Patenty so značkou «motorom»

Kompresorová klimatizácia elektromobilu s prídavným spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7385

Dátum: 01.03.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: spalovacím, přídavným, kompresorová, elektromobilu, motorom, klimatizácia

Text:

...voda je odvádzáná von z vozidla. Vlhkosť výparníka je príčinou vlhkého zápachu, ktorý je cítiť krátko po zapnutí, či vypnutí klimatizácie. Pri zanedbaní čistenia prerastie vlhký puch do citeľného zápachu.- Systému hadíc a tlakového potrubia, ktoré sa delia na Vysokotlakové zahrievacie s menším prierezom a na nízkotlakové ochladzujúce, ktoré majú väčší prierez pri prevádzke klimatizácie. Všetky prvky klimatizácie sú zapojené za sebou,...

Pohonný systém vozidla s 3f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6707

Dátum: 02.04.2014

Autori: Drgoňa Peter, Hanko Branislav

MPK: H02P 6/08, H02K 16/00

Značky: synchrónnym, motorom, dvojspojkovou, převodovkou, pohonný, dvojitou, vozidla, systém

Text:

...motora s permanentnými magnetmi, ktorý je pripojený na zbemicu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre 3 f synchrónny motor s permanentnými magnetmi a umožňuje nielen pohon motora, ale aj rekuperáciu energie do akumulátora spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre synchrónny motor s permanentnými magnetmi, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štv 11 ou časťou systému je...

Pohonný systém vozidla so spínaným reluktančným motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6706

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hanko Branislav, Drgoňa Peter

MPK: H02P 25/00, H02P 25/08

Značky: reluktančným, systém, motorom, pohonný, převodovkou, dvojitou, spínaným, vozidla, dvojspojkovou

Text:

...reluktančného motora, dvojhmotového zotrvačníka a dvojitej dvojspojkovej prevodovky eliminuje zvlnenie momentu zo spínaného reluktančného motora, pričom umožňuje rekuperáciu aj do nízkych rýchlostí(20 km/h), čo pri použití asynchrónneho motora alebo klasickej prevodovky nie je možné.Pohonný systém vozidla so spínaným reluktančným motorom, dvojhmotovým zotrvačníkom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou sa skladá zo štyroch častí. Prvú časť...

Vozidlo s nadstavbou poháňanou motorom vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17368

Dátum: 30.01.2013

Autor: Eschlböck Rudolf

MPK: B60K 11/04

Značky: vozidlo, vozidla, poháňanou, nadstavbou, motorom

Text:

...sa zvýšil prietok chladiacieho vzduchu chladičom.0007 vychádzajúc z takéhoto stavu techniky je základom vynálezu úloha,poskytnúť nákladné vozidlo s nadstavbou poháňanou motorom vozidla, ktoré i za najprašnejšlch podmienok stále dovoľuje riadne chladenie motora vozidla,pričom by malo byt zabránené zanášaniu chladiacieho zariadenia prachom,príp. malo byt možné jednoduché a rýchle čistenie chladiacieho systému od prachu.0008 vynález rieši túto...

Sústava bi-stabilného relé s X-hnacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20874

Dátum: 09.02.2012

Autor: Gruner Philipp

MPK: H01H 1/54, H01H 50/44, H01H 50/54...

Značky: x-hnacím, motorom, relé, sústava, bi-stabilného

Text:

...pružina je ultrazvukovo privarená na normálne uzavretú koncovku, aby savytvorila normálne uzavretá sústava. Tlaková pružina stlačujestrednú kontaktnú pružinu nad ovládač, pokiaľ sa ovládač0008 US patent č. 6,252,478 (478 patent) vydaný Grinerovi opisuje elektromagnetické relé. 478 patent opisuje elektromagnetické relé, majúce zostavu motora s cievkou pripevnenou na kostru. Jadro je umiestnené vnútri cievky,s výnimkou konca jadra, ktoré...

