru pro přepravní prostředky s dieselovými motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269769

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kastner Günter, Höppner Axel, Drevs Klaus

MPK: F02D 17/04

Značky: přepravní, motory, prostředky, zařízení, zpomalenému, motorů, vypínání, dieselovými

Text:

...HPHBOÄHTCSI B IJEŘCTBHE IIPH HOCTaHOBKE GBTOMalIIHHH na CTÚSIHKV H GJIÚKHPÚBKE ÍJVJIÉBÓFD YHPBBJIEHHH HPH HOMONH 38 HK 3 ŘBGMHFGHHH. CTEPTEPH H53 MB PYJYGBOFO KOJIECä. ÍÍBHFaTBJb EJMKJHOHůGTCZ H 176.118 naanenma B CHCTeMe CHaBKH npepuaaer VHPEÄBJIGHHGBNKJIDHBTEJIH 6 J| 0 KHP 08 KH Kasunu BOÄHTSJISI 663 HCIIOJIbSDBâHHS pena TDKa HOKDGI BD 3 MDMHO PH HOHGIIIHSJIEKTPOHHOFD VHPaBJISłDIIIEFD Kllaľlallil. KOTOPMŘ BNHOJIHHGT ÓYHKHHD...

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Karol, Braunsteiner Michal, Fehér Pavol, Bratský Daniel, Baxa Jozef

MPK: C10L 1/16

Značky: aditiv, paliva, vznětové, zmesný, olejov, vykurovacích, motory, náft

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostolányi Peter, Gajdoš Tibor, Szücs Ladislav, Mendel Jozef

MPK: C10M 169/04, C10M 155/04

Značky: motory, piestové, letecké, mazací

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Zapojení optoelektronicky řízeného bezrozdělovačového zapalování pro zážehové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269241

Dátum: 11.04.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02P 9/00

Značky: bezrozdělovačového, optoelektronický, motory, zážehové, zapalování, řízeného, zapojení, spalovací

Text:

...ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor gg spojen ee epoušteoi elektrodou tyristoru I§ e výstup fotočlánku g je epojen e bázi trensietoru I§, jehož kolektor je připojen ne zdroj nepěti e emitor je přes odpor §łQ připojen ne spoušteci elektrodu tyrietoru I§, výstup fotočlánků ćł, gł je připojen na bázi treneietoru Ił, kolektor je připojen ne zdroj 45 V e emitor je připojen přes odpor §ł ne bázi treneietoru Ig e jeho enitor je uzemněn e...

Kužeľová brzda najmä pre kývne tekutinové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267332

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuzan Ján Ing, Hudák Milan, Kozák Juraj, Červeňák Pavol

MPK: F16D 55/10

Značky: tekutinové, motory, kyvné, kužeľová, najmä, brzda

Text:

...práca. Brzda svojim konetrukčným uaporiadaním umožňuje použitie všade,kde je potrebný veľký brzdný moment pri minimálnych nárokooh na priestor a pri malej hmotnosti brzdy. INa obr. l s 2 je znázornený priklad brzdy. Na obr. l je rez brzúou, umiootnonuu nu zoduuj ríruhu kývnuho tnkutinováho motora. No obr. 2 je rez brzdou v rovine A-A, naznečenaj na obr. 1.5 hrluuuľum g kývnsho tckutinoveho motora je pevne spojený undaačvl, ktorý je opatroný...

Zařízení pro měření spotřeby paliva pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266938

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchan Zdeněk

MPK: G01F 9/00

Značky: vznětové, zařízení, měření, spotřeby, motory, paliva

Text:

...i funkční závislost délky regulační hrany vstřikovacího pístu na jeho natocení vhodným naprogramováním po sobě jdoucich datových údajů V závislosti na adresovaní řídící frekvencí, vystupující z korekčníhočlenu. U motorů s konstantnłími výkonovými stupni, které se používají zejmena nalokomotivách, je uvedené zapojení oproti klasickým přímým průtokoměrům několikanásobně jednodušší, levnější, spolehlivější, nezasahu je dokonstrukce palivového...

