Patenty so značkou «motorov»

Rotor vodných motorov s adaptívnou zmenou geometrie záberových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7367

Dátum: 01.03.2016

Autor: Mönnich Ivan

MPK: F03B 3/14, F03B 7/00

Značky: adaptívnou, ploch, motorov, vodných, rotor, geometrie, změnou, záberových

Text:

...plôch pri konštrukcii s piatimi lopatkami. Príklad konštrukcie dorazov Q, Q a lopatiek je znázornený v reze A-A, smer otáčania rotora 2 je proti chodu hodinových ručičiek. Vlastný rotor 2 je na výstupoch rotačných unášačoch Z obojstranne spojený s plavákmi Q. Vnútri plavákov Q je vodotesne nainštalovaná prevodovka Q a generátor Q,ktorý využíva krútiaci moment rotora 2 prenášaný z rotačných unášačov 1 a vyrába elektrickú energiu....

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Jezný Jaromír, Lábaj Ján, Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav

MPK: F01B 9/04

Značky: krútiaceho, piestových, mechanicky, spalovacích, měnič, koncepcie, momentu, štvortaktných, novej, dvojtaktných, motorov

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Systém na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6822

Dátum: 02.07.2014

Autori: Puškár Michal, Bigoš Peter

MPK: F02P 17/06

Značky: systém, spalovacích, meranie, zapalovacích, motorov, kriviek

Text:

...motora, ktorú je možné získať porovnaním naprogramovanej a reálnej krivky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je blokovo znázomený zapaľovací systém spaľovacieho motora a systém na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorov. Hlavné funkčné väzby a smer signálu medzi jednotlivými časťami sú znázomené spojnicami a šípkami.Systém na meranie zapaľovacích kriviek l spaľovacích motorov bol spojený so zapaľovacím systémom z...

Spôsob prevádzky plynových motorov s chudým plynom obsahujúcim CH4 a zamiešavacie zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19780

Dátum: 08.03.2012

Autori: Keuthen Michael, Schäning Ralf, Egeren Dirk Van, Beek Manfred

MPK: F02M 21/04, F02M 13/08

Značky: motorov, plynom, tohto, uskutočňovanie, spôsob, spôsobu, plynových, zariadenie, zamiešavacie, obsahujúcim, chudým, prevádzky

Text:

...takže u tohto konštrukčného uskutočnenia je potrebné sériovézapojenie väčšieho počtu zmiešavačov plynov.Na tomto objasnenom technologickom základe je úlohou vynálezu vytvoriť spôsob,ktorým môžu byť prevádzkované plynové motory s chudým plynom, ktorý má koncentráciuCH 4 pod 25 obj., bez toho, že by sa najmä museli na tomto motore uskutočňovať zmeny.Predmetom vynálezu a vyriešením tejto úlohy je spôsob podľa nároku 1. Tento spôsobje vhodný...

Zariadenie na zvýšenie účinnosti piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6053

Dátum: 02.03.2012

Autor: Zacher Ľubomír

MPK: F02B 37/04, F01N 5/04

Značky: spalovacích, piestových, účinnosti, zvýšenie, zariadenie, motorov

Text:

...umiestnená dýza na externý prívod tekutíny. Výfukové potrubie motora je predelené na dve samostatné potrubia. Regulovateľná výfukové klapka rozdeľuje prúd výfukových plynov do dvoch vetiev výfukového potrubia. V prvej vetveje umiestnená turbína, ktorá poháňa dúchadlo, ktorým sa preplňuje motor. V druhej vetve je umiestnená turbína, ktorá poháňa zotrvačník s generátorom elektrického prúdu. Regulovateľná výfuková klapka zmenou svojej polohy...

Systém úpravy výfukových plynov zážihových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17054

Dátum: 05.08.2010

Autori: Punke Alfred Helmut, Neubauer Torsten, Hilgendorff Marcus, Siemund Stephan, Grubert Gerd

MPK: B01J 29/12, B01D 53/94, B01J 23/63...