Systém tlmenia vibrácií pre recipročný kompresor s lineárnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287342

Dátum: 23.06.2010

Autori: Puff Rinaldo, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00, F16F 7/10

Značky: lineárnym, kompresor, motorom, recipročný, systém, vibrácií, tlmenia

Zhrnutie / Anotácia:

Systém tlmenia vibrácií pre recipročný kompresor s lineárnym motorom typu, ktorý obsahuje spojenie motor - kompresor, obsahujúce príslušné základné zloženie (20), tvorené motorom a valcom (4), osadené vnútri krytu (1) pomocou tlmiacich strún a rezonujúce zostavenie (10), tvorené rezonančnou strunou (3) a piestom (2) vratným vnútri valca (4), daný systém obsahuje najmenej jeden prvý prostriedok na udržiavanie rovnováhy (30), spájajúci príslušné...

Manipulátor s motorom s vonkajším rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12419

Dátum: 09.12.2009

Autori: Kos Daniel, Weingärtner Andreas, Nitz Gernot

MPK: F16H 1/46, B25J 17/02, B25J 9/10...

Značky: manipulátor, motorom, rotorem, vonkajším

Text:

...kolesom poprípade unášačom planetových kolies, byť spojené rozoberateľne, napriklad stvarovým a/alebo silovým stykom, napríklad skrutkovými spojeniami, zástrčnými spojeniami alebo podobne. Rovnako tak môžu byť členy manipulátora spojené s elementami planetového stupňa aj nerozoberateľne, napríklad zvarené, spájané alebo zlepené, alebo s nimi môžu byťPoužitím jedno alebo viacstupňového planetového prevodu môžu byť u jedného výhodného...

Poháňací agregát na motorové vozidlá so spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285701

Dátum: 28.05.2007

Autori: Ahner Peter, Bolz Martin-peter, Glauning Juergen, Koelle Gerhard

MPK: B60K 17/00, F02N 11/00, F02B 61/00...

Značky: motorové, poháňací, motorom, agregát, spalovacím, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Poháňací agregát (10) je určený na motorové vozidlá so spaľovacím motorom (12) a s prevodom pôsobiacim na poháňacie kolesá motorového vozidla, pričom prevodový vstupný hriadeľ (20) je spojiteľný s výstupným hriadeľom (14) spaľovacieho motora (12) a s elektrickým strojom (32), ktorý je prostredníctvom medziležiaceho prevodu (34) spojiteľný s prevodom a ktorý je prepínateľný ako spúšťač na spúšťanie spaľovacieho motora (12) a ako generátor na...

Nástrojová hlava s nastavovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5062

Dátum: 22.07.2006

Autori: Hörl Roland, Fronius Jürgen

MPK: B23B 31/12, B23Q 5/22, B23B 31/02...

Značky: hlava, motorom, nástrojová, nastavovacím

Text:

...vo vnútri0008 Ako prevodový prostriedok sa s výhodou použije ako harmonický hnací prevod uskutočnený prevod do pomala, ktorého vstupné a výstupné hriadele súv základnom telese usporiadané s výhodou koaxiálne. Je výhodné, ak výstupný hriadel rotora zasahuje do koaxiálneho unášacieho otvoru vo vstupnom hriadeli prevodu do pomala, pričom vnútorný krúžok prvého otočného ložiska je na otáčanie pevne spojený so vstupným hriadeľom prevodu do...

Zariadenie na preťahovanie, narážanie a pretláčanie drážok s elektromagnetickým lineárnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3399

Dátum: 29.04.2006

Autor: Theusner Klaus

MPK: B23Q 5/22, B23Q 1/00, B23D 37/00...

Značky: motorom, preťahovanie, zariadenie, lineárnym, elektromagnetickým, drážok, narážanie, pretláčanie

Text:

...skriňu zariadenia alebo rám 2, vktorom je pomocou pohonného ústrojenstva 3 vedená vertikálne pohybujúca sa súprava 4 náradia. Pohonné ústrojenstvo 3 pozostáva zdvoch lineámych pohonov 5, ktoré, pozri Obr. 2, sú usporiadané na dvoch protiľahlých stranách rámu zariadenia alebo skrine zariadenia 2 amajú medzi sebou súpravu 4 náradia. Pri jednom elektromagnetickom lineámom pohone alebo lineárnom motore, ako sa takéto pohonné ústrojenstva...