Výfukový systém pro dvoutaktní spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266486

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pöhler Hansjoerg, Weigelt Kurt

MPK: F02B 27/06

Značky: dvoutaktní, motory, spalovací, systém, výfukový

Text:

...5 OHbmHM, Tax KHK nawpyőox Heoőxonnmo öyer ynnuHnTn numa nesnaqnrenbno nan yćwanoaxu~pa 6 oqeronopmHn. Hpu pa 3 MemeHnu peaonancnoü Kamepu na BHHyCKHOM Kanane naTy 6 oK oTnaaeT, Tax qro paöoqnň ndpmenb nomemaewca B peaonancnoü xanepe. Ynpaanxmmee ycTpoücTBo nemeäo c woukn 3 peHHH HSFOTOBHBaug nue TpeÓYGT ÓOHBWMX aawpaw Ha Texuuqecxoe oőcnyxnnaue, Tax Kax oHo.conepmmT Mano öuçrpousuammsammuxcnuacTeů.Huxe nsoöpewenue nonćunewcx ua npKMepe...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Olejník Vincent, Braunsteiner Michal, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Bratský Daniel, Ambrož František, Fehér Pavol, Bučko Miloš, Franta Štefan

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, přípravy, kyslíkatý, motory, spôsob, zážihové, komponent, zmesný

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fehér Pavol, Bratský Daniel, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C10L 1/18

Značky: zážihové, palív, motory, kyslíkatý, komponent

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Hlava válce z lehkého kovu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 264303

Dátum: 12.07.1989

Autor: Tholen Paul

MPK: F02F 1/24

Značky: spalovací, hlava, lehkého, motory, válce

Text:

...současně část těsnicí plochy s čelní plochou válce 3 motoru.vzájemné ztažení hlavy l válce Q a válce g motoru je provedeno obvyklým způsobem. Při zahřátíse kovová deska 2 a hlava ľ válce 3 radiálně rozpínají směrem ven. Poněvadž hlava l válce1 je vytvořena z lehkého kovu o větším součiniteli tepelné roztaživosti než má materiál kovové desky 3, rozpíná se hlava l válce g více než kovová deska g. Roztahujíci se hlava l válceÁ působí silami na...

Výfukový systém pro dvoutaktní spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 264043

Dátum: 12.05.1989

Autori: Karl Günter, Hofmann Thomas

MPK: F02B 27/06

Značky: dvoutaktní, výfukový, motory, systém, spalovací

Text:

...nuanaspue Harpysxn OCYIIIGCTBHHGTCX, C noMombm yaennqnnalomerocn ,nameHHR orpaöoraamero P 833, IIOLLKJIIOIXGHHG, COOTNB. OTKHłOYłeI-Ilďe, pGSOHHHCHOĚI KaMepbl,H TeM caMmM npenynpemnamrcn.noTepH Momnocwu. Ynpannnmmee ycTpoňcTBo nnnaewcnnpocTHM n HGCHOKHMM, Tax Kax ono He rpeőyew ncnouorawenbnoro aurarenn nan ocoöoro perynnponounoro ycwpoňcwna.Hnmeu 3 oöpeTeHue öonee nopoöuo noncunercn Ha npHMepe ocymecwsneuna. Owuocsmecx.cmna me...

Zapojení řídicí části střídače pro asynchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263922

Dátum: 12.05.1989

Autor: Pícha Zdeněk

MPK: H02M 5/02

Značky: motory, řídící, částí, asynchronní, střídače, zapojení

Text:

...zapo-jením 1. Příklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.Zdroj 3 řídicího napětí je připojení na vstup prvního napätím řízeného generátoru 1 pulsů, jehož výstup je připojen na vstup spínaněho zdroje 4 stejnosměruněho napětí. Výstup spínaného zdnoje 4 stejnosměrného napetí je připojern jednak na první vstupstřídače 5 a jednak na vstup druhého na pětím řízeného generátoru 2 pulsů, jehož výstup je...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gonsior Ladislav, Pustějovský Ivan

MPK: F01P 7/16, F01P 7/02, F01M 5/00...

Značky: vzduchem, motory, spalovací, regulační, chlazení, chlazené

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262333

Dátum: 14.03.1989

Autori: Balcar Josef, Prošek Václav, Ondřej Ladislav

MPK: G01F 11/08

Značky: palivoměr, motory, vznětové

Text:

...membránový spínač sestává z nádobky łg, která je rozdělena napříč uloženou pružnou membránou łg. Na pružné membráně łg. nejlépe uprostřed, je kolmo umístěna optická clona li, která je vyvedena do uzavřeného hrdla łgz průhledného materiálu. Uzavřené hrdlo lg je v tomto případě Vytvořeno ve stěně nádobkylg poblíž napojení nádobky lg na výstupní okruh gł. Vně uzavřeného hrdla łg je 2 jedné strany umístěna ínfradioda łä, která je součástí vysílače...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stacho Dušan, Nádvorník František, Kopernický Ivan, Jánošík Štefan, Štaňko Nikolaj, Náter Pavel

MPK: C10M 169/04

Značky: naftové, motory, přeplňované

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...