Značky: systém, motorov, úpravy, výfukových, zážihových, plynov

Text:

...redukciu oxidov dusíka na dusík.V súvislosti s úpravou výfukových plynov a pevných častíc pochádzajúcich zo vznetových motorov doterajší stav techniky vo všeobecnosti poskytuje oxidačný katalyzátor pred filtrom pevných častíc. Kombináciu čistiaceho katalyzátora za oxidačným katalyzátorom atiltrom pevných častíc poskytuje patentová prihláška USA č. 2007/0137187. Medzi vhodné čistiace katalyzátory za filtrom patrí ďalší oxidačný katalyzátor...

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov obsahujúce aspoň štyri rôzne funkčné skupiny s kyslíkom a zvolené zo skupiny alkohol, éter, aldehyd, ketón, ester, anorganický ester, acetál a peroxid, spôsob …

Načítavanie...

Číslo patentu: 286954

Dátum: 15.07.2009

Autori: Hull Angelica, Golubkov Igor

MPK: C10L 1/00, C10L 1/10

Značky: peroxid, ketón, funkčně, štyri, aspoň, turbínou, skupiny, plynovou, spôsob, aldehyd, motorov, acetál, prúdových, kyslíkom, zvolené, rôzne, ester, palivo, obsahujúce, alkohol, éter, motorové, anorganický, dieselových

Zhrnutie / Anotácia:

Motorové palivo do dieselových motorov, motorov s plynovou turbínou a prúdových motorov vrátane štandardných motorov obsahuje zmes organických zlúčenín, obsahujúcich viazaný kyslík a voliteľne tiež uhľovodíkovú frakciu. Organické zlúčeniny celkovo zahrnujú aspoň štyri rôzne funkčné skupiny, ktoré obsahujú kyslík. Celková koncentrácia organických zlúčenín obsahujúcich viazaný kyslík sa pohybuje od 5 % do 100 % celkového objemu zloženia...

Filter do spaľovacích motorov vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286644

Dátum: 16.02.2009

Autor: Girondi Giorgio

MPK: B01D 29/13, B01D 35/30

Značky: spalovacích, filter, vozidiel, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Filter zahŕňa vonkajšie puzdro (11), horné uzatváracie veko (12) a filtračnú vložku (20) s rúrkovým filtračným prostriedkom (21), umiestneným vnútri vnútornej komory (13), ktorý rozdeľuje filtračnú vnútornú komoru (13) na prvú oblasť, spojenú s prívodom, a druhú oblasť, spojenú s vývodom, a ďalej horný kotúč (22) pripojený k hornému koncu filtračného prostriedku (21). Prvé spojovacie elementy (31) pripojené k veku (12) a vyčnievajúce axiálne...

Zariadenie na čistenie výfukových plynov z dieselových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5029

Dátum: 06.11.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: F01N 3/00, B03C 3/00

Značky: plynov, čistenie, dieselových, výfukových, zariadenie, motorov

Text:

...schopnosť tieto mikročastice do veľkej miery odstrániť a ich uskladniť. Jedná sa o zariadenie zo známou technológiou pri ktorej veľkoplošné unipolárne elektródy o vysokom napätí v prvej fáze nabíjajú častice obsažne v prechádzajúcich výfukových plynoch s pozitívnym nábojom a V druhej fáze sa častice vybíjajú a zhromažďujú na zápomej elektróde. Elektrostatické filtre vykazujú skoro úplné odstránenie častíc z plynov v celom spektre ich...

Zariadenie na dodávanie paliva do motorov vozidiel na zemný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5022

Dátum: 07.10.2008

Autor: Žižka Vratislav

MPK: B60K 15/00, B60K 15/03

Značky: zemný, motorov, paliva, dodávanie, vozidiel, zariadenie

Text:

...s uzavretím. V pripade havarijného nárastu tlaku zemného plynu môže byť tlak znížený pomocou príslušného bezpečnostného ventilu 13, ku ktorému sú jednotlivo pripojené obidve vonkajšie tlakové nádoby zásobníka 14. Elektromagnetický ventil 12 umožňuje obojsmerný prietok plynu, tak na plnenie nádoby zásobníka 14, ako aj na prívod plynu do motora vozidla. Slúži na uzatváranie výstupu z každej nádoby zásobníka 14 a taktiež obsahuje...