Motor s rotujúcimi piestami a vozidlo s takým motorom s rotujúcimi piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3840

Dátum: 06.04.2005

Autor: Wagner Arnold

MPK: F01C 9/00, F01C 21/00

Značky: motor, rotujúcimi, vozidlo, takým, piestami, motorom

Text:

...sú v dôsledku pracovneho taktu a kompresie vo taze. musi sa pre jaokojný beh motora Lrskutočnit náročné tlmenie týchto torzných kmitov. napríklad torznýlni tlmičmi na výstupe, veľkými zotrvačnými hmotnosťamí a/alebo druhým motorom, fázovo postrnutým o 90 °. Spojeným s hriadeľom obiehania, ako aj Lrloženim v elastoméri zo všetkých strán.U známeho motora s rotujúcimi piestami dochádza k výchýleltiam piestov tak, že cez 360 ° otočeníe osi...

Čerpadlo s integrovaným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5720

Dátum: 07.07.2004

Autori: Kalavsky Michal, De Filippis Pietro

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, integrovaným, motorom

Text:

...V uložení klzného ložiska rotora, takže je klznéložisko koncentricky uložené na osi. Ďalej sú O-krúžkom tlmené vibrácie rotora, takže je možne znížiť požiadavky naRotor je s výhodou uložený na osi axiálnym ložiskom. To mátu výhodu, že axiálne ložisko zmenšuje axiálnu vôľu rotora.S výhodou vykazuje klzné ložisko a/alebo axiálne ložisko utesnenie proti kvapaline, obzvlášť tesniacou gumou a/alebo O-krúžkom. Týmto spôsobom je...

Čerpadlo s integrovaným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5659

Dátum: 07.07.2004

Autori: Kalavsky Michal, De Filippis Pietro

MPK: F04D 13/06

Značky: motorom, integrovaným, čerpadlo

Text:

...axiálnym ložiskom. To má tuvýhodu, že axiálne ložisko zmenšuje axiálnu vôli rotora.S výhodou obsahuje klzné ložisko a/alebo axiálne ložisko tesnenia voči kvapaline. najmä s tesniacou pryžou a/alebo O-krúžkom. Týmto spôsobom je klzne ložisko a/alebo axiálne ložisko v priebehu procesu čerpania utesnene, takže sa zabráni prietoku vody klzným ložiskom a/alebo axiálnyrn ložiskom a v ložiskách nemôžePodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že...

Čerpadlo s integrovaným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2561

Dátum: 07.07.2004

Autori: De Filippis Pietro, Kalavsky Michal

MPK: F04D 13/06

Značky: integrovaným, motorom, čerpadlo

Text:

...možno čo najmenším medziľahlým priestorom, čo vedie k veľmidobrému trojrozmernému objemovému vyváženiu motora.0007 Čerpadlo má hriadeľ, ktorý je usporiadaný, že je zaistený voči otáčaniu, pričom je na ňom otočne usporiadaný rotor. Hriadeľ je s Výhodou uložený V dielci, a to najmä na tlmenie vibrácií v aspoň jednom O-krúžku, ktorý0008 Okrenl toho je rotor usporiadaný na hriadeli prostredníctvom aspoň jedného radiálneho klzného ložiska....

Spôsob na zisťovanie nevyvážených podmienok rotujúcej záťaže poháňanej synchronnym motorom a na ovládanie uvedeného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13074

Dátum: 10.06.2004

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 37/30, D06F 33/02...

Značky: nevyvážených, zisťovanie, poháňanej, uvedeného, podmienok, rotujúcej, motora, synchrónnym, ovládanie, spôsob, motorom, záťaže

Text:

...kvôli permanentným magnetom,vyžaduje relativne vysoké absorbovanie prúdu statorovými vinutiami pre náležitú úpravu zmien rýchlosti a smeru rotácie motora.0015 Naviac, na obmedzenie prúdu na jednej cievke, tak aby sa predišlo riziku demagnetizácie, musí byť stator rozdelený na väčšie množstvo pólov.0016 Tieto vlastnosti synchrónneho motora robia pohon motorom, počas krokov ked je záťaž nevyvážená, obzvlášť zložitým a nie lahko stanoviteľným na...

Viacúčelový stroj s dvoma pracovnými zariadeniami poháňanými jedným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9696

Dátum: 21.05.2004

Autor: Pedrazzini Bertolazzi Marino

MPK: H02K 7/14

Značky: dvoma, viacúčelový, stroj, poháňanými, jedným, motorom, zariadeniami, pracovnými

Text:

...Dl adruhe pracovne zariadenie D 2, poháňané uvedeným motorom M.0016 Motor M má hriadeľ motora s prvou koncovou časťou Al a druhou koncovou časťouA 2, vystupujúce z dvoch protiľahlých strán motora. Prvé pracovne zariadenie D 1 a druhépracovné zariadenie D 2 sú príslušne pripojené k uvedenej prvej koncovej časti Al a druhej0017 Motor M je pripojený k prostriedkom na obrátenie smeru rotácie hriadeľa motora, pričom prostriedky sú výhodne...

