Patenty so značkou «motorů»

Zapojení dynamické brzdy asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260402

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zídek Jan

MPK: H02K 49/02, H02K 49/00

Značky: asynchronního, zapojení, brzdy, dynamické, motorů

Text:

...kondenzátor C a odpor R je připojen první svorkou první klidovýkontakt, který je dále přípojen druhou svorkou na druhou svorku vinutí asynchronního motoru M. Na obr. 1 tvoří první svorku vinutí asynchronního motoru M střední vodič vinutí, Na obr. 4 je dále mezi první a třetí svorku vinutí asynchronního motoru M připojen druhý klidový kontakt.Zapojení podle obrázku 3 je principiálne shodné se zapojením podle obrázku 2 s tím rozdílem, že v...

Rozvod spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260242

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F01L 1/14

Značky: rozvod, motorů, spalovacích

Text:

...a část vačkového hřídele a v obr.3 je zaehyoen podélný řez zdvihátkem v horní poloze, čerohovaně pak kluzátko v dolní poloze s čel nadní plochou lůžka vačkového hřídele. 2 z Motorová skříň l je v příslušném válci g motoruopatřena dvěma lůžky Q, a to např. pravým a levým, v nichž je uložen vačkový hřídel 3. V motorové skří ni l je posuvně uloženo ventilové zdvihátko §, např.sací, pomocí dříku 6 a na toto ventilové zdvihátko §navazuje...

Zapojení pro brzdění elektrického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260217

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zoňa Jan

MPK: H02P 3/18, H02P 3/24

Značky: motorů, elektrického, brzdění, zapojení

Text:

...2. První stykač l slouží pro spínání vysokých otáčok, druhý stykač g pro spínání středních otáčok a třetí stykač 2 pro spínání nízkých, resp. zámäuových otáčok stroje. První stykač l je napojen na spínač g ovládaný od řídícího zařízení stroje. Druhý stykač g je napojen na druhý kontakt spínače i. spínač 1 je pak napojen na jeden kontakt dalšího spínače ž, .jehož druhý kontakt je napojen na třetí stykač 1. spínač 2 je napojen...

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02F 1/34, F02M 61/14

Značky: vzduchem, chlazeného, hlava, motorů, válce, spalovacího

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...