Zariadenie na dodávanie paliva do motorov vozidiel na zemný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5021

Dátum: 07.10.2008

Autor: Žižka Vratislav

MPK: B60K 15/00, B60K 15/03

Značky: dodávanie, paliva, zariadenie, zemný, vozidiel, motorov

Text:

...je kryt 17 rozoberateľne pripevnený k nosnému rámu 16. Takéto usporiadanie krytu 17 nijako neobmedzuje plnenie tlakových nádob zásobníka 14, pri plnení ani vypúšťaní stlačeného plynu nie je potrebné kryt 17 otvárať.Každá tlaková nádoba zásobníka 14 je opatrená na jednom konci mechanickým ventilom 10 na napúšťanie zemného plynu a na opačnom konci elektromagnetickým ventilom 12. Obidva tieto ventily 10, 12 sú multifunkčné, obidva rnajú...

Palivo do dieselových motorov s nízkym obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 285505

Dátum: 07.02.2007

Autori: Bernasconi Christian, Maldonado Paul, Germanaud Laurent, Laupie Jean-michel

MPK: C10L 10/08, C10L 1/10

Značky: nízkým, síry, palivo, motorov, dieselových, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Palivo do dieselových motorov s obsahom síry nižším ako 500 ppm, ktoré obsahuje ako hlavnú časť aspoň jednu strednú destilačnú frakciu pochádzajúcu z priamej destilácie ropy, pri teplotách medzi 150 a 400 °C a ako menšiu časť mazivovú prísadu obsahujúcu monokarboxylové a polycyklické kyseliny, pričom obsahuje aspoň 20 ppm prísady pozostávajúcej z kombinácie aspoň jedného nasýteného alebo nenasýteného, monokarboxylového alifatického uhľovodíka s...

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Segato Carlo, Martini Sandro, Gritti Guido, Grando Maurizio, Toniolo Enrico

MPK: F02M 21/02

Značky: zariadenie, spalovacích, plynných, filtrovanie, motorov, systémov, plynů, privádzanie, filtračné, palív

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Vysokofrekvenčná plazmová zapaľovacia sviečka na riadené zapaľovanie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2898

Dátum: 02.06.2006

Autori: Agneray André, Jaffrezic Xavier

MPK: H01T 13/00

Značky: zapaľovacia, motorov, spalovacích, vysokofrekvenčná, riadené, sviečka, plazmová, zapaľovanie

Text:

...a spoľahlivej ších plazmatických sviečok.0008 Stýmito cieľmi na zreteli, je predmetom vynálezu sviečka srádiofrekvenčnou plazmou pre riadené zapaľovanie motorov s vnútomým spaľovaním, obsahujúca cievkové vinutie zelektrovodivého drôtu, ktoré tvorí indukčnú časť vysokonapäťového sériového rezonátora pracujúceho v oblasti rádiofrekvencií, pričom cievkové vinutie je zapuzdrené v elektricky izolujúcom materiále, ďalej charakterizovaná tým, že...

Termostatický ventil pre mazacie okruhy spaľovacích motorov motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4154

Dátum: 30.12.2005

Autor: Triberti Franco

MPK: F01M 5/00, G05D 23/01

Značky: motorových, okruhy, vozidiel, ventil, spalovacích, mazacie, termostatický, motorov

Text:

...pripojené na jednotku tepelného výmenníka, tvorenú tepelným výmennikom, v ktorom cirkuluje chladivo motora, pričom druhý výtok definovaný otvormi 5, je pripojený na obtokové vedenie, ktoré sa priamo vracia do motora.0019 Obrázok 2 zobrazuje, ako už bolo povedané, zasunutý stav vretena 8 v plášti 7 jednotky 6 termcstatického ventilu. Uvedený stav zodpovedá teplote mazacieho oleja menšej alebo rovnej 83 t 2 °C. V uvedenom stave prstencové...

Vodné palivo do spaľovacích motorov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284555

Dátum: 25.05.2005

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: C10L 1/00, C10L 1/32

Značky: motorov, palivo, výroby, spalovacích, spôsob, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné stabilné palivo do spaľovacích motorov pozostávajúce aspoň z dvoch fáz s objemovo od 20 do 80 % vody, uhlíkatého paliva, objemovo od 2 do menej ako 20 % alkoholu, objemovo od 0,3 do 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo do 0,1 % činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo do 0,3 % aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz pri zvýšených teplotách. Výsledná emulzia je tvorená štandardnou emulziou olej/voda, kde voda...