Čerpadlo so zapuzdreným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11499

Dátum: 06.04.2004

Autori: Graf Ernst, Gröschel Jürgen, Prager Steffen

MPK: F04D 13/06, F04D 29/58

Značky: motorom, zapuzdreným, čerpadlo

Text:

...potrubných vedení 4 a 5. Časti 1 a 2 agregátu spoločne obsahujú hriadeľ 6, na ktorom sú umiestnené obežné koleso 7 a rotor 8. Na veku 9 skrine čerpadlovej časti l na strane výtlaku je umiestnene keramické klzné ložisko, ktoré pozostáva z ložiskového puzdra 10, axiálneho ložiska 11 na strane motora, axiálneho ložiska 12 na strane čerpadla a z ložiskového puzdra l 3. Na strane axiálneho ložiska 11, ktorá je odvrátená od čerpadlovej časti...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Antchak John, Jansen Christian

MPK: F16D 41/00

Značky: klukovým, krútiaceho, momentu, motorom, odpojovača, medzi, zostava, prenos, poháňaným, hnacím, hriadeľom, remeňom

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Elektricky poháňané dopravné prostriedky s motorom a napájacím zdrojom v kolesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1523

Dátum: 28.03.2003

Autori: Pyntikov Alexander, Benson Mark

MPK: A61G 5/00, B62M 23/02, B60K 1/04...

Značky: motorom, napájacím, dopravné, zdrojom, kolesách, prostriedky, elektricky, poháňané

Text:

...ložísk. Vnútomý povrch konštrukcie rotora nesiepermanentné magnety rozmiestnené po jeho povrchu, ktoré obklopujú segmenty statora avytvárajú medzi nimi radiálnu vzduchovú medzeru. Vonkajší povrch konštrukcie rotora nesie pneumatiku, ktorá je na ňom pripevnená prostrednictvom nosnej konštrukcie, takej ako spice bicykla, alebo môže byť na ňom pripevnená priamo. Motor, napájací zdroj a riadiaci obvod motora môžu byť obsiahnuté v rámci...

Spôsob regulácie automatických dverí poháňaných motorom pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283170

Dátum: 24.01.2003

Autor: Theile Ulrich

MPK: H02H 7/085

Značky: automatických, spôsob, regulácie, dveří, poháňaných, motorom, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie a tým teda aj obmedzenie prípustnej sily pôsobiacej v automatických dverách na hlavnej a vedľajšej zatváracej hrane. Toto je dosiahnuté tým, že pred každým pohybom dverových krídel je vykonané preskúšanie systému pohonu. Pritom je predovšetkým preskúšaná skutočná hodnota (6) motorového prúdu v nábehovej fáze, ktorá je porovnaná s v pamäti uloženou motorovou charakteristikou.

Zapojenie na ovládanie motorom poháňaných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282813

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sonntag Guido, Ressel Willi, Rowedda Wolker, Heinz Ludwig, Theile Ulrich

MPK: G05B 19/042

Značky: dveří, motorom, ovládanie, zapojenie, poháňaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie modulového stavebnicového systému na ovládanie motorom poháňaných automatických dverí akéhokoľvek typu. Spojením základnej jednotky (7) pracujúcej automaticky a prídavných modulov (18, 20, 22) pomocou konektorov (19, 21, 23) cez zbernicu (17) je vytvorený ovládací rad, ktorý umožňuje reguláciu a ovládanie rôznych typov dverí.

Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02B 73/00, F02B 61/06, F02B 65/00...