Filtračný blok na filtrovanie čiastočiek obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1982

Dátum: 15.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022, B01D 46/24

Značky: obsiahnutých, výfukových, čiastočiek, plynoch, spalovacích, filtračný, filtrovanie, motorov

Text:

...výfukové plyny vstupujú) filtračného bloku, vyhotoveného podľa predošlých zvyklosti, zatiaľ čo obrázok lb je pohľad v reze na tento blok podľa čiary rezu AA na obr.1 a a označený AA obr.1 c je pohľad na prierez vytlačovacieho prievlaku, vytvoreného pre výrobu tohto filtračného bloku,- obrázky Za až 2 c sú pohľady analogické stými, ktoré sú uvedené na obr.1 a až lc a ilustrujú prvý spôsob realizácie filtračného telesa podľa vynálezu,- obr. 3 je...

Zostava spúšťača motorov s riadiacim vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12278

Dátum: 13.07.2004

Autori: Sinthomez Daniel, Latour Emmanuel, Perrocheau Régis

MPK: H01H 89/06, H01H 71/46

Značky: riadiacím, zostava, vedením, spúšťača, motorov

Text:

...sprogramovateľným riadiacim zariadením prostrednictvom koncentrátora, ku ktorému sú paralelne pripojené komunikačné káble vychádzajúce z iných zostáv spúšťačov motorov.0007 Komunikačný tlačený obvod môže, ako je obvyklé, obsahovať treti konektor na spojenie s reverzným stýkačom a štvrtý konektor na pomocné napájanie.0008 Môže byť výhodné, keď tlačený obvod obsahuje vybranie na pristup k tlačidlu člena nesúceho pohyblivé silové kontakty...

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 27/28, B32B 1/00, B32B 27/08...

Značky: obvody, motorov, automobilov, chladiace, viacvrstvové, najmä, potrubie, určené, tepelných

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...

Regulátor uhla a reakčného momentu motora pre gerotorové typy motorov vybavený vretenom a vrtákom v ohnutej vŕtacej tyči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4255

Dátum: 03.02.2004

Autori: Andoskin Vladimir Nikolaevich, Timofeev Vladimir Ivanovich, Kobelev Konstantin Anatolievich

MPK: E21B 7/04, E21B 4/00

Značky: motorov, regulátor, tyčí, momentu, ohnutej, motora, gerotorové, vŕtacej, vretenom, vybavený, reakčného, vrtákom

Text:

...nie je možne optimalizovať a hlavne nie je možné udržovať optimálne axiálne zaťaženie vrtáka zachovaním aktuálnejhodnoty axiálneho zaťaženia bez straty stability šikmo smerujúcej zahnutej vŕtacej tyče.0012 Doteraj ším stavom techniky, ktorý je naj bližší nárokovanej konštrukcií, je regulátor uhlaa reakčného momentu motora gerotorového typu, ktorý obsahujestredový dutý prvok a tri duté rúrkovć prvky pripojené k stredovému dutému prvku každý...

Zariadenie na ovládanie plniacich striedavých ventilov piestových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 950

Dátum: 07.01.2004

Autori: Schön Helmut, Keller Kai-uwe

MPK: F01L 13/00

Značky: motorov, ventilov, plniacich, zariadenie, piestových, ovládanie, striedavých

Text:

...zariadenia. To znamená, že väzbové sily v systéme je potrebné udržať na čo najnižšej úrovni, čo je súčasne výhodné pre redukovanie trecích síl.Táto úloha bola vyriešená zariadením so znakmi patentového nároku l alebo patentového nároku 8.Stvámením obrysov podieľajúcich sa na vačkovom klbe je možné v určitých medziach voľne určiť smer sily. Zaradením bodu obratu podľa vynálezu do jedného zo zúčastnených obrysov je vačkový kĺb vytvorený...

Spôsob a zariadenie na prietokovú analýzu degradácie systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov spaľujúcich motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1844

Dátum: 16.12.2003

Autori: Obiols Jérôme, Delvigne Thierry

MPK: G01M 15/00

Značky: dodatočnú, spaľujúcich, zariadenie, úpravu, prietokovú, spôsob, systémov, plynov, motorov, degradácie, analýzu, výfukových

Text:

...EAhi a/alebo EAhií. V takom prípade rádioaktivita nameraná v systéme dodatočnej úpravy môže zodpovedať rovnako aj vplyvu oleja, aditíva Adh alebo obidvoch naraz. Tak ako vprípade prvej formy použitia množstvo látky EAhi pridanej do olejanahrádza rovnaké množstvo Adh.Podľa druhého variantu možno použiť aj iné aktivovateľné látky EHi bez vplyvu na úžitkové vlastnosti oleja, ktorých nmožstvo zaznamenané v plynoch na výstupe výfukového potrubia...

Zariadenie na optimalizáciu dávkovania paliva do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3493

Dátum: 02.05.2003

Autor: Molnár Štefan

MPK: F02M 27/00

Značky: vznětových, dávkovania, motorov, paliva, optimalizáciu, zariadenie

Text:

...motory podľa tohto riešenia bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavaným mechanickým vstrekovacím čerpadlem. Na obr. 2 je znázornené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavanou elektronickou vstrekovacou jednotkou.Príklady uskutočnenia Príklad lV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia...

Zariadenie na pripojenie a izoláciu tepelnej ochrany a/alebo elektrických vinutí motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1913

Dátum: 11.03.2003

Autor: Boischio Ido

MPK: H02K 11/00, H02K 3/46

Značky: pripojenie, tepelnej, ochrany, vinutí, zariadenie, motorov, elektrických, izoláciu

Text:

...schránka je komplementáma vzhľadom na cievku vinutia motora a jej konštrukciu, kde uvedená schránka má jeden alebo viac samčích/samičích blokovacích prvkov, ktoré sú komplementárne kzodpovedajúcim samčím/samičím blokovacím prvkov uvedenej cievky, kde uvedené zariadeniesa vyznačuje tým, že uvedená schránka V tvare tácky je vyrobená z plastu a uvedené vinutiepokrýva uvedenú cievku uvedenou schránkou komplementáme spojenou s cievkou.Ďalšie...

Skúšobné zariadenie na brzdenie motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3422

Dátum: 09.01.2003

Autor: Gogora Marian

MPK: F02B 77/00

Značky: motorov, zariadenie, skúšobné, brzdenie

Text:

...technických podmienok výrobku po jeho oprave s určením výsledných merateľných veličín meraných v celom rozsahu záťažovej charakteristiky motora. Medzi meratelné výstupné veličiny možno zaradit krútiaci moment, otáčky, spotrebu oleja, paliva, teploty médií a pod. Bez presného stanovenia uvedených veličín nie je možné vyhodnotiť správnost vykonanej montáže motora po oprave a zaručení jeho spoľahlivosti v prevádzke.Jeho výhodou je, že...

Propánbutánový pohon leteckých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3416

Dátum: 09.01.2003

Autor: Polkoráb Marian

MPK: F02C 7/22

Značky: leteckých, propánbutánový, pohon, motorov

Text:

...alebo kvapalný propán bután. Plynná propán butánová zmes je vedená z wparníka do tlakového regulátoru a odtiaľ k dýzam v leteckom motory. Pri použití kvapalnej Propán butánovej zmesi odpadá použitie výparníka. Pre správne fungovanie musí byť dodržaný správny pomer vzduchu k plynnej alebo kvapalnej propán butánovej zmesi a zabezpečenie mazania turbíny. Je prirodzené že je možné prerábať spaľovacie turbiny leteckých motorov ako aj...

Grafitový materiál na uhlíkové kefy univerzálnych motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283093

Dátum: 27.12.2002

MPK: H02K 13/00, H01R 39/20

Značky: materiál, motorov, grafitový, univerzálnych, uhlíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál je vytvorený zmiešaním základných surovín obsahujúcich 60 - 70 % hmotn. prírodného grafitu, 7 - 15 % hmotn. umelého grafitu, 20 - 25 % hmotn. fenolformaldehydovej živice a 0,5 - 3 % hmotn. stearanu zinočnatého.