Značky: energetické, komorami, rotujúcimi, spalovacími, motorom, kogeneračné, zariadenie

Text:

...energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1972

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: automobilů, obvod, elektricky, motorom, štartovanie, vznětovým, diaľkové

Text:

...12,dmhá strana cievky relátka Eąje zapojená na kontakt Zlrelátka m, kontakt Xlrelátka łizje zapojený na výstup 9 a na diódu Qdru.há strana diody lľje zapojená na výstup 8 , kontakt Ľ relátka Rzje zapojený na vstup 3 a 4 ,ďalej na kontakt Ľ relátka IQ a na kontakt Erelátka Eikontakt Ľrelátka Išłje zapojený na vstup ll, kontakt Y 2 relátka Ejje zapojený na výstup 10Popis ñinkcie elektrického štartovcieho obvodu so vznetovým motorom na vstup...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so zážihovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1970

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: motorom, automobilů, štartovanie, zážihovým, diaľkové, elektricky, obvod

Text:

...cievku relátka R 2,druhá strana cievky relátka E 51 je zapojená na kontakt XL relátka 134 kontakt ,xl relátka gzjc zapojený na výstup 8 , kontakt Ľrelátlca Egje zapojený navstup 3 a 4 , na kontakt Ľ relátka R ďalej na kontakt Z 2 relátka M a na kontakt Bzrelátkaäkontakt Qjc zapojený na výstup 9. -Popis funkcie elektrického štartovacieho obvodu pre zážihovć motory na vstup 1 sme previedli kladný spúšťaci impulz, tým sa dostane na cievku relátka...

Zariadenie na obmedzovanie rýchlosti vozidla poháňaného vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1024

Dátum: 03.12.1995

Autor: Páleníček Petr

MPK: B60K 15/01

Značky: poháňaného, vznětovým, motorom, zariadenie, obmedzovanie, vozidla, rychlostí

Text:

...riadiaceho členu obmedzovania rýchlosti vozidlapodľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prenosový člen je na stopovaciu páćku napojený prostrednictvom medzipáky, ktorá je na jednej strane otoćne pripojená k prenosovému ćlenu a na druhej strane tiež otoćne k stopovacej páćke, pričom medzipáka je vybavená dorazom pre stopovaciu páćku. Otočné pripojenie medzipáky k stopovacej páćke je tvorené ćapom, upevneným na...

Jednotlivé koleso s motorom náboja kolesa na koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280229

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kühnel Arne, Veit-salomon Emil, Elsner Helmut

MPK: B60B 17/00, B61C 9/46

Značky: kolesa, motorom, jednotlivé, náboja, koleso, koľajové, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

V tomto kolese motor náboja kolesa poháňa jednotlivé koleso buď priamo alebo cez vložený prevod a poháňaciu jednotku (1), ktorá je tvorená motorom a prevodom alebo motorom je integrovaná do jednotlivého kolesa. Vynález vytvára zavesenie okolesníka (3) na poháňacej jednotke (1), ktoré je kompaktné a nie je citlivé proti prevádzkovým teplotám poháňacej jednotky (1) vznikajúcim pri jazdnej prevádzke, a proti vyžarovaniu tepla poháňacou jednotkou....

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263395

Dátum: 11.04.1989

Autori: Siviček Pavel, Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: uzavretý, členu, zapojenie, riadiacieho, motorom, krokovým, servosystém

Text:

...je pripojený na prvý vstup prvého vratného čítača Q a na výstup prvého člena logickáho súčtu l a jeho druhý vstup je pripojený na druhý vstup prvého vratného čítača 3 a na výstup druhého člena loqického súčtu 3. Štvrtý vstup druhého vratného čítača 2 je spojený s výstupom tvarovača 1 pripojeného svojim vstupom k prvému výstupu sústavy 5 ovládač - krokový motor, ktorého druhý výstup predstavujúci jeho mechanický výstup je spojený so .vstupom...

Zapojenie riadiacieho členu pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263394

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander, Siviček Pavel

MPK: H02P 8/00, G05D 17/02

Značky: zapojenie, servosystém, uzavretý, motorom, riadiacieho, krokovým, členu

Text:

...vstup sústavy á ovládač - motor je pripojený výstup generátora 3 želanej hodnoty statorových prúdov, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného čitača Q a so vstupom dekodéra Q. Výstup sústavy Ž ovládač - motor je spojený so vstupom cyklicky pracujúceho snímača g absolútnej polohy spojeného svojim výstupom jednak so vstupom obvodu 1 vyhodnotenia rýchlosti a smeru a jednako s prvým vstupom pevnej pamäte g. Druhý vstup pevnej pamäte...