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3281

Dátum: 06.08.2002

Autori: Anděl Miroslav, Vala Aleš

MPK: C10L 1/08

Značky: motorov, vznětových, ekologické, palivo

Text:

...4 je graf závislosti hustoty od teploty - NatD 16, NatD 17, NatD 18, NatD 19, NatD 20. . Na obr. 5 je graf závislosti hustoty od teploty - Dunasol, CD, P 1013, BSDA.Na obr. 6 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - RME-D, NatD 1,NatD 2, NatD 3, NatD 4.Na obr. 7 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 6, NatDT,NatD 8, NatD 9, NatD 10.Na obr. 8 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 11, NatD...

Elektrický rotačný stroj typu alternátor, prispôsobiteľný rôznym druhom motorov v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3065

Dátum: 31.07.2002

Autor: Gautier Jean

MPK: H02K 5/00

Značky: elektricky, roznym, alternátor, motorovom, druhom, stroj, motorov, rotačný, vozidle, prispôsobiteľný

Text:

...zahŕñajúce bezpodmienečne prinajmenšom jednu pätku na napínanie remeňa. Tento alternátor nemôže teda byt použitý vmotorových vozidlách, ktorých alternátor nezahŕňa pätku na napínanie remeňa, ale iba trialebo štyri ñxačné pätky. Vtom prípade je remeň napínaný prídavným zariadením k alternátoru.0008 Cieľom tohto vynálezu je ponúknuť alternátor vyššie popísaného druhu, ktorý odstraňuje vyčítané nevýhody známych alternátorov a je...

Mechanismus na ovládanie pomocných zariadení spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2684

Dátum: 10.07.2002

Autor: Nesti Paolo

MPK: F02B 67/06

Značky: spalovacích, mechanismus, pomocných, ovládanie, motorov, zariadení

Text:

...opise, považovaným za príkladný a nijako neobmedzujúci, s odkazom na 4 pripojený obrázok, znázorňujúci čiastočný rez spaľovacimmotorom, V ktorom je usporiadaný mechanizmus podľaAko je znázornené na tomto obrázku, je mechanizmus na ovládanie pomocných zariadení spaľovacích motorov podľa vynálezu vytvorený v bloku 18 motora, V ktorom je hnací hriadeľ, všeobecne označený značkou 12, uložený v tejto jednotke 18 motora pomocou ložisiek 17, z...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: palivo, vznětových, motorov

Text:

...vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania...

Zmesové biologicky rozložiteľné palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2846

Dátum: 10.05.2001

Autori: Mráz Jozef, Kováčik Miloš, Švantner Ľubomír

MPK: C10L 1/02, C10L 1/14

Značky: motorov, biologicky, vznětových, zmesové, rozložiteľné, palivo

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje 30 až 99,795 hmotnostných alkylesterov mastných kyselín, 0,1 až 70 hmotnostných alifatických uhľovodíkov spočtom atómov uhlíka vmolekule 9 až 20, 0,1 až 70 hmotnostných frakcie stredného nízkosírneho destilátu s predestilovaným podielom do 250 °C maximálne 65 objemových apredestilovaným podielom do 370 °C min. 95 objemových as obsahom síry max. 0,05 hmotnostných a 0,005-5 detergentnej...

Spúšťacie zariadenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281154

Dátum: 07.05.1999

Autor: Wessels Siegbert

MPK: F02N 15/06

Značky: spalovacích, zariadenie, spúšťacie, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spúšťacom zariadení (10) spaľovacích motorov má byť montáž prevodu (15) s voľnobežkou (25) výstupného hriadeľa (17) s jednostopovým pastorkom (26) a zasúvacieho relé (30) na ložiskovej medziľahlej doske (21) automatizovaná. Preto je navrhnuté, aby ložisková medziľahlá doska (21) a ložiskový stojan (36) výkyvnej páky (27) zasúvacieho relé (30) vytvorili montážnu jednotku, na ktorú je možné napred namontovať jednak prevod (15) s výstupným...

Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2023

Dátum: 02.12.1998

Autor: Oderský Michal

MPK: F02M 37/00

Značky: vysokotlaková, vstrekovaču, rúrka, přívodů, koncová, paliva, vznětových, motorov

Text:

...v tom, že je vytvorená ako dvojplášťová, pričom dosadacia plochaprvého tesnia ceho sedla na jednom konci je tvorená mäkším materiálom vnútomého plášťa a dosadacia plochadruhého tesniaceho sedla na druhomukonci jetvorená tvrdším materiálom vonkajšieho hrubo stenného plášť a.Použitím takejto koncovej vysokotlakovej rúrky sa docielia dva totožne typy tesniacich spojov, kedy mäkšie sedlo dosadá do tvrdšieho sedla, ktoré sa takmer zhodne...

Spôsob plnenia valcov piestových spaľovacích motorov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280793

Dátum: 02.12.1998

Autor: Nagy Rudolf

MPK: F02B 29/00, F02F 3/00

Značky: plnenia, spôsob, valcov, vykonávanie, zariadenie, spalovacích, piestových, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problematiku plnenia valcov zmenou systému dopravy palivovej zmesi alebo vzduchu do spaľovacieho priestoru valca ich priamym prechodom cez priechodný piest (1) pohybujúci sa vo valci (3) spojenom s nasávacou komorou motora (10) kanálmi (11). Piest je tvorený dutým valcom (1) s dierovaným dnom, ktoré sa uzatvára plniacim ventilom (7) a hlavou (2) s otvormi (12), ktoré uzatvára nasávací ventil (4). Teleso piesta a hlava piesta sú...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1870

Dátum: 03.06.1998

Autor: Hrnčiřík Jan

MPK: C10L 1/04, C10L 1/02, C10L 1/08...

Značky: vznětových, motorov, palivo, ekologické

Text:

...vlastností, predovšetkým nízkeho obsahu škodlivých emisií vo výfukových plynoch a biologickejEkologické palivo podľa tohto technického riešenia teda môže obsahovať 30 - 40 hmotn. esterov nenasýtených mastných kyselín 20 - 65 n-alkánov C 10- C 11 . 5 - 30 stredného bezsírneho diestilátu aleboMetylester nenasýtených mastných kyselín (ďalej MERO) tvoriaci 30 - 40 ekologického paliva podľa tohto technického riešenia je číra kvapalina...

Zariadenie na vodné chladenie vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1806

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kakus Slavomír, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Bednár Miroslav, Pavlásek Pavel

MPK: F01P 3/00

Značky: vznětových, chladenie, zariadenie, motorov, vodné

Text:

...pretlakového vysokoteplotného chladiča je 2 000 MJ/hod. pri prietoku 65 ma/hod., pričom voda v tomto chladiči vrie pri teplote l 15 °C.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázkov, na ktorých obr.1 znázorňuje hydraulickü schému zariadenia na vodné chladenie vznetových motorov. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na lokomotívu s rozmiestnením častí zariadenia. Obr.3 znázorňuje pôdorys lokomotivy s...

Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1792

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Bednár Miroslav, Janiš František, Kováč Ludovít

MPK: H02K 9/00

Značky: trakčných, zapojenie, motorov, lokomotívy, usmerňovačov, regulácie, dieselelektrickej, chladenia

Text:

...riešenie bude pomocou schémy zapojenia bližšieobjasnené na obrázku priloženého výkresu.Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotivy znázornená na priloženom obrázku je charakteristické tým, že výstup frekvenčného meničaEM je prepojený jednak s dvoma asynchrónnymi motormí AM a Amchladenie prvých dvoch trakčných motorov 1 ul a ľmz a druhýventilátor V 2 je uspôsobený na chladenie druhých dvoch...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Čipkala Milan, Macek Jan

MPK: C10L 1/08, C10L 1/02, C10L 1/10...

Značky: vznětových, palivo, motorov

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Polách Vladislav, Vávra Libor, Gazda Jiří

MPK: F01P 5/02, F01P 1/06

Značky: motorov, chladenie, axiálneho, ventilátora, lopatkové, spalovacích, koleso, zvlášť

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...