Zapojenie riadiaceho člena pre otvorený polohový servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263393

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander, Siviček Pavel

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: otvorený, servosystém, riadiaceho, zapojenie, člena, motorom, krokovým, polohový

Text:

...výstup generatora 1 želaných priebehov íázových prúdov, ktorého prvý vstup je pripojený k prvej vstupnej svorke ll a druhý vstup k výstupu prevodnika § číslo - frekvencia, na vstup ktorého je pripojený výstup obvodu § výberu minima. Prvý vstup obvodu § výberu minima je spojený s druhou vstupnou svorkou 33 riadiaceho člena, na jeho druhý vstup je pripojený výstup pamäte 5 dobehu, na ktorej vstup je pripojený výstup vyhodnocovacieho...

Zapojenie riadiaceho člena pre uzavretý servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263392

Dátum: 11.04.1989

Autori: Almássy Stanislav, Siviček Pavel, Varga Alexander, Doležal Miroslav

MPK: G05D 17/02, H02P 8/00

Značky: zapojenie, riadiaceho, servosystém, uzavretý, krokovým, motorom, člena

Text:

...člena 1. Prvý vstup diferenčného člena 1 je spojený s prvým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasne na výstup prvého člena l logiokého súčtu. Druhý vstup diferenčného člena 1 je spojený s druhým vstupom vratného čítača g a je pripojený súčasnena výstup druhého člena 3 loqickeho súčtu. Tretí vstup diferenčného člena 1 je spojený s~prvým výstupom inkrementálneho snímača lg, ktorého vstup je pripojený na druhý výstup sú~ stavy §...

Zapojenie riadiaceho člena pre servosystémy s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242322

Dátum: 15.11.1987

Autori: Faltus Milan, Hájek Milan, Leinweber Jindoich, Vít Zdenik, Linhart Jioí, Sládek Vladimír

MPK: H02P 7/42, H02P 1/04

Značky: riadiaceho, zapojenie, člena, servosystémy, asynchrónnym, motorom

Text:

...vstup tretieho člena logického súčtu 3 a na výstup druheho člena logického súčtu 2 je pripojený ešte prvý vstup štvrtého člena logického súčtu 4. Výstupy tretieho 3 a štvrtého 4 člena logického súčtu sú pripojené na prvý a druhý vstup vratného čítača 5, ktorého výstup je pripojený na Vyhodnocovací obvod 6, ktorého prvý výstup je pripojený na prvý vstup prvého člena logického súčtu 1 a jeho druhý výstup je pripojený na prvý vstup člena...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vejdilek Zdenik, Pospíšil Zbynik, Šindeláo Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: člena, motorom, servosystému, krokovým, uzavretého, riadiaceho, zapojenie

Text:

...pripojený na výstup krokového motora 1 U.Na tretí vstup obvodu pre obmedzenie uhla rozladenia 11 je pripojený výstup prvého multiplexera 3 a na jeho štvrtý vstup je pripojený výstup druhého multiplexera G,pričom na prvé vstupy prvého a druhého multiplexera 3, B, sú pripojené výstupy prevodníka 12 frekvencia - číslo, na ktorého prvý vstup je pripojený a na druhý vstup druhý výstup inkrementálneho snímača polohy 13. Na druhé vstupy prvého...

Zapojenie polohového servosystému s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242319

Dátum: 15.11.1987

Autori: Filouš Jioí, Mach Jaroslav, Plšek Josef, Pospíšilová Božena, Urbanec Jan

MPK: H02P 7/42

Značky: servosystému, motorom, polohového, zapojenie, asynchrónnym

Text:

...k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 7, k druhému vstupu, ktorého je pripojená prva vstupná svorka 14. Druhý vstup štvrtého člena logického süčtu 2 je pripojený k druhej vstupnej svorke 13, pričom jeho výstup je pripojený jednak k druhému vstupu diferenčného člena 3 a jednak k vstupu druhého násobiča impulzov 5, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu druhého člena logického súčtu 8, a k druhému vstupu, ktorého je pripojená...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom s pevnou spätnou väzbou od polohy rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanjura Eduard, Kueera Ladislav, Marko Leonard

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojenie, polohy, rotora, servosystému, člena, krokovým, uzavretého, spätnou, riadiaceho, motorom, vazbou, pevnou

Text:

...vstup krokového motora 8 je pripojený výstup ovládača 7, na ktorého prvý vstup je pripojený výstup prvého člena logického súčtu 5 a na jeho druhý vstup je pripojený výstup druhého logického súčtu B. Na prvý vstup prvého člena logického súčtu 5 je pripojený výstup prvého deüča 3,na vstup ktorého je pripojený výstup tretieho člena logického súčtu 1. Na prvý vstup tretieho člena logického süčtu 1 je pripojená prvá vstupná svorka 10 a na...

Zapojenie riadiaceho člena uzavretého servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242185

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uzík Ladislav, Smrkovský Evžen

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojenie, uzavretého, člena, servosystému, motorom, krokovým, riadiaceho

Text:

...k prvému vstupu a druhý výstup je pripojený k druhému vstupulobvodu stráže 4nia uhla rozladenia 5, na ktorého treti vstupv je pripojený prvý a na jeho štvrtý vstup jepripojený druhý výstup inkrementálnehosnímača polohyrs spojeného svojim vstupoms výstupom krokového motora 7. Prvý výstup obvodu 5 stráženie uhla rozladenia je pripojený k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 1, na ktorého druhý vstup je pripojená prvá vstupná svorka 9...

Zapojenie riadiaceho člena servosystému s krokovým motorom s premenlivou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sedlmaier Oldoich, Ulrych Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: člena, zapojenie, strukturou, motorom, krokovým, riadiaceho, premenlivou, servosystému

Text:

...5 a na piaty adresný vstup je pripojený druhý výstup ínkrementálneho snímača 5. Vstup snímača 5 je spojený s výstupom motora 3. Prvý výstup snímača 5 je ešte spojený s prvým vstupom frekvenčného komparátora 6, na ktorého vstup je pripojená šiesta vstupná svorka 12. Cinnost zapojenia je nasledovnáAk má systém pracovat V otvorenej štruktúre, potom sa privedie na vstupnú svorku 7 taká logická úroveň, aby vratný čítač 1 nebol nastavený a...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Almássy Stanislav, Varga Alexander, Kalaš Václav

MPK: G05B 1/08

Značky: servosystému, impulzov, počtom, riadeného, polohového, frekvenciou, uzavretého, krokovým, zapojenie, motorom

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír, Tomčo František

Značky: rotačným, motorom, širokorozsahové, chápadlo, poháňané

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom s tlakovým médiom pozostávajúce zo základového telesa, v ktorom je upevnený rotačný motor spojený prevodom so skrutkou opatrenou dvojicou vzájomne protichodnými závitmi, ktoré sú v zábere s dvojicou šmýkadiel vedených vo vedení rovnobežne so skrutkou a opatrenými čeľusťami vyznačujúce sa tým, že prvé šmýkadlo /5/ je opatrené stavacím kolíkom /11/, pod ktorého dorazovou plochou je uložený prvý...

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 226610

Dátum: 15.02.1986

Autori: Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Varga Alexander

Značky: motorom, krokovým, zapojenie, servosystém, člena, riadiaceho, rýchlostný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiaceho člena pre rýchlostný servosystém s krokovým motorom zaradeného medzi zdroj impulzov so žiadanou frekvenciou a ovládač krokového motora spojeného s krokovým motorom, vyznačené tým, že na prvý vstup vratného čítača (1) je pripojený inkrementálny snímač polohy (8), na jeho druhý vstup je pripojený ovládač krokového motora (9) a súčasne výstup člena logického súčtu (6), ktorého prvý vstup je pripojený na výstup prvého člena...

Zapojenie polohového člena číslicového servosystému s krokovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243789

Dátum: 31.08.1985

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo, Šeepán Alojz

MPK: H02P 8/00

Značky: servosystému, číslicového, člena, polohového, motorom, zapojenie, krokovým

Text:

...sú pripojené na nastavovecí vstup N a. mazací vstup M klopného obvodu ii. Na hodinový vstup i klopného obvodu (i je privedený impulz pri komparécii nuly pri prechode vratneho čítača. nulou. Tento je sychronizovaný sychronizačnými impulzami H 3. Samotnü komparáciu nuly uskutoční komparátor nuiy 111 pripojený na výstupné bity vratného čítača diferenčného člena 5 polohy.Zvolením príslušného výstupu vratneho čítača diferenčneho člena 5 polohy na...